Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

адреса: к. 11, корпус 2, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 47-06-74

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітні програми:

Технічна електрохімія (Е)

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ)

Кафедра заснована в 1953 р. чл.- корр. АН Казахської РСР, професором Володимиром Вільгельмовичем Стендером (1897-1969 рр.). Нині кафедру очолює д.т.н., проф. Нефедов Володимир Георгійович.

За час існування кафедри підготовлено більше 3000 фахівців, які працюють на хімічних, машинобудівних і металургійних підприємствах. Близько 50 випускників стали директорами або головними фахівцями підприємств, 38 захистили кандидатські і 19 – докторські дисертації.

На кафедрі розроблені електрохімічні технології рафінування сплавів, безперервного отримання цинкової і мідної фольги, марганцю, чистого алюмінієвого порошку, запропоновані нерозчинні метало-оксидні аноди, нові технології синтезу для хімічних джерел струму. У 1973 році створена науково-дослідна лабораторія хімічних джерел струму по розробці нових енергоємних літієвих джерел струму. Розроблені потужні паливні елементи і водно-літієві джерела струму для морського використання, спроектовані установки, що акумулюють енергію сонячних і вітрових електростанцій.

У напрямку природоохоронних технологій створено принципово нове устаткування для плівково-газового очищення води від органічних домішок і іонів важких металів, технологія очищення рідких промислових стоків і витягання з них кольорових металів. Розроблений точний і ефективний метод комп’ютерної діагностики винесення розчинів з гальванічних ванн. Запропонований компактний і економічний проточний діафрагмовий електрокоагулятор принципово нової конструкції для локального витягання важких металів з промивної води, що містить домішки іонів малих концентрацій. На основі цієї технології розроблений метод електрохімічного синтезу гідроксиду нікелю для використання в акумуляторній промисловості.

Зараз на кафедрі електрохімічних і природоохоронних технологій 6 викладачів, з них 2 доктори наук, професора, 4 кандидати наук, доцента, а також досвідчений допоміжний персонал. Співробітники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації в спеціалізованих організаціях і на підприємствах.

Кафедрі електротехніки та електроніки існує більше 60 років. Вона була заснована в травні 1953 р.

З 1996 р. кафедру електротехніки  очолює кандидат технічних наук, доцент С.Г. Павлюс.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі: кандидати технічних і хімічних наук, доценти В.І. Соборницький, І.І. Папанова, В.М. Замурніков, асистент Шуть О.Ф., викладач Чорна О.В, навчальний майстер Кроква В.П.

Кафедра удосконалює технології нанесення покрить шляхом розробки електротехнологічних комплексів “Джерело живлення – електролізер”, розробляє енергозберігаючі комплекси у системі електропостачання підприємств. Розроблені та впроваджені на підприємствах малого бізнесу системи автоматичного вмикання резерву АВР та розподільні шафи широкого асортименту з розширеними ступінями захисту, ведеться робота по впровадженню систем диференціального захисту. Особлива увага приділяється розробці та впровадженню систем компенсації реактивної енергії та покращення якості електричної енергії в УДХТУ. На кафедрі викладається вісім електротехнічних дисциплін. Базова освіта викладачів відповідає профілю підготовки фахівців.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, що володіють навичками самостійної роботи і є найважливішою задачою вищої школи.

Фахівцями кафедри електротехніки проводиться постійна робота по удосконаленню електротехнічної бази університету. Розроблені система автоматичного захисту котелень, які опалюють студентські гуртожитки, система компенсації реактивної енергії; впроваджена сучасна система постановочного освітлення актового залу університету, блоки захисту унікального електронного обладнання. Завідувач кафедрою є головою комісії університету з енерготехнагляду.

Перспективними напрямами наукової діяльності кафедри є дослідження і впровадження альтернативних джерел живлення (сонячної, вітрової енергії та ін.); розвиток систем безпаливної енергетики; підвищення ефективності енергетичних установок. Ці проблеми на сьогоднішній день являються дуже актуальними у зв’язку з відносним зменшенням паливних ресурсів України.