Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра «Теоретичної та прикладної економіки» як окрема складова університету була створена 31 серпня 2015 року згідно наказу ректора № 215, відповідно якому були об’єднані кафедри економічної теорії і правознавства та економічної кібернетики. Обов’язки завідуючої кафедри виконувала доктор економічних наук, доцент Комірна В.В.

Кафедра економічної теорії та правознавства, до 1994 р. – політичної економії, має таку ж тривалу історію, як і університет. Серед перших її викладачів були Я.А. Каменєв, Т.Д. Таран, М.А. Нестеровський.

Після Постанови ЦК ВКП (б) від 14 листопада 1938 р. “Про постановку партійної пропаганди у зв’язку з випуском “Короткого курсу історії ВКП (б)” і створення єдиної кафедри марксизму-ленінізму кафедра політекономії перестала існувати як самостійна одиниця. Але протягом всіх 30-х років викладались “Політична економія”, “Політична економія капіталізму”, “Політична економія соціалізму”.

Викладання політекономії відновилось після повернення університету з евакуації у грудні 1943 р. У перші повоєнні роки кафедра поповнилась викладачами Г.І. Шахановим (1949) та Я.Є. Єрьомовим (1950), які викладали політекономію протягом тривалого періоду – Г.І. Шаханов близько 30 років, а Я.Є. Єрьомов більше 50 років.

З вересня 1953 року кафедра знову стає самостійним підрозділом і розпочинається становлення її науково-педагогічного колективу. Першим її завідувачем був Г.І. Шаханов, у 1959 р. завідувачем став кандидат економічних наук В.Я. Бобров, якого в 1960 р. змінив доцент Г.М. Биков. У цей період на кафедрі працювали Б.М. ГлущакА.М. ЛеонтьєвМ.І. МакашоваЛ.М. Котов, Ф.Р. Волченко.

В 1956 р. при кафедрі було створено кабінет політичної економії, який очолював аж до 80-х років М.Д. Тесля, а незмінним старшим лаборантом була О.Й. Стогній.

З початку 60-х років формується науковий напрямок кафедри. Її співробітники досліджували такі проблеми, як ціноутворення у сільському господарстві; продуктивність суспільної праці; удосконалення умов праці та ін. Викладачі кафедри брали активну участь у дослідженні науково-практичних проблем на базі госпрозрахункових угод з Дніпропетровськими шинним і лакофарбовим заводами та іншими підприємствами України. Результати досліджень знайшли своє відображення у наукових публікаціях. З початку функціонування кафедри і до 1970 р. було опубліковано понад 150 робіт, зокрема 2 монографії, 116 статей, 15 брошур, 19 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня.

З кінця 60-х до початку 80-х років кафедра поповнюється новими співробітниками: кандидатами економічних наук В.Н. ПеремітіноюО.С. ПаршинимО.М. Жмуром, а також випускниками Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка: С.І. МарченкомН.С. ГорбачН.О. Гусєвою. Протягом 7 років, починаючи з 1975 р., керував кафедрою В.М. Дорофеєв, якого змінив після захисту докторської дисертації Г.М. Биков. Згодом, в 1993 –1997 рр. кафедру очолював О.С. Паршин, в 1997-2015 рр.  нею керувала доц. Н.С. Горбач, з травня 2015 по 31 серпня 2015 обов’язки завідуючої кафедри виконувала доц.Нікілєва Н.О.

Протягом зазначеного періоду співробітники кафедри досліджували низку госпрозрахункових тем: “Соціально-економічний розвиток Покровського району Дніпропетровської області” (керівник – доц. В.М. Дорофеєв) та “Удосконалення економічного механізму прискорення НТП у ремонтному та основному виробництвах ЧВО “Азот” (керівник проф. Г.М. Биков). За результатами дослідження було опубліковано колективну монографію “Соціально-економічний розвиток району. Комплексний план” (К.: Урожай, 1985). Старший викладач Я.Є. Єрьомов брав  участь у роботі дослідної групи з дослідження і відповідного оформлення історії Дніпропетровського лакофарбового заводу, створення плану соціального розвитку Запорізького та Жданівського (нині Маріупольського) коксохімічних заводів, виробничого об’єднання “Свема”, Запорізького об’єднання “Кремній-Полімер” та ін.

З 1984 р. по 2008 р. при кафедрі діяла аспірантура. Наукове керівництво здійснювали проф. Г.М. Биков та доц. Н.С. Горбач.

У 1994 р. кафедра перейменована у кафедру економічної теорії.

З 2004/2005 навч. року на кафедрі викладаються курси, пов’язані з правознавчим циклом.

У 2011 р. кафедра перейменована у кафедру економічної теорії і правознавства.

Кафедра Економчної кібернетики була заснована  01.07.2002 року у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» (пункт 2 статті 30), наказу Міністра освіти і науки України від 10.05.2002 року, статуту УДХТУ (стаття 12), Рішення Вченої ради університету від 19.04.2002 року (протокол №5) та наказу ректора університету від 21.06.2002 року №226.

Перший випуск бакалаврів та спеціалістів з економічної кібернетики на кафедрі маркетингу та економічної кібернетики був здійснений в 2009 р. Раніше, з 2001 р. бакалаврів та спеціалістів з економічної кібернетики випускали на кафедрі інформаційних технологій та кібернетики.

Кафедру теоретичної та прикладної економіки очолює доктор економічних наук, доцент Федулова С.О. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 15 осіб, серед яких 4 доктори економічних наук: професор Дубницький В.І., професор Пилипенко Г.М., професор Комірна В.В., доцент Федулова С.О.,  4 кандидата економічних наук:  доцент Нікілєва Н.О., доцент Смєсова В.Л., доцент Стрельченко І.І.Федорова Н.Є., кандидат технічних наук: доцент Науменко Н.Ю., кандидат юридичних наук: доцент Лежнєва Т. М., ст. викладач – Білоброва О.В., 3 викладачі кафедри – Василюк О.В.Овчаренко О.В.Рубан О.В. та 1 асистент – Писарькова В.Р. За останні п’ять років викладачами, співробітниками та студентами кафедри опубліковано понад 100 наукових статей і тез доповідей, зроблено більше 50 доповідей на наукових конференціях. Окрім того, за участю професорсько-викладацького складу кафедри видано 5  навчальних посібників, 19 монографій, більше 50 публікацій у галузевих та наукових журналах і збірниках.

На кафедрі викладаються 39 дисциплін студентам неекономічних та економічних спеціальностей.

Завідувачі кафедрою: 

Биков Георгій Михайлович,

проф., доктор економічних наук

Горбач Наталія Сергіївна,

доц., кандидат економічних наук

Колесніков Володимир Петрович,

проф., кандидат економічних наук

Комірна Віталіна Віталіївна,

проф., доктор економічних наук

Федулова Світлана Олександрівна,

доктор економічних наук, доцент,

член-кореспондент Академії економічних наук України,

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки