Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ЕКОЛОГІЇ

Фахові дисципліни, що викладаються кафедрою ТНР та Е за освітніми програмами

Спеціальність 101 «ЕКОЛОГІЯ» - бакалавр, освітньо-професійна програма "Екологія"

Освітня програма – “Екологія”                      

         Бакалавр                                                         

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Організація та  управління екологічними проектами
 • Водні об`єкти та хімія води
 • Геологія з основи геоморфології
 • Гідрологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Грунтознавство
 • Теоретичні основи охорони навколишнього середовища
 • Ландшафтна екологія
 • Екологія людини та соціоекологія
 • Моніторинг довкілля
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Техноекологія та транскордонний перенос
 • Урбоекологія
 • Нормування антропогенного навантаження та поводження з відходами
 • Заповідна справа
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Екологічна безпека
 • Екологічна експертиза та основи ОВД
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Економіка природокористування
 • Основи проєктування природоохоронних технологій та устаткування галузі

Освітня вибіркова траєкторія №1 – Технології охорони довкілля в промисловості 

 • Математичне моделювання та застосування ЕОМ в природоохоронних технологіях
 • Радіоекологія
 • Поводження з відходами та технологія їх утилізації
 • Технології кондиціонування води
 • Технологія очищення газових викидів
 • Технологія очищення стічних вод
 • Основи біохімічних технологій очищення стічних вод
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Освітня вибіркова траєкторія № 2 –  Експертна оцінка впливу на навколишнє середовище

 • Інформаційні ресурси та статистичні методи в екологічних дослідженнях
 • Радіоекологія
 • Поводження з відходами
 • Водопостачання та водні баланси
 • Оцінка впливів на повітряне середовище
 • Технології утилізації відходів
 • Стратегічна екологічна оцінка
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • Інтегральна оцінка впливу на навколишнє середовище
Спеціальність 161 "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ" ,бакалавр, професійне спрямування "Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних, розсіяних елементів та наноматеріалів" (ХТ Н РЕ)

 “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних, розсіяних елементів та наноматеріалів” (ХТ Н РЕ) 

            Бакалавр

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Вступ до спеціальності
 • Основи проектування хімічних виробництв
 • Основи хімічних технологій та інженерії
 • Устаткування хімічних виробництв
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

Дисципліни професійного спрямування

 • Методи дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічних речовин
 • Хімія твердого тіла
 • Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних та розсіяних елементів
 • Хімічна технологія виробництва мінеральних добрив
 • Маловідходні виробництва в неорганічній технології та екологія галузі
 • Каталіз. Технологія каталізаторів та адсорбентів
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробництв
 • Теоретичні основи хімії та технологія води
 • Основи наукових досліджень

 

Спеціальність 161 "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ" ,бакалавр, професійне спрямування "Технології питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин" (ТВВ)

“Технології питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин” (ТВВ)

            Бакалавр

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Вступ до спеціальності
 • Основи проектування хімічних виробництв
 • Основи хімічних технологій та інженерії
 • Устаткування хімічних виробництв
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

Дисципліни професійного спрямування

 • Водні об`єкти та водопостачання
 • Хімія та технологія води
 • Фізико-хімічні методи визначення показників якості води та неорганічних матеріалів
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технологія питної води та промислової водопідготовки
 • Технології очистки стічних вод
 • Біохімічна очистка стічних вод
 • Основи наукових досліджень
Спеціальність 161 "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ" ,бакалавр, професійне спрямування "Технічна електрохімія" (Е)

“Технічна електрохімія” (Е)

            Бакалавр

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Вступ до спеціальності
 • Основи проектування хімічних виробництв
 • Основи хімічних технологій та інженерії
 • Устаткування хімічних виробництв
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

Дисципліни професійного спрямування

 • Теоретична електрохімія
 • Корозія та захист металів
 • Хімічні джерела струму
 • Технологія електрохімічного отримання металів та неметалів
 • Технологія функціональних, захисних та декоративних покривів
 • Ресурсозберігаючі та маловідходні електрохімічні виробництва
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (додаткові розділи)
 • Конструкційні матеріали електрохімічних виробництв
 • Методи досліджень електрохімічних процесів
 • Технологічні дослідження
Спеціальність 101 «ЕКОЛОГІЯ» - магістр, освітньо-професійна програма "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Освітня програма – “Екологія та охорона навколишнього середовища”                   

         Магістр                                                         

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Стратегія сталого розвитку
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища та управління екологічними проектами
 • Геоінформаційні технології в екології
 • Природоохоронні технології
 • Управління водними ресурсами

Освітня вибіркова траєкторія №1 – Технології охорони довкілля

 • Розподіл полютантів в навколишньому середовищі
 • Сучасні технології питної води та промислової водопідготовки
 • Технології  зменшення теплового та газового забруднень

Освітня вибіркова траєкторія № 2 –  Експертна оцінка впливу на навколишнє середовище

 • Стратегічна екологічна оцінка
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Сучасні тенденції в галузі екології та охорони довкілля
Спеціальність 161 "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ" ,магістр, професійне спрямування "Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів" (ХТ Н РЕ)

“Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів” (ХТ Н РЕ)                   

         Магістр                                                         

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Обладнання та проєктування хімічних підприємств
 • Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях

Дисципліни професійного спрямування

 • Сучасні технології неорганічних речовин,  рідкісних і благородних елементів
 • Технології неорганічних наноматеріалів
 • Хімія та технологія неорганічних солей та оксосполук
 • Електрохімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів
 • Водопідготовка
 • Основи оцінки впливу на довкілля (ОВД)
Спеціальність 161 "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ" ,магістр, професійне спрямування "Технології питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин" (ТВВ)

“Технології питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин” (ТВВ)                 

         Магістр                                                         

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Обладнання та проєктування хімічних підприємств
 • Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях

Дисципліни професійного спрямування

 • Управління водними ресурсами
 • Управління промисловими стоками
 • Сучасні методи водопідготовки
 • Технології наноматеріалів в галузі
 • Основи оцінки впливу на довкілля (ОВД)
 • Електрохімічні технології галузі
Спеціальність 161 "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ" ,магістр, професійне спрямування "Технічна електрохімія" (Е)

 “Технічна електрохімія” (Е)                

         Магістр                                                         

Фахові обов’язкові дисципліни                                    

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Обладнання та проєктування хімічних підприємств
 • Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях

Дисципліни професійного спрямування

 • Обладнання та проєктування електрохімічних виробництв
 • Водопідготовка в електрохімічних виробництвах
 • Сучасні технології електрохімічних виробництв:
  • Електрохімічні виробництва
  • Електрохімічна енергетика
  • Функціональна гальванотехніка
 • Мембранні технології в електрохімічних виробництвах
 • Хемотроніка

    Під час навчання в затишних аудиторіях університету, а зокрема корпусу кафедри технології  неорганічних речовин та екології, студенти вивчають предмети як базової, так і спеціальної підготовки. Кожна навчальна дисципліна містить в своєму складі теоретичний та практичний (лабораторний) блок занять. Всі практичні заняття проводяться в лабораторіях кафедри, що оснащені сучасним аналітичним обладнанням та експериментальними установками. В рамках Міжнародного проекту “Водна гармонія” на кафедрі оснащено дві спеціалізовані лабораторії водопідготовки за європейськими нормами навчання студентів.

    Кожного літа студенти кафедри в рамках міжнародних проектів кафедри мужуть пройти тритижневі курси навчання в різних університетах світу.

    “ЛІТНЯ ШКОЛА” В НОРВЕГЇЇ

    СТУДЕНТСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА “ВОДНА ГАРМОНІЯ – 2” 

    З березня 2016 року розпочав свою роботу проект «Водна гармонія-2», в рамках Міжнародного проекту CPEA-2015/10036 «Водна Гармонія – Інтеграція освіти, наукових досліджень, інновацій та підприємництва».

    В рамках проекту передбачено стажування студентів з університетів-партнерів в Норвегії на базі NMBU. В цьому році в перебігу трьох тижнів в період 25.06-16.07.2016 р студенти з університетів- ​​партнерів ДВНЗ “УДХТУ” – 2 людини, НТУУ “КПІ” – 3 людини, ЧДТУ – 2 людини були відібрані і відправлені на “літні курси” в рамках студентської мобільності. Протягом двох тижнів українські студенти разом зі студентами з Шрі-Ланки, Бангладеша, Молдови, Білорусії і Камбоджі прослухали курс THT-311 (Water Resources Management and Treatment Technologies) в NMBU, а так само прослухали додатковий курс лекцій в HSN (Коледж Південно-Східної Норвегії, Telemark). Пройшли ряд цікавих лабораторних робіт, де змогли попрацювати з сучасним аналітичним обладнанням. Прослухали лекції про проектуванню і компонуванню станцій водоочищення, організації он-лайн моніторингу, можливі способи збільшення потужності і якості водоочищення із застосуванням нового обладнання. Крім того, попрацювали з програмами симуляції роботи систем водоочищення. Неймовірне враження на студентів справив як підхід до навчання, так і зміст курсу. «Лекції проходили в інтерактивному форматі. Викладачі виступали з презентаціями – які транслювалися за допомогою проектора, при цьому студенти мали перед собою точні копії цих презентацій. На слайдах презентацій знаходиться вся найважливіша інформація, а під час того як студенти вникали в цю інформацію викладачі розбавляли її допоміжними фактами. В цілому, часу на засвоєння лекції необхідно мало, так як максимально задіяна зорова пам’ять, а разом з нею і асоціативна »- поділився своїми враженнями Каламбет Юрій студент 5-го курсу УДХТУ. Одними з найцікавіших моментів навчання стали лекції про он-лайн моніторинг станцій водоочищення. Це нововведення дозволяє вдало автоматизувати процес водоочищення, а також допомагає значно зменшити витрати на саму роботу підприємства. При використанні цієї системи людина має можливість контролювати роботу станції на своєму смартфоні – виходячи з показників якості води на різних етапах водоочистки, що безсумнівно є відмінним методом економії ресурсів і енергії.

    Після закінчення курсу навчання студенти підготували курсові роботи у вигляді проекту, присвячені модернізації існуючої станції водоочистки з якими студенти ознайомилися під час екскурсій. Під час навчання студенти мають безкоштовний доступ до міжнародної бази наукових ресурсів, що дозволяє підвищити якість наукових складових курсових робіт.

    Крім інтенсивної роботи студенти мають можливість подорожувати. Діти побували в таких містах: Бе (Телемарк), Осло, Ши. Побували в таких місцях як: промислові фіорди, станції очистки питних і стічних вод, гідроелектростанції і побачили на цих прикладах як важливо на сьогоднішній день грамотно і раціонально розподіляти ресурси і вміти правильно ними користуватися. У кранах Норвегії тече питна вода, а мала за розмірами станція водоочистки настільки потужна, що забезпечує питною водою відразу кілька міст – серед яких: Бе (Телемарк) і Осло – найбільше місто Норвегіі. Слід зазначити, що такий комплексний підхід в організації навчального процесу та відпочинку студентів гармонізує і розширює науковий зміст, підвищує компетентність студентів університетів-партнерів.

    НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

    Студенти кафедри окрім основного навчання, за власним бажанням, мають змогу проведення наукових досліджень. На кафедрі є різні наукові напрями, де кожан студент зможе знайти цікаву та сучасну тематику саме для себе і наукового керівника (консультанта). Отримані результати досліджень студенти мають можливість представити на студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах та опублікувати у вигляді статей, тех доповідей.

    Внаслідок плідної праці студентів та їх наукових керівників, актуальності тематик досліджень та іноваційним методом їх вирішення наші студенти  є лауреатами університетських, обласних та всеукраїнських конкурсів.

    Студенти з найвищою теоретичною підготовкою за спеціальностями мають можливість навчання та проведення досліджень протягом 6 місяців та 1 року в у Норвежському університеті природничих наук.

    МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

    • ДНІПРО:  “ДМЗ ім.. Петровського”, КП “Дніпроводоканал”, ДП “ВО ПМЗ ІМ О.М. Макарова”, ДТЕК “Придніпровська ТЕС”,  Комбінат “Придніпровський” (ТМ Злагода), Департамент екології та природних ресурсів ДніпроОДА, ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ”,  Компанія AXOR, ТОВ ТБ “Аква-Холдинг”.
    • КАМ’ЯНСЬКЕ: ВАТ «ДніпроАзот», ПАТ “ЄВРАЗ-Баглійкокс”, ДП «Придніпровський державний металургійний завод», ДП «Цирконій», 3AT «Дніпровський завод мінеральних добрив», ДП «Бар’єр», Науково-дослідний інститут азотної промисловості (НДІАП).
    • ВІЛЬНОГІРСЬК: АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат».
    • ЖОВТІ ВОДИ: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
    • СЄВЄРОДОНЕЦЬК: ВАТ«Сєвєродонецьке об’єднання  Азот».
    • ОДЕСА: ВАТ “Одеський припортовий завод”.
    • СУМИ: ВАТ «Сумихімпром».
    • ЧЕРКАСИ: ВАТ “ЧеркасиАзот»”.
    • РІВНЕ: ВАТ «РівнеАзот», ВП “Рівненська АЕС”.
    • КАЛУШ: ТОВ “КарпатНафтоХім”.
    • ЗАПОРІЖЖЯ: ВП “Запорізька АЕС, “ВАТ «Запорізький коксохімічний завод», ВАТ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», АТ “Мотор Січ”.