Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

Сухий Михайло Порфирович

Сухий Михайло Порфирович

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Менеджмент в енергозбереженні», «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв».

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 60 статей, в наукових фахових журналах, 3 монографії, 23 патенти. 4 навчальних посібники.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, працює 1 аспірант.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль у Google Scholar 

Профіль у Scopus

Нікольський Валерій Євгенович

Нікольський Валерій Євгенович

Доктор технічних наук, професор, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Гідрогазодинаміка», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Гідравліка», «Теоретичні основи теплотехніки».

Наукові інтереси: закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: співавтор 1 монографій, понад 70 статей в наукових фахових журналах, 12 авторських свідоцтв та патентів.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль у Google Schola

Профіль у Scopus

 Денисов Віталій Юрійович

Денисов Віталій Юрійович

професор кафедри енергетики

Освіта: Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, 1982 р. Спеціальність ‑ фізика; кваліфікація – фізика.

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук  «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»; Тема: «Колективні ступені свободи в динамiцi важких ядер»

Наукові звання:

  • Старший науковий співробітник від 15 грудня 2005 р.
  • Професор зі спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали від 16 травня 2016 р.
  • Член-кореспондент НАН України «Ядерна фізика» 06 березня 2015 р.
  • Наукові інтереси, діяльність.

Загальна кількість публікацій: 126 статей та 1 монографія.

Керівник НДР: «Дослідження збуджених атомних ядер  і механізмів ядерних процесів в біляпорогових реакціях» (держ. реєстр. №0113U001123, 2012р.)

Керівник НДР: «Дослідження колективного руху в ядрах, розпад ядер і ядерно-ядерні зіткненні коло бар’єру у квазікласичному наближенні» (держ. реєстр. №0113U001123, 2011р.)

Керівництво аспірантами: 4 осіб.

Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: – 3 осіб.

Нагороди: премія Національної академії наук України імені Д.В. Волкова, 2008 р.

Член експертної ради ВАК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2009 – 2014 р.;

Член спецради Д26.167.01 ІЯД НАН України з 2007 р.;

Член наукової ради ІЯД НАН України 1992 –1994 р. та з 2011 р.

Профіль у Google Scholar

Профіль у  Scopus 

 

 Хоменков Володимир Петрович

Хоменков Володимир Петрович

доцент кафедри енергетики

Освіта: Київський університет ім. Тараса Шевченка (1992, радіофізика і електроніка, радіофізик).

Науковий ступінь: Кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій, 2003 р., «Дослідження атомно-ядерних ефектів у процесі внутрішньої конверсії гамма-променів»

Наукові інтереси, діяльність: атомна фізика, атомна енергетика.

6 публікацій з переліку Scopus  з 2012 року, h-index=10

Вчений секретар спецради Д 26.167.01

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus

Буличов Володимир Вікторович

Буличов Володимир Вікторович

Кандидат технічних наук, ст.наук. співробітник, доцент, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки», «Енергозбереження в енергетиці та теплотехнологіях», «Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнічного обладнання».

Наукові інтереси: удосконалення конструкцій і теплової роботи полум’яних печей з метою підвищення їх енергоефективності.

Публікації: понад 60 статей в наукових фахових журналах, 30 авторських свідоцтв та патентів.

Тел. +38 (067) 881-50-93  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar

Профіль ResearchGate

Бутенко Іван Григорович

Бутенко Іван Григорович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри енергетики

Нагороди: ветеран праці, 2010 році — кращий лектор ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Котельні установки промислових підприємств», «Електротермічні установки», «Теплові електричні станції», «Водопідготовка».

Наукові інтереси: теплові процеси при виготовленні фарфору, вогнетривів, виплавці чорних і цвітних металів, виробленні електроенергії на ТЕС; використання мікропроцесорної техніки для контролю і управління технологічним процесом.

Публікації: понад 40 статей в наукових фахових журналах, 11 авторських свідоцтв та патентів.

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar 

Профіль ResearchGate

Швачич Світлана Василівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці», «Тепломасообмін», «Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання».

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль Google Scholar 

Профіль ResearchGate

Козлов Ярослав Миколайович

Козлов Ярослав Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетики

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Нетрадиційні джерела енергії», «Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування в промисловості», «Менеджмент в енергозбереженні», «Утилізація низькопотенційних енергетичних ресурсів», «Обладнання та основи проектування малої енергетики».

Наукові інтереси: процеси теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних сонячних колекторах, матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів, підвищення ефективністі перетворення альтернативних поновлюваних джерел енергії в теплову та електричну енергію.

Публікації: понад 22 статей в наукових фахових журналах, 15  патентів України, 1 монографія.

Тел. +38  (0562) 47-33-49  е-mail: and8705@yandex.ru

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Профіль у Scopus

Переможець обласного конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині 2016».

Решетняк Ірина Леонідівна

Решетняк Ірина Леонідівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці», «Тепломасообмін», «Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання», «Гідрологія», «Котельні установки».

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: співавтор 3 монографій та біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus

 Стоян Олена Іванівна

Стоян Олена Іванівна

Старший викладач

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва та розподілу енергоосіїв», «Джерела теплопостачання промислових підприємств», «Основи конструювання».

Наукові інтереси: підвищення ефективності роботи теплоенергетичного устаткування з метою зменшення енерговитрат і економії палива; закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: співавтор біля 30 статей в наукових фахових журналах.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

 Бєляновська Олена Анатоліївна

Бєляновська Олена Анатоліївна

доцент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва та розподілу енергоосіїв», «Джерела теплопостачання промислових підприємств», «Основи конструювання».

Наукові інтереси: матеріали, процеси та апарати для адсорбційного поглинання  акумулювання та трансформації низько-потенційної теплової енергії 

Публікації: 103 роботи, зокрема 50 статей, в наукових фахових журналах, 1 монографія, яка видано в Євросоюзі, 1 монографія, яка видана за рішенням Вченої ради ДВНЗ УДХТУ, 2 розділи в колективних монографіях, які видано в країнах Євросоюзу,  16 патентів України.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  

е-mail: e.a.belyanovskaya@gmail.com, belyanovskaya@voliacable.com

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Профіль у Scopus

 Коломієць Олена Вікторівна

Коломієць Олена Вікторівна

Асистен кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідрогазодинаміка», «Гідравліка», «Утилізація низькопотенційних енергетичних ресурсів».

Наукові інтереси:

матеріали для адсорбційного поглинання,акумулювання та трансформації теплової енергії,утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 9 статей у фахових журналах, 13 патентів України.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: kafenergy@ukr.net

Профіль y Google scholar

Профіль y ResearchGate

Профіль y Scopus

 Гаврилко Аліна Вікторівна

Гаврилко Аліна Вікторівна

Аспірант, асистент кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідравліка та гідропривід», «Гідрогазодинаміка»,«Теплотехнологічні процеси та установки, оптимізація тепломасообмінних процесів та установок», «Енерготехнологія, високотемпературні процеси та установки, обладнання та проектування в енергетиці», «Математичні методи», «Енергозбереження», «Паливо та його спалення».

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 1 стаття, 2 патенти України.

Тел.  099-794-97-18

е-mail: Gavrilko.alina@gmail.com

Профіль у Google Scholar:

Профіль у ResearchGate:

Профіль у 

Русанова Тамара Романівна

Русанова Тамара Романівна

Інженер І категорії

 Клімова Ірина Василівна

Клімова Ірина Василівна

Завідуючий лабораторіею

Погоска Ніна Олексіївна

Погоска Ніна Олексіївна

Навчальний майстер

Нестеренко Олександр Іванович

Нестеренко Олександр Іванович

Завідувач кафедри фізики,професор, доктор фізико-математичних наук

Працює на кафедрі фізики з 1976 року: з 1976 по 1979р.– старший науковий співробітник; з 1979 по 1981р. –  асистент; з 1981 по 1989р.– доцент; з 1989р. по теперішній час – професор, завідувач кафедри фізики. Кандидатську дисертацію захистив у 1978 році за темою “Дослідження кінетики дифузійних процесів на межі фаз деяких гетерогенних систем”. Докторську дисертацію захистив у 1989 році за темою “Кінетика реакційної дифузії в багатофазних металевих системах з рухомими межами фаз”. В 1990 та 1991 роках прочитав курс лекцій для докторантів.Дрезденського університету (Німеччина).Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1971р. за спеціальністю «Двигуни летальних апаратів»; Інженер-механік.

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: реакційна дифузія в багатофазних системах з рухомими границями фаз. З 1974 по 2018 рік опубліковані 1 монографія, 102 статей, зроблено 92 допові та тез на міжнародних наукових конференціях. Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Підтримує наукові зв’язки Росією та Німеччиною.У співавторстві з викладачами кафедри фізики написано та видано два навчальних посібника з грифом МОН.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадських роботах.

Якубовська Зінаїда Миколаївна

Якубовська Зінаїда Миколаївна

доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук

Закінчила Харківський державний університет у 1985р. за спеціальністю «радіофізика і електроніка». З 1994 року працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко-технологічного університету. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році за темою «Обґрунтування параметрів нейтралізації технологічних розчинів та шахтних вод при підземному видобутку корисних копалин».З 2007 року по теперішній час працює доцентом кафеждри фізики.

Науковий керівник − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного гірничого університету Садовенко Іван Олександрович. Захист відбувся 7.09.2007 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.03 із захисту дисертацій при Національному гірничому університеті за спеціальністю 05.15.11 − Фізичні процеси гірничого виробництва.

Наукові інтереси – застосування математичного моделювання в дослідженні проблем охорони навколишнього середовища. З 2000 по 2018 рік опубліковано 20 статей, 8 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях. У співавторстві з викладачами кафедри фізики написан та видан  навчальний посібник з грифом МОН з курсу „Механіка та молекулярна фізика”

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою, а також приймає участь в громадських роботах. Відповідає за профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів.

Карпова Людмила Михайлівна

Карпова Людмила Михайлівна

доцент кафедри фізики, кандидат фізико – математичних наук

З 2002 по 2003 р. – працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету, з 2003 року по тепершій час працює доцентом кафедри фізики .Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році за темою ”Термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, науковий керівник доктор фізико-математичних наук Панченко Т.В. Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1995 р. за спеціальністю «фізика твердого тіла»; Інженер — фізик

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn. З  1998 по 2018 рік опубліковано 7 статей, зроблено 4 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в роботі громадських роботах.

Тиха Людмила Станіславівна

Тиха Людмила Станіславівна

доцент кафедри фізики, кандидат хімічних наук

Працює асистентом на кафедрі з 1994 року. З 2003 року по теперешній час працює доцентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко–технологічного університету.  Кандидатську дисертацію захистила у 1993 році за темою «Кінетика анодно – іскрового оксидування алюмінію та розробка технології отримання захисних покрить».Закінчила  Український державний хіміко-технологічний університет у 1987р. за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії» ; Інженер-механік

Наукові інтереси – дослідження в області електрохімії: «Теорія технології створення високоефективних антикорозійних покрить на металах» . З 1987 по 2018 рік опубліковано 8 статей, зроблено 11 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадській роботі.

Селезньова Надія Вікторівна

Селезньова Надія Вікторівна

асистент кафедри фізики

З 2007 року по теперішній час працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету. Готує к захисту кандидатську дисертацію за темою «Математичне моделювання теплового стану конструкції при екстремальних кліматичних умовах».

Закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою у 2004 році за спеціальністю «Теплофізика», магістр.

Наукові інтереси – дослідження в області математичне моделювання та обчислювальні методи: «Математичне моделювання температурних полів багатошарових конструкції при екстремальних теплових впливах». З 2003 по 2018 рік опубліковано 11 статей, з яких 9 у фахових виданнях, зроблено 13 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадській роботі. Проводе практичні і лабораторні заняття з студентами заочної форми навчання.  Відповідальна за створення сайту кафедри фізики, а також паспорту кафедри, рейтингових карток викладачів та кафедри в цілому.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=E2_EJ7AAAAAJ&hl=uk

Татарко Лариса Гаврилівна

Татарко Лариса Гаврилівна

Старший викладач кафедри фізики

З 1992 року працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко–технологічного університету. З 2005 по 2018р. – старший викладач кафедри.Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1988р. за спеціальністю «гідроаеро­динаміка»;механік. Захист кандидатської дисертації відбувся 16.12.2016, за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка, тема кандидатської дисертації: “Обґрунтування параметрів процесу гідро транспортування мінеральної сировини по магістралях із сталевих і полімерних труб”. Присудженно науковий ступінь доктора філософії

Наукові інтереси – чисельні моделювання процесів теплота масопереносу в каналах складного поперечного перерізу на базі методів МКР та МКЕ. З 1992 по 2018 рік опубліковано 7 статті, зроблено 5 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально–методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадських роботах. Вчений секретар кафедри фізики.

Скалозуб Олександр Сергійович

Скалозуб Олександр Сергійович

доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Бурликов В’ячеслав Валерійович

Бурликов В’ячеслав Валерійович

доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

З 2000 року працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету. З 2002 по теперішній час доцент кафедри фізики. Кандидатську дисертацію захистив у 2000 році за темою «Релятивістські сферичні конфігурації з рівнянням стану ідеальної рідини» за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. Науковий керівник − доктор фіз. – мат. наук, професор, Коркіна Марія Петрівна, професор каф. теоретичної фізики. Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті. Диплом кандидата наук ДК № 006961, рішення президії ВАК України від 10.05.2000 р. Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1995р. за спеціальністю «Фізика»; фізик.

Наукові інтереси— теорія гравітації, точні розв’язки рівнянь загальної теорії відносності, космологія. З 1992 по 2018 рік опубліковано 12 статей, зроблено 17 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекційні курси „Загальний курс фізики” та „Основи ядерної фізики та дозиметрії”. Проводе практичні заняття з студентами денної та заочної форми навчання. Відповідальний за проведення студентської олімпіади з фізики. У співавторстві з викладачами кафедри фізики написан та видан  навчальний посібник з грифом МОН з курсу „Основи ядерної фізики”. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4aD5YgAAAAJ&hl=uk

Нестеренко Микола Григорович

Нестеренко Микола Григорович

доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Працює на кафедрі фізики с 1972 року — асистентом кафедри фізики; з 1989 року і по теперішній час — доцент кафедри. В 1986р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Кінетика росту включень при гомогенному розпаді пересиченого твердого розчину в неізотермічних умовах».Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1972р. за спеціальністю «Теоретична фізика»; викладач фізики.

Наукові інтереси — дослідження в області фізики твердого тіла. За результатами досліджень надруковано 64 друкованих робіт.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально–методичної літератури, науково–дослідною роботою, а також приймає участь в громадській роботі. Адмініструє базу даних для комп’ютерного тестування студеннтів.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A83pskMAAAAJ&hl=uk

Павлюс Степан Григорович

Павлюс Степан Григорович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Читає курси «Загальна електротехніка», «Електротехніка та основи електроніки», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія  електричних та магнітних кіл», «Теорія електричних сигналів»

Наукові інтереси: системи електропостачання, нестаціонарний анодно-іскровий електроліз, альтернативні системи живлення

Публікації: 180 наукових робіт,  авторські свідоцтва 3, патент 1

Папанова Ірина Іванівна

Папанова Ірина Іванівна

кандидат хімічних наук, доцент

Читає курси «Загальна електротехніка», «Електротехніка та основи електроніки», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія  електричних та магнітних кіл», Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»

Наукові інтереси: фарадеєвське випрямлення високих напруг, нестаціонарні режими електроліза, компенсація реактивної енергії

Публікації: 120 наукових робіт,  3 монографії

Замурніков Володимир Михайлович

Замурніков Володимир Михайлович

кандидат технічних наук, с.н.с.,доцент

Читає курси Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «Електротехніка та основи електроніки», «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія  електричних та магнітних кіл»

Наукові інтереси: системи електропостачання, нестаціонарний електроліз, альтернативні системи живлення

Публікації: 110 наукових робіт,  авторські свідоцтва 3

Соборницький Володимир Іванович

Соборницький Володимир Іванович

кандидат хімічних наук, доцент

Читає курси «Електропостачаня промислових підприємств»,  «Загальна електротехніка», «Електротехніка та основи електроніки»,  «Теорія  електричних та магнітних кіл», Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»

Наукові інтереси: наводородження металів, компенсація реактивної енергії

Публікації: 130 наукових робіт

Кроква Василь Петрович

Кроква Василь Петрович

Навчальний майстер, технік електромеханік

Учасник бойових дій