Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

В навчальному процесі кафедри поєднано класичні традиції вищої школі та новітні прогресивні підходи до викладення матеріалу. В 2000-х роках кафедрою реалізовано новітню методику підготовки фахівців, що володіють основою теорії стійкого розвитку технічних об’єктів, зокрема, за рахунок об’єднання в логічну послідовність навчальних дисциплін.

Старший викладач В.В. Ведь і аспірант В.А. Басирова в лабораторії реакторів і масообмінних апаратів

Значна увага приділяється вивченню теорії, методів розрахунку та конструюванню машин і апаратів, моделювання процесів, машин і апаратів, комп’ютерного інженірингу, сучасним методам ремонту та обслуговування технологічного обладнання.

На кафедрі є оснащені лабораторії, в яких розміщено діючі моделі апаратів та машин з реальних виробництв. Ряд аудиторій мають тематичне призначення. Наприклад, є лабораторія колонної техніки, обладнання якої дозволяє студентам на власні очі побачити, як протікають процеси ректифікації, абсорбції та хімічні реакції на підприємствах.

На кафедрі працює колектив молодих вчених під керівництвом досвідчених професорів. Ведуться наукові розробки в напрямках розвитку технологій інтенсифікації просочення рідин в тверді середовища, динаміки машин і механізмів, розвитку способів екстремального впливу на рідину з використанням гідродинамічної кавітації і багато інших, обґрунтування параметрів та процесів обладнання для подрібнення сировини

Кандидат технічних наук В.В. Анісімов і аспірант В.А. Басирова в лабораторії колонної техніки

Кандидат технічних наук В.В. Анісімов і аспірант В.А. Басирова в лабораторії колонної техніки

Студент ще при навчанні знайомляться зі структурою виробництв не тільки теоретично, а й на різноманітних макетах та наочних моделях. Правду кажуть, що краще один раз побачити, ніж десять разів почути.

Колектив кафедри докладає зусиль, щоб студенти мали можливість працювати з діючим обладнанням.

Професор кафедри Б.В. Виноградов та доцент В.А. Черніченко готують компресор до проведення лабораторної роботи

Професор кафедри Б.В. Виноградов та доцент В.А. Черніченко готують компресор до проведення лабораторної роботи

Окремої уваги варта лабораторія насосної та компресорної техніки. В ній розміщене реальне промислове обладнання для стискання та переміщення рідин та газів. Наприклад, компресор, який дозволяє стискувати повітря до 400 атмосфер!

Мало хто знає, як можна розкатати будь-який матеріал в плівку товщиною 0,05 мм. Для цього використовується спеціальна валкова машина – каландр, діючий екземпляр якого представлено в лабораторії насосної і компресорної техніки кафедри.

Викладачі кафедри налагоджують промисловий каландр

Викладачі кафедри налагоджують промисловий каландр

Значна увага приділяється підготовці магістрів зі спеціальності «Галузеве машинобудування»

Професор, доктор техн. наук В.М. Задорський консультує майбутнього магістра.

Творча зустріч зі студентами к.т.н. Анісімова В.В.

Творча зустріч зі студентами к.т.н. Анісімова В.В.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ
 1. Задорский В.М.  Теория технических систем: Учебное пособие. – ДВНЗ УГХТУ, 2016 – 442 с.
 2. Задорський В.М. Экстрагирование и пропитка в промышленной химии. Посібник. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016.
 3. Виноградов Б.В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів: Посібник. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014 – 278 с.
 4. Птіцин С.Г., Русалін С.М. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Етапи створення та експлуатації технологічного обладнання хімічних об’єктів. Конспект лекцій, Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2013 – 107 с.

Значний вклад в підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Машини і апарати хімічних і нафтопереробних виробництв» вніс доктор техн. наук., проф. Віталій Ларионович Юшко. Він виховав безліч висококласних фахівців, за численні роки роботи в університеті, розробив методичне забезпечення, яким зараз користується студентська молодь під час навчання. Важливим є і його вклад в розвиток наукової роботи на кафедрі. Нижче перераховані окремі його здобутки.

Викладачі кафедри проводять активну роботу зі студентською спільнотою, тримаючи руку на пульсі її життя, розбираючи актуальні проблеми, ділячись досвідом та допомагаючи студенту знайти себе в цьому світі.

Доктор техн.. наук, проф. В.Л. Юшко

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Юшко В.Л., Івець О.П., Ведь В.В. Технологія хімічного і нафтового апаратобудування: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 302 с.
 2. Юшко В.Л., Бурмістр М.В., Русалін С.М., Птіцин С.Г. Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Підручник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2006. – 511 с.
 3. Юшко В.Л., Русалін С.М., Коваленко В.С., Ведь В.В. Техніка первинної переробки та постачання газу: Посібник – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 304 с.
 4. Юшко В.Л., Савченко В.Д., Волошин М.Д., Русалін С.М. Трубчасті нагрівальні печі нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 323 с.
 5. Юшко В.Л., Шевченко О.Б., Русалін С.М. Техніка підготовки та постачання нафти: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 376 с.
 6. Юшко В.Л., Шевченко О.Б., Русалін С.М. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 483 с.
 7. Юшко В.Л., Шишков М.І., Зражевський В.І. Ректифікаційні установки нафтогазової промисловості в курсовому та дипломному проектуванні: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 496 с.
 8. Юшко В.Л., Мельников Б.І., Яріз В.О., Русалін С.М. Спеціальна техніка промислових виробництв. Енерготехнологічні установки та реакційна апаратура високотемпературної переробки вуглеводневої та вуглецевої сировини: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 277 с.
 9. Юшко В.Л., Русалін С.М., Биков Л.Ф., Юшко Д.В. Експлуатація та технічне обслуговування об’єктів нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 290 с.
 10. Юшко В.Л., Черніченко В.А., Кузьміна В.В. Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з використанням неметалевих покриттів та матеріалів: Посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 345 с.
 11. Юшко В.Л., Журавльов В.С., Карпенко В.А., Металеві матеріали та конструкційні й технологічні рішення в протикорозійній техніці: Посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 335 с.
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Насоси і компресори» для студентів механічних спеціальностей. Частина І. Насоси / укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 120 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.0902 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Укл.: В.Л. Юшко, В.О. Яріз, Л.І. Коротка, Л.Ф. Биков – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 96 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Реакційне обладнання в контексті роботи технологічних установок» для студентів 4 і 5 курсів навчання за напрямом «Машинобудування» стосовно спеціальності 7.090220 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» денної форми навчання. Укл.: В.Л. Юшко, С.М. Русалін, С.Г. Птіцин – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 94 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічне обладнання хімічних виробництв. Етапи створення та експлуатація технологічного обладнання хімічних об’єктів» для студентів ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямком на спеціальність 6.05050315 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Укл.: В.Л. Юшко, С.Г. Птіцин, С.М. Русалін – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 107 с.
 5.  Анісімов В.В. Основи систем автоматизованого проектування. Конспект лекцій, Дніпро, 2016 – 32 с.