Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Зеленцов Дмитро Гегемонович

Зеленцов Дмитро Гегемонович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Тема докторської дисертації: «Моделі і методи розв’язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками» (2007 р.).

Базова освіта: механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (1984 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; інтервальна математика; системи штучного інтелекту, зокрема: теорія нечітких множин, штучні нейронні мережі.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Чисельні методи; 2) Захист інформації у комп’ютерних системах;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Оптимальне моделювання складних систем; 2) Методи еволюційного моделювання; 3) Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі; 4) Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів; 5) Моделювання та оптимізація технологічних процесів; 6) Обчислювальний інтелект

Публікації: більше 50 статей у фахових виданнях, 2 монографії, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Коротка Лариса Іванівна

Коротка Лариса Іванівна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення ефективності обчислювальних методів моделювання поведінки кородуючих конструкцій» (2012 р.).

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Прикладна математика” (1990 р.).

Наукові інтереси: нечіткі множини; нейронні мережі.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Моделювання систем; 2) Методи та системи штучного інтелекту; 3) Нейронні мережі;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Теорія нечітких множин; 2) Обчислювальний інтелект

Публікації: більше 50 статей та тез доповідей; 2 свідоцтво авторського права на твір; 1 монографія

Ляшенко Оксана Анатоліївна

Ляшенко Оксана Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Несуча здатність та оптимальне проектування стержневих конструкцій з урахуванням загальної та локальної корозії» (2009 р.).

Базова освіта: механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету механічний за спеціальністью “Спеціалізовані комп’ютерні системи” (2004 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології; моделі даних та бази даних; проектування інформаційних систем; оптимальне проектування, математичне моделювання кородуючих конструкцій.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Організація баз даних та знань; 2) Проектування інформаційних систем; 3) Логічне та функціональне  програмування; 4) Технології комп’ютерного проектування; 5) Управління ІТ-проектами

рівня вищої освіти – магістр: 1) Квантова  інформація та обчислення; 2) Методи та засоби інтеграції даних

Публікації: більше 60 статей та тез доповідей; 2 монографії; 2 навчальних посібника; 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Науменко Наталія Юріївна

Науменко Наталія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Адаптовані скінченно-елементні моделі розв’язання задач будівельної механіки» (2008 р.).

Базова освіта: механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Економічна кібернетика” (2002 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; економіко-математичне моделювання; теорія прийняття рішень; системи штучного інтелекту.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія прийняття рішень; 2) Теорія розпізнавання образів; 3) Комп’ютерний моніторинг хімічних виробництв;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Управління і підтримка рішень у складних системах; 2) Теорія ігор; 3) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку

Публікації: більше 50 статей; 1 монографія; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

 Солодка Наталія Олександрівна

Солодка Наталія Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Несуча здатність та оптимальне проектування балочних конструкцій з урахуванням впливу агресивних  середовищ» (2003 р.)

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського Національного університету ім. О. Гончара  за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (2002 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; методи нелінійного програмування.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Вища математика; 2) Чисельні методи;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Експертні системи; 2) Теорія ігор

Публікації: більше 45 статей та тез доповідей

Сербулова Інна Валеріївна

Сербулова Інна Валеріївна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність математика, кафедра диференціальні рівняння, кваліфікація – математик , викладач (1990 р.).

Наукові інтереси: математика.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних

Публікації: більше 10 статей та тез доповідей.

Осташко Ігор Олександрович

Осташко Ігор Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування параметрів відцентрового млина та процесів подрібнювання твердих залишків піролізу зношених шин». Спеціальність: 05.05.13 – Машини та апарати хімічних виробництв. (2019 р.)

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» (2008 р.)

Друга вища освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» (2008 р.)

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Комп’ютерний моніторинг хімічних виробництв; 2) CAD-системи;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Методи та засоби інтеграції даних; 2) Квантова інформація та обчислення; 3) Методологія та організація наукових досліджень

Анісімов Володимир Володимирович

Анісімов Володимир Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Гідродинамічні кавітатори для інтенсифікації процесів гомогенізації в рідинних середовищах»

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет (2011р.). Спеціальність: «Технологія машинобудування»

Наукові інтереси: розробка систем штучного інтелекту для вирішення технологічних задач

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Об’єктно-орієнтоване програмування; 2) Логічне та функціональне програмування; 3) Технології комп’ютерного проєктування

Лосіхін Дмитро Анатолійович

Лосіхін Дмитро Анатолійович

Старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (нині Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”) за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів» (1989 р)

Наукові інтереси: Автоматизовані системи керування, вбудовані системи, програмування PLC, програмування

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: Алгоритмізація та програмування

Публікації: є автором і співавтором більше 30 наукових праць, тез доповідей та навчально-методичних видань

Брехов Олександр Вікторович

Брехов Олександр Вікторович

Викладач, інженер

Базова освіта: Національна гірнича академія України, спеціальність «Гірнича інженерія» (1999 р.)

Друга вища освіта: Національний гірничий університет, спеціальність «Захист інформації» (2013 р.)

Наукові інтереси: мережевий захист, створення захищених каналів зв’язку

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Операційні системи; 2) Захист інформації