Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВА

Науково-педагогічний персонал кафедри ХТП станом на 2018 р. складає 11 осіб, з них 9 чол. – на постійній основі. У складі викладачів кафедри є 2 доктора: хімічних та технічних наук, 1 кандидат хімічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 1 пошукувач, 2 аспіранти.

Сніжко Любов Олександрівна

Сніжко Любов Олександрівна

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедрою ХТП (займає цю посаду з 2010 року)

Профіль Google Scholar

Профіль  ORCID

Профіль Scopus

Профіль ResearchGate

Л.О. Сніжко закінчила у 1973 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю “Хімічна технологія переробки нафти та газу ”.
У 1982 р. Л.О. Сніжко захистила кандидатську, а у 1994 р. – докторську дисертацію. В 2003 р. їй було присвоєно звання професора. Є членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій Д 08.078.02 та Д 08.078.01 при Українському державному хіміко-технологічному університеті.

Дисципліни, що викладає: “Хіммотологія”, “Застосування палив, мастильних матеріалів та інших нафтопродуктів”, “Хіммотологія альтернативних палив”. Щорічно є керівником  науково-дослідних дипломних робіт спеціалістів і магістрів.

Наукові інтереси:  полягають в сфері розробки корозійностійких покриттів та вивченні кінетики і термодинаміки утворення кристалічних осадів на металевих поверхнях.

Публікації: є співавтором двох монографій та більше ніж 100 наукових робіт і винаходів.

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищено чотири кандидатських дисертації, працює два аспіранти.

Неодноразово одержувала гранти на наукові дослідження від університетів м. Хала та Шефільду (Великобританія) і з 2002 року візитером-дослідником факультету Матеріалознавства університету м. Шефільду.

Сніжко Любові Олександрівні неодноразово оголошувалась подяка за багаторічну і сумлінну працю по підготовці і вихованню інженерних кадрів.

Тертишна Олена Вікторівна

Тертишна Олена Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Дисципліни, що викладає: «Фізика та хімія нафти та газу», «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології», «Технологія переробки горючих копалин», «Технологія переробки відновлюваних регенеруючих енергоносіїв».

Наукові інтереси: регулювання стабільності нафт і утилізація нафтових відкладень.

Публікації: є автором більше 70 наукових робіт.

Шевченко Олена Борисівна

Шевченко Олена Борисівна

кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:«Термокаталітичні процеси в технології переробки нафти», «Технологія виробництва мастильних матеріалів», «Технологія переробки нафти та газу», «Сучасні процеси нафтопереробки».

.Наукові інтереси: дослідження властивостей альтернативних палив.

Публікації: 3 навчальних посібника, 2 патенти та більше 40 наукових робіт

Головенко Віталій Олександрович

Головенко Віталій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри

Профіль Google Scholar

Профіль Scopus

Дисципліни, що викладає: «Технологія переробки нафти та газу», «Проектування виробництв переробки горючих копалин», «Проектування виробництв одержання альтернативних енергоресурсів».

Наукові інтереси: одержання палив з альтернативної сировини.

Публікації: більше 30 наукових праць та 1 патент на винахід

Ковбик Анатолій Анатолійович

Ковбик Анатолій Анатолійович

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Профіль Google Scholar

Дисципліни, що викладає: «Устаткування виробництв нафто-газової промисловості», «Технологія переробки горючих копалин», «Сучасні методи переробки альтернативних палив».

Наукові інтереси: дослідження процесів газифікації твердих горючих копалин.

Публікації: автор більш ніж 50 наукових праць та 20 методичних вказівок

Роєнко Катерина Володимирівна

Роєнко Катерина Володимирівна

кандидат технічних наук, асистент, вчений секретар кафедри

Профіль Google Scholar

Профіль  ORCID

Профіль Scopus

Дисципліни, що викладає: «Основи проектування хімічних виробництв», «Технологія уловлювання хімічних продуктів коксування», лабораторні та практичні роботи.

Наукові інтереси: боротьба з утворенням нафтових відкладень.

Публікації: співавтор 23 наукових робіт.

Калініченко Олег Олександрович

Калініченко Олег Олександрович

кандидат технічних наук, асистент, керівник НДР

Профіль Google Scholar

Профіль Scopus

Дисципліни, що викладає: «Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини», «Устаткування виробництв альтернативних палив», лабораторні та практичні роботи з усіх дисциплін.

Наукові інтереси: процеси анодно-іскрового осадження; кальцій-фосфатні. біологічно-активні покриття для імплантатів, захисні покриття, каталізатори.

Публікації: є співавтором більше 15 наукових праць та 1 патенту України на винахід.

Запорожець Андрій Йосипович

Запорожець Андрій Йосипович

асистент

Профіль Google Scolar

Профіль ORCID

заступник декана з виховної роботи ф-ту ТВМС у 2015-16 навчальному році

Дисципліни, що викладає: лабораторні та практичні роботи з усіх дисциплін

Наукові інтереси: дослідження властивостей твердих горючих копалин та їх переробка.

Публікації: 16 наукових праць.

Каменева Валерія Миколаївна

Каменева Валерія Миколаївна

аспірант