Обрати сторінку

КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ І ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Ніколенко Микола Васильович

Ніколенко Микола Васильович

Завідувач кафедри, професор, д.х.н

http://orcid.org/0000-0001-9289-2680

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003988167

Публікації на scholar.google.com.ua

З відзнакою у 1983 р. закінчив хімічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після аспірантури в 1987 році захистив кандидатську дисертацію в Московському державному університеті. В 1990-1991 роках мав наукове стажування в Упсальському університеті (Швеція). Докторську дисертацію захистив в Інституті біоколоїдної хімії НАН України у 2004 році. З 1986 року працював на кафедрі аналітичної хімії асистентом, доцентом і професором, з 2006 по 2015 р. – завідувач кафедри загальної хімічної технології, з 2011 р. по 2015 р. – перший проректор УДХТУ. З вересня 2015 р. – завідувач кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів. В теперішній час є членом Наукової ради МОН за фаховим напрямом «Хімія», членом Експертної ради МОН з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з хімічних наук. З 2018 р. входить до складу Координаційної Ради НАН України з аналітичної хімії та обраний академіком Академії наук вищої школи України. З 2011 р. по 2014 р. – співредактор, а з 2015 р. по теперішній час – член редакційної колегії журналу «Питання хімії та хімічної технології». Нагороджений почесною грамотою МОН України (2010 р.) і нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2015 р.). Викладає дисципліни: “Теоретичні основи аналітичного контролю”, “Хімія ПАР в харчовій та косметичній промисловості”, “Хімія і технологія харчових добавок”, “Методи досліджень хіміко-технологічних систем та процесів”.

Наукові досягнення і інтереси знаходяться в галузях аналітичної та колоїдної хімії, хімічної технології неорганічних речовин, процесів переробки вторинної сировини, синтезу харчових добавок та ін. Автор теорії специфічної адсорбції з орбітальним та зарядовим контролем, електронної теорії гетероадагуляції, адсорбційно-фотометричного методу кількісного аналізу високомолекулярних сполук, теорії процесу вилуговування з малодисоціюючими реагентами, ряду технологій синтезу та переробки каталізаторів, сульфатно-фторидного вилуговування титану, синтезу харчових фосфатів.

Автор і співавтор понад 270 наукових публікацій, 10-х патентів та 11-ти монографій в галузі хімії та хімічної технології.

Вашкевич Олена Юріївна

Вашкевич Олена Юріївна

Вчений секретар кафедри, доцент, к.х.н

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202456826

Публікації на scholar.google.com.ua

У 1989 р. закінчила з відзнакою хімічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Хімія». Працювала науковим співробітником в хіміко-аналітичній та біохімічній лабораторіях. З 2002 р. працює на кафедрі аналітичної хімії ДВНЗ УДХТУ. У 2006 р. після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота(ІІІ)». Вчений секретар кафедри. Читає курси лекцій з дисциплін: “Аналітична хімія”, “Інструментальні методи аналізу”, «Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів», «Основи біохімії», «Технологія водопідготовки для підприємств харчової та косметичної промисловості».

Сфера наукових інтересів: Хімія та технологія натуральних харчових барвників. Методи аналізу та оцінка антиокисної дії біоактивних речовин.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць і навчально – методичних видань. Автор 4 патентів.

Авдієнко Тетяна Миколаївна

Авдієнко Тетяна Миколаївна

доцент, к.х.н

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508212243

Публікації на scholar.google.com.ua

У 1980 році закінчила з відзнакою Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів». З 1981 до 1984 р. навчалася в денній аспірантурі кафедри аналітичної хімії. Кандидатську дисертацію захистила в лютому 1989 року. З 1990 року – асистент, а з 2004 року – доцент кафедри аналітичної хімії. З 2006 р. працює заступником декана факультету технології неорганічних речовин. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2015 р.). Викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Інструментальні методи аналізу”, «Теоретичні основи технології харчових добавок”, «Основи наукових досліджень», «Виробництво харчових добавок та косметичних засобів”, «Інтелектуальна власність”.

Сфера наукових інтересів: електрохімічні методи кількісного визначення неорганічних харчових добавок в харчовій продукції.

Автор і співавтор понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

Мироняк Марія Олександрівна

Мироняк Марія Олександрівна

доцент, к.х.н

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205190618

Публікації на scholar.google.com.ua

У 2004 році закінчила УДХТУ за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». З 2004 року працювала асистентом, а з 2007 по 2010 рік – аспірант кафедри аналітичної хімії. В 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічне визначення солей полігексаметиленгуанідіну у промисловій продукції». Викладає дисципліни: «Теоретичні основи технології косметичних засобів», «Хімія і технологія косметичних засобів», «Хімічна технологія косметико-гігієнічних миючих засобів», «Аналітична хімія», «Інструментальні методи аналізу», «Органічна хімія природних сполук», «Хімія і технологія харчових добавок», «Технологія водопідготовки».

Сфера наукових інтересів: електрохімічні методи визначення природних підсолоджуючих речовин в промисловій продукції, технологія косметичних засобів.

Автор і співавтор понад 50 наукових статей і навчально-методичних видань.

Волнянська Олена Вікторівна

Волнянська Олена Вікторівна

доцент, к.х.н

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202752116

Публікації на scholar.google.com.ua

У 2006 році закінчила УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». З 2006 року працює на кафедрі аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів. З 2009 по 2012 рік – аспірант ціїє ж кафедори за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Іонометрія деяких нітрогенвмісних органічних харчових добавок в промисловій продукції». Викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Інструментальні методи хімічного аналізу», «Органічна хімія природних сполук», «Хімія і технологія харчових добавок». З 2015 р. працює заступником відповідального секретаря приймальної комісії університету.

Сфера наукових інтересів: електрохімічні методи кількісного визначення органічних речовин в харчовій і косметичній продукції, поверхнево-активних речовин в об’єктах довкілля.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, патентів і навчально-методичних видань.

Лабяк Оксана Володимирівна

Лабяк Оксана Володимирівна

доцент, к.т.н.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202740256

Публікації на scholar.google.com.ua

У 1994 р. закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію хіміка, викладача. Після закінчення аспірантури при Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту у 2000 р. захистила кандидатську дисертацію. Працювала асистентом кафедри хімії Придніпровської державної академії  будівництва  і  архітектури. З 2005 року працює на кафедрі аналітичної хімії ДВНЗ УДХТУ.  Вчене звання доцента присвоєно у 2011 року. Читає курси лекцій з дисциплін «Аналітична хімія», «Інструментальні методи аналізу”, «Основи проектування хімічних виробництв», «Токсикологічна хімія», «Обладнання для виробництва ХД та КЗ», «Технологія, обладнання і проектування харчових та косметичних виробництв», «Аналітичний контроль якості  ХД та КЗ».

Сфера наукових інтересів: електрохімічні методи визначення нітрогеновмісних біологічно активних сполук природного та синтетичного походження  у промисловій продукції.

Автор і співавтор понад 60 наукових праць і навчально-методичних видань.

Коваленко Вадим Леонідович

Коваленко Вадим Леонідович

доцент, к.т.н.

http://orcid.org/0000-0002-8012-6732

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193523095

Публікації на scholar.google.com.ua

З відзнакою у 1993 році закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв». З 1993 по 1996 рік навчався в очній аспірантурі. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію та отримав вчене звання кандидата технічних наук. З 1996 по 2014 працював асистентом і доцентом кафедри технічної електрохімії УДХТУ, з 2014 перейшов на кафедру загальної хімічної технології, а з 2015 року – на кафедру аналітичної хімії та хімічної технології ХД і КЗ. В 2013 році присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України». Викладає дисципліни: «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології», «Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності», «Функціональна косметика», «Основи наукових досліджень». Член Міжнародного електрохімічного товариства, офіційний координатор Міжнародного Форуму IFSES (International Forum of Science and Engineering Students) в Європі та Азії.

Сфера наукових інтересів: властивості подвійно-шарових гідроксидів різного складу і призначення, переробка вторинної сировини, електрохімічна обробка рослинної сировини.

Автор та співавтор понад 150 наукових праць та патентів.

Манзюк Марина Вадимівна

Манзюк Марина Вадимівна

асистент, к.х.н.

Публікації на scholar.google.com.ua

У 2005 році закінчила з відзнакою УДХТУ за спеціальністю «Технологія жирів та жирозамінників». З 2005 р. по 2008 р. навчалася у денній аспірантурі кафедри аналітичної хімії (науковий керівник – проф. Супрунович В.І.). З 2010 р. – асистент кафедри. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Йодометричне визначення благородних металів”. Викладає дисципліни: “Інструментальні методи аналізу”, «Аналітична хімія», «Хімія ПАР в харчовій та косметичній промисловості», «Хімія і технологія косметичних засобів» та ін.

Сфера наукових інтересів: електрохімічні методи визначення благородних металів у промисловій продукції, іоноселективні електроди у визначенні поверхнево-активних речовин.

Автор і співавтор понад 25 наукових праць та патентів.

Марченко Раїса Тимофіївна

Марченко Раїса Тимофіївна

завідувач лабораторії

Вся трудова діяльність Раїси Тимофіївни пов’язана з ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», який вона з відзнакою закінчила у 1976 році та здобула кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності «технологія електрохімічних виробництв». На кафедрі аналітичної хімії Раїса Тимофіївна працює з 1970 року спочатку лаборантом, старшим лаборантом і потім завідуючою лабораторії кафедри. Одночасно багато років Раїса Тимофівна працювала асистентом та старшим викладачем за сумісництвом. Неодноразово отримувала подяки від керівництва університету. Раїса Тимофіївна має великий досвід у проведенні різноманітних хімічних аналізів. Її знання не раз ставали у нагоді в співпраці з широким колом підприємств нашого регіону.

Співавтор 7 наукових праць і навчально-методичних видань.

Бондаренко Світлана Володимирівна

Бондаренко Світлана Володимирівна

старший лаборант

У 1999 р.  закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів». Кваліфікаційний рівень – спеціаліст хімічної технології і інженерії. З 2000 р. працює на кафедрі  аналітичної хімії та хімічної технології ХДіКЗ.  Відповідальна за лабораторні практикуми з хімічних методів аналізу та хімії і технології косметичних засобів.

Неклеса Лілія Анатоліївна

Неклеса Лілія Анатоліївна

старший лаборант

У 1999 р.  закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних і композиційниї матеріалів». Кваліфікаційний рівень – спеціаліст хімічної технології і інженерії. З 2010 р. працює на кафедрі  аналітичної хімії та хімічної технології ХД і КЗ.  Відповідальна за лабораторні практикуми з хімії ПАР, хімічних та фізико-хімічних методів аналізу ХД і КЗ.