Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Студенти регулярно беруть участь у спеціалізованих конференціях по Україні та у країнах СНД, займаються науковими дослідженнями на кафедрі, беруть участь в олімпіадах. Після закінчення навчання мають право на вступ до аспірантури при ВНЗ. Учні та студенти які займаються науковою діяльністю приймають участь у різноманітних науково-технічних конкурсах.

Олімпіада з технічної електрохімії (Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2010 р.)

Наукова робота студентів в лабораторії літієвих джерел струму та лабораторії електрохімічних воднево-кисневих генераторів. Наукова робота – це творчість, результати наукової роботи студенти доповідають на наукових конференціях та з’їздах, публікують в наукових журналах.

Студенти-електрохіміки на науково-технічній конференції (Київ, КПІ, 2007 р.)
Постерна доповідь студентів на науковій конференції (Львів, 2009 р.)

В 2008 р. Клокун Віталій і Мешкович Марина стали переможцями (2 місце) наукового конкурсу Екоінтелукраїна 2008, в Україні та у США. Їх імена присвоєні окремим астероїдам.

Лабораторний практикум по математичному моделюванню технологічних процесів проходить в дисплейному класі.

Лекція для студентів в залі засідань вченої ради

Завершальний акорд студентського життя – захист дипломної наукової роботи або дипломного проекту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Фотографія на пам’ять про перший день в статусі інженера-технолога, під бронзовим портретом засновника кафедри Володимира Вільгельмовича Стендера. Випуск 2014 р.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошель, М.Д. Теоретичні основи електрохімічної енергетики [Текст] : навчальний посібник / М.Д. Кошель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2002.  – 430 с.
 2. Нефедов, В.Г. Устаткування електрохімічних  виробництв та основи проектування. Частина 1. Конструкції електрохімічних апаратів і допоміжного обладнання [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов, А.Ф. Никифоров.  – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2002.  – 296 с.
 3. Кошель, М.Д. Комп’ютерне моделювання електрохімічних систем і процесів (програмний комплекс «Електра»). Дніпропетровськ, УДХТУ, 2007. – 262 с.
 4. Нефедов, В.Г. Устаткування електрохімічних  виробництв та основи проектування. Частина 2. Технологічні розрахунки електрохімічних апаратів. Частина 3. Основи проектування електрохімічних виробництв [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов.  – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2009.  – 410 с.
 5. Кошель, М.Д. Основи теорії  електрохімічних систем і процесів [Текст] : навчальний посібник / М.Д. Кошель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2011. – 216 с.
 6. Кошель, М.Д. Теоретичні основи електрохімічних систем і процесів [Текст] : навчальний посібник / М.Д. Кошель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 300 с.
 7. Нефедов, В.Г. Устаткування електрохімічних виробництв і основи проектування: збірник завдань [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 150 с.
 8. Нефедов, В.Г. Конструкційні і футеровочні матеріали електрохімічних систем [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов, А.М. Кваша, Н.Г. Баннік. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 240 с.
 9. Нефедов, В.Г. Електрохімічна енергетика. Свинцеві акумулятори: улаштування, виробництво, розрахунки [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов, Ю.В. Поліщук. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 298 с.
 10.  Кошель, Н.Д. Краткий словарь электрохимических терминов и понятий [Текст] / Н.Д. Кошель. – Днепропетровск : УГХТУ, 2016. – 291 с.

На кафедрі для студентів, що отримують освіту бакалавра за технологічними, механічними та комп’ютерними спеціальностями викладаються наступні дисципліни:

 • електротехніка та основи електроніки;
 • електротехніка та електромеханіка;
 • електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;
 • основи електротехніки та електроніка;
 • загальна електротехніка;
 • електропостачаня промислових підприємств;
 • теорія електричних та магнітних кіл;
 • теорія електричних сигналів та кіл.

Викладачі кафедри, що викладають дисципліни електротехнічного напрямку

Під час навчання в аудиторіях кафедри, яка розташована в механічному корпусі університету, студенти вивчають предмети базової, так і спеціальної підготовки. Кожна навчальна дисципліна містить в своєму складі теоретичний та практичний (лабораторний) блок занять. Всі практичні заняття проводяться в лабораторіях кафедри, що оснащені сучасним електротехнічним обладнанням та експериментальними установками.

Співробітники кафедри кожного року організовують та проводять перший тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів технологічних та механічних спеціальностей з електротехніки. На Республіканських олімпіадах вони займають провідні місця серед студентів технологічних спеціальностей.

Студенти вивчають характеристики випрямлячів