Обрати сторінку

Інтерв’ю доцента Ольги Кучкової телеканалу “Відкритий” про розвиток медійної сфери України

27 березня 2024 року завідувачка кафедри маркетингу та логістики та кандидат економічних наук Ольга Кучкова розповіла телеканалу “Відкритий” про виклики та перспективи розвитку медіасфери в Україні. Згідно з її словами, медійна діяльність сприяє формуванню суспільної свідомості, забезпечує доступ до об’єктивної інформації та підтримує демократичні процеси.

Українська медійна сфера визначається кількома ключовими аспектами, серед яких – свобода слова та незалежність. Проте журналісти часто зазнають тиску з боку політичних, бізнесових та інших впливових структур.

За останні роки медійна сфера в Україні пройшла значні зміни, адаптуючись до сучасних викликів та розвиваючи нові форми медіа-комунікацій. Зростання використання Інтернет-медіа та соціальних мереж перетворює традиційні медіа і змінює спосіб споживання інформації. Також спостерігається зростання незалежних медіа-платформ та журналістських ініціатив, що сприяє розширенню простору для вільного обміну інформацією та різноманітності точок зору.

Зусилля на рівні держави та громадських ініціатив спрямовані на боротьбу з поширенням фейків та дезінформації. Проте, існують проблеми фінансового характеру та зменшення доходів у зв’язку зі зростанням конкуренції та змінами у споживацьких звичках.

Особливо гостро постає питання недостатньої професійної підготовки медійних спеціалістів. Ольга Кучкова вважає, що необхідно зміцнювати програми навчання для медійних працівників у вищих навчальних закладах, надаючи їм актуальні знання та навички, відповідні сучасним вимогам професії. Також важливим є інвестування медійними організаціями у навчання та тренінги для своїх журналістів, оскільки вони повинні бути готові до постійного самовдосконалення.

Комбінація цих заходів може допомогти подолати недоліки у професійній підготовці медійних працівників та підвищити якість медійної діяльності в Україні.

Докладніше цю тему розкрито у відео: