Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.030507 Маркетинг

Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» (спеціальність 075 «Маркетинг»)

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
Підготовка бакалавра
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  1. Цикл гуманітарної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.2 Історія України
1.1.3 Історія української культури +
1.1.4 Іноземна мова +
1.1.5 Філософія +
1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Політична економія
1.2.2 Мікроекономіка
1.2.3 Макроекономіка
1.2.4 Історія економіки та економічної думки
1.2.5 Математика для економістів: +
1.2.5.1 Вища математика
1.2.5.2  Теорія ймовірності і математична статистика
1.2.6 Економіко-математичні методи і моделі: +
1.2.6.1 Оптимізаційні методи і моделі
1.2.6.2 Економетрика
1.2.7 Інформатика
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства
1.3.2 Менеджмент +
1.3.3 Маркетинг +
1.3.4 Гроші і кредит
1.3.5 Фінанси
1.3.6 Бухгалтерський облік +
1.3.7 Економіка праці і соціально-трудові відносини
1.3.8 Міжнародна економіка
1.3.9 Статистика +
1.3.10 Соціологія +
1.3.11 Регіональна економіка +
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Поведінка споживача +
1.3.14 Логістика +
1.3.15 Маркетингова товарна політика +
1.3.16 Маркетинг промислового підприємства
1.3.17 Маркетингове ціноутворення +
1.3.18 Маркетинг послуг +
1.3.19 Маркетингові дослідження +
1.3.20 Маркетингові комунікації +
Практична підготовка
1.3.21 Техніко-економічна практика +
1.3.22 Розрахунково-економічна практика +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Основи охорони праці
2.1.1.2 Політологія +
2.1.1.3 Фізична культура (поза кредитами) +
2.1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств +
2.1.2.2 Господарське законодавство
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Ринкова трансформація економіки регіону +
2.1.3.2 Економічний ризик та методи його вимірювання +
2.1.3.3 Прогнозування соціально-економічних процесів +
2.1.3.4 Страхування +
2.1.3.5 Комп’ютерна графіка +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Правознавство +
2.2.1.2 Релігієзнавство та філософська антропологія
2.2.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Хімія
2.2.2.2 Логіка +
2.2.2.3 Національна економіка
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Планування діяльності підприємства +
2.2.3.2 Економічний аналіз підприємства +
2.2.3.3 Товарознавство +
2.2.3.4 Інформаційні системи в маркетингу
2.2.3.5 Маркетинговий менеджмент +
2.2.3.6 Паблік рілейшнз (PR) +
2.2.3.7 Електронна комерція
2.2.3.8 Інфраструктура товарного ринку +
2.2.3.9 Системи технологій в хімічній промисловості
2.2.3.10 Державна атестація +