Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

 

Основні напрямки досліджень кафедри біотехнології:

  • промислова мікробіологія – біосинтез різноманітних біологічно – активних речовин;

  • промислова мікологія;
  • дослідження впливу природних регуляторів росту рослин, ферментативну активність насіння та інш.;
  • наукові засади біоконверсії рослинних відходів методом вермикультивування з метою отримання біологічно-активних речовин;
  • удосконалення технологій одержання продуктів біотехнології, дослідження процесу одержання біогазу та альтернативних видів енергії;

  • популяційна та молекулярна генетика, селекція тварин;
  • філософські питання природознавства;
  • розробка технології виробництва харчових і лікарських засобів з вермикультури на основі ВМС;
  • клітинне культивування.

На базі кафедри біотехнології  проводиться ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, а також захист наукових робіт слухачів Малої Академії Наук секції „Біотехнологія.” Співробітники кафедри приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських конгресах з генетики, біотехнології. Кафедра проводить спільні дослідження з провідними науково-дослідними інститутами України, країн СНД , далекого зарубіжжя та промисловими підприємствами.