Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Барський Вадим Давидович

Барський Вадим Давидович

завідувач кафедри ПА та ЗХТ, доктор технічних наук, професор.

автор 5 монографій, 20 патентів (авторських свідотцтв), 255 публікацій в науково-технічній літературі та 22 методичних вказівок.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Тема захищеної дисертації: Теоретичні основи і розробка метода прогнозу якості коксу і раціонального використання сировинної вугільного бази коксування.

Наукові інтереси: Дослідження типових процесів хімічної технології під впливом силових полів та апаратурно-технологічних факторів.

Мізін Віталій Антонович

Мізін Віталій Антонович

доцент кафедри ПА та ЗХТ, кандидат технічних наук, доцент.

автор 3 монографій, 17 патентів (авторських свідотцтв), 89 публікацій в науково-технічній літературі та 57 методичних вказівок.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Тема захищеної дисертації: Дослідження, розробка конструкції і розрахунок механічних форсунок для тепло – і масообмінної  апаратури коксохімічного виробництва.

Наукові інтереси: Інтенсифікація тепло – массобмінних процесів розпилюванням рідинної фази у промислових тепло – массобмінних установках.

Скнар Юрій Євгенович

Скнар Юрій Євгенович

доцент кафедри ПА та ЗХТ, доктор технічних наук, професор

Автор 2 монографій, 5 патентів, 130 публікацій в науково-технічній літературі та 8 методичних вказівок.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Тема захищеної дисертації: Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту

Наукові інтереси: дослідження кінетики електроосадження металів, сплавів та композитів, їх структури та фізико-хімічних властивостей; розробка технологій електроосадження поліфункціональних гальванопокривів прогнозованого складу і властивостей із поліпшеними експлуатаційними характеристиками.

Рябік Павло Васильович

Рябік Павло Васильович

доцент кафедри ПА та ЗХТ, кандидат технічних наук, доцент

Автор 5 авторських свідоцтв і патентів, 35 публікацій в науково-технічній літературі.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Тема захищеної дисертації: Одержання феритових порошків з легованих хлоридних травильних розчинів в плазмових теплоносіях.

Наукові інтереси: Одержання силіціуму з рисового лушпиння.

Черемисінова Анна Олександрівна

Черемисінова Анна Олександрівна

доцент кафедри ПА та ЗХТ, кандидат технічних наук

Автор 3 патентів, 23 публікацій в науково-технічній літературі та 5 мeтодичних вказівок.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Тема захищеної дисертації: Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском.

Наукові інтереси: Розробка складів та технології одержання технологічних мастил. Одержання неорганічних полімерних фосфатів. Розділення та визначення кількісного вмісту  кожної форми полімерних фосфатів в їх суміші.

Скнар Ірина Володимирівна

Скнар Ірина Володимирівна

доцент кафедри ПА та ЗХТ, кандидат хімічних наук

Автор 1 монографії, 5 патентів, 4 методичних вказівок, 71 публікації в науково-технічній літературі, серед яких 22 статті та 49 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

Публіації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Тема захищеної дисертації: Електроосадження нікелю та його сплавів із метилсульфонатних електролітів

Наукові інтереси: Електроосадження металів, сплавів та композиційних покриттів. Дослідження кінетики електровідновлення іонів металів, структури і властивостей електролітичних покриттів.

Коток Валерій Анатолійович

Коток Валерій Анатолійович

доцент кафедри ПА та ЗХТ, кандидат технічних наук

Автор 6 методичних вказівок, 73 публікації в науково-технічній літературі, серед яких 22 статті та 51 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Профіль ORCID

Профіль в Researchgate

Тема захищеної дисертації: Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів

Наукові інтереси: оксіднонікелевий електрод та процеси в лужних акумуляторах і суперконденсаторах, синтез та обробка Ni(OH)2 для електрохромних пристроїв та хімічних джерел струму. Електросинтез порошків металів та переробка псевдосплавів.

Гриднєва Тетяна Василівна

Гриднєва Тетяна Василівна

старший викладач кафедри ПА та ЗХТ

Автор 1 патенту, 29 публікацій в науково-технічній літературі, 15 методичних вказівок.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Наукові інтереси: Дослідження процесів переробки рослинних матеріалів в цінні хімічні продукти. Одержання силіцій IV оксиду з рисового лушпиння.

Ляшенко Анна Олександрівна

Ляшенко Анна Олександрівна

асистент

Автор 1 патенту, 22 публікацій в науково-технічній літературі, 10 методичних вказівок.

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Наукові інтереси: Дослідження процесів переробки рослинних матеріалів в цінні хімічні продукти. Одержання силіцій IV карбону з рисового лушпиння.

Коваль Нінель Григорівна

завідувач лабораторією

 

Кублік Лідія Олексіївна

інженер

 

Пашкіна Ольга Іванівна

інженер

 

Андрущенко Інеса Михайлівна

старший лаборант

 

Кузьмир Юлія Миколаївна

старший лаборант