Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВА

У 1925 році за ініціативи видатного ученого, академіка Л.В. Пісаржевського в Дніпропетровському (Катеринославському) гірничому інституті у складі металургійного факультету було створено хіміко-технологічне відділення, на якому почалася підготовка інженерів – технологів коксохіміків. У 1930 році при створенні хіміко-технологічного інституту була заснована кафедра технології пірогенних процесів, перейменована пізніше в кафедру хімічної технології палива. Студенти усіх курсів були переведені з гірничого інституту в ДХТІ і вже в 1930 році кафедра – єдина в ДХТІ – організувала перший випуск інженерів з технології палива. Першим завідувачем кафедри був професор Рубін П.Г. Молоді фахівці перших випусків були направлені на коксохімічні заводи України і Уралу, а також в науково-дослідні (УХІН, ДУХІН) і проектні (ДІПРОКОКС) інститути. Частина випускників була залишена для роботи на кафедрі (Савін М.І., Шишкін К.А. та ін.).

У довоєнні роки випускники кафедри: член-кореспондент АН СРСР Сапожніков Л.М., д.т.н. Зашквара В.Г., лауреат державної премії, д.т.н. Агроскін А.А., д.т.н. Губергріц М.Я., д.т.н. проф. Ханін І.М., д.т.н. Коляндр Л.Я., проф. Діденко В.Е. склали основну наукову і керівну ланку коксохімічної промисловості країни.

    З 1935 року кафедрою завідував д.т.н., професор Даль Василь Іванович. Профіль кафедри на той час розширився – розпочалася підготовка фахівців не тільки для коксохімічної промисловості, але і для виробництва і переробки газоподібного і рідкого палива; вирішувався широкий круг науково-дослідних питань. Велика група аспірантів (Савін М.І., Ханін І.М., Шишкін К.А., Шапіро М.Д., Попов М.Л.), які навчалися на кафедрі, в довоєнні роки захистили кандидатські дисертації.

У роки Великої Вітчизняної війни кафедра у складі інституту була евакуйована в м. Кемерово, де тривала підготовка фахівців і науково-дослідна діяльність на базі Кемеровського коксохімічного заводу. Були отримані мастильні оливи, та інші речовини, потрібні для перемоги та потреб фронту.

Після повернення інституту з евакуації досліджувалося буре вугілля Дніпровського басейну, розроблялися шляхи його переробки в процесах напівкоксування, газифікації, енерготехнології, брикетування. З цієї тематики захищені кандидатські дисертації Фоменко О.С., Маляровим Б.М., Віткіною М.А., Мальцевим А.Н., Плітом І.Г., Рубан І.М., Нілусом С.Г. У зв’язку з розвитком промисловості штучного рідкого палива з 1946 року на кафедрі почалася підготовка технологів – фахівців з одержання штучного рідкого палива. Щорічний прийом на цю спеціальність складав 100 чоловік. Такі великі комбінати як Ангарський, Салаватський, Новочеркаський були майже повністю укомплектовані фахівцями – випускниками ДХТІ. Пізніше вони очолили багато заводів, НДІ, міністерства і відомства (Радченко Є.Д., Блудов Б.А., Мальчевський А.Ф., Новицький В.С.).

 

Кафедра хімічної технології палива є піонером в сфері застосування хроматографії для аналізу і дослідження хімічних продуктів коксування, переробки нафтових фракцій, газових конденсатів. За результатами цих робіт захищені докторські (д.х.н. Набивач В.М.) і кандидатські(к.х.н. Закупра В.А., к.т.н. Раскіна Л.С., к.х.н. Берлізов Ю.С., к.х.н. Скалозуб Ф.І.) дисертації.

  З 1971 р. по 1981г. кафедрою керувала к.т.н., доцент Фоменко О.С. Під її керівництвом проводилися роботи з енерготехнологічної переробки вугілля Західного Донбасу і Львівсько-Волинського родовища. З 1981 р. по 1983 р. кафедрою завідував професор Діденко В.Ю., а з 1983 р. по 1985 р. д.т.н., професор Глущенко І.М. У цей час тривали роботи з традиційних напрямів – вивчення термокаталітичних перетворень вуглеводнів нафти і газу, газової хроматографії.

З 1985 до 2007 року кафедрою завідував к.х.н., доцент Гулямов Ю.М. У цей період до кафедри приєдналася галузева науково-дослідна лабораторія з альтернативних видів палива. За результатами наукових робіт були захищені кандидатські дисертації Штефана Ю.В., Шевченко О.Б., Тертишної О.В.

   За 80 років існування кафедра підготувала понад 4000 інженерів – технологів. Випускники продовжують займати провідне положення на багатьох підприємствах і в організаціях: Шкарапуша Л.Н. – заст. директора інститута біоорганічної хімії АН України; Новицький В.С. – міністр міністерства промислової політики України; Бондарев В.В. – генеральний директор Сургутського газопереробного заводу; Шпак В.А. – заст. генерального директора “Нафтохімік Прикарпаття”; Шапошник А.В. – начальник дослідницького цеху “Азмол”; Хованець П.М. – голова правління “Кременчук Нафтопродукт сервіс”. У стінах УДХТУ успішно працюють доктори наук Набівач В.М., Харченко О.В., Сніжко Л.О.

З 2010 року завідувачем кафедри є д.х.н., професор Сніжко Любов Олександрівна.