+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

Сухий Михайло Порфирович

Сухий Михайло Порфирович

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Менеджмент в енергозбереженні», «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв».

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: співавтор 3 монографій, понад 100 статей в наукових фахових журналах, 15 патентів України.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, працює 1 аспірант.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar 

Профіль ResearchGate:

Циганков Григорій Тимофійович

Циганков Григорій Тимофійович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергетики

Нагороди: 2015 році нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України»

Дисципліни, що викладає: «Технічна термодінамика», «Паливо та його спалювання», «Гідрогазодинаміка».

Наукові інтереси: закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; збільшення тепловіддачі від факела на поверхні нагріву з метою економії палива.

Публікації: автор 2 монографій, понад 130 статей в наукових фахових журналах, 14 авторських свідоцтв та патентів.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 4 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar 

Профіль ResearchGate

 Денисов Віталій Юрійович

Денисов Віталій Юрійович

професор кафедри енергетики

Освіта: Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, 1982 р. Спеціальність ‑ фізика; кваліфікація – фізика.

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук  «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»; Тема: «Колективні ступені свободи в динамiцi важких ядер»

Наукові звання:

  • Старший науковий співробітник від 15 грудня 2005 р.
  • Професор зі спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали від 16 травня 2016 р.
  • Член-кореспондент НАН України «Ядерна фізика» 06 березня 2015 р.
  • Наукові інтереси, діяльність.

Загальна кількість публікацій: 126 статей та 1 монографія.

Керівник НДР: «Дослідження збуджених атомних ядер  і механізмів ядерних процесів в біляпорогових реакціях» (держ. реєстр. №0113U001123, 2012р.)

Керівник НДР: «Дослідження колективного руху в ядрах, розпад ядер і ядерно-ядерні зіткненні коло бар’єру у квазікласичному наближенні» (держ. реєстр. №0113U001123, 2011р.)

Керівництво аспірантами: 4 осіб.

Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: – 3 осіб.

Нагороди: премія Національної академії наук України імені Д.В. Волкова, 2008 р.

Член експертної ради ВАК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2009 – 2014 р.;

Член спецради Д26.167.01 ІЯД НАН України з 2007 р.;

Член наукової ради ІЯД НАН України 1992 –1994 р. та з 2011 р.

Профіль Google Scholar

 Хоменков Володимир Петрович

Хоменков Володимир Петрович

доцент кафедри енергетики

Освіта: Київський університет ім. Тараса Шевченка (1992, радіофізика і електроніка, радіофізик).

Науковий ступінь: Кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій, 2003 р., «Дослідження атомно-ядерних ефектів у процесі внутрішньої конверсії гамма-променів»

Наукові інтереси, діяльність: атомна фізика, атомна енергетика.

6 публікацій з переліку Scopus  з 2012 року, h-index=10

Вчений секретар спецради Д 26.167.01

Профіль Google Scholar

Профіль ResearchGate

Буличов Володимир Вікторович

Буличов Володимир Вікторович

Кандидат технічних наук, ст.наук. співробітник, доцент, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки», «Енергозбереження в енергетиці та теплотехнологіях», «Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнічного обладнання».

Наукові інтереси: удосконалення конструкцій і теплової роботи полум’яних печей з метою підвищення їх енергоефективності.

Публікації: понад 60 статей в наукових фахових журналах, 30 авторських свідоцтв та патентів.

Тел. +38 (067) 881-50-93  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar

Профіль ResearchGate

Бутенко Іван Григорович

Бутенко Іван Григорович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри енергетики

Нагороди: ветеран праці, 2010 році — кращий лектор ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Котельні установки промислових підприємств», «Електротермічні установки», «Теплові електричні станції», «Водопідготовка».

Наукові інтереси: теплові процеси при виготовленні фарфору, вогнетривів, виплавці чорних і цвітних металів, виробленні електроенергії на ТЕС; використання мікропроцесорної техніки для контролю і управління технологічним процесом.

Публікації: понад 40 статей в наукових фахових журналах, 11 авторських свідоцтв та патентів.

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar 

Профіль ResearchGate

Нікольський Валерій Євгенович

Нікольський Валерій Євгенович

Доктор технічних наук, професор, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Гідрогазодинаміка», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Гідравліка», «Теоретичні основи теплотехніки».

Наукові інтереси: закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: співавтор 1 монографій, понад 70 статей в наукових фахових журналах, 12 авторських свідоцтв та патентів.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профілі: 

Козлов Ярослав Миколайович

Козлов Ярослав Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетики

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Нетрадиційні джерела енергії», «Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування в промисловості», «Менеджмент в енергозбереженні», «Утилізація низькопотенційних енергетичних ресурсів», «Обладнання та основи проектування малої енергетики».

Наукові інтереси: процеси теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних сонячних колекторах, матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів, підвищення ефективністі перетворення альтернативних поновлюваних джерел енергії в теплову та електричну енергію.

Публікації: понад 22 статей в наукових фахових журналах, 15  патентів України, 1 монографія.

Тел. +38  (0562) 47-33-49  е-mail: and8705@yandex.ru

Профіль у Google Scholar

Профіль ResearchGate

Переможець обласного конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині 2016».

Решетняк Ірина Леонідівна

Решетняк Ірина Леонідівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці», «Тепломасообмін», «Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання», «Гідрологія», «Котельні установки».

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: співавтор 3 монографій та біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar:

Профіль ResearchGate:

Бєляновська Олена Анатоліївна

Бєляновська Олена Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Теплові мережі», «Захист навколишнього середовища», «Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи», «Основи наукових досліджень», «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплотехнологічні процеси та установки», «Гідрогазодинаміка», «Гідравліка», «Гідро- і пневмопривід».

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 31 статей у фахових журналах, 15 патентів України, 1 колективна монографія, 1 навчальний посібник.

Тел. +38 (050) 968-81-57  e-mail: belyanovskaya@ voliacable.com

Профіль у Google Scholar 

Профіль ResearchGate

 Стоян Олена Іванівна

Стоян Олена Іванівна

Старший викладач

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва та розподілу енергоосіїв», «Джерела теплопостачання промислових підприємств», «Основи конструювання».

Наукові інтереси: підвищення ефективності роботи теплоенергетичного устаткування з метою зменшення енерговитрат і економії палива; закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: співавтор біля 30 статей в наукових фахових журналах.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль у Google Scholar:

Профіль ResearchGate:

 Коломієць Олена Вікторівна

Коломієць Олена Вікторівна

Асистен кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідрогазодинаміка», «Гідравліка», «Утилізація низькопотенційних енергетичних ресурсів».

Наукові інтереси:

матеріали для адсорбційного поглинання,акумулювання та трансформації теплової енергії,утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 9 статей у фахових журналах, 13 патентів України.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar

Профіль ResearchGate

 Гаврилко Аліна Вікторівна

Гаврилко Аліна Вікторівна

Аспірант, асистент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідравліка та гідропривід», «Гідрогазодинаміка»,«Теплотехнологічні процеси та установки, оптимізація тепломасообмінних процесів та установок», «Енерготехнологія, високотемпературні процеси та установки, обладнання та проектування в енергетиці», «Математичні методи», «Енергозбереження», «Паливо та його спалення».

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 1 стаття, 2 патенти України.

Тел.  099-794-97-18

е-mail: Gavrilko.alina@gmail.com

Профіль Google Scholar:

Профіль ResearchGate:

Русанова Тамара Романівна

Русанова Тамара Романівна

Інженер І категорії

 Клімова Ірина Василівна

Клімова Ірина Василівна

Завідуючий лабораторіею

Погоска Ніна Олексіївна

Погоска Ніна Олексіївна

Навчальний майстер