+38 (056) 746-27-21, Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Основою  у формуванні кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності слугувала діяльність професора Я.М. Обухівського та доцента В.І. Яковлєва ще у 70-х роках на базі кафедри охорони праці та ергономіки.

В 1985 р. кафедру очолив доцент О.П. Кулик Основним науковим напрямком кафедри стали розробки в області біотехнології на базі переробки відходів агропромислового комплексу. У зв’язку з розширенням тематики наукових досліджень з проблеми охорони навколишнього середовища та ростом уваги до питань екології кафедра була перейменована в кафедру охорони праці та навколишнього середовища.

У навчальний процес були включені дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Основи екології”, “Охорона навколишнього середовища”. Розвиток науково-дослідних робіт і реалізація їх у промисловості України, поява численних біотехнологічних виробництв викликали необхідність підготовки фахівців-біотехнологів. В 1997 р. утворюється кафедра біотехнології та безпеки життєдіяльності на базі НДІ Біотехнології та кафедри охорони праці та навколишнього середовища. Кафедра вела підготовку кадрів за фахом “Біотехнологія”.

Наукові розробки кафедри широко використовуються на підприємствах коксохімічної, харчової промисловості, у біотехнології й сільському господарстві.

Навчальний і науково-дослідний комплекс кафедри має лабораторії мікробіології, біології, біохімії, мікології, вермітехнології, комплекс лабораторій інструментального аналізу (рідкофазна та газорідинна хроматографія, атомно-адсорбційна спектрофотометрія та ін.), відділення стерилізації, автоклавування, качалок, музей культур.

У 2016 році з метою оптимізації навчального процесу та використання науково-педагогічного персоналу, на базі існуючої кафедри було створено кафедру біотехнології і кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.