Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Шифр видання назва
5600
5648
5655
5647
4406

Електронний каталог бібліотеки УДХТУ

Дисципліни кафедри

за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалаври)

код назва дисципліни код назва дисципліни
  Блок обов’язкових компонентів   Блок вибіркових компонентів
ОК1 Безпека життєдіяльності ВК1 Дисципліни гуманітарної підготовки
ОК2 Екологія ВК2 Дисципліни економічної підготовки
ОК3 Інженерна та комп’ютерна графіка ВК3 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ОК4 Іноземна мова( за професійним спрямуваням) ВК4 Дисципліни математичної підготовки
ОК5 Вища математика    
ОК6 Загальна та неорганічна хімія    
ОК7 Правознавство    
ОК8 Органічна хімія    
ОК9 Фізика    
ОК10 Історія української культури    
ОК11 Аналітична хімія    
ОК12 Фізична та колоїдна хімія    
ОК13 Українська мова (за професійним спрямуванням)    
ОК14 Філософія    
ОК15 Фізична культура (поза кредитами)    
ОК16 Вступ до спеціальності    
ОК17 Загальна мікробіологія та вірусологія    
ОК18 Біологія клітини    
ОК19 Генетика    
ОК20 Біофізика    
ОК21 Біохімія    
ОК22 Біозахист, біобезпека та біоетика    
ОК23 Інструментальні методи аналізу в біотехнології    
ОК24 Фізіологія та метаболізм мікроорганізмів    
ОК25 Молекулярна біологія    
ОК26 Економіка, організація  та управління підприємств    
ОК27 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв    
ОК28 Загальна біотехнологія    
ОК29 Основи біоінженерії    
ОК30 Промислова мікробіологія    
ОК31 Основи проектування біотехнологічних виробництва    
ОК32 Контроль та керування технологічними процесами    
ОК33 Нормативне забазпечення біотехнологічних виробництв    
ОК34 Основи охорони праці    
ОК35 Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів    
ОК36 Устаткування виробництв галузі    
ОК37 Виробнича  практика    
ОК38 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)    

 

Сілабуси спеціальності 162
за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (магістри)
код назва дисципліни код назва дисципліни
  Блок обов’язкових компонентів   Блок вибіркових компонентів 
ОК1 Інтелектуальна власність ВК1 Дисципліни загальної підготовки
ОК2 Психологія та методика викладання ВК2 Дисципліни професійної підготовки
ОК3 Методологія та організація наукових досліджень ВК3 Дисципліни професійної підготовки
ОК4 Іноземна мова за професійним спрямуванням ВК4 Дисципліни професійної підготовки
ОК5 Промислова та цивільна безпека ВК5 Дисципліни професійної підготовки
ОК6 Маркетинг ВК6 Дисципліни професійної підготовки
ОК7 Фізична культура (поза кредитами)    
ОК8 Біотехнології імунобіологічних препаратів    
ОК 9 Біотехнології рослин    
ОК 10 ДНК-технології    
ОК11 Валідація біотехнологічних процесів    
ОК12 Асистентьська практика    
ОК13 Науково-дослідна практика    
ОК14 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (проєкту) та державна атестація    
за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин
код назва дисципліни код назва дисципліни
  Блок обов’язкових компонентів   Блок вибіркових компонентів
ОК1 Безпека життєдіяльності ВК1 Дисципліни гуманітарної підготовки
ОК2 Екологія ВК2 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ОК3 Інженерна і комп’ютерна графіка ВК3 Дисципліни економічної підготовки
ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    
ОК5 Вища математика    
ОК6  Загальна та неорганічна хімія    
ОК7 Правознавство    
ОК8 Органічна хімія    
ОК9 Фізика    
ОК10 Історія української культури    
ОК11 Біофізика    
ОК12 Біохімія    
ОК13 Українська мова (за професійним спрямуванням)    
ОК14 Філософія    
ОК15 Фізична культура (поза кредитами)    
ОК16 Вступ до спеціальності    
ОК17 Ботаніка    
ОК18 Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту і карантину рослин    
ОК19 Загальна мікологія    
ОК20 Фізіологія рослин    
ОК21 Загальна мікробіологія та вірусологія    
ОК22 Грунтознавство з основами геології    
ОК23 Загальна ентомологія    
ОК24 Загальна фітопатологія    
ОК25 Фітосанітарний моніторинг та прогноз    
ОК26 Біологічний захист рослин    
ОК27 Карантин рослин    
ОК28 Основи охорони праці    
ОК29 Агроекологія    
ОК30 Агрометеорологія    
ОК31 Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів    
ОК32 Виробнича практика    
ОК33 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та                    державна атестація (ДА)    

Наукові напрями дослідних дипломних робіт:

  • харчова біотехнологія – технологія виробництва хлібопекарських продуктів, кисломолочних продуктів, харчових дріжджів, продуктів спиртового бродіння (спирту, вина, пива, квасу);
  • технологія виробництва їстівних грибів (гливи, шампіньйонів, опеньок) та білково-вітамінних препаратів для тваринництва;
  • технологія ферментних препаратів;
  • біосинтез та виділення цінних біологічно активних речовин та препаратів (вітамінів, білків, органічних кислот, харчових домішок, ріст регуляторів, пробіотиків);
  • технологія біоконверсії органічних речовин та рослинної сировини (вермібіотехнологія, отримання живильних субстратів, фітогормонів, біодобрив, препаратів захисту рослин);
  • технологія переробки відходів сільського господарства та промисловості (виробництво кормових дріжджів);
  •  біоенергетика (виробництво біогазу);
  • екобіотехнологія (очистка стічних вод, біофільтрація, біодеградація пестицидів, шкідливих ксенобіотиків);
  • селекція, генетика мікроорганізмів, рослин та тварин;
  • клітинна інженерія та молекулярна біологія (мікроклонування рослин, отримання культури ізольованих клітин, конструювання генетично модифікованих організмів).

Випускники кафедри працюють на харчових виробництвах: молокопереробних, хлібозаводах, підприємствах з виробництва пива, вина, спирту, безалкогольних напоїв (квасу), дріжджів, м`ясопереробних виробництвах, грибних фермах; підприємствах з виробництва ферментів, амінокислот, органічних кислот, біодобавок, вітамінів; фармацевтичних заводах з виробництва ліків; гідролізних виробництвах з переробки побутових відходів та деревини; очисних спорудах; лабораторіях з санітарного контролю та контролю за якістю харчових продуктів, в науково-дослідних установах в мікробіологічних лабораторіях; лабораторіях генетичної та клітинної інженерії та ін.