Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

адреса: к. 422, 327, головний корпус,

просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-83

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма:

Економічна кібернетика (КІБ)

Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА)

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Економічна кібернетика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання математичних методів та моделей аналізу, прогнозування економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Базова освіта магістрів з економічної кібернетики забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу.

Фахівець з економічної кібернетики може працювати: системним аналітиком та ризик-менеджером; економістами-аналітиками в банках, страхових компаніях, рекламних агентствах, податковій інспекції; економістами великих виробничих об’єднань; керівниками приватних фірм; економістами, економічними радниками, консультантами з економічних питань; економістами з фінансової роботи, фінансовими аналітиками; радниками (органи державної влади). менеджерами, бухгалтерами і фінансистами; project-менеджерами; бізнес-аналітиками та аналітиками в галузі data science; інженерами і програмістами; викладачами ВНЗ і коледжів

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 15 осіб, серед яких є 4 доктори економічних наук: професор Дубницький В.І., професор Пилипенко Г.М., професор Комірна В.В., доцент Федулова С.О., 4 кандидата економічних наук: доцент Нікілєва Н.О., доцент Смєсова В.Л., доцент Стрельченко І.І., Федорова Н.Є., 1 кандидат технічних наук: доцент Науменко Н.Ю., 1 кандидат юридичних наук: доцент Лежнєва Т.М., 1 старший викладач – Белоброва О.В., 3 викладачі кафедри – Василюк О.В., Овчаренко О.В., Рубан О.В. та 1 асистент – Писарькова В.Р.

Проект професійної перепідготовки за програмою «Економічна безпека та бізнес-аналітика»

Основу проекту складає професійна перепідготовка цільової групи за програмою «Економічна безпека та бізнес-аналітика» (спеціальність 051 «Економіка»), яка користується попитом на ринку праці України.

Економічна безпека та бізнес-аналітика – це комплексна практично спрямована освітня програма,  яка охоплює повний спектр знань, необхідних для ефективного дослідження, моделювання, прогнозування та оптимізації бізнес-процесів за допомогою інформаційних технологій, застосування статистичних інструментів і з метою аналітичного аналізу даних, ведення електронного бізнесу, оцінювання ризиків.

Виконавцем проекту є державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», який організовує і здійснює професійну перепідготовку учасників проекту за обраною програмою терміном навчання 10 місяців, починаючи з 1 вересня 2018 року. Проект закінчується випусковою роботою у червні. Заняття передбачаються у вечірній час (з 15.00-16.00) та по суботах. За бажанням учасників проекту, час навчання може бути змінений.

Всі учасники професійної перепідготовки повинні мати вищу освіту (не нижче «бакалавра»).

В результаті виконання завдання перепідготовки випускники отримують свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від ДВНЗ «УДХТУ»).

В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, терени управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців прогресивних знань з економіки, управління, права.

З повагою і щирим сподіванням на подальшу плідну співпрацю.

 

Куратор освітньої програми  – к.е.н., доц., член-кор. АЕНУ

Федулова Світлана Олександрівна: [email protected]      (067) 775-76-89