Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Зеленцов Дмитро Гегемонович

Зеленцов Дмитро Гегемонович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Тема докторської дисертації «Моделі і методи розв’язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками» (2007 р.).

Базова освіта: механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (1984 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; інтервальна математика; системи штучного інтелекту, зокрема: теорія нечітких множин, штучні нейронні мережі.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Чисельні методи; 2) Захист інформації у комп’ютерних системах;

рівня вищої освіти – – магістр: 1) Оптимальне моделювання складних систем; 2) Методи еволюційного моделювання; 3) Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі; 4) Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів; 5) Моделювання та оптимізація технологічних процесів; 6) Обчислювальний інтелект

Публікації: більше 50 статей у фахових виданнях, 2 монографії, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Профіль в Google Академія

Олевський Віктор Ісаакович

Олевський Віктор Ісаакович

доктор технічних наук, професор

Тема докторської дисертації – «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями та їх застосування в технологічних процесах» (2015р.).

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (1988 р.).

Наукові інтереси:  нелінійна теорія оболонок, підсумовування рядів, що розбігаються, GRID-технології, хмарні технології, математичне моделювання технічних систем.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних; 4) WEB-технології та WEB-дизайн;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Сучасна теорія управління

Публікації:  більше 80 статей у фахових виданнях; 5 монографії, 4 винаходи.

Профіль в Google Академія

Денисюк Ольга Ростиславівна

Денисюк Ольга Ростиславівна

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Моделі та методи керованого за точністю чисельного аналізу кородуючих шарнірно-стержневих конструкцій» (2017 р.).

Базова освіта: факультет інформаційних технологій Національного гірничого університету (нины НТУ “Дніпровська політехніка”) за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» (2013 р.).

Наукові інтереси: системи штучного інтелекту.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Алгоритмізація та програмування; 2) Операційні системи; 3) Теорія алгоритмів;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Методологія та організація наукових досліджень; 2) Моделювання та оптимізація технологічних процесів

.Публікації: більше 10 статтей та тез доповідей.

Профіль в Google Академія

Коротка Лариса Іванівна

Коротка Лариса Іванівна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Підвищення ефективності обчислювальних методів моделювання поведінки кородуючих конструкцій» (2012 р.).

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) за спеціальність “Прикладна математика” (1990 р.).

Наукові інтереси: нечіткі множини; нейронні мережі.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Моделювання систем; 2) Методи та системи штучного інтелекту; 3) Нейронні мережі;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Теорія нечітких множин; 2) Обчислювальний інтелект

Публікації: більше 50 статей та тез доповідей; 2 свідоцтво авторського права на твір; 1 монографія

Профіль в Google Академія

Ляшенко Оксана Анатоліївна

Ляшенко Оксана Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Несуча здатність та оптимальне проектування стержневих конструкцій з урахуванням загальної та локальної корозії» (2009 р.).

Базова освіта: механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету механічний за спеціальністью “Спеціалізовані комп’ютерні системи” (2004 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології; моделі даних та бази даних; проектування інформаційних систем; оптимальне проектування, математичне моделювання кородуючих конструкцій.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Організація баз даних та знань; 2) Проектування інформаційних систем; 3) Логічне та функціональне  програмування; 4) Технології комп’ютерного проектування; 5) Управління ІТ-проектами

рівня вищої освіти – магістр: 1) Квантова  інформація та обчислення; 2) Методи та засоби інтеграції даних

Публікації: більше 40 статей та тез доповідей; 2 монографії; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Профіль в Google Академія

Науменко Наталія Юріївна

Науменко Наталія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Адаптовані скінченно-елементні моделі розв’язання задач будівельної механіки» (2008 р.).

Базова освіта: механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Економічна кібернетика” (2002 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; економіко-математичне моделювання; теорія прийняття рішень; системи штучного інтелекту.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія прийняття рішень; 2) Теорія розпізнавання образів; 3) Компютерний монiторинг хiмiчних виробництв

рівня вищої освіти – магістр: 1) Управління і підтримка рішень у складних системах; 2) Теорія ігор; 3) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку

Публікації: більше 50 статей; 1 монографія; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Профіль в Google Академія

 Солодка Наталія Олександрівна

Солодка Наталія Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Несуча здатність та оптимальне проектування балочних конструкцій з урахуванням впливу агресивних  середовищ» (2003 р.)

Базова освіта: факультет прикладної математики Дніпропетровського Національного університету ім. О. Гончара  за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (2002 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; методи нелінійного програмування.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Вища математика; 2) Чисельні методи;

рівня вищої освіти – магістр: 1) Експертні системи; 2) Теорія ігор

Публікації: більше 40 статей та тез доповідей

Профіль в Google Академія

Сербулова Інна Валеріївна

Сербулова Інна Валеріївна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) механіко-математичний факультет спеціальність математика кафедра диференціальні рівняння кваліфікація – математик , викладач (1990 р.).

Наукові інтереси: математика.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних

Публікації: більше 10 статей та тез доповідей.

Профіль в Google Академія

Кодола Галина Миколаївна

Кодола Галина Миколаївна

викладач

Базова освіта: факультет технічної кібернетики Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту за спеціальністю “Прикладна математика” (2000 р.).

Наукові інтереси: програмування.

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Об’єктно-орієнтоване програмування; 2) Організація баз даних та знань; 3) WEB-технології та WEB-дизайн; 4) Технології комп’ютерного проектування

рівня вищої освіти – магістр: 1) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку

Публікації: більше 10 статей та тез доповідей

Профіль в Google Академія

Станіна Ольга Дмитрівна

Станіна Ольга Дмитрівна

кандидат технічних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації «Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом» (2019 р.).

Базова освіта: факультет інформаційних технологій Національного гірничого університету (нині НТУ “Дніпровська політехніка”) за  спеціальністю «Системний аналіз і управління» (2012 р.).

Наукові інтереси: задачі оптимального розбиття множин, багатоетапні задачі

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Алгоритмізація та програмування; 2) Захист інформації у комп’ютерних системах; 3) Моделювання систем; 4) Методи та системи штучного інтелекту; 5) Теорія прийняття рішень; 6) Теорія розпізнавання образів

Публікації: більше 10 статей та тез доповідей, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права

Профіль в Google Академія