Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Нефедов Володимир Георгійович

Нефедов Володимир Георгійович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Читає курси «Технологія, обладнання та проектування електрохімічних виробництв», «Конструкційні матеріали». Наукові інтереси: аномалії електропровідності тонких шарів рідини у поверхні повітря-електроліт при електролізі води. Публікації:130 наукових робіт, 1 монографія та 5 навчальних посібників.

Кошель Микола Дмитрович

Кошель Микола Дмитрович

доктор хімічних наук, професор

Читає курси «Теоретична електрохімія», «Математичне моделювання  в технології». Наукові інтереси: регенерація іонообмінних смол в постійних електричних полях, механізми і кінетика електрохімічних і транспортних процесів в твердофазних активних речовинах хімічних. Публікації: понад 200 наукових публікацій, 25 патентів на винахід.

Поліщук Юлія Валеріївна

Поліщук Юлія Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри, методист відділу ліцензування та акредитації

Читає курси «Електрохімічна екологія», «Дисципліна спеціалізації», «Вступ до спеціальності», «Технічна електрохімія (хімічні джерела струму)».

Наукові інтереси: хімічні джерела струму.

Публікації: 71 наукових публікацій, 1 навчальний посібник з грифом МОН.

Профіль в ResearchGate

Профіль в Google Академія

Смирнова Олена Володимирівна

Смирнова Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар вченої ради ф-ту ТНР, вчений секретар НМР

Читає курси «Устаткування електрохімічних виробництв», «Електрохімія в поліграфічних процесах». Наукові інтереси: процеси в паливних елементах, в хімічних джерелах струму з твердофазними реагентами, регенерація іонообмінних смол в постійних електричних полях. Публікації: 37 наукових публікацій.

Скнар Юрій Євгенович

Скнар Юрій Євгенович

кандидат технічних наук, доцент

Читає курс «Технічна електрохімія (Гальванотехніка)», «Утилізація побутових відходів». Наукові інтереси: електролітичне нанесення металевих покриттів.

Ларенишева Ганна Павлівна

Ларенишева Ганна Павлівна

Завідувач лабораторії

Соловова Лариса Петрівна

Соловова Лариса Петрівна

Старший лаборант

Артамонов Валерій Георгійович

Артамонов Валерій Георгійович

Учбовий майстер, інженер

Публікації: 10 наукових публікацій.

Павлюс Степан Григорович

Павлюс Степан Григорович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Читає курси «Загальна електротехніка», «Електротехніка та основи електроніки», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія  електричних та магнітних кіл», «Теорія електричних сигналів»

Наукові інтереси: системи електропостачання, нестаціонарний анодно-іскровий електроліз, альтернативні системи живлення

Публікації: 180 наукових робіт,  авторські свідоцтва 3, патент 1

Папанова Ірина Іванівна

Папанова Ірина Іванівна

кандидат хімічних наук, доцент

Читає курси «Загальна електротехніка», «Електротехніка та основи електроніки», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія  електричних та магнітних кіл», Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»

Наукові інтереси: фарадеєвське випрямлення високих напруг, нестаціонарні режими електроліза, компенсація реактивної енергії

Публікації: 120 наукових робіт,  3 монографії

Замурніков Володимир Михайлович

Замурніков Володимир Михайлович

кандидат технічних наук, с.н.с.,доцент

Читає курси Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «Електротехніка та основи електроніки», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія  електричних та магнітних кіл»

Наукові інтереси: системи електропостачання, нестаціонарний електроліз, альтернативні системи живлення

Публікації: 110 наукових робіт,  авторські свідоцтва 3

Соборницький Володимир Іванович

Соборницький Володимир Іванович

кандидат хімічних наук, доцент

Читає курси «Електропостачаня промислових підприємств»,  «Загальна електротехніка», «Електротехніка та основи електроніки»,  «Теорія  електричних та магнітних кіл», Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»

Наукові інтереси: наводородження металів, компенсація реактивної енергії

Публікації: 130 наукових робіт

Кроква Василь Петрович

Кроква Василь Петрович

Навчальний майстер, технік електромеханік

Учасник бойових дій