Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Виноградов Борис Володимирович

Виноградов Борис Володимирович

завідувач кафедрою обладнання хімічних виробництв, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: В 1962 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальності «Гірничі машини», в 1983 р. закінчив докторантуру, в 1986 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Гірничі машини» за темою «Теорія та обґрунтування раціональних параметрів механічних систем барабанних млинів».

Має диплом доктора технічних наук (1986) і атестат професора (1986) З 2016 р.− завідувач кафедрою обладнання хімічних виробництв УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Розроблена теорія статики та динаміки електромеханічних систем приводів барабанних млинів. Опубліковано 303 наукові праці, в тому числі 53 винаходи та патенти на виноходи, три монографії: «Виноградов Б.В. Динаміка барабанних млинів» / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ, 2004. – 128 с.»; «Виноградов Б.В. Відкриті зубчасті передачі барабанних млинів.; Зношування та навантаження / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ. 2004. – 142 с.»; «Виноградов Б.В. Статика і динаміка барабанних млинів / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ. 2016.– 202 с.» три навчальних посібники: «Виноградов Б.В. Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування / Б.В. Виноградов, С.І. Немчинов // Дніпропетровськ, 2014.– 398 с.»; «Виноградов Б.В. Тренажер з теоретичної механіки. / Б.В. Виноградов, Д.О. Федін // Дніпропетровськ, 2016.– 164 с.»; «Виноградов Б.В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Ч.1 Обладнання для стиснення та переміщення рідини та газів / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ, 2014.– 398 с.». За останні п’ять років (2012 – 2017) опубліковано 14 наукових статей у вітчизняних та закордонних журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus.

Викладає дисципліни:

 • «Насоси і компресори»,
 • «Теоретична механіка»,
 • «Методологія та організація наукових досліджень».
Задорський Вільям Михайлович

Задорський Вільям Михайлович

доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: В 1961 році закінчив ДХТІ (ДВНЗ УДХТУ) за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». В 1981 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології», на тему «Газожидкостные совмещенные реакционно-разделительные аппараты для производства органических веществ».

3 1971 року працює на кафедрі обладнання хімічних виробництв. З 1984 по 1994 р.р. завідувач, а з 1994 р. року – професор кафедри.

Наукові досягнення: Працює в області сучасної техніки обробки капілярно-пористих тіл без використання енергоємних процесів вакуумування і високого тиску, використання резонансних явищ і нестаціонарних режимів для створення адаптивної  хімічної техніки, розвиток суміщених реакційно-розділювальних процесів з використанням синергетичних ефектів їх взаємодії, створення техніки для глибокого очищення газової і рідкої фаз від субмікронних частинок. Основні результати наукових досліджень викладено в монографіях: «Задорский В.М. Интенсификация газожидкостных процессов химической технологии / В.М. Задорский. – Київ: Техніка, 1979. – 200 с.»; «Задорский В.М. Теория технических систем, учеб. пособие для студентов вузов / Гос. вуз “Укр. гос. хим.-технол. ун-т”. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 442 с. (ISBN 978-966-8018-93-0)»; «Задорский В.М. Синергия в инженерной химии. Средства и методы. Просто о сложном: Монография / Palmarium Academic Publishing (08.02.2016) – 396 с. (ISBN-13: 978-3-659-60448-5)»; «Задорский В.М. Теория технических систем. Оптимизация. Средства и методы: Монография-Учебное пособие. Palmarium Academic Publishing (24.05.2016) – 364 с. (ISBN-13:978-3-959-72182-3)».

Отримано близько 400 винаходів та патентів на винаходи.

Викладає дисципліни:

 • «Теорія технічних систем»
 • «Оптимізація хімічної техніки»
 • «Техніка глибокої очистки речовин»
 • «Обладнання підприємств будівельних матеріалів»
 • «Інженерно-технологічний бізнес»
Птіцин Сергій Георгійович

Птіцин Сергій Георгійович

кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: Закінчив аспірантуру Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту у 1991 році за спеціальністю «Процеси та апарати хімічних виробництв». В 1992 році в Харківському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення ефективності масообміну в хіміко-екологічній техніці під впливом сильних електричних полів». З 2006 року має атестат доцента кафедри «Обладнання хімічних виробництв».

В 2012 році отримав сертифікат лектора міжнародного семінару «Чисте виробництво та енергоефективність» норвезького технічного товариства «Tecna».

Основні наукові досягнення: Є автором близько 30 наукових та методичних робіт. Співавтор навчального підручника «Проектування нафтопереробних та нафтохімічних підприємств» з грифом МОН України.

Виконавець та науковий керівник багатьох науково-дослідних робіт з провідними підприємствами України в частині оптимізації апаратурно-технологічного оформлення тепломасообмінних та реакційних процесів. Зокрема, в 2012-2016 роках виконувались роботи з конструкторським бюро «Стальмонтаж», державним підприємством «Павлоградський хімічний завод», науково-інвестиційною компанією «ЕЛКО».

Викладає дисципліни:

 •  «Обладнання для транспортування та дозування сировинних матеріалів»,
 • «Технологічне обладнання хімічних виробництв»,
 • «Проектування хімічних підприємств».
Яріз Вадим Олексійович

Яріз Вадим Олексійович

кандидат технічних наук

Основні наукові досягнення: Має близько 30 наукових праць.

Наукові напрямки: просочення капілярно-пористих тіл, вдосконалення обладнання для переробки полімерних матеріалів.

Викладає дисципліни:

 • «Розрахунок та конструювання машин та апаратів хімічних виробництв»,
 • «Експлуатація та обслуговування машин».
Анісімов Володимир Володимирович

Анісімов Володимир Володимирович

кандидат технічних наук, асистент

Освіта і кваліфікація: В 2011 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет (диплом магістра «з відзнакою». В 2014 році захистив кандидатську дисертацію, з 2012 року викладає спеціальні дисципліни в УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Має 48 наукових праць, серед яких близько 15 статей у фахових та закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи та близько 25 тез доповідей на конференціях.

Видано в загальній кількості близько 10 методичних вказівок з різних навчальних дисциплін.

Наукові напрямки: кавітаційні технології для тонкої гомогенізації речовин в рідинному середовищі, розробка ефективних конструкцій гідродинамічних кавітаторів струменевого типу, розробка пристроїв для визначення зусилля різання при точінні, дослідження впливу змащувально-охолоджувальних рідин на зусилля різання, філософські основи викладання у вищій школі.

Викладає дисципліни:

 • «Основи САПР»,
 • «Технологія  хімічного апаратобудування».

Сертифікований викладач CAD/CAM/CAE (certified CSWA: ID C-X8L6SHYGJX)

Ведь Віктор Вікторович

Ведь Віктор Вікторович

старший викладач

Освіта і кваліфікація: В 2000 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів, отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки, з 2000  по 2004 роки навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології».

Основні наукові досягнення: Основні наукові досягнення здобуті за тематикою науково-дослідної роботи кафедри – створення ефективної ресурсо- і енергозберігаючої екологічно безпечної техніки для хімічних, нафтохімічних, нафтопереробних та суміжних виробництв. За даною тематикою опубліковано близька 30 праць. Основні об’єкти досліджень – струменево-інжекційні апарати циркуляційного типу; тарілки з двома зонами контакту фаз; процеси переробки вторинного каучуку в латекс; просочення капілярно-пористих тіл. В співавторстві з колегами видано два навчальні посібника: «Юшко В.Л., Івець О.П., Ведь В.В. Технологія хімічного та нафтового апаратобудування. – ДВНЗ УДХТУ: Дніпропетровськ, 2004 – 302 с.»; «Юшко В.Л., Русалін С.М., Коваленко В.С., Ведь В.В. Техніка первинної переробки та постачання газу. – ДВНЗ УДХТУ: Дніпропетровськ, 2010 – 304 с.». Приймав участь у виконанні двох держбюджетних науково-дослідних роботах; був відповідальним виконавцем та науковим керівником 3-х господарчо-договірних робіт.

Дисципліни, які викладає:

 • «Експлуатація та обслуговування машин»,
 • «Методологія наукових досліджень».
Басирова Вероніка Анатоліївна

Басирова Вероніка Анатоліївна

аспірант

Освіта і кваліфікація: В 2009 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів, з 2013  по 2017 роки навчається в аспірантурі за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології».

Основні наукові досягнення: Науковий напрямок «Дослідження масообмінного обладнання з багатократною інверсією фаз. За даною тематикою опубліковано 7 наукових праць

Христенко Олександр Володимирович

Христенко Олександр Володимирович

інженер кафедри ОХВ

Освіта і кваліфікація: Закінчив ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” у 2012 р. за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». З цього ж року працював асистентом на кафедрі теоретичної механіки та опору матеріалів ДВНЗ УДХТУ. З 2013 р. по 2016 р. навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичної механіки та опору матеріалів ДВНЗ УДХТУ зі спеціальності 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».

Тема дисертаційної роботи: «Обґрунтування статичних та динамічних параметрів механічних систем приводів великогабаритних барабанних млинів» (науковий керівник – д.т.н., професор Б.В. Виноградов).

Основні наукові досягнення: Має 17 наукових публікацій, із них 6 – у фахових наукових виданнях України; 2 – статті у закордонних наукових виданнях; 3 – статті в журналах, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus; 9 – в збірниках матеріалів та тез доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних конференціях; 1 – авторське свідоцтво на винахід.

Шаповалов Денис Олегович

Шаповалов Денис Олегович

асистент

Освіта і кваліфікація: В 2013 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», з 2013 р. по 2016 р. навчався в аспірантурі при кафедрі обладнання хімічних виробництв ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю 05.17.08. «Процеси та обладнання хімічної технології», з 2015 р. асистент на кафедрі обладнання хімічних виробництв.

Основні наукові досягнення: Опубліковано 11 наукових праць. Працює над завершенням кандидатської дисертації на тему: «Суміщений реакційно-розділювальний процес переробки відходів виробництва натурального каучуку».

Осташко Ігор Олександрович

Осташко Ігор Олександрович

інженер 1-ї категорії кафедри обладнання хімічних виробництв

Освіта і кваліфікація: Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 2008 р. за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів». У 2011 р. закінчив аспірантуру при цьому університеті. Підготував до захисту дисертаційну роботу: «Обґрунтування параметрів відцентрового млина та процесів подрібнювання твердих залишків піролізу зношених шин» за спеціальністю 05.05.13  «Машини та апарати хімічних виробництв» (науковий керівник – д.т.н., професор Б.В. Виноградов). На кафедрі працює з 2017 р.

Основні наукові досягнення: Має 21 наукову публікацію, 7 патентів на винаходи.

Гамов Михайло Анатолійович

Гамов Михайло Анатолійович

аспірант

Освіта і кваліфікація: В 2014 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».

Основні наукові досягнення: Має 3 наукових праці, отримані дві заявки на корисні моделі. Наукові напрямки: конденсаційна імпрегнація капілярно-пористих матеріалів.

Шенкаренко Микола Олексійович

Шенкаренко Микола Олексійович

завідувач лабораторією

Працює на кафедрі з 1980 року. У 1976 році закінчив фізико-технічний факультет ДДУ (тепер ДНУ), у 1986 році закінчив аспірантуру при ДХТІ (нині ДВНЗ «УДХТУ»). Має 10 публікацій та 4 патенти на винаходи. Наразі працює завідуючим лабораторії, приймає активну участь у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі кафедри.

Сідорова Анастасія Павлівна

Сідорова Анастасія Павлівна

інженер 1-ї категорії кафедри обладнання хімічних виробництв

Працює на кафедрі з 1961 р. У 1968 р. закінчила вечірнє відділення ДХТІ (тепер ДВНЗ “УДХТУ”), працювала лаборантом, інженером НДР, науковим співробітником. Має 12 публікацій, 2 авторські свідоцтва, нагороджувалась почесними грамотами, медаллю «Ветеран праці». Наразі працює інженером, приймає активну участь у підготовці молодих спеціалістів використовуючи свої знання, навички і багаторічний досвід роботи.