+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

.

Просяник Олександр Васильович

Просяник Олександр Васильович

в.о. завідувач кафедри біотехнології

Вчене звання: професор кафедри органічної хімії (1991 р.),

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (1989 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського у 1969 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Тема дисертації “Синтез та стереохімія імінів та азиридинів”.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Публікації: автор 200 наукових публікацій,  серед яких 55 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази  Scopus, більше ніж 90 патентів на винаходи.

Під керівництвом Олександра Васильовача захищено 13 кандидатських дисертацій.

Профілі :

Степневська Яна Валеріївна

Степневська Яна Валеріївна

доцент, к.х.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

 

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія

Викладає дисципліни: «Методи досліджень та контролю біотехнологічних продуктів», «Екобіотехнологія», «Основи наукових досліджень»

Наукові інтереси: використання альготехнологій в харчовій, косметичній, фармацевтичній та сільськогосподарській галузі, а також для вирішення екологічних проблем. Біостимулятори природного походження та їх використання в біотехнології та сільському господарстві. Біотехнології отримання біологічно активних речовин.

Публікації:  86 наукових праць, з них 20 статей, понад 10 патентів, 34 тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 22 навчально-методичних вказівок

 

Кузнецова Ольга Віталіївна

Кузнецова Ольга Віталіївна

доцент, докторант, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

 

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин

Викладає дисципліни: «Біотехнологія рослин та тварин», «Основи загальної біології», «Біологія клітини», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві»

Публікації:  150 наукових праць, з них 43 статті, 74 тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 30 навчально-методичних вказівок

 

 

Сатарова Тетяна Миколаївна

Сатарова Тетяна Миколаївна

професор, інститут сільського господарства НААН Степової зони України, зав. лаб. біотехнології, д.б.н.

Вчене звання: професор кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни: «Хімічна мікробіологія», «Генетика»

Кілочок Тетяна Петрівна

Кілочок Тетяна Петрівна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія

Викладає дисципліни: «Промислова мікробіологія», «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Концепція сучасного природознавства»

Власенко Катерина Миколаївна

Власенко Катерина Миколаївна

аспірант кафедри біотехнології

Викладає дисципліни:  «Біотехнологія рослин та тварин»,  «Молекулярна біологія»,  «Біологія», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві»,«Біологія клітини»

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Гейсун Анастасія Анатоліївна

асистент, к.с-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни:  «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  «Хімічна мікробіологія»,  «Біологія клітини», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві»

Бабченко Анна Валентинівна

асистент

 

 

Викладає дисципліни:  «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  «Хімічна мікробіологія»,  «Молекулярна біологія», «Загальна біотехнологія», «Промислова мікробіологія», «Біотехнологія ферментних препаратів»

 

 

Матросов Олександр Сергійович

Матросов Олександр Сергійович

доцент, к.т.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Викладає дисципліни: «Нормативне забезпечення», «Промислова екологія», «Основи проектування БТ виробництв», «Проектування БТ виробництв», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Промислова біоенергетика», «Устаткування біотехнологічних виробництв».

Сідашенко Ольга Ігорівна

Сідашенко Ольга Ігорівна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 06.00.07 – мікробіологія

Викладає дисципліни: «Мікробіологія продуктів харчування», «Хімічна мікробіологія», «Математичне моделювання та застосування ЕОМ», «Загальна біологія»

 

Павленко Лариса Миколаївна

Павленко Лариса Миколаївна

завідувач лабораторії.

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Кваліфікація – інженер-технолог. З 2011 по 2016 рік працювала старшим лаборантом на кафедрі неорганічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2016 року.

Білоус Ольга Іванівна

інженер I категорії

 

Тимчий Катерина Іванівна

Тимчий Катерина Іванівна

інженер I категорії

Боголюбов Олександр Костянтинович

майстер виробничого навчання