Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

  Кулик Олександр Павлович

    Засновником кафедри був член НАН України, доцент, кандидат хімічних наук Кулик Олександр Павлович.

    Вперше у Дніпровському регіоні 1997 р. відкрита кафедра біотехнології та безпеки життєдіяльності на базі НДІ «Біотехнологія» і кафедри охорони праці та навколишнього середовища, яку очолював доцент, кандидат хімічних наук Кулик Олександр Павлович. Передувала цій події багаторічна діяльність науково-педагогічних працівників. Так, у 1987 р. НДІ «Біотехнологія» отримала бюджетне фінансування на розробку технології утилізації відходів гідролізної промисловості. Наукові розробки кафедри широко використовувались на підприємствах харчової, фармацевтичної промисловості, сільському господарстві. Розвиток науково-дослідних робіт і реалізація їх у промисловості України, поява чисельних новітніх виробництв викликали необхідність підготовки сучасних фахівців-біотехнології. Тому, кафедра вела активну підготовку кадрів кваліфікації інженер-технолог-дослідник, за фахом біотехнологія. Так, щорічно до 1999 року, на кафедрі проводились науково-практичні конференції “Біотех”.  З 1999 року розпочалась робота кафедри з Малою академією наук України секції «Біотехнологія». На базі кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності з 2002 р. проводились перші Всеукраінські олімпіади І та ІІ етапу серед здобувачів освіти з напряму «Біотехнологія» (2008-2009 рр.), “Промислова біотехнологія» (2010-2014 рр.). Науково-педагогічні працівники кафедри і сьогодні співпрацюють з МАН України: є членами журі, переможцями конкурсів захисту наукових робіт. Під керівництвом Кулика О.П. захищені кандидатські дисертації (2006 р, 2007р., 2008р.).

 Сметанін Володимир Тимофійович

З 2010 по 2019 роки кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, профессор Сметанін Володимир Тимофійович.

Під керівництвом Володимира Тимофійовича кафедра продовжувала співпрацю з середньою школою для заохочення майбутніх абітурієнтів. Викладачі кафедри організовували і проводили відкриті заняття з біотехнології для школярів старших класів, ліцеїв та гуртків з біології. На базі кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності з 2010-2014 рр. проводились  Всеукраінські олімпіади з напряму “Промислова біотехнологія” .За цей період на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 162- Біотехнології та біоінженерія. У 2016 році, з метою оптимізації навчального процесу, на базі існуючої кафедри було створено дві кафедри – «біотехнології» та «охорони праці та безпеки життєдіяльності».

З 2019 по 2022 рік кафедру біотехнології очолював доктор хімічних наук, профессор Просяник Олександр Васильович.

З 2019р. по 2021 р. на кафедрі було захищено 5 кандидатських дисертацій. У 2021 році на кафедрі відкриті нові спеціальності: 091 – Біологія, 202 – Захист та карантин рослин.

З вересня 2022 р. кафедру біотехнології очолює кандидат технічних наук, доцент Мітіна Наталія Борисівна.

На сьогоднішній день на кафедрі працює творчий колектив викладачів, серед яких 2 доктори наук, 11 кандидатів наук-доцентів.

Кафедра активно готується до проходження акредитації освітньої програми магістрів «Біотехнології та біоінженерії» 30.11.2023 р. Проводиться робота зі стейкхолдерами по удосконаленню освітнього процесу кафедри біотехнологія.