Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Список учасників, запрошених до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції
Список учасників, запрошених на підсумкову науково-практичну відео-конференцію
№ з/п

 

Шифр роботи

 

ПІБ учасника

 

Назва роботи

 

ЗВО

Середня оцінка рецензії
1 2 3 4 5 6
1 Унос електроліту Чепинська Олександра Олександрівна Аналіз уносу електроліту електрогенерованими газовими бульбашками Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 97,5
2 STARCH Подорожко Вікторія Геннадіївна Модифікація нативного крохмалю неорганічними окисниками Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 95,5
3 ОМ 2204 Македонська Олександра Геннадіївна Радіопрозорі склокристалічні матераіли для літальних аерокосмічних систем Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 92
4 Теплообмін Мітін  Ігор Миколайович Фільтраційне сушіння техногенної сировини для виробництва легких наповнювачів Національний університет «Львівська політехніка» 86
5 Біоцидна добавка Попитайленко Дарина Володимирівна Вплив мікробіологічного забруднення на властивості моторних палив Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 85
6 Вогнезахист

Скрипник Максим Сергійович

Волощук Анастасія Дмитрівна

Розробка складу еластичного вогнезахисного покриття для рятувальних ношей на основі органо-неорганічних композицій системи етилсилікат-рідке скло Національний університет цивільного захисту України 84,5
7 Фіаніт Скобленко Мирослава Олександрівна

Одержання хлібопекарського поліпшувача на основі комплексної фосфоровмісної добавки

 

Національний університет харчових технологій 83,5
8 Біокомпозит Куліш Божена Ігорівна Особливості морфології та властивості полілактидних композитів з кальційфосфатними наповнювачами Національний університет «Львівська політехніка» 80
9 Гранула Манькевич Соломія Олегівна Одержання полімерних композитів на основі металізованих гранул полівінілхлориду Національний університет «Львівська політехніка» 80
10 Соляріс Малахов Андрій Андрійович Отримання та дослідження властивостей оксиду графену

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім.

В. Стефаника

80
11 DOSLEKS2021

Глуханюк Анна Романівна

Чижович Роман Андрійович

Дослідження екстракції рослинних олій за допомогою полярних розчинників Національний університет «Львівська політехніка» 79,5
12 Метод Підопригора Владислав Вікторович Дослідження впливу наповнювача у вигляді відходів ТЕЦ на фізико-механічні властивості полімерного композитного матеріалу з матриці політетрафторетилену Сумський державний університет 79,5
13 Спектр Танцюра Ірина Анатоліївна Дослідження композиційного в’яжучого «глиноземистий цемент-рідке скло» в умовах твердіння і термічного нагрівання Національна металургійна академія України 77,5
14 Філософський камінь Коробка Юлія Володимирівна Одержання харчової добавки Е 474 Національний університет харчових технологій 76
15 Дизайн Бєлякова Марина Денисівна Створення екологічного дизайнерського картону з розробкою фірмового стилю Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 75
16 Джерело

Панченко Євгенія Олександрівна

Бачал Дар’я Олександрівна

Розробка будівельних матеріалів на основі вторинних радіаційно безпечних сировинних ресурсів Національний університет цивільного захисту України 74
17 Термопластичний полімер Карпова Валерія Едуардівна Розробка технології одержання полімерного композиту на основі модифікованого вторинного поліетилену Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 73
18 Кремнезем Лукіянчук Катерина Андріївна Одержання керамічних поруватих матеріалів для вилучення іонів важких металів із вод

Національний технічний університет України «Київський

політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

72,5
19 Теплоакумулюючий матеріал Бож’єв Микита Валерійович Фізико-хімічні закономірності отримання теплоакумулюючого матеріалу з фазовим переходом Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 69
20 Vov11ks Клешня Софія Володимирівна Синтез альтернативного палива каталітичним перетворенням діоксиду вуглецю та водню Національний авіаційний університет 68
21 Виробництво CaСl2

Петренко

Данило Вадимович

Вдосконалення мережі теплообмінного обладнання на виробництві хлористого кальцію Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 67
22 Водоростеве біопаливо Шипілова Анастасія Юріївна Потенціал та перспективи вітчизняного виробництва біопалива на основі біомаси мікроводоростей Національний авіаційний університет 67
23 Сірка Кізя Олексій Сергійович Дослідження фізико-механічних властивостей полімерно-композитного матеріалу з епоксидною матрицею та нановуглецевими волокнами Сумський державний університет 66,5

 

 

 

 

Рейтинговий список та рецензії

Рейтинговий список учасників

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності

“Хімічні технології та інженерія” у 2020/2021 н.р.

№ з/п

 

Шифр роботи

 

ПІБ учасника

 

Назва роботи

 

ЗВО

Середня оцінка рецензії Рецензія 1 Рецензія 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Унос електроліту Чепинська Олександра Олександрівна Аналіз уносу електроліту електрогенерованими газовими бульбашками Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 97,5 100 95
2 STARCH Подорожко Вікторія Геннадіївна Модифікація нативного крохмалю неорганічними окисниками Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 95,5 96 95
3 ОМ 2204 Македонська Олександра Геннадіївна Радіопрозорі склокристалічні матераіли для літальних аерокосмічних систем Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 92 92 92
4 Теплообмін Мітін  Ігор Миколайович Фільтраційне сушіння техногенної сировини для виробництва легких наповнювачів Національний університет «Львівська політехніка» 86 92 80
5 Біоцидна добавка Попитайленко Дарина Володимирівна Вплив мікробіологічного забруднення на властивості моторних палив Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 85 85 85
6 Вогнезахист

Скрипник Максим Сергійович

Волощук Анастасія Дмитрівна

Розробка складу еластичного вогнезахисного покриття для рятувальних ношей на основі органо-неорганічних композицій системи етилсилікат-рідке скло Національний університет цивільного захисту України 84,5 85 84
7 Фіаніт Скобленко Мирослава Олександрівна

Одержання хлібопекарського поліпшувача на основі комплексної фосфоровмісної добавки

 

Національний університет харчових технологій 83,5 81 86
8 Біокомпозит Куліш Божена Ігорівна Особливості морфології та властивості полілактидних композитів з кальційфосфатними наповнювачами Національний університет «Львівська політехніка» 80 80 80
9 Гранула Манькевич Соломія Олегівна Одержання полімерних композитів на основі металізованих гранул полівінілхлориду Національний університет «Львівська політехніка» 80 78 82
10 Соляріс Малахов Андрій Андрійович Отримання та дослідження властивостей оксиду графену

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім.

В. Стефаника

80 77 83
11 DOSLEKS2021

Глуханюк Анна Романівна

Чижович Роман Андрійович

Дослідження екстракції рослинних олій за допомогою полярних розчинників Національний університет «Львівська політехніка» 79,5 71 88
12 Метод Підопригора Владислав Вікторович Дослідження впливу наповнювача у вигляді відходів ТЕЦ на фізико-механічні властивості полімерного композитного матеріалу з матриці політетрафторетилену Сумський державний університет 79,5 82 77
13 Спектр Танцюра Ірина Анатоліївна Дослідження композиційного в’яжучого «глиноземистий цемент-рідке скло» в умовах твердіння і термічного нагрівання Національна металургійна академія України 77,5 75 80
14 Філософський камінь Коробка Юлія Володимирівна Одержання харчової добавки Е 474 Національний університет харчових технологій 76 77 75
15 Дизайн Бєлякова Марина Денисівна Створення екологічного дизайнерського картону з розробкою фірмового стилю Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 75 75 75
16 Джерело

Панченко Євгенія Олександрівна

Бачал Дар’я Олександрівна

Розробка будівельних матеріалів на основі вторинних радіаційно безпечних сировинних ресурсів Національний університет цивільного захисту України 74 75 73
17 Термопластичний полімер Карпова Валерія Едуардівна Розробка технології одержання полімерного композиту на основі модифікованого вторинного поліетилену Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 73 73 73
18 Кремнезем Лукіянчук Катерина Андріївна Одержання керамічних поруватих матеріалів для вилучення іонів важких металів із вод

Національний технічний університет України «Київський

політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

72,5 83 62
19 Теплоакумулюючий матеріал Бож’єв Микита Валерійович Фізико-хімічні закономірності отримання теплоакумулюючого матеріалу з фазовим переходом Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 69 72 66
20 Vov11ks Клешня Софія Володимирівна Синтез альтернативного палива каталітичним перетворенням діоксиду вуглецю та водню Національний авіаційний університет 68 64 72
21 Виробництво CaСl2

Петренко

Данило Вадимович

Вдосконалення мережі теплообмінного обладнання на виробництві хлористого кальцію Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 67 68 66
22 Водоростеве біопаливо Шипілова Анастасія Юріївна Потенціал та перспективи вітчизняного виробництва біопалива на основі біомаси мікроводоростей Національний авіаційний університет 67 69 65
23 Сірка Кізя Олексій Сергійович Дослідження фізико-механічних властивостей полімерно-композитного матеріалу з епоксидною матрицею та нановуглецевими волокнами Сумський державний університет 66,5 71 62
24 Папір Артемцова Світлана Володимирівна Дослідження можливості використання водорості ZOSTERA MARINA у якості альтернативної сировини целюлозно-паперової промисловості Шосткинський інститут Сумського державного університету 62,5 64 61
25 Лист Сичов Ярослав Сергійович Дослідження фізико-механічних властивостей полімерно-композитного матеріалу з наповнювачем у вигляді золошлакових відходів Сумський державний університет 62 63 61
26 Сірий вовк Пономарьов Сергій Олександрович Кавітаційна обробка вуглеводневих бензинових фракцій, модифікованих спиртами Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 61 57 65
27 Гранулоутворення Губін Єгор Миколайович Закономірності гранулоутворення нітратів целюлози лаковим способом Шосткинський інститут Сумського державного університету 60 60 60
28 ЕКО

Марчук Віталій Володимирович

Шевчук Денис Олексійович

Порівняльна оцінка водооливних змащувальних сумішей на основі мінеральних та органічних складових Львівський національний аграрний університет 58,5 59 58
29 Берилієва бронза

Гнатюк Анастасія Анатоліївна

Ворфоломеєва Юлія Олександрівна

Дослідження хімічного травлення берилієвої бронзи в розчинах різного складу Харківський національний автодорожній університет 58 59 57
30 FSPB2021

Жеребецький Роман Романович

Чижович Роман Андрійович

Дослідження кінетики фільтраційного сушіння післяспиртової барди Національний університет «Львівська політехніка» 55 55 55
31 Біо-аурум Вовк Аліна Олександрівна Електрохімічний і хімічний синтез біологічно-активних препаратів на основі золота Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 55 50 60
32 Фосфогіпс Кундіренко Вікторія Вячеславівна Одержання концентрату рідкісноземельних елементів із фосфогіпсу Дніпровський державний технічний університет 38 41 35

 

 

 

Список переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

 

Диплом

 

Шифр роботи

 

ПІБ учасника

 

Назва роботи

 

ЗВО

Оцінка за результатами конкурсу
І STARCH Подорожко Вікторія Геннадіївна Модифікація нативного крохмалю неорганічними окисниками Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 85,03
І DOSLEKS2021

Глуханюк Анна Романівна

Чижович Роман Андрійович

Дослідження екстракції рослинних олій за допомогою полярних розчинників Національний університет «Львівська політехніка» 81,53
ІІ Соляріс Малахов Андрій Андрійович Отримання та дослідження властивостей оксиду графену

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім.

В. Стефаника

80,66
ІІ ОМ 2204 Македонська Олександра Миколаївна Радіопрозорі склокристалічні матераіли для літальних аерокосмічних систем Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 80,1
ІІ Унос електроліту Чепинська Олександра Олександрівна Аналіз уносу електроліту електрогенерованими газовими бульбашками Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 78,25
ІІІ Біоцидна добавка Попитайленко Дарина Володимирівна Вплив мікробіологічного забруднення на властивості моторних палив Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» 77,39
ІІІ Гранула Манькевич Соломія Олегівна Одержання полімерних композитів на основі металізованих гранул полівінілхлориду Національний університет «Львівська політехніка» 76,41
ІІІ Вогнезахист

Скрипник Максим Сергійович

Волощук Анастасія Дмитрівна

Розробка складу еластичного вогнезахисного покриття для рятувальних ношей на основі органо-неорганічних композицій системи етилсилікат-рідке скло Національний університет цивільного захисту України 76,24
ІІІ Філософський камінь Коробка Юлія Володимирівна Одержання харчової добавки Е 474 Національний університет харчових технологій 76,1
ІІІ Теплообмін Мітін  Ігор Миколайович Фільтраційне сушіння техногенної сировини для виробництва легких наповнювачів Національний університет «Львівська політехніка» 75,55