Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

З самого почтку існування кафедри її співробітники започаткували інтенсивні наукові дослідження. На кафедрі були розроблені технології безперервного отримання цинкової і мідної фольги, марганцю, чистого алюмінієвого порошку, рафінування сплавів, запропоновані метало-оксидні аноди, які не руйнуються, а також нові технології синтезу для хімічних джерел струму.

У 1973 р. була створена галузева лабораторія хімічних джерел струму (ГНДЛ ХДС). Вона починала свою діяльність з розробки принципово нових джерел струму з використанням органічних речовин. Акумулятор хінон-гідрохінон був першим у світі джерелом струму, який взагалі не містив у своєму складі металів, і був дуже дешевим.

Були розроблені потужні паливні елементи і водно-літієві джерела струму для морського використання, спроектовані установки, що акумулюють енергію сонячних і вітрових електростанцій.

Пізніше основним напрямком робіт лбораторії стали літієві джерела струму. Лабораторія має широкі зарубіжні контакти з науковими лабораторіями та підприємствами. Співробітники лабораторії беруть активну участь у міжнародних симпозіумах, публікуються у провідних міжнародних журналах. У лабораторії, обладнаній сучасної експериментальної та комп’ютерною технікою, проходять дослідну практику кращі студенти, тут працюють і навчаються аспіранти, тут вони освоюють технологію наукової роботи та навички викладання.

В напрямку природоохоронних технологій створено принципово нове обладнання для плівково-бульбашкового очищення води від органічних домішок та іонів важких металів, технологія очищення рідких промислових стоків і вилучення з них кольорових металів. Розроблено точний і ефективний метод комп’ютерної діагностики виносу розчинів з гальванічних ванн. Запропоновано компактний і економічний проточний діафрагмовий електрокоагулятор принципово нової конструкції для локального вилучення важких металів з промивної води, що містить домішки іонів в малих концентраціях. На основі цієї технології запропонований метод електрохімічного синтезу гідроксиду нікелю для використання в акумуляторної промисловості.

Сьогодні основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення макрокінетики процесів в системах електролізу і хімічних джерелах струму:

  • твердофазні реагенти хімічних джерел струму: механізми і кінетика електрохімічних процесів, синтез активних речовин для хімічних джерел струму;
  • математичне моделювання макрокінетики електродних процесів;
  • закономірності формування зародків газової фази при електролізі;
  • вивчення механізму аномальної електропровідності на межі розділу газ-електроліт;
  • дослідження макрокінетики електрохімічних процесів і процесів масопереносу на межі електрод-твердополімерний електроліт.

За останні 10 років на кафедрі захищено 9 кандидатських дисертацій, 3 готуються до захисту.

В даний час на кафедрі технічної електрохімії 6 штатних викладачів, з них 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, 4 доценти. Співробітники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації в спеціалізованих організаціях і на підприємствах.

Працює 6-й Український електрохімічний з’їзд (Дніпропетровськ, 2010 р.). На цьому форумі вчені-електрохіміки України доповідають про свої новітні наукові досягнення. Участь у форумі приймають гості з близького і далекого зарубіжжя.

Гості кафедри з Оксфорду. Професор О.С. Ксенжек пояснює принцип роботи фотоелектрохімічного процесу – перспективної технології перетворення енергії сонячного випромінювання в електрику.

Робота III Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», м.Одеса,2015 р.

Напрями наукової діяльності

  • Теорія нестаціонарних електрохімічних методів аналізу кінетики електродних процесів
  • Механізм протікання електродних процесів при високих потенціалах
  • Технологія анодно-іскрового електролізу
  • Енергозберігаючі комплекси у системі електропостачання підприємств
  • Ефективність технологічних систем живлення та споживання електричної енергії

Кафедра на протязі свого існування тісно співпрацювала з провідними підприємствами і науково-дослідними інститутами, такими як ВІАМ, ІЕЛАН, Автопром (м. Москва); інститутом матеріалів (м. Львів); суднобудівними організаціями ( м. Миколаїв), Алмаатинським державним університетом і багатьма іншими. Науково-дослідні роботи провідного вченого В.І. Черненка і його учнів отримали широке визнання вітчизняної і закордонної електрохімічної науки. Було опубліковано більш 200 наукових робіт, отримано 9 авторських свідоцтв, патент Російської Федерації №2017872 , клас D05B57\10/.

Теоретичні дослідження кафедри поширюються  в електротехнічному напрямку. Паралельно кафедра удосконалює технології нанесення покрить шляхом розробки електротехнологічних комплексів “джерело живлення – електролізер”, розробляє енергозберігаючі комплекси у системі електропостачання підприємств. Розроблені та впроваджені на підприємствах малого бізнесу системи автоматичного вмикання резерву АВР та розподільні шафи широкого асортименту з розширеними ступенями захисту, ведеться робота по впровадженню систем диференціального захисту. Особлива увага приділяється розробці та впровадженню систем компенсації реактивної енергії та покращення якості електричної енергії. Фахівцями кафедри електротехніки проводиться постійна робота по удосконаленню електротехнічної бази університету. Розроблені система автоматичного захисту котелень, які опалюють студентські гуртожитки, система компенсації реактивної енергії; впроваджена сучасна система постановочного освітлення актового залу університету, блоки захисту унікального електронного обладнання. Завідувач кафедрою є головою комісії університету з енерготехнагляду.

Перспективними напрямами наукової діяльності кафедри є дослідження і впровадження альтернативних джерел живлення (сонячної, вітрової енергії та ін.); розвиток систем безпаливної енергетики; підвищення ефективності енергетичних установок. Ці проблеми на сьогоднішній день являються дуже актуальними у зв’язку із зменшенням паливних ресурсів України.