+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Відділ післядипломної освіти було створено 28 серпня 2013 року з метою перепідготовки спеціалістів з повною вищою освітою без відриву від основного місця роботи, та здійснення підвищення кваліфікації та стажування фахівців

В теперішній час Відділ післядипломної освіти включає в собі такі напрями своєї діяльності, а саме:

– проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців для спеціалістів сторонніх організацій за акредитованими напрямами та спеціальностями, відповідно до ліцензійного обсягу;

– підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету;

– підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Завдання діяльності відділу

Стратегічною метою Відділу післядипломної освіти є:

– задоволення потреби регіонів України в кваліфікованих фахівцях;

– впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за сучасними навчальними планами та програмами;

– задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, отримання та підвищення професійних знань та навичок.

Підвищення кваліфікації в сучасних, динамічних умовах набуває все більшої актуальності. У виробництво невпинно впроваджуються нові, прогресивні технології, відповідно, співробітники повинні освоювати нові трудові та наукові прийоми.

В кінцевому підсумку підвищення кваліфікації є різновидом додаткової професійної освіти, професійного навчання співробітників, що має кінцевою метою підвищення загального рівня знань теоретичних питань, вдосконалення вмінь (практичних навичок). Додаткова професійна освіта, перш за все, є кінцевою метою задоволення потреб людей в освіті (професійній, інтелектуальній), а також підвищенням загального та спеціального рівня освіти.

Підвищення кваліфікації завершується видачею слухачам документів про пройдене ними навчання (посвідчення або свідоцтво – відповідно до обсягу певної навчальної програми).

В здійсненні підвищення кваліфікації приймає участь професорсько-викладацький колектив університету, представлений висококваліфікованими викладачами кафедр, з використанням новітніх форм та методів викладання, які співпадають з розвитком сучасності.

Завідувач відділу післядипломної освіти: Євтушенко Анатолій Олексійович

Завідувач відділу післядипломної освіти: Євтушенко Анатолій Олексійович

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, ДВНЗ УДХТУ, кім. 355-а,

Пн-Пт, 8:30-17:15, перерва 13:00-13:30

тел.: (0562) 47-38-95

email: cpo.udhtu@gmail.com

Інженер І категорії: Храмцова Анастасія Юріївна

Інженер І категорії: Храмцова Анастасія Юріївна

Інженер ІІ категорії: Ковтунік Інна Валеріївна

Інженер ІІ категорії: Ковтунік Інна Валеріївна