Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА  МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

Колесніков Володимир Петрович

Колесніков Володимир Петрович

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-6507-0577

У 1971 році закінчив Уфимський нафтовий інститут за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економічна ефективність АСК магістральними нафтопроводами» за напрямком 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

Головний редактор журналу «Економічний вісник»/«Экономический вестник»

Дисципліни, що викладає: промисловий маркетинг, планування і контроль на підприємстві, логістика, логістичний менеджмент

Наукові інтереси: Дослідження і вивчення логістичних параметрів маркетингової діяльності при впровадженні інноваційних процесів у виробництва хімічної та нафтохімічної галузі

Публікації: має більше 100 публікацій, 2 монографії та 2 навчальних посібника з грифом МОН України з курсу «Промисловий маркетинг в хімічній галузі» та «Логістика хімічних виробництв». Не одноразово був керівником науково-дослідних робіт з держбюджетної тематики. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації

Гармідер Лариса Дмитрівна

Гармідер Лариса Дмитрівна

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент академії економічних наук

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-7837-2734

Профіль в Scopus

У 1995 році закінчила ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Економіка, організація та управління в галузях хіміко-лісового комплексу» і отримала кваліфікацію інженер-економіст

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами на тему «Розвиток кадрового потенціалу торговельних підприємств: концепція та методологія»

Дисципліни, що викладає: поведінка споживачів, маркетингове ціноутворення

Наукові інтереси: розвиток кадрового потенціалу, мотивація персоналу, управління людським капіталом

Публікації: Має більш 166 наукових праць. З них: 1 особиста монографія, 4 колективні монографії, 3 авторських свідоцтва, 1 підручник з грифом МОНУ та інші публікації

Чуприна Наталія Миколаївна

Чуприна Наталія Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-4035-8934

Профіль в Scopus

У 2002 році закінчила з відзнакою ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Економіка підприємства” і отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств”

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему: “Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика”

Дисципліни, що викладає: Маркетингові дослідження, товарознавство, товарна інноваційна політика, аналітичний маркетинг

Наукові інтереси: маркетинг, стратегії економічного розвитку, інноваційна політика підприємств, управління екологічними проблемами на промислових підприємствах

Публікації: Більше 50 статей у фахових виданнях України та зарубіжних наукових виданнях, участь та публікація тез доповідей у 45 конференціях, 1 особиста монографія, участь у 5 монографіях та навчальному посібнику

Гаркуша Володимир Валерійович

Гаркуша Володимир Валерійович

Кандидат економічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-7392-4202

У 2001 році закінчив ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримав кваліфікацію магістра з економіки підприємства

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економічно-інституціональні аспекти регулювання монопольної влади в Україні»

Дисципліни, що викладає: Маркетинговий менеджмент, Маркетингове ціноутворення

Наукові інтереси: формування маркетингового механізму розвитку підприємств, питання маркетингового менеджменту на підприємстві, логістичні системи

Публікації: 14 статей у фахових виданнях, участь та публікація тез доповідей у 7 конференціях

Журавель Віра Володимирівна

Журавель Віра Володимирівна

Старший викладач, заступник декана економічного факультету з виховної роботи

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-7914-0476

У 2004 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію економіст

Дисципліни, що викладає: маркетингова політика комунікацій, стратегічний маркетинг, рекламний менеджмент, паблік рілейшнз (PR)

Наукові інтереси: визначення оптимального варіанту логістичних потоків підприємств хімічної промисловості

Публікації: більше 20 наукових праць, учасниця міжнародних науково-практичних конференцій, 8 навчально-методичних розробок

Кучкова Ольга Вікторівна

Кучкова Ольга Вікторівна

Кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-9249-0216

Профіль в Scopus

У 2008 році закінчила з відзнакою ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності) на тему: «Розвиток логістичної діяльності підприємств м’ясопереробної промисловості»

Дисципліни, що викладає: маркетинг, маркетинг послуг, маркетингова політика розподілу, інфраструктура товарного ринку

Наукові інтереси: Оцінка економічної доцільності системи логістики промислового підприємства, дослідження логістичних аспектів на ринку складської нерухомості

Публікації: більше 40 наукових праць, учасниця міжнародних науково-практичних конференцій, 12 навчально-методичних розробок, участь у колективній монографії та навчальному посібнику

Доценко Ганна Євгенівна

Доценко Ганна Євгенівна

Старший викладач

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-9962-8225

Профіль в Scopus

У 1995 році закінчила з відзнакою ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Економіка, організація та управління в галузях хіміко-лісового комплексу» і отримала кваліфікацію інженер-економіст. У 2020 році закінчила з відзнакою ДВНЗ УДХТУ за спеціальнистю 075 Маркетинг і здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність Маркетинг.

Дисципліни, що викладає: маркетинг, маркетингова товарна політика, маркетинговий менеджмент

Наукові інтереси: питання конкурентоспроможності підприємства та продукції, інноваційний розвиток підприємств, маркетинг, маркетингова товарна політика підприємства, маркетинговий менеджмент на підприємстві

Публікації: більше 20 публікацій, учасниця міжнародних науково-практичних конференцій, участь у монографії

Ковальова Марина Олександрівна

Ковальова Марина Олександрівна

Асистент

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-6705-3316

У 2002 році закінчила ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства

Дисципліни, що викладає: Товарознавство, аналітичний маркетинг, маркетингові дослідження

Наукові інтереси: маркетинговий менеджмент, антикризовий менеджмент, розробка маркетингових стратегій підприємства в сучасних ринкових умовах, еколого-орієнтований менеджмент

Публікації: 11 публікацій, учасниця міжнародних науково-практичних конференцій.

Худомака Марія Анатоліївна

Інженер

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-174200356-1');