Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Зеленцов Дмитро Гегемонович

Зеленцов Дмитро Гегемонович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Тема докторської дисертації «Моделі і методи розв’язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками» (2007 р.).

Базова освіта: механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (1984 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; інтервальна математика; системи штучного інтелекту, зокрема: теорія нечітких множин, штучні нейронні мережі.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Чисельні методи; 2) Захист інформації у комп’ютерних системах;

рівня вищої освіти – – магістр: 1) Оптимальне моделювання складних систем; 2) Методи еволюційного моделювання; 3) Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі; 4) Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів; 5) Моделювання та оптимізація технологічних процесів; 6) Обчислювальний інтелект

Публікації: більше 50 статей у фахових виданнях, 2 монографії, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Олевський Віктор Ісаакович

Олевський Віктор Ісаакович

доктор технічних наук, професор

Тема докторської дисертації – «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями та їх застосування в технологічних процесах» (2015р.).

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (1988 р.).

Наукові інтереси:  нелінійна теорія оболонок, підсумовування рядів, що розбігаються, GRID-технології, хмарні технології, математичне моделювання технічних систем.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних; 4) WEB-технології та WEB-дизайн;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Сучасна теорія управління

Публікації:  більше 80 статей у фахових виданнях; 5 монографії, 4 винаходи.

Денисюк Ольга Ростиславівна

Денисюк Ольга Ростиславівна

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Моделі та методи керованого за точністю чисельного аналізу кородуючих шарнірно-стержневих конструкцій» (2017 р.).

Базова освіта: факультет інформаційних технологій Національного гірничого університету (нины НТУ “Дніпровська політехніка”) за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» (2013 р.).

Наукові інтереси: системи штучного інтелекту.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Алгоритмізація та програмування; 2) Операційні системи; 3) Теорія алгоритмів;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Методологія та організація наукових досліджень; 2) Моделювання та оптимізація технологічних процесів

.Публікації: більше 10 статтей та тез доповідей.

Коротка Лариса Іванівна

Коротка Лариса Іванівна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Підвищення ефективності обчислювальних методів моделювання поведінки кородуючих конструкцій» (2012 р.).

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальність “Прикладна математика” (1990 р.).

Наукові інтереси: нечіткі множини; нейронні мережі.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Моделювання систем; 2) Методи та системи штучного інтелекту; 3) Нейронні мережі;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Теорія нечітких множин; 2) Обчислювальний інтелект

Публікації: більше 50 статей та тез доповідей; 2 свідоцтво авторського права на твір; 1 монографія

Ляшенко Оксана Анатоліївна

Ляшенко Оксана Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Несуча здатність та оптимальне проектування стержневих конструкцій з урахуванням загальної та локальної корозії» (2009 р.).

Базова освіта: механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету механічний за спеціальністью “Спеціалізовані комп’ютерні системи” (2004 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології; моделі даних та бази даних; проектування інформаційних систем; оптимальне проектування, математичне моделювання кородуючих конструкцій.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Організація баз даних та знань; 2) Проектування інформаційних систем; 3) Логічне та функціональне  програмування; 4) Технології комп’ютерного проектування; 5) Управління ІТ-проектами

рівня вищої освіти – магістр: 1) Квантова  інформація та обчислення; 2) Методи та засоби інтеграції даних

Публікації: більше 60 статей та тез доповідей; 2 монографії; 2 навчальних посібника; 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Науменко Наталія Юріївна

Науменко Наталія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Адаптовані скінченно-елементні моделі розв’язання задач будівельної механіки» (2008 р.).

Базова освіта: механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Економічна кібернетика” (2002 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; економіко-математичне моделювання; теорія прийняття рішень; системи штучного інтелекту.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія прийняття рішень; 2) Теорія розпізнавання образів; 3) Компютерний монiторинг хiмiчних виробництв

рівня вищої освіти – магістр: 1) Управління і підтримка рішень у складних системах; 2) Теорія ігор; 3) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку

Публікації: більше 50 статей; 1 монографія; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

 Солодка Наталія Олександрівна

Солодка Наталія Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Несуча здатність та оптимальне проектування балочних конструкцій з урахуванням впливу агресивних  середовищ» (2003 р.)

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського Національного університету ім. О. Гончара  за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (2002 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; методи нелінійного програмування.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Вища математика; 2) Чисельні методи;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Експертні системи; 2) Теорія ігор

Публікації: більше 45 статей та тез доповідей

Сербулова Інна Валеріївна

Сербулова Інна Валеріївна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) механіко-математичний факультет спеціальність математика кафедра диференціальні рівняння кваліфікація – математик , викладач (1990 р.).

Наукові інтереси: математика.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних

Публікації: більше 10 статей та тез доповідей.

Кодола Галина Миколаївна

Кодола Галина Миколаївна

викладач

Базова освіта: факультет технічної кібернетики Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту за спеціальністю “Прикладна математика” (2000 р.).

Наукові інтереси: програмування.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Об’єктно-орієнтоване програмування; 2) Організація баз даних та знань; 3) WEB-технології та WEB-дизайн; 4) Технології комп’ютерного проектування; 5) Логічне та функціональне програмування

рівня вищої освіти – магістр: 1) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку

Публікації: більше 60 статей та тез доповідей