+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН І ЕКОЛОГІЇ

Верещак Віктор Григорович

Верещак Віктор Григорович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

У 1973 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.078.02 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Вступ в технологію рідкісних та розсіяних елементів”
 • ”Основи наукових досліджень”
 • ”Каталіз. Технологія каталізаторів і адсорбентів”
 • ”Технологія рідкісних і розсіяних елементів”

Наукові інтереси: хімія та технологія сполук цирконію, наноматеріали, оксидні порошкові матеріали.

Публікації: автор 2 монографій, співавтор понад 52 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та 1 патенту на винахід.

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Контакти: тел. (0562)-46-63-51, е-mail: vereschak@bigmir.net

Півоваров Олександр Андрійович

Півоваров Олександр Андрійович

доктор технічних наук, професор

У 1973 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Хімічне машинобудування та апаратобудування» і отримав кваліфікацією – інженер-механік.

У 1978 р. захистив кандидатську, а у 1991 р. докторську дисертації «Теоретичні основи і технологія синтезу оксамиту – азотного добрива подовженої дії». Обидві дисертації захищено за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Виступав з науковими доповідями в Японії, Сінгапурі, Швейцарії, Хорватії, Швеції, Польщі, Болгарії, Великій Британії, Росії, Латвії, Узбекистані, Таджикистані та Молдові.

Був співавтором 4-х Міжнародних науково-практичних конференцій за підтримкою НАТО за проблемами водних технологій та протидії хімічному, біологічному та радіаційному тероризмі.

Є Головою Української спілки науковців Міжнародної Асоціації  «Управління ризиками для профілактичної медицини» з штаб-квартирою  в Токіо (Японія.)

Заступник Голови спеціалізованої Вченої ради Д 08.078.02 з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з технології харчової, легкої та хімічної промисловості Міністерства освіти і науки України.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Хімічна технологія промислових газів”

Раніше викладав:

 • ”Процеси та апарати хімічної технології”
 • ”Загальна хімічна технологія”
 • ”Процеси і апарати харчових виробництв”
 • ”Технологічне обладнання галузі”
 • ”Основи будівництва підприємств харчової промисловості і промислової санітарії”
 • ”Фізико-хімія неметалевих матеріалів”,
 • ”Історія інженерної діяльності”

Наукові інтереси: теоретичні та прикладні дослідження нерівноважної низькотемпературної плазми в технології неорганічних речовин та інших галузях науки і виробництва.

Публікації: автор 7 монографій, 1 навчального посібника, співавтор понад 320 наукових публікацій, авторських свідоцтв, патентів та тез доповідей на симпозіумах та науково-практичних конференціях різного рівня.

Під його керівництвом захищено 5 кандидатських  та 2 докторські дисертації.

Контакти: тел. (0562)38-56-58, е-mail: apivo@ua.fm

Набивач Валентин Михайлович

Набивач Валентин Михайлович

доктор хімічних наук, професор

У 1955 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Хімічна технологія палива» і отримав кваліфікацією – інженер-технолог.

У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Физико-химические закономерности удерживания ароматических и гетероциклических соединений в газожидкостной хроматографии» за напрямком 02.00.20 – хроматографія.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.078.02 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”
 • ”Техноекологія”
 • ”Загальна екологія та неоекологія”

Наукові інтереси: вивчення характеру міжмолекулярної взаємодії в конкретних системах в газорідинній хроматографії і використанні цього методу для розподілу і аналізу хімічних продуктів термічної переробки вугілля.

Публікації: автор 3 монографій, співавтор понад 290 наукових праць.

Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: chrom32@mail.ru

Гевод Віктор Сергійович

Гевод Віктор Сергійович

доктор хімічних наук, доцент

У 1971 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Электрохимия упорядоченно-органических надмолекулярных структур: монослоев Ленгмюра, полислоев Ленгмюра–Бложе и процессы в них» за напрямком  02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Втуп до фаху «Екологія та охорона навколишнього середовища»”
 • ”Екологія”
 • ”Стратегія сталого розвитку”
 • ”Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерських робіт”
 • ”Теоретичні основи хімії та технології води”
 • ”Основі технічної творчості”

Наукові інтереси:  фізико-хімічні явища, що виникають на межах розподілу фаз. Рівновага та кінетика адсорбції. Інноваційні методи водоочистки.

Публікації:  автор 3 монографій, співавтор понад 100 наукових праць та 10 патентів Украйни та Росії.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: aquilegya@ua.fm

Бутиріна Тетяна Євгенівна

Бутиріна Тетяна Євгенівна

кандидат хімічних наук, доцент

В 1996 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Технічна електрохімія» і отримала кваліфікацією –  інженер-хімік-технолог.

В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електроосадження хрому з розчинів Cr (III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок» за напрямком  02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Грунтознавство ”
 • ”Загальна екологія”
 • ”Управління та поводження з відходами”
 • ”Інтелектуальна власність”

Наукові інтереси: технологія отримання церійвмісних композиційних покриттів, нанотехнології, природоохоронні технології.

Публікації: співавтор понад 49 наукових праць та 2 патентів на корисну модель.

Контакти: тел. (0562)371-95-92, е-mail: BuTan@email.ua

 

Василенко Інна Анатоліївна

Василенко Інна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

У 2007 р закінчила ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» і отримала кваліфікацією – еколог.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання жовтого залізоокисного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбомідоформальдегідними полімерами» за напрямком        05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретичні основи охорони навколишнього середовища”
 • ”Урбоекологія”
 • “Екологія”

Наукові інтереси: розробка технології одержання залізооксидних пігментів та їх застосування у лакофарбовій промисловості і сільському господарстві.

Публікації: 1 навчальний посібник, співавтор понад 50 наукових праць, 6 патентів на винахід, 1 патенту на корисну модель.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, (066)775-12-86, е-mail: InnaV@i.ua

Головко Дмитро Аркадійович

Головко Дмитро Аркадійович

кандидат хімічних наук, доцент

У 1982 р закінчив ДХТІ за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин» і отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему  «Особливості електродних процесів у цинкатних електролітах» 02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретичні основи технології неорганічних речовин”
 • “Організація та методологія наукових досліджень”
 • “Радіоекологія”
 • “Радіаційна безпека”

Наукові інтереси: розробка технології одержання сполук Fe(VI).

Публікації: співавтор понад 50 наукових праць, 2 патентів на винахід, 4 патентів на

корисну модель.

Контакти: тел. (050) 220-40- 88, е-mail: olimp17tnv@ukr.net

 

Галівець Юрій Дмитрович

Галівець Юрій Дмитрович

кандидат технічних наук, доцент

У 1982 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Хімічне машинобудування» і отримав кваліфікацією – інженер-механік.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процессов получения высокодисперсных ферромагнетиков на основе железа в низкотемпературной плазме» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Технологія виробництва сірчаної кислоти”
 • ”Технологія очищення стічних вод”
 • ”Основи загальної екології”
 • ”Додаткові розділи технології неорганічних речовин”

Наукові інтереси: дослідження процесів виробництва магнітних матеріалів.

Публікації: співавтор понад 30 наукових праць та 6 патенту на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: dnepr100500@ukr.net

Гарєєв Шаміль Зіяєвич

Гарєєв Шаміль Зіяєвич

кандидат технічних наук, доцент

У 1969 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процесса абсорбции сернистого ангидрида раствором сульфітом натрия» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 1984-1988, 1996-2000 рр. викладав французькою мовою дисципліни «Технологія неорганічних речовин» та «Екологія» у Конакрійському університеті Гвінейської республіці.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища”, ”Екологічне інспектування”
 • ”Екологічне право”
 • ”Екологічна експертиза”
 • «Організація управління екологічної діяльності»

Наукові інтереси: дослідження процесів очищення стічних вод від важких металів, розробка нових видів сорбентів для процесів водопідготовки та коагулянтів.

Публікації: співавтор понад 60 наукових праць.

Контакти: тел. (0562)46-63-51

Груздева Олена Володимирівна

Груздева Олена Володимирівна

кандидат хімічних наук, доцент

У 1999 р. закінчила «ДДУ» за спеціальністю “Хімія” і отримала кваліфікацією  – хімік-викладач.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічна система Pb(II) метансульфонат – PbO2» за напрямком 02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Природоохоронні технології”
 • ”Інформаційні технології”
 • ”Екологія”

Наукові інтереси: електрохімічні процеси у розчинах, хімічна технологія хелатних добрив та складних мінеральних добрив.

Публікації: співавтор понад 22 наукових праць.

Контакти: тел. (0562)46-63-51

Кожура Олег Вікторович

Кожура Олег Вікторович

кандидат хімічних наук, доцент

У 1994 р закінчив ДНУ за спеціальністю «Хімія» і отримав кваліфікацією – хімік, викладач.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «синтез, будова та властивості біядерних комплексних сполук ренію (III) з амінокислотами» за напрямком 02.00.01 – Неорганічна хімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретичні основи хімічної технології рідкісних та розсіяних елементів”
 • ”Хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів”

Наукові інтереси: Хімія та хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, дослідження та впровадження у промисловість гідрометалургійних процесів вилучення рідкісних, розсіяних та кольорових металів та урану із руд, концентратів відходів збагачення і вторинної сировини. Дослідження і впровадження процесів одержання сполук рідкісних і розсіяних елементів заданого складу, якості та функціональних характеристик. Дослідження та впровадження в природоохоронних цілях процесів утилізації багатотоннажних відходів хімічної та гірничо-металургійної промисловості.

Публікації: співавтор понад 40 наукових праць та 3 патенту на винахід.

Контакти: тел. (067) 945-15-51, (050) 060-41-74, е-mail: vokifan@i.ua

Макарченко Наталія Петрівна

Макарченко Наталія Петрівна

кандидат технічних наук, доцент

В 1994 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією  –  інженер-хімік-технолог.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение оксида железа химическим обогащением железосодержащих концентратов» за напрямком   05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. З 2010 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертаційних робіт за спеціальностями:

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин,

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології,

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

З 2010 заступник Голови ради з гуманітарного виховання студентів університету.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Методи дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічних речовин”
 • ”Хімія та технологія кондиціювання води”
 • ”Безвідходні виробництва та екологія галузі”
 • ”Технологія неорганічних речовин (водопідготовка)”

Наукові інтереси: хімічна технологія цирконій – та залізовмісних сполук.

Публікації: співавтор понад 50 наукових публікацій.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: mnp0704@rambler.ru

Пасенко Олександр Олександрович

Пасенко Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

У 2005 р закінчив «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» і отримав кваліфікацією – інженер-технолог-дослідник.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію методом осадження» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Утилізація та поховання радіоактивних відходів”
 • ”Устаткування галузі та основи проектування”
 • ”Хімія твердого тіла”

Наукові інтереси: Хімія та хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, дослідження та впровадження у промисловість гідрометалургійних процесів вилучення рідкісних, розсіяних та кольорових металів; вилучення рідкісноземельних елементів із руд, вторинної сировини та відходів. Отримання сполук рідкісноземельних елементів заданого складу та функціональних властивостей.

Публікації: співавтор понад 20 наукових праць та 1 патенту на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: zirconia@ukr.net

Савченко Марія Олегівна

Савченко Марія Олегівна

кандидат технічних наук, доцент

В 2002 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією – магістр з хімічної технології та інженерії.

В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання високодисперсного діоксиду кремнію модифікованого карбомідо-формальдегідними полімерами» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Ландшафтна екологія”
 • ”Хімічна технологія зв’язаного азоту та азотної кислоти”
 • ”Екологічна безпека”

Наукові інтереси:  одержання гідрофобного діоксиду кремнію з рідкого скла.

Публікації: співавтор понад 19 праць, 2 патентів на винахід

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: mashanew1@rambler.ru  

 

Смотраєв Роман Васильович

Смотраєв Роман Васильович

кандидат технічних наук, доцент

У 1996 р закінчив «УДХТУ» за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин»  і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Получение диоксида циркония золь-гель методом с использованием карбамида» за напрямком       05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Хімічна технологія кальцинованої та каустичної соди”
 • ”Основи технологічного проектування хімічних виробництв”
 • ”Основи проектування природоохоронних технологій”
 • ”Технології тонкого неорганічного синтезу”

Наукові інтереси: отримання нанодисперсних металоксидних сполук та поруватих речовин на їх основі (сорбентів, каталізаторів), утилізація промислових відходів.

Публікації: співавтор понад 70 наукових праць та 4 патенту на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: smotr00@rambler.ru

Фролова Лілія Анатоліївна

Фролова Лілія Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

У 1989 р закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів» і отримала кваліфікацією – інженер-металург.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение хемосорбента на основе железа для глубокой очистки инертных газов от кислорода» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Технологія благородних та платинових металів”
 • ”Моніторинг довкілля”
 • ”Розподіл шкідливих речовин у біосфері”
 • ”Математичне моделювання і застосування ЕОМ в хімічній технології”

Наукові інтереси: розробка технології одержання пігментів з вторинної сировини, нанотехнологіїї, наноматеріали з заданими властивостями.

Публікації: навчальний посібник з грифом МОН, співавтор понад 90 наукових праць.

Контакти: тел. (0562) 46-63-51,

Хлопицький Олексій Олександрович

Хлопицький Олексій Олександрович

заступник декана факультету технології неорганічних речовин, кандидат технічних наук, доцент

В 2006 р закінчив ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія рідкісних, розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» і отримав кваліфікацією – науковий співробітник, викладач ВНЗ, інженер-технолог.

В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Одержання цирконійвмісних сполук з циркону Малишевського родовища» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2011 заступник декана факультету Технології неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Вступ в технологію неорганічних речовин”
 • ”Технологія очищення газових викидів”
 • ”Технологія вилучення благородних та платинових рідкісних і розсіяних елементів з вторинної сировини та екологія галузі”

Наукові інтереси: хімічна технологія отримання цирконійвмісних сполук, нанотехнології, технологія отримання надчистого діоксиду заліза з залізної руди, технології комплексної утилізації золо-шлакових відходів теплоелектростанцій.

Публікації: співавтор понад 65 наукових праць, 1 патент на винахід, 3 патенти на корисну модель .

Контакти: тел. (0562)-46-63-51, е-mail: ahlopitskiy@gmail.com  

Скиба Маргарита Іванівна

Скиба Маргарита Іванівна

кандидат технічних наук, асистент, голова ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ

У 2011 р. закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»  і отримала кваліфікацією – інженер-механік.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно-обробленої води» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 •  ”Хімічна технологія благородних та платинових металів”
 •  ”Хімічна технологія промислових газів”
 • ”Сучасні неорганічні технології у промисловості та охороні довкілля”

Наукові інтереси: плазмохімічне отримання нанодисперсних металоксидних сполук та матеріалів на їх основі.

Публікації: 1 монографія, співавтор понад 90 наукових праць, 5 патентів на винахід, 6 патентів на корисну модель.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail:  Margaritaskiba88@gmail.com

Архипова Вікторія Вікторівна

Архипова Вікторія Вікторівна

кандидат технічних наук, асистент

Закінчила УДХТУ за спеціальністю «Промислова екологія та охорона  навколишнього природного середовища» і отримала кваліфікацію  магістра з хімічної технології та інженерії.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Отримання модифікованого карбонату кальцію для полімерних матеріалів» за напрямком 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає: ”Метеорологія та кліматологія”, ”Геологія з основами геоморфології”, “Основи технологічного проектування виробництв”, “Основи проектування природоохоронних технологій”.

Наукові інтереси: розробка технологій одержання карбонату кальцію та їх застосування у лакофарбовій, паперовій промисловості і виробництві пластмас.

Публікації:  співавтор понад 20 наукових праць, 4 патентів

Сорочкіна Катерина Олександрівна

Сорочкіна Катерина Олександрівна

кандидат технічних наук, асистент

У 2011 р закінчила ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технології неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією – магістр, інженер-технолог.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання сорбентів на основі цирконію(IV) та алюмінію(ІІІ) оксигідроксидів золь-гель методом» за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2016 по 2019 р. молодший науковий співробітник кафедри ТНР та Е та виконавець НДР «Розробка комплексних заходів по очищенню та знезараженню питної води».

З 2016 року учасник міжнародних проектів «Водная Гармония – интеграция образования, исследований, инновации и предпринимательства» (Водная Гармония-II), номер проекту CPEA-2015/10036 (https://www.waterh.net/ru/) та Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної із водними ресурсами (Водна Гармонія) (http://waterh.eu).

Наукові інтереси: розробка технології одержання сорбентів на основі метал оксигідроксидів для очищення води.

Публікації: співавтор понад 20 наукових праць, з них 1 статті, що входить до наукометричної бази даних Scopus, 2 статей у закордонних виданнях, 3 патентів України на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, (093)036-90-80,

е-mail: kateryna.sorochkina@gmail.com

Завгородня Наталія Ігорівна

Завгородня Наталія Ігорівна

кандидат технічних наук, асистент

У 2012 р закінчила ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» і отримала кваліфікацією – інженер- технолог.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія вилучення ZnS, утилізація складових відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі”
 • ”Каталіз. Технологія каталізаторів i абсорбентів”
 • “Техноекологія”

Наукові інтереси: розробка технологій вилучення неорганічних речовин із катодолюмінофорів, утилізація їх та скла відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів з подальшою переробкою їх в цінні неорганічні матеріали для підвищення коефіцієнта використання потенціальних вторинних ресурсів та запобігання негативного впливу на довкілля.

Публікації: співавтор 23 наукових праць, 1 патентів на винахід, 3 патенту на корисну модель.

Контакти: тел. (068)6778555, е-mail: nzavgorodnia@i.ua

Євтушенко Анатолій Олексійович

Євтушенко Анатолій Олексійович

старший викладач

У 1986 р закінчив ДХТІ за спеціальністю «машини та апарати хімічних виробництв» і отримав кваліфікацією – інженер-механік.

У 1998 р. закінчив аспірантуру УДХТУ  за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин».

Працював старшим науковим співробітником лабораторії технології тонкого неорганічного синтезу.

З 1993 р. на викладацькій роботі кафедри.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Устаткування природоохоронних технологій”
 • ”Утилізація та рекуперація відходів”

Наукові інтереси: переробка металвмісної вторинної сировини з отриманням нових сучасних композиційних матеріалів.

Публікації: співавтор 25 наукових робіт, авторських свідоцтв та патентів на винахід.

Контакти: тел. (0562) 46-63-51

Борисова Ніна Григорівна

Борисова Ніна Григорівна

завідувач лабораторії