+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Конференція «Хімічні проблеми сьогодення» (м. Вінниця)

З 19 до 21 березня 2019 року на базі навчально-наукового інституту хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса проходила ІІ Міжнародна (ХІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2019). Цьогоріч для участі в конференції зареєструвалося 197 учасників, які надіслали тези доповідей з аналітичної, квантової, неорганічної, органічної, фізичної, медичної та фармацевтичної хімії, біохімії, хімічної освіти, хімічної інженерії, хімії полімерів і композитів. Традиційно вони представляють заклади вищої освіти і наукові установи України, а також інших країн – Азербайджану, Російської Федерації, Естонії, Німеччини, Польщі, Бразилії.

Від нашого університету взяли участь у конференції доцент Кольцова Ярослава Іванівна, аспірантка Петух Світлана Іванівна (кафедра ХТКС); доцент Варениченко Світлана Анатоліївна та аспіранти Загорулько Сергій Павлович, Ковтун Антон Володимирович, Сметанін Микола Вікторович (кафедра ТОРФП).

Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса, д-р екон. наук, проф. Хаджинов Ілля Васильович. Він зазначив, що вже вчетверте має можливість відкривати конференцію «Хімічні проблеми сьогодення» після переміщення університету до м. Вінниця, при цьому вдруге вона проходить у статусі міжнародної. Побажавши учасникам плідної роботи під час конференції, він передав слово голові організаційного комітету, д-ру хім. наук, проф. Шендрику Олександру Миколайовичу. Професор Шендрик звернув увагу учасників на те, що хіміків, які навчаються й працюють на хімічних факультетах чи в інститутах, відокремлених від інших підрозділів закладів вищої освіти, дедалі менше. Водночас професія хіміка вельми затребувана серед роботодавців. Тому учасники конференції, серед яких були представники майже всіх закладів вищої освіти та наукових установ України, мають розуміти, якою перспективною є обрана ними спеціальність. Після побажання успішних виступів та оголошення організаційних моментів щодо графіка засідань почалася робота секцій.

Аспірантка кафедри ХТКС Петух С. І. за доповідь «Пористі склокристалічні матеріали з використанням бою кінескопного скла» отримала диплом за І місце у секції «Хімічна інженерія».

Аспірант кафедри ТОРФП Ковтун А. В. за доповідь «Особливості перегрупування спіропохідних бензотієно[3,2-d]піримідинів в умовах реакції Вільсмайера-Хаака» отримав диплом за ІІ місце у секції «Органічна хімія», а також грошову премію за кращу усну доповідь українською мовою.

Аспірант кафедри ТОРФП Сметанін М. В. за доповідь «Синтез та дослідження антибактеріальної активності функціоналізованих похідних N-арилгідраазоно-7-оксогептанових та індолілмасляних кислот» отримав диплом за ІІІ місце у секції «Органічна хімія».