Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Просяник Олександр Васильович

Просяник Олександр Васильович

в.о. завідувач кафедри біотехнології

Вчене звання: професор кафедри органічної хімії (1991 р.),

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (1989 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського у 1969 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Тема дисертації “Синтез та стереохімія імінів та азиридинів”.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Публікації: автор 200 наукових публікацій,  серед яких 55 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази  Scopus, більше ніж 90 патентів на винаходи.

Під керівництвом Олександра Васильовача захищено 13 кандидатських дисертацій.

Профілі :

Сатарова Тетяна Миколаївна

Сатарова Тетяна Миколаївна

професор, д.б.н.

Вчене звання: професор кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни: «Хімічна мікробіологія», «Генетика»

Профілі:

Google Scholar

Кузнецова Ольга Віталіївна

Кузнецова Ольга Віталіївна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

 

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин

Викладає дисципліни: «Біотехнологія рослин та тварин», «Основи загальної біології», «Біологія клітини», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві»

Публікації:  150 наукових праць, з них 43 статті, 74 тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 30 навчально-методичних вказівок

Профілі :

Google Scholar

 

 

Матросов Олександр Сергійович

Матросов Олександр Сергійович

доцент, к.т.н.

Вчене звання: доцент,

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Викладає дисципліни: «Нормативне забезпечення», «Промислова екологія», «Основи проектування БТ виробництв», «Проектування БТ виробництв», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Промислова біоенергетика», «Устаткування біотехнологічних виробництв».

Профілі:

Google Scholar

 

 

Кілочок Тетяна Петрівна

Кілочок Тетяна Петрівна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія

Викладає дисципліни: «Промислова мікробіологія», «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Концепція сучасного природознавства»

Профілі:

Google Scholar

Сідашенко Ольга Ігорівна

Сідашенко Ольга Ігорівна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 06.00.07 – мікробіологія

Викладає дисципліни: «Мікробіологія продуктів харчування», «Хімічна мікробіологія», «Математичне моделювання та застосування ЕОМ», «Загальна біологія»

Профілі:

Google Scholar

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Гейсун Анастасія Анатоліївна

асистент, к.с-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни:  «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  «Хімічна мікробіологія»,  «Біологія клітини», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві», «Екологічна біотехнологія»

Профілі:

Google Scholar

Тимчий Катерина Іванівна

Тимчий Катерина Іванівна

асистент, к.с.-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика

Профілі:

Google Scholar

Власенко Катерина Миколаївна

Власенко Катерина Миколаївна

асистент, аспірант кафедри біотехнології

Викладає дисципліни:  «Біотехнологія рослин та тварин»,  «Молекулярна біологія»,  «Біологія», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві», «Біологія клітини»

Профілі:

Google Scholar

 

Бабченко Анна Валентинівна

Бабченко Анна Валентинівна

асистент

 

 

Викладає дисципліни:  «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  «Хімічна мікробіологія»,  «Молекулярна біологія», «Загальна біотехнологія», «Промислова мікробіологія», «Біотехнологія ферментних препаратів»

Профілі:

Google Scholar

 

 

Чертихіна Юлія Аркадіївна

Чертихіна Юлія Аркадіївна

асистент

 

Тема дисертації: “Бар’єри інверсії N-похідних імінів”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2015 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії.

Наукові інтереси: інверсія атома Нітрогену в похідних імінів та амінів.

Публікації: автор 8 наукових публікацій, серед яких 3 наукових статті у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Профілі:

 

 

 

Павленко Лариса Миколаївна

Павленко Лариса Миколаївна

завідувач лабораторії.

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Кваліфікація – інженер-технолог. З 2011 по 2016 рік працювала старшим лаборантом на кафедрі неорганічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2016 року.

Білоус Ольга Іванівна

інженер I категорії

 

Охонько Ірина Володимирівна

Охонько Ірина Володимирівна

Інженер І категорії

У 2012 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». З 2007 року працювала старшим лаборантом на кафедрі органічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2020 року.

Халус Світлана Владиславівна

Халус Світлана Владиславівна

Інженер І категорії, аспірант

Тема дисертації: “Регулятори розвитку рослин на основі активованих енамінів”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2016 р. за спеціальністю “Біотехнологія”

  •