Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Скнар Юрій Євгенович

Скнар Юрій Євгенович

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Вчене звання: професор кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології (2021 р)
Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2019 р).
Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 1998 р. за спеціальністю технічна електрохімія.

Тема кандидатської дисертації «Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах, що містять танін» (2007 р.)
Тема докторської дисертації «Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту» (2019 р.)

Член Міжнародного електрохімічного товариства (International Society of Electrochemistry), спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 (2019–2021 рр),

Загальні наукові інтереси: дослідження кінетики електроосадження металів, сплавів та композитів, їх структури та фізико-хімічних властивостей; розробка технологій електроосадження поліфункціональних гальванопокривів прогнозованого складу і властивостей із поліпшеними експлуатаційними характеристиками; розробка технологій попередньої підготовки металевих поверхонь перед гальванічною та лакофарбовою обробкою; дослідження в галузі високоенергоємних джерел струму на основі неводних електролітів.

Загальна кількість публікацій – 147 наукових праць. З них статей, які включені до наукометричної бази Scopus – 26; статей у фахових наукових виданнях України – 34; монографій – 2, колективних монографій – 3, патентів України – 6. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.
Відповідно до наукометричної бази даних Scopus загальна кількість проіндексованих публікацій 26, кількість цитувань – 142,
індекс Гірша (h-index) – 8

Рецензент наукових статей журналів: Journal of Chemistry and Technologies. Surface & Coatings Technology, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.

Протягом 2005–2019 рр. здійснював наукове консультування ТОВ НВП «ДХТІ-ГАЛТЕКС», яке займається розробкою добавок до електролітів нанесення гальванопокривів (нікелювання, цинкування, оловування, кадміювання, міднення та ін.).
З 2023 р. приймає участь у виконання міжнародного г/договору НДЛ ХДС з компанією INT Sp.z.o.o (Польща) № 42/224126 в галузі наноструктурованих матеріалів в літієвих батареях.

Нагороди: Подяка Дніпровського міського голови (2022р.)

Викладає дисципліни кафедри: «Загальна хімічна технологія», «Процеси та апарати природоохоронних технологій», «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Вступ до спеціальності», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Рrocesses and devices of chemical and pharmaceutical industries»

Гриднєва Тетяна Василівна

Гриднєва Тетяна Василівна

Доцент кафедри ПА та ЗХТ, заступник декана з виховної роботи факультету Х та ХТ, вчений секретар кафедри

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Вчене звання: доцент кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології (2023 р.)
Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01– технологія неорганічних речовин (2018 р).

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2004 р. за спеціальністю технологія неорганічних речовин

Тема захищеної дисертації: «Одержання аморфного силіцій(ІV) оксиду підвищеної чистоти з рисового лушпиння» 20.09.2018р.
Наукові інтереси: Дослідження процесів переробки рослинних матеріалів в цінні хімічні продукти. Одержання силіцій IV оксиду з рисового лушпиння.

Автор 1 патенту, 48 публікацій в науково-технічній літературі, 42 методичних вказівок. У міжнародній наукометричній базі Scopus має
h-фактор (індекс Гірша) – 3.
У 2022 році пройшла стажування за програмою “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Chemical technology and engineering) (м. Варшава, Польща)
Нагороди: Нагороджена грамотою «Кращій викладач кафедри процесів та апаратів хімічних виробництв» у 2015 р., подякою Дніпровського міського голови у 2022р.

Викладає дисципліни кафедри: «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Процеси та апарати харчових виробництв», «Технологія зберігання та консервування продукції рослинництва»

Гура Анна Олександрівна

Гура Анна Олександрівна

Доцент кафедри ПА та ЗХТ

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Вчене звання: доцент кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології (2017 р.)
Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01– технологія неорганічних речовин (2012 р).

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2009 р. за спеціальністю хімічна технологія неорганічних речовин

Тема захищеної дисертації: Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском (2012 р.).
Наукові інтереси: Розробка складів та технології одержання технологічних мастил. Одержання неорганічних полімерних фосфатів. Розділення та визначення кількісного вмісту кожної форми полімерних фосфатів в їх суміші.

Автор 5 патентів, 43 публікацій в науково-технічній літературі та 9 мeтодичних вказівок. У міжнародній наукометричній базі Scopus має
h-фактор (індекс Гірша) – 3.
Протягом 2012–2016 рр. виконувала обов’язки члена ради молодих вчених ДВНЗ УДХТУ та обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ. Протягом 2016-2018 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ.
В 2015 р. отримала Сертифікат Массачусетського технологічного інституту про успішне проходження онлайн курсу «3.091x: Introduction to Solid State Chemistry»
Протягом 2017-2018 рр. приймала участь в якості виконавця в проекті наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених за темою “Функціоналізація оксидно-керамічних покриттів на легких сплавах для об’єктів різного призначення” (01.10.2017–30.09.2020 рр., № держреєстрації 0117U006414).
В 2020 р. отримала сертифікат про успішне закінчення курсу «UI/UX designer» та відповідає за підготовку графічної частини рекламної продукції на кафедрі ПА та ЗХТ.
З 2021 р. виконує обов’язки:
• відповідального виконавця науково–дослідної роботи по тематиці кафедри: «Дослідження впливу силових полей та апаратурно-технологічних факторів на хімічні та тепломасообмінні процеси в хімічних, переробних та харчових технологіях»;
• відповідального за профорієнтаційну роботу факультету Х та ХТ;
• члена журі (конкурсної комісії) І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія;
З 2022 р. виконує обов’язки куратора

Нагороди: У 2016 виборола грант обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Отримала подяку Соборної районної у місті Дніпрі ради за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди святкування Дня Науки (Розпорядження голови ради від 10.05.2016 №143-ос). За високі показники в роботі та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня у 2017 р отримала грамоту ДВНЗ УДХТУ. Також у 2016 р. була отримана грамота ДВНЗ УДХТУ за активну творчу співпрацю зі студентами та яскравий дебют в авторській програмі «Дві зірки». За вагомий внесок в розвиток науки, високі трудові досягнення, активну громадську позицію та з нагоди відзначання Дня незалежності України отримана Подяка Соборної районної у місті Дніпрі ради (2017 рік). Також у 2017 р. здобула грамоту Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за особисті трудові досягнення у професійній, науковій діяльності, бездоганну працю, особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди відзначення Дня Науки (Наказ ДОН ДОДА 203-к/тр 18.05.2017). У 2018 р. була отримана Грамота ДВНЗ УДХТУ за високі показники в роботі, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня.

Викладає дисципліни кафедри: «Процеси та апарати хімічної технології», «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації», «Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв», «Професійна педагогіка» та «Методика викладання фахових дисциплін».

Коток Валерій Анатолійович

Коток Валерій Анатолійович

Доцент кафедри ПА та ЗХТ, начальник відділу міжнародного співробітництва

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Профіль в Researchgate

Вчене звання: доцент кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології (2017 р.)
Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.03– технічна електрохімія (2009 р).

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю технічна електрохімія.

Тема захищеної дисертації: Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів

Наукові інтереси: оксіднонікелевий електрод та процеси в лужних акумуляторах і суперконденсаторах; синтез та обробка Ni(OH)2 та подвійних шаруватих гідроксидів для електрохромних пристроїв та хімічних джерел струму; електросинтез порошків металів та переробка псевдосплавів;  синтез та використання неорганічних наноматеріалів; використання лазерного випромінювання та ультразвуку в хімічних технологіях; вивчення квантових ефектів на вуглецевих нанотрубках.

Автор 6 методичних вказівок, 170 публікацій в науково-технічній літературі, серед яких 1 патент, 127 статей та 42 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. У міжнародній наукометричній базі Scopus має
h-фактор (індекс Гірша) – 21.

Член Міжнародного електрохімічного товариства (Лозанна, Швейцарія, з 2006 р.) та Електрохімічного товариства (Пеннінгтон, США, з 2022 р.). Експерт у Словенському агентстві досліджень та інновацій (Любляна, Словенія), експерт у Латвійській раді науки Латвійської Республіки (Ріга, Латвія).

Рецензент в наступних журналах:  Journal of The Electrochemical Society,  Journal of Solid State Electrochemistry, Journal of Nanosciences and Nanotechnology, Solid State Sciences Journal, Alloys and Compounds, Materials & Design, Scripta Materialia, Journal of Power Sources, EUREKA: Physics and Engineering, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.

Нагороди: У 2022 р. брав участь у програмі «Pause» для дослідників (3 місяці, Університет Монпельє, Франція; наукова тема – дослідження квантових ефектів іонної провідності у одношарових вуглецевих нанотрубках).

Здобув грант у 2022 р. Національної Словацької Програми (6 місяців, Словацький технічний університет, Словаччина; наукова тема – хромогенні матеріали, матеріали для електрохімічного каталізу та суперконденсаторів на основі гідроксидів).

В 2020 р. отримав грант Дніпровської облдержадміністрації «Молоді вчені Дніпропетровщині».

За роботу відділу міжнародного співробітництва, як голова відділу в 2018 р., отримав Гран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки» від імені МОН України та НАПН України.

В 2016 отримав короткостроковий грант ECO для стажування (в рамках Паризької кліматичної конференції 2015 року «COP21» (1 місяць, Університет Монпельє, Франція).

У 2014 р. здобув грант Дніпровської облдержадміністрації «Молоді вчені Дніпропетровщині».

Здобув та успішно реалізував гранти уряду Франції на стажування у 2013 р та у 2012 р. (2 та 1 місяць, Університет Монпельє-II, Франція). Наукова тема – синтез і аналіз наноматерілів для суперконденсаторів і лужних акумуляторів на основі гідроксидів нікелю.

У 2011 р. здобув грант Дніпровської облдержадміністрації «Молоді вчені Дніпропетровщині».

Викладає дисципліни кафедри: «Загальна хімічна технологія», «Основи теорії та математичне моделювання хіміко-технологічних процесів».

Скнар Ірина Володимирівна

Скнар Ірина Володимирівна

Доцент кафедри ПА та ЗХТ

Публіації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Вчене звання: доцент кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології (2017 р)
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2019 р).
Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1998 р. за спеціальністю хімія.

Тема кандидатської дисертації «Електроосадження нікелю та його сплавів із метилсульфонатних електролітів» (2011 р.)

Наукові інтереси: Електроосадження металів, сплавів та композиційних покриттів. Дослідження кінетики електровідновлення іонів металів, структури і властивостей електролітичних покриттів.

Загальна кількість публікацій – 152. В тому числі після захисту кандидатської дисертації – 132; з них 1 монографія, що опублікована у закордонному виданні (Німеччина); 46 статей, 5 патентів України на винахід,
методичних вказівок – 30. У міжнародній наукометричній базі Scopus має
h-фактор (індекс Гірша) – 8.
Член Електрохімічного співтовариства з 2022 р. Рецензент наукового видання, що індексується в бібліографічній базі Scopus: Journal of Chemistry and Technologies з 2020 р.

Нагороди: За результатами роботи навчальних років 2014-2015 рр, 2022-2023 рр. нагороджена грамотами за перемогу у конкурсі “Рейтинг викладачів ДВНЗ УДХТУ 2015», “Рейтинг викладачів ДВНЗ УДХТУ 2023”, за трудові досягнення у професійній діяльності нагороджена грамотою у 2018 р., з нагоди святкування Дня науки нагороджена грамотою у 2019 р., за високі показники в роботі нагороджена грамотою у 2020 р., подякою Дніпровського міського голови у 2022р.

Викладає дисципліни кафедри: «Загальна хімічна технологія», «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Загальна педагогіка», «Професійно-педагогічна етика».

Рябік Павло Васильович

Рябік Павло Васильович

Доцент кафедри ПА та ЗХТ

Публікації на scholar.google.com.ua

Публікації у базі Scopus

Вчене звання: доцент (2013 р.)
Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01– технологія неорганічних речовин (1994 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1985 р. за спеціальністю технологія неорганічних речовин та Університет імені Альфреда Нобеля у 2018 р за спеціальністю психологія
Автор 5 авторських свідоцтв і патентів, 37 публікацій в науково-технічній літературі, 38 методичних вказівок. У міжнародній наукометричній базі Scopus має h-фактор (індекс Гірша) – 2.

З 1998р по 2008р виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету технології високомолекулярних сполук.

Тема захищеної дисертації: Одержання феритових порошків з легованих хлоридних травильних розчинів в плазмових теплоносіях.
Наукові інтереси: Одержання феритових порошків в плазмових теплоносіях, одержання силіціум диоксиду з рисового лушпиння, психологія особистості в кризових та посттравматичних ситуаціях.

Викладає дисципліни кафедри: «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Процеси та апарати харчових виробництв», «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації у переробці сільскогосподарських продуктів», «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації», «Психологія».

Коваль Нінель Григорівна

Коваль Нінель Григорівна

Завідувач лабораторією

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1979р., факультет ТС за спеціальністю «Технологія в’яжучих матеріалів», інженер-технолог.

На кафедрі працює з 1990 року.

Ляшенко Анна Олександрівна

Ляшенко Анна Олександрівна

Iнженер

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2006р., факультет ТНР за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», еколог-викладач ВНЗ.
На кафедрі працює з 2006 року.

Кузьмир Юлія Миколаївна

Кузьмир Юлія Миколаївна

Старший лаборант

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2002р., факультет ТВМС за спеціальністю «Хіміко-механічна технологія деревини та деревинних матеріалів», інженер-механік.
На кафедрі працює з 2002 року.

Андрющенко Інеса Михайлівна

Андрющенко Інеса Михайлівна

Старший лаборант

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1987р., факультет ТВМС за спеціальністю «Технологія переробки пластичних мас», інженер-хімік-технолог.
На кафедрі працює з 1987 року.