Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

Ковальов Станіслав В'ячеславович

Ковальов Станіслав В'ячеславович

кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри енергетики

Освіта і кваліфікація: У 1996 р. закінчив з відзнакою Український державний хіміко-технологічний університет та одержав кваліфікацію інженер-механік за спеціалізацією: «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії». У 1999 р. закінчив аспірантуру, а у 2001 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: “Електроосадження та властивості діоксиду свинцю” за спеціальністю 02.00.05 “Електрохімія” (Перелік 2015). Має атестат доцента (2011 р.). З 2000 р. по теперішній час – працює у ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”. З 2001 по 2013 працював заступником декана механічного факультету (штат факультету нараховував до 1600 студентів). У 2011 та 2013 роках проходив наукове стажування в університеті П’єра та Марії Кюрі (на теперішній час університет Сорбонни, Париж, Франція). Має почесні грамоти від керівництва університету за плідну працю (2018 та 2021 роки) та подяку міського голови (2022).

Дисципліни, що викладає: “Прикладна механіка”, “Теоретична механіка”, “Деталі машин”.

Наукові інтереси: 

– інноваційні матеріали і покриття для машин і обладнання, одержанні електрохімічним шляхом (електрохімія, матеріалознавство);

– системи автоматизованого проектування, 3D моделювання (CAD) і 3D друк (CAM).

Публікації:  більше 100 публікацій, у тому числі 9 статей, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 14 статей, визначених ВАК України як фахові наукові видання;

11 публікації в закордонних наукових журналах; 4  патенти України на винахід та 1 на корисну модель. Опублікував у співавторстві близько 50 методичних вказівок для виконання лабораторних, практичних та курсових робіт.

Участь у НДР: 

Виконавець наукової теми: «Комплексне дослідження явища електрохімічного осадження металів через переохолоджену металеву рідину» № 0102U001953  (термін виконання 01.2002 р. – 12.2004 р.)

Виконавець наукової теми:  «Закономірності структуроутворення металевих матеріалів, легованих воднем» № 0105U000419 (термін виконання 01.2005 р. – 12.2007 р.)

Виконавець наукової теми:  «Закономірності формування проміжних фаз в металевих сплавах при електрокристалізації» № 0108U001163 (термін виконання 01.2008 р. – 12.2010 р.)

Виконавець наукової теми:  «Закономірності структуроутворення металів при електрокристалізації в полі відцентрової сили» № 0111U000110  (термін виконання 01.2011 р. – 12.2013 р.)

Виконавець наукової теми:  «Явище фазоутворення металів через стадію переохолодженого рідкого стану в процесі електрокристалізації та напрями його використання» № 0117U001160 (термін виконання 01.2017 р. – 12.2019 р.)

Дипломи та сертифікати: сертифікат з 3D моделювання SOLIDWORKS: CERTIFIED CSWA ID CXAYCFGL569 (2019)

 

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar 

Профіль у Scopus

Профіль в ORCID

Сухий Михайло Порфирович

Сухий Михайло Порфирович

кандидат технічних наук, професор кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва», «Теплотехнологічні процеси», «Менеджмент в енергозбереженні» .

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 60 статей, в наукових фахових журналах, 3 монографії, 23 патенти. 4 навчальних посібники.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, працює 1 аспірант.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar 

Профіль у Scopus

Профіль в ORCID

Овчинников Олександр Володимирович

Овчинников Олександр Володимирович

д.т.н., професор, головний науковий співробітник кафедри “Енергетики”,

Освіта і кваліфікація: Запорізький державний технічний університет, 1994-1999 роки, спеціальність «Технологія та устаткування зварювання»,   АР №11581438.  Доктор технічних наук, спеціальність «Матеріалознавство », номер диплому ДД №002562. Професор, за кафедрою Механіка, 28.04.2015, атестат серія 12ПР, №010362.

Досвід професійної праці:

 • 1999 – 2004 рр. асистент кафедри технології металів Запорізького національного технічного університету;
 • з 2004 р. доцент кафедри механіки Запорізького національного технічного університету;
 • 2008 – 2022 директор НЦ «Титан-Запоріжжя» Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • з 2013 р. професор кафедри механіки та технологій авіаційного двигунобудування;
 • 2015 – 2022 рр. завідувач кафедри «Зварювальне обладнання та технології» Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • 2018 – по теперішній час заступник директора радник директора Інституту титану і цирконію АТ «Інститут титану»

Наукові інтереси: 

У 2021 року під керівництвом Овчинникова О.В. заснована наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування».

Основні напрямки наукової діяльності:

 • технологія виробництва сферичних та несферичних порошків титанових, цирконієвих, нікелевих та інших сплавів для 3D-принтерів;
 • розробка імпортозамінної технології отримання лопаток газотурбінних двигунів для безпілотних апаратів;
 • отримання в умовах України авіаційних жароміцних інтерметалідних сплавів нових поколінь;
 • реалізація виробництва медичних імплантатів з Ti та Zr за технологією 3D-принтінга.

Нагороди, відзнаки:  є заступником голови секції «Машинобудування» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, членом діючої Технічної комісії із стандартизації Держспоживстандарту України, діючим експертом Національного фонду досліджень України, членом редакційних колегій двох спеціалізованих наукових журналів НАН України та МОН України, членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Матеріалознавство».

Публікації: В області виробництва та використання титану має більше 200 наукових робіт, патентів і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття ступеню кандидата технічних наук. В теперішній час він керує підготовкою до захисту 3 кандидатських та 2 докторських дисертаційних робіт.

Тел. +38 (067) 61-36-562  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar 

Профіль у Scopus

Профіль в ORCID

Нікольський Валерій Євгенович

Нікольський Валерій Євгенович

професор кафедри енергетики, доктор технічних наук, професор

Дисципліни, що викладає:  «Основи електро-приводу», «Гідравліка, гідро- та пнемопривід», «Гідрогазодинаміка», «Теоретичні основи тепплотехніки», «Термодинаміка і теплотехніка», «Дослідження теплогідравлічних процесів».

Наукові інтереси: закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: 56, у тому числі після захисту докторської дисертації – 19, з них 12 публікацій у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Sсiеnсe; 4 монографії, методичних розробок – 6.

Нагороди, відзнаки: Грамота департамента освіти та науки облдержадміністрації, 2017 р.

Завідувач, науковий керівник Регіональної науково-дослідної лабораторії «Енргоекології» сумісно з Інститутом газу НАНУ України, яку акредитовано та створено при ДВНЗ УДХТУ, з енерго- та паливозбереження, зменшення шкідливих викидів в промисловій та комунальній теплоенергетиці, включаючи впровадження енергоефективних систем децентралізованого теплопостачання з апаратами зануреного згоряння.

Член науково-методичної комісії (підкомісія 144 «Теплоенергетика та гідроенергетика») сектору вищої освіти науково-методичної ради МОН України

З 2017 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 при ДВНЗ УДХТУ із захисту кандидатських та докторських дисертацій

Після закінчення в 1983 р. аспірантури відділу «Промислова теплоенергетика» Інституту Газу Національної Академії наук України (м. Київ) та захисту кандидатської дисертації працював науковим співробітником Інституту Газу НАНУ.  З 2002 р. – доцент кафедри енергетики ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», з 2017 р. до цього часу – професор кафедри енергетики.

Тел. +38 (056)-75-35-860  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Schola

Профіль у Scopus

 

Шкрабець Федір Павлович

Шкрабець Федір Павлович

професор кафедри енергетики, доктор технічних наук, професор

Дисципліни, що викладає: «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем», «Техніка висових напруг»

Наукові інтереси: Електрична безпека в електромереж напругою 6 – 35 кВ.

Публікації: понад 100 наукових праць.

Член редакційної колегії наукового видання  “Науковий вісник Національного гірничого університету” який включено до переліку наукових фахових видань України (з 2014 р.);

Заступник головного редактора науково-технічного збірника “Гірнича електромеханіка та автоматика” який включено до переліку наукових фахових видань України (з 2015 р.);

Член редакційної колегії наукового видання  “Збірник наукових праць Національного гірничого університету” який включено до переліку наукових фахових видань України (з 2016 р.).

Тел.: +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у ORCID

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus

 

Нестеренко Олександр Іванович

Нестеренко Олександр Іванович

професор кафедри енергетики, доктор фізико-математичних наук, професор

Дисципліни, що викладає: «Фізика», «Фізика та фізичні методи аналізу».

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: реакційна дифузія в багатофазних системах з рухомими границями фаз. З 1974 по 2018 рік опубліковані 1 монографія, 102 статей, зроблено 92 допові та тез на міжнародних наукових конференціях. Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Підтримує наукові зв’язки з Німечиною.

Працював на кафедрі фізики з 1976 року: з 1976 по 1979р.– старший науковий співробітник; з 1979 по 1981р. –  асистент; з 1981 по 1989р.– доцент; з 1989 р. по 2020 р. професор, завідувач кафедри фізики. Теперішній час – професор кафедри енергетики.

В 1990 та 1991 роках прочитав курс лекцій для докторантів. Дрезденського університету (Німеччина).Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1971р. за спеціальністю «Двигуни летальних апаратів»; Інженер-механік.

Під керівництвом Нестеренко О.І. неодноразово студенти займали призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль y Google scholar

Доманський Ілля Валерійович

Доманський Ілля Валерійович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем», «Електричні апарати», «Електрична частина станцій та підстанцій», «Електропостачання промислових підприємств».

Наукові інтереси 

– стратегії розвитку та підвищення енергоефективності міських електротягових мереж;

– залізничні тягові підстанції;

– діагностика контактної мережі на залізницях.

Публікації:  70 публікацій, з них 65 наукових, 1 монографія та 3 навчально-методичного характеру, у т.ч. 4 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Участь у НДР: 

 • виконавець наукової теми: «Розробка стратегії розвитку та підвищення енергоефективності міських електротягових мереж на період 2020–2035 рр.» (№3111/19 від 17.12.2019 р.);
 • виконавець наукової теми: «Розробка сучасних методів та засобів діагностики систем електропостачання міського електротранспорту» (за кодом ДК 021:2015 – 71310000-4 – Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва від 18.08.2021 р.);
 • виконував функції наукового керівника проекту тягової підстанції Кременчук ПАТ «Укрзалізниця» на базі модульних конструкцій та технологій приєднання до електричних мереж НЕК Укренерго (220–330 кВ) в період 2015 – 2017 рр.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail:

Профіль у Google Scholar

Профіль в ORCID

Павлюс Степан Григорович

Павлюс Степан Григорович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, с.н.с.

Дисципліни, що викладає:  «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні апарати», «Електричні машини», «Електричні системи та мережі», «Електропостачання промислових підприємств», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія електричних сигналів та кіл», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка».

Наукові інтереси – системи електропостачання, нестаціонарний анодно-іскровий електроліз, альтернативні системи живлення.

Публікації: 180 наукових робіт,  авторські свідоцтва 3, патент 1

Голова комісії університету з енерготехнагляду.

Завідувач кафедрою електротехніки з 03.05.1996 по 01.09.2017.

Науковий керівник наукової теми “Розробка та аналіз ефективності промислових електротехнологічних та електрохімічних комплексів” д.р. 0111U008604 (термін виконання 01.2011 – 12.2015) Науковий керівник наукової теми: «Аналіз ефективності технологічних систем живлення та споживання електричної енергії» д.р. 0116U001739 (термін виконання 01.2016 р. – 12.2018 р.)

Інженер НДС кафедри електрорушійного складу Дніпропетровського інституту інженерів транспорту з 03.11.1980 по 21.12.1982.

Головний енергетик АК Промекономбанку з 31.06.2002 по 9.09.2012.

Енергетик ЧП “Орлов” з 10.12. 2012 по 31.12.2016.

Безоплатний науковий консультант з питань енергетики при проектуванні та виготовленні електротехнічних комплексів для систем благоустрою міста – ТОВ “СМК – 7” з 3.01.2016 по теперішній час;

Безоплатний науковий консультант з питань енергетики при експлуатації електротехнічних та теплотехнічних систем житлових комплексів – ТОВ “Мастер-лоджик” – з 1.01.2017 по теперішній час (наказ № К-1/17)

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в ORCID

Козлов Ярослав Миколайович

Козлов Ярослав Миколайович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Відновлювані джерела енергії», «Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування», «Менеджмент в енергозбереженні», «Енергозбереження в енергетиці та технологіях », «Обладнання та основи проектування малої енергетики».

Наукові інтереси: процеси теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних сонячних колекторах, матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів, підвищення ефективністі перетворення альтернативних поновлюваних джерел енергії в теплову та електричну енергію.

Публікації: понад 22 статей в наукових фахових журналах, 15  патентів України, 2 монографіі, 1 – навчальний посібник.

З 2012 р. по теперішній час – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ.

З 2017 по 2021 рік – член експертної Ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН.

Науковий керівник проекту 2016/2017 рр. Назва проекту: «Полімерний сонячний колектор – крок до енергозбереження у Дніпропетровському регіоні».

Переможець обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині 2016».

Виконавець досліджень, проведених ДВНЗ УДХТУ за темою: «Підвищення ефективності використання енергоресурсів у теплових системах» (№ 15110299 № д.р. 0111U008142), «Енергетичні комплекси поглинання та акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумулювальних матеріалів» (№ 08/160190 № д.р. 0116U001489),“Дослідження процесів виробництва та використання енергії з метою підвищення їх ефективності” № 15/190499; № д.р. 0119U000000.

член «Придніпровського наукового центра»

Експерт в Громадській організації  Центр Відновлюваної Енергії та Екології (Центр В2Е)

Тел. +38  (0562) 47-33-49;  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Профіль у Scopus

 Красовський Павло Юрійович

Красовський Павло Юрійович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Споживачі електричної енергії», «Електрична частина станцій і підстанцій», «Монтаж та експлуатація електроустановок»

Наукові інтереси:  характер динаміки властивостей та технологічних втрат в елементах електричних мереж при транспортуванні електричної енергії.

 

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Web of Science ResearcherID

Профіль у ORCID

Профіль у Google Scholar

 

 Бєляновська Олена Анатоліївна

Бєляновська Олена Анатоліївна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Електро-енергетичні установки та системи», «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Технічна термодинаміка», «Джерела теплопостачання та теплові мережі», «Паливо та його спалювання», «Методологія та організація наукових досліджень».

Наукові інтереси: матеріали, процеси та апарати для адсорбційного поглинання  акумулювання та трансформації низько-потенційної теплової енергії

Публікації: 103 роботи, зокрема 50 статей, в наукових фахових журналах, 1 монографія, яка видано в Євросоюзі, 1 монографія, яка видана за рішенням Вченої ради ДВНЗ УДХТУ, 1 розділ в колективній монографії, яку видано в країнах Євросоюзу,  16 патентів України.

Тел. +38 (0562) 47-33-49

е-mail: [email protected][email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Профіль у Scopus

Решетняк Ірина Леонідівна

Решетняк Ірина Леонідівна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Розрахункові методи і інформатика в енергетиці», «Гідрологія».

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: співавтор 3 монографій та біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Участь у міжнародному науковому проекті INTAS-96-1241 “Monolayer studies of lipids and biopolymers at liquid interfaces (ionophore peptides & virus fusion peptides)” в якості наукового співробітника

Cтудент М. Валь, під  керівництвом Ршетняк І.Л., в 2014 році брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Енергетика» і отримав диплом II ступеня від організаторів конференції.

інженер ОНДЛ ХДС Дніпропетровського хіміко-технологічного університету 1985-1994, науковий співробітник НДЛ електрохімії УДХТУ 1994 – 2008 рр.

Тел. +38 (0562) 47-33-49;  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus

Швачич Світлана Василівна

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Основи теплотехніки та енергетичні установки», «Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ», «Тепломасообмін», «Оптимізація тепломасообмінних процесів і установок».

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Відповідальний виконавець держбюджетної роботи на тему:

1)№ 0111U008142 (фундаментальні дослідження). Підвищення ефективності використання енергоресурсів у теплових системах (2011-2015  рр.).

2) №0116U001729 (прикладне дослідження). Дослідження процесів виробництва, використання та акумулювання енергії в тепло технологіях з метою підвищення їх ефективності (2016-2018 рр.).

1975-1989 рр., м.н.с. Інститут технічної механіки АН УССР.

Консультант ТОВ «Арт-Клімат» на тер. Energy Saving Cencer Climatech на протязі двох років – з 01.01.2016 по теперішній час.

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: [email protected]

Профіль Google Scholar

Профіль ResearchGate

Бутенко Іван Григорович

Бутенко Іван Григорович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Електротермічні установки», «Котельні установки промислових підприємств», «Теплові електричні станції», «Теплові електричні станції (додаткові розділи)».

Наукові інтереси: теплові процеси при виготовленні фарфору, вогнетривів, виплавці чорних і цвітних металів, виробленні електроенергії на ТЕС; використання мікропроцесорної техніки для контролю і управління технологічним процесом.

Публікації: понад 40 статей в наукових фахових журналах, 11 авторських свідоцтв та патентів.

1968 -1975 р.р. – інженер кафедри теплотехніки та автоматизації печей Дніпропетровського металургійного институту. 1976 – 1986 р.р. – молодший науковий співробітник кафедри теплотехніки та автоматизації печей Дніпропетровського металургійного институту.

з 01.11.2017 р. і по дійсний час є консультантом організації «Альтернативні ресурси» з питань експлуатації водогрійних димогарних котлів, працюючих на альтернативному паливі.

Нагороди: ветеран праці, 2010 році — кращий лектор ДВНЗ УДХТУ

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: [email protected]

Профіль  Google Scholar 

Профіль  ResearchGate

Нестеренко Микола Григорович

Нестеренко Микола Григорович

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Загальна фізика», «Основи сучасної метрології», «Компьютерна техника», «Експериментальні дослідження систем».

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла.

Публікації: опубліковано 64 друкованих робіт, надрукована 1 монографія,

Працював на кафедрі фізики с 1972 року — асистентом; з 1989 по 2020 рік — доцент кафедри. З 2020 року є доцентом кафедри енергетики.

Адмініструє базу даних для комп’ютерного тестування студеннтів.

Постійний консультант з питань хімічної технології і хімічного аналізу та охорони навколишнього середовища науково-іноваційної компанії ЕЛКО (з 2005 р.).

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в Scopus

Профіль в ORCID

 

Татарко Лариса Гаврилівна

Татарко Лариса Гаврилівна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – моделювання процесів тепло-  та  масопереносу; гідротранспорт мінеральної сировини.

Публікації: опубліковано 20 статей в наукових фахових журналах,  зроблено 19 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях,  у співавторстві з викладачами кафедри написаний посібник до електронного тестування студентів з курсу «Електромагнетизм. Коливання та хвилі».

З 1992 року працювала асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко–технологічного університету. З 2005 по 2018 р. – старший викладач кафедри. З 2005 по 2019 рік – вчений секретар кафедри фізики.

Робота у складі журі Всеукраїнської олімпіади  ДВНЗ  УДХТУ ( I, II тур 2020 р.)

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в Scopus

Профіль в ORCID

Бурликов В’ячеслав Валерійович

Бурликов В’ячеслав Валерійович

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика», «Основи ядерної фізики та дозиметрії»

Наукові інтереси – теорія гравітації, точні розв’язки рівнянь загальної теорії відносності, космологія.

Публікації: опубліковано 12 статей, зроблено 17 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, написано 3 посібника.

З 2000 року працював асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко-технологічного університету. З 2002 по 2020 рік доцент кафедри фізики. З 2020 року є доцентом кафедри енергетики

Відповідальний за проведення студентської олімпіади з фізики.

Під керівництвом Бурликова В.В.  студенти неодноразово займали призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики.

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики ( I етап, ДВНЗ УДХТУ), 2014-2019 р.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Якубовська Зінаїда Миколаївна

Якубовська Зінаїда Миколаївна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – застосування математичного моделювання в дослідженні проблем охорони навколишнього середовища.

Публікації: понад 20 статей в наукових фахових журналах, серед яких 2 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus; 14 тез та доповідей на міжнародних наукових конференціях. У співавторстві з викладачами кафедри фізики написано та видано  навчальний посібник з грифом МОН з курсу „Механіка та молекулярна фізика” та посібник з курсу „Електромагнетизм. Коливання і хвилі ”.

Інженер науково-дослідного відділу КБ ДМЗ з14.08.1985 по 06.06.1991 р. З 2007 року по 2020 р. працювала доцентом кафедри фізики. Теперішній час  – доцент кафедри енергетики.

Працює у складі журі Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ УДХТУ (I, II тур 2020 р.)

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Карпова Людмила Михайлівна

Карпова Людмила Михайлівна

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико – математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn.

Публікації: опубліковано 7 статей, зроблено 4 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

З 2002 по 2003 р. – працювала асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету, з 2003 по 2020 рік – доцентом кафедри фізики. В теперішній час працює доцентом кафедри енергетики.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

 

 

Тиха Людмила Станіславівна

Тиха Людмила Станіславівна

доцент кафедри енергетики, кандидат хімічних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – дослідження в області електрохімії: «Теорія технології створення високоефективних антикорозійних покрить на металах»

Публікації: опубліковано 8 статей, зроблено 11 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Працювала асистентом на кафедрі з 1994 року. З 2003 року по 2020 рік – доцент на кафедрі фізики. Сьогодні працює доцентом кафедри енергетики.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

 Стоян Олена Іванівна

Стоян Олена Іванівна

Старший викладач кафедри енергетки

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва та розподілу енергоосіїв», «Джерела теплопостачання промислових підприємств», «Основи конструювання».

Наукові інтереси: підвищення ефективності роботи теплоенергетичного устаткування з метою зменшення енерговитрат і економії палива; закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: співавтор біля 30 методичних вказівок та статей в наукових фахових журналах, 1 навчальний посібник

Вчений секретар кафедри енергетики.

Консультант КП «Новомосковськ-Теплоенерго» з питань аналізу споживання теплової енергії та розрахунків теплових навантажень з метою економії енергетичних ресурсів – з 01.01.2016 по теперішній час Довідка № 841 від 24.09.2018.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Євтушенко Ірина Володимирівна

старший лаборант

Скалозуб Олександр Сергійович

Скалозуб Олександр Сергійович

інженер І категорії, кандидат фізико-математичних наук

 

Наукові інтереси – чисельні моделювання процесів теплота масопереносу в каналах складного поперечного перерізу на базі методів МКР та МКЕ.

Публікації: опубліковано 6 статті, написано 1 підручник.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Русанова Тамара Романівна

Русанова Тамара Романівна

Інженер І категорії

Кроква Василь Петрович

Кроква Василь Петрович

Навчальний майстер, технік електромеханік

Учасник бойових дій