Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН І ЕКОЛОГІЇ

Коваленко Ігор Леонідович

Коваленко Ігор Леонідович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Дві вищі освіти: 1996 р. УДХТУ інженер — технолог, 1998 р. УДХТУ — економіст.

Нагороди:  Почесні грамоти Дніпропетровської облради (2008р ) та Дніпропетровської облдержадміністрації (2010 р); Подяка МОН України (2016 р).

У 2017 році захистив докторську дисертацію за темою «Фізико-хімічні основи і технологія нітратних енергоконденсованих систем» за спеціальністю 05.17.01-Технологія неорганічних речовин.

Наукові інтереси: Технологія сучасних нітратних енергоконденсованих систем та безтротилових промислових вибухових матеріалів з максимальною безпечністю виготовлення, поводження і застосування в кар’єрах, підземних рудниках та при  будівництві метрополітену.

Є одним з розробників Цільових державних і регіональних програм (1999-2005, 2012-2016 рр.) «Перехід гірничодобувних підприємств, підконтрольних Криворізькому територіальному управлінню Держгірпромнагляду України, на безтротилові екологічно безпечні вибухові речовини».

У період з 2004 по 2010 рр. – Голова ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ, з 2006 по 2010 рр. – Радник Голови ради молодих вчених Дніпропетровської області, з 2011р. – почесний Радник Голови ради молодих вчених Дніпропетровської області.

У 2019, 2020 роках у складі колективу претендентів робіт «Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України» (шифр роботи Р9) та «Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України» (шифр роботи Р1) був висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

У період з 2004 по 2010 рр. – Голова ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ, З 2006 по 2010 рр. – Радник Голови ради молодих вчених Дніпропетровської області, з 2011р. – почесний Радник Голови ради молодих вчених Дніпропетровської області.

Є розробником першого варіанту Статуту Ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ. Брав активну участь у розробленні та реалізації перших конкурсів (2006-2010) «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області» та «Краща рада молодих вчених Дніпропетровської області» Дніпропетровської облдержадміністрації.

У 2008,2009, 2010 рр. брав активну участь в роботі «Школи молодого вченого» Дніпропетровської ОДА.

Публікації: понад 110 наукових робіт, серед яких  1 монографія у співавторстві, навчальний посібник та 21 патент.

Контакти: тел. (0562)-46-63-51, е-mail: il_kovalenko@udhtu.edu.ua, il.kovalenko050@gmail.com 

Верещак Віктор Григорович

Верещак Віктор Григорович

доктор технічних наук, професор

У 1973 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.078.02 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Вступ в технологію рідкісних та розсіяних елементів”
 • ”Основи наукових досліджень”
 • ”Каталіз. Технологія каталізаторів і адсорбентів”
 • ”Технологія рідкісних і розсіяних елементів”

Наукові інтереси: хімія та технологія сполук цирконію, наноматеріали, оксидні порошкові матеріали.

Публікації: автор 2 монографій, співавтор понад 52 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та 1 патенту на винахід.

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Контакти: тел. (0562)-46-63-51, е-mail: vereschak@bigmir.net

Гевод Віктор Сергійович

Гевод Віктор Сергійович

доктор хімічних наук, доцент

У 1971 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв» і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Электрохимия упорядоченно-органических надмолекулярных структур: монослоев Ленгмюра, полислоев Ленгмюра–Бложе и процессы в них» за напрямком  02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Втуп до фаху «Екологія та охорона навколишнього середовища»”
 • ”Екологія”
 • ”Стратегія сталого розвитку”
 • ”Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерських робіт”
 • ”Теоретичні основи хімії та технології води”
 • ”Основі технічної творчості”

Наукові інтереси:  фізико-хімічні явища, що виникають на межах розподілу фаз. Рівновага та кінетика адсорбції. Інноваційні методи водоочистки.

Публікації:  автор 3 монографій, співавтор понад 100 наукових праць та 10 патентів Украйни та Росії.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: aquilegya@ua.fm

Кошель Микола Дмитрович

Кошель Микола Дмитрович

доктор хімічних наук, професор

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретична електрохімія”
 • ”Математичне моделювання  в технології”

Наукові інтереси:  фізико-хімічні явища, регенерація іонообмінних смол в постійних електричних полях, механізми і кінетика електрохімічних і транспортних процесів в твердофазних активних речовинах хімічних.

Публікації:  понад 200 наукових публікацій, 25 патентів на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail:

Нефедов Володимир Георгійович

Нефедов Володимир Георгійович

доктор технічних наук, професор

Дисципліни, що викладає:

 • ”Технологія, обладнання та проектування електрохімічних виробництв”
 • ”Конструкційні матеріали”

Наукові інтереси:  аномалії електропровідності тонких шарів рідини у поверхні повітря-електроліт при електролізі води.

Публікації:  понад 130 наукових робіт, 1 монографія та 5 навчальних посібників

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail:

Бутиріна Тетяна Євгенівна

Бутиріна Тетяна Євгенівна

кандидат хімічних наук, доцент

В 1996 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Технічна електрохімія» і отримала кваліфікацією –  інженер-хімік-технолог.

В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електроосадження хрому з розчинів Cr (III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок» за напрямком  02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Грунтознавство ”
 • ”Загальна екологія”
 • ”Управління та поводження з відходами”
 • ”Інтелектуальна власність”

Наукові інтереси: технологія отримання церійвмісних композиційних покриттів, нанотехнології, природоохоронні технології.

Публікації: співавтор понад 49 наукових праць та 2 патентів на корисну модель.

Контакти: тел. (0562)371-95-92, е-mail: BuTan@email.ua

 

Василенко Інна Анатоліївна

Василенко Інна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

У 2007 р закінчила ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» і отримала кваліфікацією – еколог.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання жовтого залізоокисного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбомідоформальдегідними полімерами» за напрямком        05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретичні основи охорони навколишнього середовища”
 • ”Урбоекологія”
 • “Екологія”

Наукові інтереси: розробка технології одержання залізооксидних пігментів та їх застосування у лакофарбовій промисловості і сільському господарстві.

Публікації: 4 навчальних посібники (1 з грифом МОН), 3 підручника, 1 наукова монографія, співавтор понад 130 наукових праць, 5 патентів на винахід, 3 патенти на корисну модель, 3 авторських свідоцтва.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, (066)775-12-86, е-mail: InnaV@i.ua

Головко Дмитро Аркадійович

Головко Дмитро Аркадійович

кандидат хімічних наук, доцент

У 1982 р закінчив ДХТІ за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин» і отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему  «Особливості електродних процесів у цинкатних електролітах» 02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретичні основи технології неорганічних речовин”
 • “Організація та методологія наукових досліджень”
 • “Радіоекологія”
 • “Радіаційна безпека”

Наукові інтереси: розробка технології одержання сполук Fe(VI).

Публікації: співавтор понад 50 наукових праць, 2 патентів на винахід, 4 патентів на

корисну модель.

Контакти: тел. (050) 220-40- 88, е-mail: olimp17tnv@ukr.net

 

Галівець Юрій Дмитрович

Галівець Юрій Дмитрович

кандидат технічних наук, доцент

У 1982 р закінчив «ДХТІ» за спеціальністю «Хімічне машинобудування» і отримав кваліфікацією – інженер-механік.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процессов получения высокодисперсных ферромагнетиков на основе железа в низкотемпературной плазме» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Технологія виробництва сірчаної кислоти”
 • ”Технологія очищення стічних вод”
 • ”Основи загальної екології”
 • ”Додаткові розділи технології неорганічних речовин”

Наукові інтереси: дослідження процесів виробництва магнітних матеріалів.

Публікації: співавтор понад 30 наукових праць та 6 патенту на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: dnepr100500@ukr.net

Груздева Олена Володимирівна

Груздева Олена Володимирівна

кандидат хімічних наук, доцент

У 1999 р. закінчила «ДДУ» за спеціальністю “Хімія” і отримала кваліфікацією  – хімік-викладач.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічна система Pb(II) метансульфонат – PbO2» за напрямком 02.00.05 – Електрохімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Природоохоронні технології”
 • ”Інформаційні технології”
 • ”Екологія”

Наукові інтереси: електрохімічні процеси у розчинах, хімічна технологія хелатних добрив та складних мінеральних добрив.

Публікації: співавтор понад 22 наукових праць.

Контакти: тел. (0562)46-63-51

Кожура Олег Вікторович

Кожура Олег Вікторович

кандидат хімічних наук, доцент

У 1994 р закінчив ДНУ за спеціальністю «Хімія» і отримав кваліфікацією – хімік, викладач.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «синтез, будова та властивості біядерних комплексних сполук ренію (III) з амінокислотами» за напрямком 02.00.01 – Неорганічна хімія.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Теоретичні основи хімічної технології рідкісних та розсіяних елементів”
 • ”Хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів”

Наукові інтереси: Хімія та хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, дослідження та впровадження у промисловість гідрометалургійних процесів вилучення рідкісних, розсіяних та кольорових металів та урану із руд, концентратів відходів збагачення і вторинної сировини. Дослідження і впровадження процесів одержання сполук рідкісних і розсіяних елементів заданого складу, якості та функціональних характеристик. Дослідження та впровадження в природоохоронних цілях процесів утилізації багатотоннажних відходів хімічної та гірничо-металургійної промисловості.

Публікації: співавтор понад 40 наукових праць та 3 патенту на винахід.

Контакти: тел. (067) 945-15-51, (050) 060-41-74, е-mail: vokifan@i.ua

Макарченко Наталія Петрівна

Макарченко Наталія Петрівна

кандидат технічних наук, доцент

В 1994 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією  –  інженер-хімік-технолог.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение оксида железа химическим обогащением железосодержащих концентратов» за напрямком   05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. З 2010 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертаційних робіт за спеціальностями:

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин,

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології,

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

З 2010 заступник Голови ради з гуманітарного виховання студентів університету.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Методи дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічних речовин”
 • ”Хімія та технологія кондиціювання води”
 • ”Безвідходні виробництва та екологія галузі”
 • ”Технологія неорганічних речовин (водопідготовка)”

Наукові інтереси: хімічна технологія цирконій – та залізовмісних сполук.

Публікації: співавтор понад 50 наукових публікацій.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: mnp0704@rambler.ru

Пасенко Олександр Олександрович

Пасенко Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

У 2005 р закінчив «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» і отримав кваліфікацією – інженер-технолог-дослідник.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію методом осадження» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Утилізація та поховання радіоактивних відходів”
 • ”Устаткування галузі та основи проектування”
 • ”Хімія твердого тіла”

Наукові інтереси: Хімія та хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, дослідження та впровадження у промисловість гідрометалургійних процесів вилучення рідкісних, розсіяних та кольорових металів; вилучення рідкісноземельних елементів із руд, вторинної сировини та відходів. Отримання сполук рідкісноземельних елементів заданого складу та функціональних властивостей.

Публікації: співавтор понад 20 наукових праць та 1 патенту на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: zirconia@ukr.net

Поліщук Юлія Валеріївна

Поліщук Юлія Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент, методист відділу ліцензування та акредитації

Дисципліни, що викладає:

 • ”Електрохімічна екологія”
 • ”Дисципліна спеціалізації”
 • ”Вступ до спеціальності”
 • ”Технічна електрохімія (хімічні джерела струму)”

Наукові інтереси: хімічні джерела струму.

Публікації: 71 наукових публікацій, 1 навчальний посібник з грифом МОН.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: 

Савченко Марія Олегівна

Савченко Марія Олегівна

кандидат технічних наук, доцент

В 2002 р закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією – магістр з хімічної технології та інженерії.

В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання високодисперсного діоксиду кремнію модифікованого карбомідо-формальдегідними полімерами» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Ландшафтна екологія”
 • ”Хімічна технологія зв’язаного азоту та азотної кислоти”
 • ”Екологічна безпека”

Наукові інтереси:  одержання гідрофобного діоксиду кремнію з рідкого скла.

Публікації: співавтор понад 19 праць, 2 патентів на винахід

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail: mashanew1@rambler.ru  

 

Смирнова Олена Володимирівна

Смирнова Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар вченої ради ф-ту ТНР, вчений секретар НМР

Дисципліни, що викладає:

 • ”Устаткування електрохімічних виробництв”
 • ”Електрохімія в поліграфічних процесах”

Наукові інтереси:  процеси в паливних елементах, в хімічних джерелах струму з твердофазними реагентами, регенерація іонообмінних смол в постійних електричних полях.

Публікації: автор понад 37 наукових публікацій.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail:  

 

Смотраєв Роман Васильович

Смотраєв Роман Васильович

кандидат технічних наук, доцент

У 1996 р закінчив УДХТУ за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин»  і отримав кваліфікацією – інженер-хімік-технолог.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2009 р. працює начальником навчально-наукового центру університету.

З 2011 р. є координатором серії міжнародних проектів «Водна Гармонія», що наразі об’єднує 50 університетів з 33 країн світу (https://www.waterharmony.net ).

Приймав участь у workshop NATO CYBERWATER 2018 – Physical and Cyber Safety in Critical Water Infrastructure (2018р.).

Асоційований член Міжнародної Водної Асоціації (IWA) з 2018 р.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 2019 р.

Нагороди: Почесна грамота МОН України (2009р.), Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2016р.).

Дисципліни, що викладає:

 • ”Хімічна технологія кальцинованої та каустичної соди”
 • ”Основи проектування хімічних виробництв”
 • ”Основи проектування природоохоронних технологій”

Наукові інтереси: технології нанодисперсних металоксидних сполук та поруватих речовин на їх основі (сорбентів, каталізаторів тощо); розробка сучасних неорганічних коагулянтів; утилізація промислових відходів.

Публікації: співавтор підручника «Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами» (виданий на 7 мовах), однієї монографії та понад 110 наукових праць і 8 патентів України на винахід.

Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Скиба Маргарита Іванівна

Скиба Маргарита Іванівна

доцент, кандидат технічних наук

У 2011 р. закінчила «УДХТУ» за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»  і отримала кваліфікацією – інженер-механік.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно-обробленої води» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 •  ”Хімічна технологія благородних та платинових металів”
 •  ”Екологічна експертиза”
 • ”Природоохоронне законодавство та екологічне право”
 • “Методологія та організація наукових досліджень”

Наукові інтереси: одержання нанодисперсних металоксидних сполук та матеріалів на їх основі природоохоронного призначення.

Керівник молодіжної науково-дослідної роботи «Розробка новітніх поліфункціональних матеріалів для очищення і знезараження питної та стічних вод» за № д.р. 0119U002000 (2019-2021 р.). Відповідальним виконавць молодіжної науково-дослідної роботи «Розробка комплексних заходів по очищенню та знезараженню питної води» за № д.р. 0116U006895 (2017-2018 р.). Провідний науковий співробітник НДР «Одержання нанодисперсних металічних, металоксидних матеріалів та нанокомпозитів на їх основі природоохоронного призначення» за № д.р. 0119U002242 (2019-2021 р.). У 2014/2015 році займала посаду голови ради молодих вчених університету.

Виконавець двох міжнародних проектів: проект CPEA-2011/10002 «Водна Гармонія — Інтеграція Освіти, Досліджень, Інновацій та Підприємництва» (за фінансової підтримки Норвезького центру міжнародної співпраці в освіті (SIU) на підставі угоди з Норвезьким Міністерством Закордонних Справ) та проект № 561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної з водними ресурсами (Water Harmony Erasmus+) (фінансування здійснювалося відповідно до Рамкової Угоді між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств за програмою Еразмус+, КА2 – Проекти з розвитку потенціалу вищої освіти).

Наукові досягнення

 • Лауреат державної премії Президента України для молодих вчених за роботу «Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів» від 13 грудня 2019 р. №903/2019 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903/2019
 • Стипендіат Кабінету міністрів Україні для молодих вчених на 2018-2020 рр.
 • Гранти обласного конкурса проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» (2015, 2017, 2019 р). 
 • З 2018 року член міжнародного водного товариства International Water Association.
 • У 2015/2016 та 2016/2017 навчальних роках є переможцем рейтингу викладачів ДВНЗ УДХТУ.

Публікації: Загальна кількість публікацій понад 120, у тому числі: 4 монографії у вітчизняному видавництві; 3 розділи монографій  у закордонних виданнях; 35 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus; понад 20 статей у фахових виданнях України, 10 патентів на  тощо.) Індекс Гірша h = 8, кількість цитувань -124 (за даними на 01 квітня 2020 р.)

Контакти: тел. (0562)46-63-51, е-mail:  Margaritaskiba88@gmail.com

Фролова Лілія Анатоліївна

Фролова Лілія Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

У 1989 р закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів» і отримала кваліфікацією – інженер-металург.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение хемосорбента на основе железа для глубокой очистки инертных газов от кислорода» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Технологія благородних та платинових металів”
 • ”Моніторинг довкілля”
 • ”Розподіл шкідливих речовин у біосфері”
 • ”Математичне моделювання і застосування ЕОМ в хімічній технології”

Наукові інтереси: розробка технології одержання пігментів з вторинної сировини, нанотехнологіїї, наноматеріали з заданими властивостями.

Публікації: навчальний посібник з грифом МОН, співавтор понад 90 наукових праць.

Контакти: тел. (0562) 46-63-51,

Хлопицький Олексій Олександрович

Хлопицький Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

В 2006р закінчив ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технологія рідкісних, розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» і отримав кваліфікацією – науковий співробітник, викладач ВНЗ, інженер-технолог.

В 2010р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Одержання цирконійвмісних сполук з циркону Малишевського родовища» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2011р заступник декана факультету Технології неорганічних речовин, з 2020р – факультету Хімічних технологій та Екології.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Вступ в технологію неорганічних речовин”
 • ”Технологія очищення газових викидів”
 • ”Технологія вилучення благородних та платинових рідкісних і розсіяних елементів з вторинної сировини та екологія галузі”

Наукові інтереси: хімічна технологія отримання цирконійвмісних сполук, нанотехнології, технологія отримання надчистого діоксиду заліза з залізної руди, технології комплексної утилізації золо-шлакових відходів теплоелектростанцій.

Публікації: понад 85 наукових праць, 1 монографія у співавторстві, 1 патент на винахід, 3 патенти на корисну модель.

Контакти: тел. (0562)-46-63-51, е-mail: ahlopitskiy@gmail.com

Архипова Вікторія Вікторівна

Архипова Вікторія Вікторівна

кандидат технічних наук, асистент

Закінчила УДХТУ за спеціальністю «Промислова екологія та охорона  навколишнього природного середовища» і отримала кваліфікацію  магістра з хімічної технології та інженерії.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Отримання модифікованого карбонату кальцію для полімерних матеріалів» за напрямком 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Дисципліни, що викладає: ”Метеорологія та кліматологія”, ”Геологія з основами геоморфології”, “Основи технологічного проектування виробництв”, “Основи проектування природоохоронних технологій”.

Наукові інтереси: розробка технологій одержання карбонату кальцію та їх застосування у лакофарбовій, паперовій промисловості і виробництві пластмас.

Публікації:  співавтор понад 20 наукових праць, 4 патентів

Сорочкіна Катерина Олександрівна

Сорочкіна Катерина Олександрівна

кандидат технічних наук, асистент

У 2011 р закінчила ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Хімічна технології неорганічних речовин» і отримала кваліфікацією – магістр, інженер-технолог.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання сорбентів на основі цирконію(IV) та алюмінію(ІІІ) оксигідроксидів золь-гель методом» за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

З 2016 по 2019 р. молодший науковий співробітник кафедри ТНР та Е та виконавець НДР «Розробка комплексних заходів по очищенню та знезараженню питної води».

З 2016 року учасник міжнародних проектів «Водная Гармония – интеграция образования, исследований, инновации и предпринимательства» (Водная Гармония-II), номер проекту CPEA-2015/10036 (https://www.waterh.net/ru/) та Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної із водними ресурсами (Водна Гармонія) (http://waterh.eu).

Наукові інтереси: розробка технології одержання сорбентів на основі метал оксигідроксидів для очищення води.

Публікації: співавтор понад 20 наукових праць, з них 1 статті, що входить до наукометричної бази даних Scopus, 2 статей у закордонних виданнях, 3 патентів України на винахід.

Контакти: тел. (0562)46-63-51, (093)036-90-80,

е-mail: kateryna.sorochkina@gmail.com

Євтушенко Анатолій Олексійович

Євтушенко Анатолій Олексійович

старший викладач

У 1986 р закінчив ДХТІ за спеціальністю «машини та апарати хімічних виробництв» і отримав кваліфікацією – інженер-механік.

У 1998 р. закінчив аспірантуру УДХТУ  за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин».

Працював старшим науковим співробітником лабораторії технології тонкого неорганічного синтезу.

З 1993 р. на викладацькій роботі кафедри.

Дисципліни, що викладає:

 • ”Устаткування природоохоронних технологій”
 • ”Утилізація та рекуперація відходів”

Наукові інтереси: переробка металвмісної вторинної сировини з отриманням нових сучасних композиційних матеріалів.

Публікації: співавтор 25 наукових робіт, авторських свідоцтв та патентів на винахід.

Контакти: тел. (0562) 46-63-51

Соловова Лариса Петрівна

Соловова Лариса Петрівна

завідувач лабораторії

Бондаренко Наталія Василівна

Бондаренко Наталія Василівна

старший лаборант

Слюсар Ірина Віталіївна

Слюсар Ірина Віталіївна

лаборант