Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ЕКОЛОГІЇ

Коваленко Ігор Леонідович

Коваленко Ігор Леонідович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 161, 101

Дві вищі освіти: 1996 р. УДХТУ інженер – технолог, 1998 р. УДХТУ – економіст.

Державні нагороди: Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 

Нагороди:  Почесні грамоти Дніпропетровської облради (2008р ) та Дніпропетровської облдержадміністрації (2010 р); Подяка МОН України (2016 р); Грамота МОН України (2020 р)

У 2017 році захистив докторську дисертацію за темою «Фізико-хімічні основи і технологія нітратних енергоконденсованих систем» за спеціальністю 05.17.01-Технологія неорганічних речовин.

Наукові інтереси: Технологія сучасних нітратних енергоконденсованих систем та безтротилових промислових вибухових матеріалів з максимальною безпечністю та мінімальною шкодою довкіллю і здоров’ю працівників при виготовленні, поводженні і застосуванні в кар’єрах і  підземних рудниках. Безпека застосування промислових вибухових матеріалів у піритвмісних породах. Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини.

Є одним з розробників Цільових державних і регіональних програм (1999-2005, 2012-2016 рр.) «Перехід гірничодобувних підприємств, підконтрольних Криворізькому територіальному управлінню Держгірпромнагляду України, на безтротилові екологічно безпечні вибухові речовини».

У 2019 році у складі колективу претендентів робіт «Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України» (шифр роботи Р9) був висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2020 році за роботу «Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України» нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки.

У період з 2004 по 2010 рр. – Голова ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ, З 2006 по 2010 рр. – Радник Голови ради молодих вчених Дніпропетровської області, з 2011р. – почесний Радник Голови ради молодих вчених Дніпропетровської області.

Є розробником першого варіанту Статуту Ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ. Брав активну участь у розробленні та реалізації перших конкурсів (2006-2010) «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області» та «Краща рада молодих вчених Дніпропетровської області» Дніпропетровської облдержадміністрації.

У 2008,2009, 2010 рр. брав активну участь в роботі «Школи молодого вченого» Дніпропетровської ОДА.

Член громадської спілки “Професійна асоціація екологів України”, входить до реєстру  “Єдиний банк фахових екологів і менеджерів зеленої економіки”, член професійної громадської організації спеціалістів з водопідготовки “Всеукраїнське водне товариство WaterNet”

Публікації: понад 120 наукових робіт, серед яких  1 монографія у співавторстві, навчальний посібник та 24 патенти, під керівництвом підготовлений один доктор філософії за спеціальністю 161 – хімічні технології та інженерія.

Контакти: е-mail: [email protected][email protected]

Верещак Віктор Григорович

Верещак Віктор Григорович

доктор технічних наук, професор

У 1973 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.078.02 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Вступ в технологію рідкісних та розсіяних елементів”
 • ”Основи наукових досліджень”
 • ”Каталіз. Технологія каталізаторів і адсорбентів”
 • ”Технологія рідкісних і розсіяних елементів”

Наукові інтереси: хімія та технологія сполук цирконію, наноматеріали, оксидні порошкові матеріали.

Публікації: автор 2 монографій, співавтор понад 52 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та 1 патенту на винахід.

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Контакти:  е-mail: [email protected]

Фролова Лілія Анатоліївна

Фролова Лілія Анатоліївна

доктор технічних наук, професор, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностістю 161

У 1989 р закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів» і отримала кваліфікацією – інженер-металург.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение хемосорбента на основе железа для глубокой очистки инертных газов от кислорода» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Технологія благородних та платинових металів”
 • ”Моніторинг довкілля”
 • ”Розподіл шкідливих речовин у біосфері”
 • ”Математичне моделювання і застосування ЕОМ в хімічній технології”

Наукові інтереси: розробка технології одержання пігментів з вторинної сировини, нанотехнологіїї, наноматеріали з заданими властивостями.

Публікації: навчальний посібник з грифом МОН, співавтор понад 90 наукових праць.

Контакти: e-mail: [email protected] 

Гевод Віктор Сергійович

Гевод Віктор Сергійович

доктор хімічних наук, доцент

У 1971 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Электрохимия упорядоченно-органических надмолекулярных структур: монослоев Ленгмюра, полислоев Ленгмюра–Бложе и процессы в них» за напрямком  02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Втуп до фаху «Екологія та охорона навколишнього середовища»”
 • ”Екологія”
 • ”Стратегія сталого розвитку”
 • ”Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерських робіт”
 • ”Теоретичні основи хімії та технології води”
 • ”Основі технічної творчості”

Наукові інтереси:  фізико-хімічні явища, що виникають на межах розподілу фаз. Рівновага та кінетика адсорбції. Інноваційні методи водоочистки.

Публікації:  автор 3 монографій, співавтор понад 100 наукових праць та 10 патентів Украйни та Росії.

Контакти: е-mail: [email protected]

Скиба Маргарита Іванівна

Скиба Маргарита Іванівна

доктор технічних наук, доцент; відповідальний секретар приймальної комісії, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 161, 101

Вчене звання: доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології (2020 р.)

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (2014 р.)

У 2011 р. закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»  і отримала кваліфікацією – інженер-механік.У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно-обробленої води» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Кількість публікацій

Понад 86 наукових праць, з них: 47 статей у наукових фахових виданнях (з яких 24 – у фахових виданнях України, 24 входять до наукометричної бази даних Scopus); 3 монографії у співавторстві; 3 глави у колективних монографіях, понад 10 патент України на винахід, 5 патентів України на корисну модель; 30 тез і текстів доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях (з яких 2 входять до наукометричної бази даних Scopus). Індекс Гірша h = 17, кількість цитувань – 250 (за даними на 01 квітня 2022 р.)

Здобутки, нагороди, відзнаки

 • Премія президента України для молодих вчених за роботу у співавторстві «Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів» від 13 грудня 2019 р. №903/2019 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року».
 • Державна іменна стипендія найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. №1449 від 20.11.2020.
 • Стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених (2018-2019)/ Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7
 • Стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених / Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від  03.2014-2016 р.
 • Лауреат всеукраїнському конкурсу “Молодий вчений року-2021” в номінації “Екологія та охорона навколишнього середовища”, що засновано радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.
 • Гранти обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» (2015, 2017, 2019 р).
 • Учасник серії міжнародних проектів «Водна Гармонія», що наразі об’єднує 70 університетів з 44 країн світу (https://www.waterharmony.net ).
 • Керівник НДР «Створення функціонально керованих металічних, металоксидних та композитних наносистем  різного призначення» (2022-2023) д/р 0122U001135; керівник НДР «Розробка новітніх поліфункціональних матеріалів для очищення і знезараження питної та стічних вод» за № д.р. 0119U002000 (2019-2021 р.). Відповідальним виконаве ць молодіжної науково-дослідної роботи «Розробка комплексних заходів по очищенню та знезараженню питної води» за № д.р. 0116U006895 (2017-2018 р.). Провідний науковий співробітник НДР «Одержання нанодисперсних металічних, металоксидних матеріалів та нанокомпозитів на їх основі природоохоронного призначення» за № д.р. 0119U002242 (2019-2021 р.).
 • Учасник проєкту NATO Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulphur Batteries, Grant No. 985148 (2017 рік)
 • У 2014/2015 році займала посаду голови ради молодих вчених університету.
 • Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей.
 • Грамота НАН Придніпровський науковий центр плідну наукову та науково-організаційну діяльність № (02-0171 Булат А.Ф.)
 • Грамота МОН за відзнаки у професійній та науковій діяльності.
 • Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за досягнення і науковій, педагогічній діяльності та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі. (Наказ ДОН ДОДА 242-к/тр 30.05.2016)
 • Грамота за 1 місце номінації «монографія» у ХІ обласному міжвузівському конкурсі на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання».

Наукові інтереси

Основним напрямом досліджень є вивчення фундаментальних і прикладних аспектів одержання нанодисперсних, наноструктурованих, консолідованих, з різною структурною організацією наноматеріалів (металів, оксидів) із керованими заданими властивостями для застосування в різних галузях; «зелений» синтез наноматеріалів.

Членство у професійних та громадських фахових об’єднаннях

 • Асоційований член Міжнародної Водної Асоціації (IWA) та Всеукраїнського водного товариства «WaterNet»
 • Експерт Наукової ради МОН України для проведення експертизи проектів наукових робіт (розробок) молодих вчених за фаховими напрямами з 2021 року.
 • Експерт Національного фонду досліджень України з 2019 р.
 • Рецензент наукових статей журналів: «Scientific Reports (Springer)» , Applied Organometallic Chemistry; «Питання хімії та хімічної технології».
 • Член редакційної колегії “Вісника Черкаського державного технологічного університету”.
 • Член редакційної колегії “Дніпровський державний технічний університет”.

Контакти:  е-mail:  [email protected]

Смотраєв Роман Васильович

Смотраєв Роман Васильович

кандидат технічних наук, професор, начальник навчально-наукового центру, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 161

Нагороди: Почесна грамота МОН України (2009р.), Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2016р.).

У 1996 р закінчив УДХТУ за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин»  і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2009 р. працює начальником навчально-наукового центру університету.

З 2011 р. є координатором серії міжнародних проектів «Водна Гармонія», що наразі об’єднує 70 університетів з 44 країн світу (https://www.waterharmony.net ).

Приймав участь у workshop NATO CYBERWATER 2018 – Physical and Cyber Safety in Critical Water Infrastructure (2018р.).

Асоційований член Міжнародної Водної Асоціації (IWA) та Всеукраїнського водного товариства «WaterNet»

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 2019 р.

Експерт Національного фонду досліджень України з 2019 р.

Рецензент наукових статей журналів: «Journal of Environmental Engineering, ACSE» Американського товариства будівельних інженерів; «Питання хімії та хімічної технології»;  Journal of Chemistry and Technologies.

Член редакційної колегії “Вісника Черкаського державного технологічного університету”.

Наукові інтереси: технології нанодисперсних металоксидних сполук та поруватих речовин на їх основі (сорбентів, каталізаторів тощо); розробка сучасних неорганічних коагулянтів; утилізація промислових відходів.

Публікації: понад 120 наукових праць, в тому числі співавтор підручника «Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами» (виданий на 7 мовах), однієї монографії та 8 патентів України на винахід.

Під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 161 – хімічні технології та інженерія

Контакти:  е-mail: [email protected]

Бутиріна Тетяна Євгенівна

Бутиріна Тетяна Євгенівна

кандидат хімічних наук, доцент

В 1996 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Технічна електрохімія» і отримала кваліфікацією –  інженер-хімік-технолог.

В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електроосадження хрому з розчинів Cr (III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок» за напрямком  02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Грунтознавство ”
 • ”Загальна екологія”
 • ”Управління та поводження з відходами”
 • ”Інтелектуальна власність”

Наукові інтереси: технологія отримання церійвмісних композиційних покриттів, нанотехнології, природоохоронні технології.

Публікації: співавтор понад 49 наукових праць та 2 патентів на корисну модель.

Контакти: тел. (0562)371-95-92, е-mail:[email protected] 

Груздєва Олена Володимирівна

Груздєва Олена Володимирівна

кандидат хімічних наук, доцент, завідувач навчально-методичного відділу

У 1999 р. закінчила «ДДУ» за спеціальністю “Хімія” і отримала кваліфікацією  – хімік-викладач.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічна система Pb(II) метансульфонат – PbO2» за напрямком 02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Природоохоронні технології”
 • ”Інформаційні технології”
 • ”Екологія”

Наукові інтереси: електрохімічні процеси у розчинах, хімічна технологія хелатних добрив та складних мінеральних добрив.

Публікації: співавтор понад 22 наукових праць.

Контакти: e-mail:[email protected]

Кожура Олег Вікторович

Кожура Олег Вікторович

кандидат хімічних наук, доцент, начальник відділу СПС та В

У 1994 р закінчив ДНУ за спеціальністю «Хімія» і отримав кваліфікацією – хімік, викладач.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «синтез, будова та властивості біядерних комплексних сполук ренію (III) з амінокислотами» за напрямком 02.00.01 – Неорганічна хімія.

Наукові інтереси: гідрометалургія та хімічна технологія неорганічних матеріалів: проектування процесів, хімія, моделювання, контроль та управління. процеси вилучення металів у водні розчини хімічних реагентів, видалення домішок та вилучення металів та їх сполук із водних розчинів шляхом: осадження, іонного обміну, рідинної екстракції, відновлення газами, цементації, електрохімічного осадження, рафінування металів

Публікації: співавтор понад 40 наукових праць та 3 патенту на винахід.

Контакти: тел. (067) 945-15-51, (050) 060-41-74, е-mail: [email protected]

Макарченко Наталія Петрівна

Макарченко Наталія Петрівна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури

В 1994 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією  –  інженер-хімік-технолог.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение оксида железа химическим обогащением железосодержащих концентратов» за напрямком   05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. З 2010 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертаційних робіт за спеціальностями:

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин,

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології,

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

З 2010 заступник Голови ради з гуманітарного виховання студентів університету.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Методи дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічних речовин”
 • ”Хімія та технологія кондиціювання води”
 • ”Безвідходні виробництва та екологія галузі”
 • ”Технологія неорганічних речовин (водопідготовка)”

Наукові інтереси: хімічна технологія цирконій – та залізовмісних сполук.

Публікації: співавтор понад 50 наукових публікацій.

Контакти:  е-mail: [email protected]

Пасенко Олександр Олександрович

Пасенко Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

У 2005 р закінчив «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» і отримав кваліфікацією – інженер-технолог-дослідник.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію методом осадження» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Утилізація та поховання радіоактивних відходів”
 • ”Устаткування галузі та основи проектування”
 • ”Хімія твердого тіла”

Наукові інтереси: Хімія та хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, дослідження та впровадження у промисловість гідрометалургійних процесів вилучення рідкісних, розсіяних та кольорових металів; вилучення рідкісноземельних елементів із руд, вторинної сировини та відходів. Отримання сполук рідкісноземельних елементів заданого складу та функціональних властивостей.

Публікації: співавтор понад 20 наукових праць та 1 патенту на винахід.

Контакти:  е-mail: [email protected]

Поліщук Юлія Валеріївна

Поліщук Юлія Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної частини

Дисципліни, що викладає:

 • ”Електрохімічна екологія”
 • ”Дисципліна спеціалізації”
 • ”Вступ до спеціальності”
 • ”Технічна електрохімія (хімічні джерела струму)”

Наукові інтереси: хімічні джерела струму.

Публікації: 71 наукових публікацій, 1 навчальний посібник з грифом МОН.

Контакти:  е-mail: [email protected]

Савченко Марія Олегівна

Савченко Марія Олегівна

кандидат технічних наук, доцент

В 2002 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією – магістр з хімічної технології та інженерії.

В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання високодисперсного діоксиду кремнію модифікованого карбомідо-формальдегідними полімерами» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Пройшла стажування у Дніпровський державний технічний університет з дисциплін «Ландшафтна екологія», Екологічна безпека, Заповідна справа, Геологія з основи геоморфології у 2022 р.

Наукові інтереси:  одержання гідрофобного діоксиду кремнію з рідкого скла, технологія отримання мідного купоросу з відходів.

Публікації: співавтор понад 45 праць, 2 монографій у співавторстві, 4 патентів на винахід

Контакти:  е-mail: [email protected] 

 

Хлопицький Олексій Олександрович

Хлопицький Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету Хімічних технологій та екології (ХТ та Е), експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 161, 101

Чотири вищі освіти: 2006р., УДХТУ – 161 Хімічні технології та інженерія;  2021р., УДХТУ – 101 Екологія та охорона навколишнього середовища; 2021р., УДХТУ – 073 Менеджмент; 2022р., ДДУВС – 081 Право.

Нагороди: Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (2016р), Подяка Соборної районної у місті Дніпрі ради, (2018).

У 2010р,. захистив кандидатську дисертацію на тему «Одержання цирконійвмісних сполук з циркону Малишевського родовища» за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2013р, доцент кафедри технології неорганічних речовин.

З 2011р., заступник декана факультету Технології неорганічних речовин, з 2020р., – факультету Хімічних технологій та Екології.

Наукові інтереси: хімічна технологія отримання цирконійвмісних сполук, нанотехнології; технологія отримання надчистого діоксиду заліза з залізної руди; технології комплексної утилізації золо-шлакових відходів теплоелектростанцій; технології утилізації твердих та рідких відходів; розробка енергоощадних, ресурсозберігаючих технологій переробки відходів хімічної та паливно-енергетичної галузей.

Членство у професійних та громадських фахових об’єднаннях

 • Експерт двох комітетів громадської спілки “Професійна асоціація екологів України”.
 • Член громадської спілки “Академія технічних наук України”.
 • Член ГО «ВУВТ «WaterNet».
 • Експерт реєстру  “Єдиний банк фахових екологів і менеджерів зеленої економіки”.
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 2021р.
 • Експерт Національного фонду досліджень України з 2020р,
 • Член міжнародного наукового товариства Royal Society of Chemistry, RSC, Лондон, з 2019р.
 • Editorial Board Member of scientific-technical journal “British (Current) Journal of Applied Science & Technology” published by SCIENCEDOMAIN international (SDI), 2013-Present.
 • Рецензент наукового видання “Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях” з  2017.
 • Рецензент міжнародного наукового журналу Helion (Scopus).
 • Рецензент міжнародного наукового журналу South African Journal of Chemical Engineering (Scopus).

Публікації: понад 100 наукових праць, 4 монографії у співавторстві, 2 патенти на винахід, 2 патенти на корисну модель.

Контакти:  е-mail: [email protected]

Архипова Вікторія Вікторівна

Архипова Вікторія Вікторівна

кандидат технічних наук, асистент

Закінчила УДХТУ за спеціальністю «Промислова екологія та охорона  навколишнього природного середовища» і отримала кваліфікацію  магістра з хімічної технології та інженерії.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Отримання модифікованого карбонату кальцію для полімерних матеріалів» за напрямком 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає: ”Метеорологія та кліматологія”, ”Геологія з основами геоморфології”, “Основи технологічного проектування виробництв”, “Основи проектування природоохоронних технологій”.

Наукові інтереси: розробка технологій одержання карбонату кальцію та їх застосування у лакофарбовій, паперовій промисловості і виробництві пластмас.

Публікації:  співавтор понад 20 наукових праць, 4 патентів

Сорочкіна Катерина Олександрівна

Сорочкіна Катерина Олександрівна

кандидат технічних наук, асистент

У 2011 р закінчила ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технології неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією – магістр, інженер-технолог.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання сорбентів на основі цирконію(IV) та алюмінію(ІІІ) оксигідроксидів золь-гель методом» за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2016 по 2019 р. молодший науковий співробітник кафедри ТНР та Е та виконавець НДР «Розробка комплексних заходів по очищенню та знезараженню питної води».

З 2016 року учасник міжнародних проектів «Водная Гармония – интеграция образования, исследований, инновации и предпринимательства» (Водная Гармония-II), номер проекту CPEA-2015/10036 (https://www.waterh.net/ru/) та Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної із водними ресурсами (Водна Гармонія) (http://waterh.eu).

Наукові інтереси: розробка технології одержання сорбентів на основі метал оксигідроксидів для очищення води.

Публікації: співавтор понад 20 наукових праць, з них 1 статті, що входить до наукометричної бази даних Scopus, 2 статей у закордонних виданнях, 3 патентів України на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, (093)036-90-80,

е-mail: [email protected]

Соловова Лариса Петрівна

Соловова Лариса Петрівна

завідувач лабораторії

Бондаренко Наталія Василівна

Бондаренко Наталія Василівна

старший лаборант