Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Основою  у формуванні кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності слугувала діяльність професора Я.М. Обухівського та доцента В.І. Яковлєва ще у 70-х роках на базі кафедри охорони праці та ергономіки.

В 1985 р. кафедру очолив доцент О.П. Кулик. Основним науковим напрямком кафедри стали розробки в галузі біотехнології на базі переробки відходів агропромислового комплексу. У зв’язку з розширенням тематики наукових досліджень з проблеми охорони навколишнього середовища та ростом уваги до питань екології кафедра була перейменована в кафедру охорони праці та навколишнього середовища.

    Кулик Олександр Павлович

У навчальний процес були включені дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Основи екології”, “Охорона навколишнього середовища”. Розвиток науково-дослідних робіт і реалізація їх у промисловості України, поява численних біотехнологічних виробництв викликали необхідність підготовки фахівців-біотехнологів. В 1997 р. утворюється кафедра біотехнології та безпеки життєдіяльності на базі НДІ Біотехнології і кафедри охорони праці та навколишнього середовища. Кафедра вела підготовку кадрів за фахом “Біотехнологія”.

Наукові розробки кафедри широко використовуються на підприємствах коксохімічної, харчової промисловості, у біотехнології й сільському господарстві.

Навчальний і науково-дослідний комплекс кафедри має лабораторії мікробіології, біології, біохімії, мікології, вермітехнології, комплекс лабораторій інструментального аналізу (рідкофазна та газорідинна хроматографія, атомно-адсорбційна спектрофотометрія та ін.), відділення стерилізації, автоклавування, качалок, музей культур.

     Сметанін Володимир Тимофійович

У 2016 році з метою оптимізації навчального процесу та використання науково-педагогічного персоналу, на базі існуючої кафедри було створено кафедру біотехнології і кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.