Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сьогодні на кафедрі теоретичної та прикладної економіки студенти можуть пройти навчання і отримати ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю 051 “Економіка”, освітня програма: “Економічна кібернетика”.

Для здобуття ступеня “Магістра з економіки”, освітня програма: “Економічна кібернетика” студентами вивчаються наступні дисципліни:

 

 1.  Глобальна економіка
 2. Соціальна відповідальність
 3. Інноваційний розвиток підриємства
 4. Охорона праці в галузі
 5. Цивільний захист
 6. Інтелектуальна власність
 7. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 8. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 9. Управління ризиком
 10. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
 11. Математичні методи і моделі ринкової економіки
 12. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
 13. Корпоративні інформаційні системи
 14. Інформаційний менеджмент
 15. Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами
 16. Ризик-менеджмент у фінансовій сфері

Для здобуття ступеня “Бакалавра з економіки”, освітня програма “Економічна кібернетика” студентами вивчаються наступні дисципліни:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Філософія
 6. Політична економія
 7. Мікроекономіка
 8. Макроекономіка
 9. Історія економіки та економічної думки
 10. Вища математика
 11. Теорія ймовірності і математична статистика
 12. Оптимізаційні методи і моделі
 13. Економетрика
 14. Інформатика
 15. Фізична культура
 16. Економіка підприємства
 17. Менеджмент
 18. Маркетинг
 19. Гроші і кредит
 20. Фінанси
 21. Бухгалтерський облік
 22. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 23. Міжнародна економіка
 24. Статистика
 25. Соціологія
 26. Регіональна економіка
 27. Безпека життєдіяльності
 28. Економічна кібернетика
 29. Дослідження операцій
 30. Моделювання економіка
 31. Прогнозування соціально-економічних процесів
 32. Системи прийняття рішень
 33. Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 34. Інформаційні системи і технології в управлінні
 35. Управління проектами інформатизації
 36. Моделі економічної динаміки
 37. Основи охорони праці
 38. Техніко-економічна практика
 39. Розрахунково-економічна практика
 40. Політологія
 41. Правознавство
 42. Релігієзнавство та філософська антропологія
 43. Хімія
 44. Національна економіка
 45. Математичні методи аналізу економічних систем
 46. Основи програмування
 47. Фінансово-економічний аналіз діяльності хімічних підприємств
 48. Планування діяльності підприємств