Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

На кафедрі «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія» викладаються наступні дисципліни
 • процеси та апарати хімічних виробництв (ПАХВ)
 • процеси та апарати харчових виробництв (ПАХВ)
 • процеси та апарати біотехнологічних виробництв (ПАБВ)
 • процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв (ПАХФВ)
 • процеси та апарати природоохоронних технологій (ПАПТ)
 • виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації (ВПтаООА)
 • процеси та апарати (ПтаА)
 • загальна хімічна технологія (ЗХТ)
 • загальна хіміко-фармацевтична технологія (ЗХФТ)
 • техніка та технологія галузі (ТтаТГ)

Лабораторні установки:

Навчально-методична література з курсів: ПАХВ, ПАБВ, ПАХФВ, ПАПТ, ВПтаООА, ПтаА
 • Навчальні посібники:

Тертишний О.А., Опарін С.О, Рябік П.В. Mеханічні процеси в хімічній технологогії.

Методичні вказівки
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

1658 МВ до виконання ЛР № 6 – Випробування вентиляційної установки
1660 МВ до виконання ЛР № 1-4 – за розділом ”Гідравліка”
2005 МВ до виконання ЛР № 13 – Вивчення роботи компресійної холодильної
2096 МВ до виконання ЛР № 10 – Дослідження процесу розділення рідких однородних сумішей у ректифікаційній колоні
2205 МВ до виконання ЛР № 8 – Вивчення процесу охолодження гарячої рідини в апараті безперервної дії
2486 МВ до виконання ЛР № 12 – Вивчення роботи адсорбційної установки періодичної дії
2508 МВ до виконання ЛР № 11 – Дослідження процесу розділення газової суміші в абсорбційній колоні барботажного типу
МВ до виконання ЛР № 7 – Вивчення нестаціонарного процесу теплопередачі в апараті періодичної дії
МВ до виконання ЛР № 9 – Сушіння матеріалів повітрям

 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту

1280 КП Адсорбція
1287 КП Розрахунок насадкової ректифікаційної колони
1430 КП розрахунок тарілчастої ректифікаційної колони безперервної дії
1569 КП Розрахунок трикорпусної випарної установки
1627 КП Розрахунок кожухотрубного теплообмінника-підігрівача
1760 КП Розрахунок однокорпусної випарної установки
1874 КП Розрахунок ректифікаційної установки періодичної дії
1935 КП Розрахунок абсорбційної установки для одержання аміачної води
2002 КП Ректифікаційна установка безперервної дії розрахунок кожухотрубного конденсатору
2033 КП Розрахунок аміачного теплообмінника в циклі з однократним дроселюванням та попереднім охолодженням
2101 МВ до оформлення курсового проекту
2154 КП Розрахунок та проектування теплообмінника-кип’ятильника − допоміжного обладнання
2212 МВ Завдання до виконання курсового проекту
2240 МВ Завдання до виконання КП за розділами «Теплові процеси», «Випарювання», «Сушіння»
2241 МВ Завдання до виконання курсового проекту за розділами «Перегонка», «Абсорбція», «Адсорбція»
2407 КП Розрахунок ректифікаційної установки безперервної дії. Cпроектувати насадкову колону
2478 КП Розрахунок абсорбційних установок для систем, які відповідають закону генрі
2748 КП Розрахунок адсорбційної установки періодичної дії. Спроектувати адсорбер з нерухомим шаром адсорбенту
2993 КП Розрахунок двотрубного теплообмінника-підігрівача випарної установки
2994 КП Розрахувати абсорбційно-холодильну установку. Спроектувати холодильник-конденсатор
3001 КП Розрахунок багатокорпусної випарної установки

 • Конспекти лекцій

1625 КЛ Штучне охолодження
1981 КЛ Кристалізація
1992 КЛ Глибоке охолодження
2144 КЛ Мембранні процеси
2155 КЛ Екстракція
2353 КЛ Сушіння
2585 КЛ Гідравліка. Гідромеханіка
2729 КЛ Механічні процеси
2768 КЛ Теплові процеси
2992 КЛ Перегонка рідин та ректифікація

 • Методичні вказівки до розвязання задач

2586 МВ до розв’язання задач (Гідравліка)
2961 МВ до розв’язання задач (Сушіння)

 • Завдання до контрольних робіт

1907 Завдання до КР №1 заоч. (Механічні спеціальності)
1926 Завдання до КР №1 заоч. (Технологічні спеціальності)
1984 Завдання до КР №2 заоч. (АВП, КІТ, МС)
1988 Завдання до КР №1 заоч. (АВП, КІТ, МС)
2061 Завдання до КР № 3 заоч. (для всіх спеціальностей)

 

Навчально-методична література з курсів: ЗХТ, ЗХФТ, ТтаТГ
 • Навчальні посібники:

В.Д. Барский, Л.А. Снежко, А.А. Чернышев. Расчеты процессов и реакторов в курсе общей химической технологии (МУ №1203).

Методичні вказівки
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

3315 МВ до лабораторної роботи №1 – Термічний крекінг продуктів переробки нафти

4483 МВ до лабораторної роботи № 2 – Виробництво фенолоформальдегідної смоли

3957 МВ до лабораторної роботи № 3 – Виробництво соляної кислоти сульфатним методом

236  МВ до лабораторної роботи № 3 Виробництво соляної кислоти сульфатним методом

3370, 1064 МВ до лабораторної роботи № 4 – Виробництво амоній сульфату

2728, 1063 МВ до лабораторної роботи № 5 – Виробництво сульфатної кислоти контактним методом

4488 МВ до лабораторної роботи № 6 – Конверсія карбон монооксиду

228  МВ до лабораторної роботи № 7- Виробництво стиролу каталітичним дегідруванням етилбензолу

2584  МВ до лабораторної роботи № 9 – Електролітичне одержання мідного порошку

 • Методичні вказівки до самостійної  роботи

2581 МВ до самостійної роботи – Сировина, вода та енергія в хімічній промисловості

4224 МВ до самостійної роботи – О законах сохранения и их всеобщем характере (рос. м.)

4225 МВ до самостійної роботи – Про закони збереження та їх всеосяжний характер (укр. м.)

4538 МВ до самостійної роботи – Мат. описание структуры и поведения сложных хтс. ч.1 (рос. м.)

4543 МВ до самостійної роботи – Мат. описание структуры и поведения сложных хтс. ч.2 (рос. м.)

4560 МВ до самостійної роботи – Математичний опис структури і поведінки складних хтс ч.1 (укр. м.)

4561 МВ до самостійної роботи – Математичний опис структури і поведінки складних хтс ч.2 (укр. м.)

4753 МВ Математичний опис структури і поведінки складних ХТС (еволюційний підхід). Частина 3. Побудова математичних моделей

4758 МВ Електрохімічні виробництва неорганічних речовин

4761 МВ Математичний опис структури і поведінки складних ХТС (еволюційний підхід). Ч. 3. Побудова математичних моделей (рос. м.)

4989 МВ Основні поняття І структурні елементи математичного моделювання ХТП І ХТС. Ч. 2. Математичні засоби моделювання (рос. м.)

5015 МВ Основні поняття і структурні елементи математичного моделювання ХТП І ХТС. Ч. 1. Визначення термінів (рос. м.)

5016 МВ Основні поняття І структурні елементи математичного моделювання ХТП і ХТС. Ч. 3. Диференціальні моделі і їх практичне застосування (рос. м.)

 • Робочі конспекти до лабораторних робіт

Робочий конспект до лабораторної роботи № 1 – Термічний крекінг продуктів переробки нафти

Робочий конспект до лабораторної роботи № 2 – Виробництво феноло-формальдегідної смоли

Робочий конспект до лабораторної роботи № 3 – Виробництво соляної кислоти сульфатним методом

Робочий конспект до лабораторної роботи № 4 – Виробництво амоній сульфату

Робочий конспект до лабораторної роботи № 5 – Виробництво сульфатної кислоти контактним методом

Робочий конспект до лабораторної роботи № 6 – Конверсія окису вуглецю

Робочий конспект до лабораторної роботи № 7 – Виробництво стиролу каталітичним дегідруванням етилбензолу

Робочий конспект до лабораторної роботи № 9 – Електролітичне одержання мідного порошку