Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

У 2021 році кафедра прийняла активну участь в організації та проведенні Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». Робота секції проходила у форматі он-лайн ZOOM конференції.

На базі кафедри біотехнології  проводиться ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, а також захист наукових робіт слухачів Малої Академії Наук секції „Біотехнологія.” Співробітники кафедри приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських конгресах з генетики, біотехнології. Кафедра проводить спільні дослідження з провідними науково-дослідними інститутами України та промисловими підприємствами.

З 2020 року співробітники кафедри проводять дослідження за держбюджетною темою № 51/200299 (№ держреєстрації 0120U102562): «Дослідження шляхів інтенсифікації біотехнологічних виробництв для різних біологічних об’єктів».

З 2016 по 2019 рік викладачі кафедри проводили дослідження в рамках держбюджетної теми Міністерства освіти і науки України № 51/160199 (№ держреєстрації 0116U000962): «Дослідження механізмів керування біотехнологічними процесами на основі біооб’єктів різних таксономічних груп». Метою роботи було підвищення ефективності біотехнологічних процесів шляхом оптимізації їх умов і селекції продуцентів.

 

Основні напрямки досліджень кафедри біотехнології:

 • промислова мікробіологія – біосинтез різноманітних біологічно – активних
  речовин;
 • промислова мікологія;
 • дослідження впливу природних регуляторів росту рослин, ферментативну активність насіння та інш.;
 • наукові засади біоконверсії рослинних відходів методом вермикультивування з метою отримання біологічно-активних речовин;
 • удосконалення технологій одержання продуктів біотехнології, дослідження процесу одержання біогазу та альтернативних видів енергії;
 • популяційна та молекулярна генетика, селекція тварин;
 • філософські питання природознавства;
 • розробка технології виробництва харчових і лікарських засобів з вермикультури на основі ВМС;
 • клітинне культивування