Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Підготовка фахівців галузі „Комп’ютерні науки” здійснюється в ДВНЗ “УДХТУ” з 1999 року.

З 1999 р. до 2009 р. підготовку фахівців здійснювали викладачі кафедри Інформаційних технологій та кібернетики Механічного факультету. Згідно з наказом ректора № 235 від 14.07.2009 р. про закріплення спеціальностей на цей час підготовку здійснює кафедра Комп’ютерних технологій та вищої математики (КТВМ) факультету Біотехнологій, комп’ютерних наук та інженерії, яка заснована на базі кафедри Вищої математики та кафедри Інформаційних технологій та кібернетики. В 2011 році спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології” ліцензовано на рівень підготовки “магістр”.

 З 2014 року кафедра відокремлюється та отримує назву кафедра Інформаційних систем.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Зеленцов Д.Г., фахівець в області математичного моделювання, чисельних методів, математичного програмування, автор більш 150 друкованих наукових видань, 4 монографії та 5 свідоцтв на  реєстрацію авторських прав на твір (програмний продукт).

При кафедрі  працює міжвузівський науковий семінар «Математичне моделювання та оптимізація складних систем». Науковий керівник семінару та наукових напрямків – д.т.н., професор Зеленцов Д. Г.

Професори кафедри здійснюють наукове керівництво аспірантами та здобувачами. За останні роки викладачами кафедри було захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації.

З 2015 р. на кафедрі ІС почала роботу щорічна науко-технічна конференція “Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем”.

З 2017 р. кафедра проводить II етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Вебтехнології та вебдизайн», в якій приймають участь студенти більш ніж з 20 закладів вищої освіти України.

З 2017 р. за ініціативою кафедри випускається науковий журнал «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація», в якому публікуються результати досліджень у галузі інформаційних технологій.

В 2020 р. ліцензовано спеціальність 121 – “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.