Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН І ЕКОЛОГІЇ

Головні наукові напрямки кафедри “Технології неорганічних речовин та екології” сформовані на основі дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом завідуючого кафедрою ТНР та Е, професора, доктора технічних наук О.А. Півоварова, колишніх завідувачів кафедри ТНР, члена-кореспондента УАПН професора Пархоменко В.Д., професора Мельникова Б.І., професора Набивача В.М..

Наукові дослідження кафедри спрямовані на:

 • застосування контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в різних галузях промисловості;
 • розроблення технологій одержання нанодисперсних матеріалів на основі оксидів металів;
 • утилізацію промислових відходів різного складу та характеру, що містять важкі і кольорові метали (мідь, цинк, залізо, молібден, ванадій, нікель, кобальт, вольфрам, залізо тощо.);
 • розробку нових складних NPK – добрив;
 • розробку методів очистки газових викидів та стічних вод, а також аналізу домішок природних вод методами хроматографії і атомної спектроскопії.

Застосування контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в різних галузях промисловості.

Одним із наукових напрямків кафедри є дослідження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми та її застосування в різних галузях промисловості. (Керівник наукового напряму – д.т.н., проф. Півоваров О.А.; У роботі за науковим напрямом як керівники науково-дослідних робіт беруть участь к.т.н. Скиба М.І., к.т.н., доц. Фролова Л.А.).

Ведеться науково-дослідна робота в напрямку:

 • плазмохімічного одержання неорганічних нанорозмірних сполук;
 • плазмохімічного очищення стічних вод та знезараження відходів виробництв;
 • застосування плазмохімічно обробленої води та розчинів в харчовій промисловості.

У 2013 та 2015 роках к.т.н. Скиба М.І. отримала грант у  конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за проект “ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДНОМЕТАЛЕВИХ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ”. У 2014 році Скиба М.І. стала лауреатом Стипендії Кабінету Міністрів України.

Розроблення технологій одержання нанодисперсних матеріалів на основі оксидів металів

Керівники науково-дослідних робіт  за науковим напрямом – д.т.н., проф. Верещак В.Г., к.т.н., доц., Смотраєв Р.В..

 У 2013 та 2015 році  Сорочкіна К.О.  отримала грант у  конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за проекти «Розробка технології одержання сорбенту на основі гідратованого діоксиду цирконію» та «Технологія отримання сорбентів на основі оксигідроксидів металів для очищення води».

У 2010 році к.т.н., доцент Василенко І.А.  отримала грант у  конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за проект «Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з отриманням цільового продукту». У 2012 р. Василенко І.А.стала переможцем конкурсу “Кращий молодий вчений Дніапрпетровської області” за технічним напрямом. У 2014 роціВасиленко І.А. стала лауреатом Стипендії Кабінету Міністрів України.

У 2013 та 2015 році  Сорочкіна К.О.  отримала грант у  конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за проекти «Розробка технології одержання сорбенту на основі гідратованого діоксиду цирконію» та «Технологія отримання сорбентів на основі оксигідроксидів металів для очищення води».

Розроблення ресурсозберігаючої технології комплексної утилізації відходів енергетичних, хімічних, металургійних та гірничо-збагачувальних підприємств

Керівники науково-дослідних робіт  за науковим напрямом – к.т.н., доц., Хлопицький О.О., к.т.н., доц., Макарченко Н.П.

 Ведеться науково-дослідна робота в напрямку:

 • утилізація золо-шлакових відходів теплоелектростанцій;
 • утилізація відходів гірничо-збагачувальних підприємств;
 • технологія одержання паливних брикетів та адсорбентів із вугільного недопалу виробництва електроенергії;
 • технологія використання алюмосилікатної складової золо-шлакових відходів у виробництві бетонів, дорожнього покриття, тротуарної та фасадної плитки.

 У 2016 році Хлопицький О.О. отримав грант на матеріальне заохочення у  конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за проект«Ресурсозберігаюча технологія утилізації золо-шлакових відходів теплових електростанцій Дніпропетровського регіону».

У 2018 році Хлопицький О.О., Смотраєв Р.В. та Савченко М.О. приймали участь у конкурсі інноваційної продукції, кращих технічних та сервісних рішень в сфері зеленої економіки«Зелений імпульс  Green Chamber Award»в рамках проекту Дніпропетровської  торгово-промислової  палати  «Зелена  палата  –  ініціатива сталого  розвитку»  за  підтримки  ПРОГРАМИ  СПРИЯННЯ  ЗЕЛЕНІЙ  МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  ЕКОНОМІКИ,  яка  виконується  DeutscheGesellschaftInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини.

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Пивоваров А.А. Неравновесная плазма: процессыактивацииводы и водныхрастворов [Текст]: монография / А.А. Пивоваров, А.П. Тищенко. – Днепропетровск: Грек, 2006. – 225 с.
 2. Кравченко А.В. Низкотемпературныйэлектролиз: теория и практика [Текст]: монография / А. В. Кравченко, В. С. Кублановский, А. А. Пивоваров, В. П. Пустовойтенко. – Днепропетровск: Акцент ПП, 2013. – 229 с.
 3. Василенко І.А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів: Навчальний посібник / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, С. О. Куманьов. ,– Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 249 стр.
 4. Півоваров О.А. Активована плазмою вода в хлібопекарському виробництві : Монографія / О. А. Півоваров, С. Ю. Миколенко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 203с.
 5. Ходоренко Г.В.Англо-українсько-російський словник екологічних термінів у хімічній та харчовій промисловості / Г. В. Ходоренко, О. А. Півоваров. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 110с.
 6. Гевод В.С. Водоочистка по принципу вращающегося колеса . Теоретическиеосновы и техническаяреализация : Учебноепособие / В. С. Гевод, С. В. Гевод. – Днепропетровск : ГВУЗ УГХТУ, 2015. – 244с.
 7. Василенко І.А. Збірник задач і вправ з екології та хімії навколишнього середовища : Навчальний посібник / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, С. О. Куманьов. – 3-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 216с.
 8. Півоваров О.А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості [Текст]: монографія / О. А. Півоваров, М. І. Скиба. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – 206 с.
 9. Василенко І.А. Залізооксидні пігменти. Синтез, модифікування, використання у різних областях науки і техніки [Текст]: монографія / І. А. Василенко, О. А. Півоваров – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – 217с.
 10. Василенко І.А. Екологія людини.Підручник / І. А. Василенко, І. М. Трус, О. А. Півоваров, Л. А. Фролова. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 183с.
 11. Василенко І.А. Урбоекологія. Підручник / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, І. М. Трус, А. В. Іванченко. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 310с.
 12. Василенко І.А. Теоретичні основи охорони навколишнього середовища. Підручник / І. А. Василенко, М. І. Скиба, О. А. Півоваров, В. І. Воробйова. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 204с.
 13. Мельников Б.І. Виробництво аміачної селітри та карбаміду : Навчальний посібник / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 303с.