Обрати сторінку

Проєкт «Professional Alternative Dnipro»: Кластер передав поліграфічне обладнання для використання у процесі формування кадрового потенціалу галузі на базі університету Дніпра

Видавничо-поліграфічний кластер Дніпропетровщини за підтримки GIZ Ukraine в рамках проєкту EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП
Кластери – це драйвери розвитку та протидії кризовим явищам.
 
30 травня 2023 року відбулася передача поліграфічного обладнання Українському державному хіміко-технологічному університету (УДХТУ) для використання у процесі підготовки майбутніх фахівців та для потреб учасників кластеру видавничо-поліграфічної галузі Дніпропетровщини (підвищення кваліфікації, стажувань, перенавчання за мікрокваліфікаціями тощо).
Наталя Ісаєва, голова кластеру, директор компанії Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+» передала придбаний за рахунок інвестиційної програми розвитку кластеру ручний шовкотрафаретний верстат на 6 кольорів друку для запуску дослідницьких робіт та тренінгового пункту ректору УДХТУ Костянтину Михайловичу Сухому, доктору технічних наук, професору.
Присутніми при передачі обладнання та проведенні пуско-налагоджувальних робіт були менеджери, ментори кластеру та науково-педагогічні працівники університету: Ольга Свердліковська  – доктор хімічних наук, професор, Валерій Овчаров – доктор технічних наук, професор, Potapchuk Maksym – директор ТОВ «Метал-Принт», науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Олена Юденкова та Ірина Гончарова.
 
Ця ініціатива стала можливою завдяки проєкту створення інноваційно-промислового майданчика «Professional Alternative Dnipro» Кластера поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість», що підтримується у межах реалізації програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (мета програми – створити кращі умови для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), підтримати інновації та стимулювати експорт, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання).
 
Одне з визначень 4-ої промислової революції говорить, що це концепція «…не стільки про штучний інтелект та роботів, як про значно кращу колективну та організаційну спроможність в реакції на нові виклики та глобальні зміни».
Таким чином, поліграфічний Кластер Дніпропетровщини демонструє високу спроможність адаптації під нові виклики, хоч його рівень зрілості в порівнянні з кластерами розвинених країн низький і потребує підтримки належних кластерних політик в державі, а також плану підтримки вітчизняних виробників.
 
Натомість, Кластер щоденно робить невеличкі кроки та добрі справи щодо підвищення конкурентоздатності регіону, впровадження інновацій та залучення інвестицій. Так, в межах означеного проєкту – «Professional Alternative Dnipro» на базі УДХТУ створено Центр інноваційних витрат (Center for Innovative Costs) Кластеру поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій (КПІ ВЦТ). На даний час ще розробляються і узгоджуються стратегії його розвитку, але основною  метою його діяльності  є забезпечення трансферу сучасних виробничих технологій для вирішення актуальних фундаментальних і прикладних питань в різних наррямах.
Враховуючи специфіку існуючих моделей оцінки роботи кластерних структур, ефективність кластера може розглядатися з двох позицій: соціальна та економічна. Відповідно, сьогодні вже можемо звітувати про соціальну ефективність діяльності, що є важливим показником стабільного розвитку кластерної структури і знаходить своє відображення у покращенні рівня формування кадрового потенціалу регіону в умовах військового стану.
Таким чином, нові потужні ініціативи Кластера, підтримка кластерного руху донорами – все це разом дає надію, що кластерний рух в Україні допоможе державі перезапустити економіку. Єднання всіх стейкхолдерів є запорукою успіху України!
Розвиток партнерства з неурядовими партнерськими організаціями та бізнес-структурами європейських країн став можливим завдяки реалізації грантового проєкту «Інноваційно-промисловий майданчик «Professional Alternative Dnipro»» у межах програми EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства.
Детальніше: www.eu4business.org.ua