Обрати сторінку

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, м. Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-55-46

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітні програми:

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН)

Галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ)