Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

Сухий Михайло Порфирович

Сухий Михайло Порфирович

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри енергетики

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва», «Теплотехнологічні процеси», «Менеджмент в енергозбереженні» .

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: 60 статей, в наукових фахових журналах, 3 монографії, 23 патенти. 4 навчальних посібники.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, працює 1 аспірант.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar 

Профіль у Scopus

Профіль в ORCID

Нікольський Валерій Євгенович

Нікольський Валерій Євгенович

професор кафедри енергетики, доктор технічних наук, професор

Дисципліни, що викладає: «Гідравліка, гідро- та пнемопривід», «Гідрогазодинаміка», «Теоретичні основи тепплотехніки», «Термодинаміка і теплотехніка», «Дослідження теплогідравлічних процесів».

Наукові інтереси: закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: 56, у тому числі після захисту докторської дисертації – 19, з них 12 публікацій у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Sсiеnсe; 4 монографії, методичних розробок – 6.

Нагороди, відзнаки: Грамота департамента освіти та науки облдержадміністрації, 2017 р.

Завідувач, науковий керівник Регіональної науково-дослідної лабораторії «Енргоекології» сумісно з Інститутом газу НАНУ України, яку акредитовано та створено при ДВНЗ УДХТУ, з енерго- та паливозбереження, зменшення шкідливих викидів в промисловій та комунальній теплоенергетиці, включаючи впровадження енергоефективних систем децентралізованого теплопостачання з апаратами зануреного згоряння.

Член науково-методичної комісії (підкомісія 144 «Теплоенергетика та гідроенергетика») сектору вищої освіти науково-методичної ради МОН України

З 2017 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 при ДВНЗ УДХТУ із захисту кандидатських та докторських дисертацій

Після закінчення в 1983 р. аспірантури відділу «Промислова теплоенергетика» Інституту Газу Національної Академії наук України (м. Київ) та захисту кандидатської дисертації працював науковим співробітником Інституту Газу НАНУ.  З 2002 р. – доцент кафедри енергетики ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», з 2017 р. до цього часу – професор кафедри енергетики.

Тел. +38 (056)-75-35-860  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Schola

Профіль у Scopus

 

 Денисов Віталій Юрійович

Денисов Віталій Юрійович

професор кафедри енергетики, доктор фізико-математичних наук, Член-кореспондент НАН України, с.н.с

Наукові інтереси: фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.

Публікації: 126 статей та 1 монографія.

Керівник НДР: «Дослідження збуджених атомних ядер  і механізмів ядерних процесів в біляпорогових реакціях» (держ. реєстр. №0113U001123, 2012р.)

Керівник НДР: «Дослідження колективного руху в ядрах, розпад ядер і ядерно-ядерні зіткненні коло бар’єру у квазікласичному наближенні» (держ. реєстр. №0113U001123, 2011р.)

Керівництво аспірантами: 4 осіб.

Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: – 3 осіб.

Нагороди: премія Національної академії наук України імені Д.В. Волкова, 2008 р.

Член експертної ради ВАК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2009 – 2014 р.;

Член спецради Д26.167.01 ІЯД НАН України з 2007 р.;

Член наукової ради ІЯД НАН України 1992 –1994 р. та з 2011 р.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у  Scopus 

Профіль в ORCID

 

Нестеренко Олександр Іванович

Нестеренко Олександр Іванович

професор кафедри енергетики, доктор фізико-математичних наук, професор

Дисципліни, що викладає: «Фізика», «Фізика та фізичні методи аналізу».

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: реакційна дифузія в багатофазних системах з рухомими границями фаз. З 1974 по 2018 рік опубліковані 1 монографія, 102 статей, зроблено 92 допові та тез на міжнародних наукових конференціях. Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Підтримує наукові зв’язки з Німечиною. 

Працював на кафедрі фізики з 1976 року: з 1976 по 1979р.– старший науковий співробітник; з 1979 по 1981р. –  асистент; з 1981 по 1989р.– доцент; з 1989 р. по 2020 р. професор, завідувач кафедри фізики. Теперішній час – професор кафедри енергетики.  

В 1990 та 1991 роках прочитав курс лекцій для докторантів. Дрезденського університету (Німеччина).Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1971р. за спеціальністю «Двигуни летальних апаратів»; Інженер-механік.

Під керівництвом Нестеренко О.І. неодноразово студенти займали призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль y Google scholar

 Хоменков Володимир Петрович

Хоменков Володимир Петрович

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси:  атомна фізика, атомна енергетика.

Публікації: 112 статей, 2 навчальних посібників, 1 монографія.

Вчений секретар спецради Д 26.167.01

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus

Профіль в ORCID

Павлюс Степан Григорович

Павлюс Степан Григорович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, с.н.с.

Дисципліни, що викладає: «Теорія електричних та магнітних кіл», «Електротехніка та електроніка» , «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія електричних сигналів та кіл», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка».

Наукові інтереси – системи електропостачання, нестаціонарний анодно-іскровий електроліз, альтернативні системи живлення.

Публікації: 180 наукових робіт,  авторські свідоцтва 3, патент 1

Голова комісії університету з енерготехнагляду.

Завідувач кафедрою електротехніки з 03.05.1996 по 01.09.2017.

Науковий керівник наукової теми “Розробка та аналіз ефективності промислових електротехнологічних та електрохімічних комплексів” д.р. 0111U008604 (термін виконання 01.2011 – 12.2015) Науковий керівник наукової теми: «Аналіз ефективності технологічних систем живлення та споживання електричної енергії» д.р. 0116U001739 (термін виконання 01.2016 р. – 12.2018 р.)

Інженер НДС кафедри електрорушійного складу Дніпропетровського інституту інженерів транспорту з 03.11.1980 по 21.12.1982.

Головний енергетик АК Промекономбанку з 31.06.2002 по 9.09.2012.

Енергетик ЧП “Орлов” з 10.12. 2012 по 31.12.2016.

Безоплатний науковий консультант з питань енергетики при проектуванні та виготовленні електротехнічних комплексів для систем благоустрою міста – ТОВ “СМК – 7” з 3.01.2016 по теперішній час;

Безоплатний науковий консультант з питань енергетики при експлуатації електротехнічних та теплотехнічних систем житлових комплексів – ТОВ “Мастер-лоджик” – з 1.01.2017 по теперішній час (наказ № К-1/17)

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в ORCID

Козлов Ярослав Миколайович

Козлов Ярослав Миколайович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук,

Дисципліни, що викладає: «Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування», «Менеджмент в енергозбереженні», «Енергозбереження в енергетиці та технологіях », «Обладнання та основи проектування малої енергетики».

Наукові інтереси: процеси теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних сонячних колекторах, матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів, підвищення ефективністі перетворення альтернативних поновлюваних джерел енергії в теплову та електричну енергію.

Публікації: понад 22 статей в наукових фахових журналах, 15  патентів України, 1 монографія, 1 – навчальний посібник.

З 2012 р. по теперішній час – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ.

З 2017 року і по дійсний час – член експертної Ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН.

Науковий керівник проекту 2016/2017 рр. Назва проекту: «Полімерний сонячний колектор – крок до енергозбереження у Дніпропетровському регіоні».

Переможець обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині 2016».

Виконавець досліджень, проведених ДВНЗ УДХТУ за темою: «Підвищення ефективності використання енергоресурсів у теплових системах» (№ 15110299 № д.р. 0111U008142), «Енергетичні комплекси поглинання та акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумулювальних матеріалів» (№ 08/160190 № д.р. 0116U001489),“Дослідження процесів виробництва та використання енергії з метою підвищення їх ефективності” № 15/190499; № д.р. 0119U000000.

член «Придніпровського наукового центра»

Тел. +38  (0562) 47-33-49;  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Профіль у Scopus

 Бєляновська Олена Анатоліївна

Бєляновська Олена Анатоліївна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Технічна термодинаміка», «Джерела теплопостачання та теплові мережі», «Паливо та його спалювання», «Методологія та організація наукових досліджень».

Наукові інтереси: матеріали, процеси та апарати для адсорбційного поглинання  акумулювання та трансформації низько-потенційної теплової енергії 

Публікації: 103 роботи, зокрема 50 статей, в наукових фахових журналах, 1 монографія, яка видано в Євросоюзі, 1 монографія, яка видана за рішенням Вченої ради ДВНЗ УДХТУ, 1 розділ в колективній монографії, яку видано в країнах Євросоюзу,  16 патентів України.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  

е-mail: [email protected][email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

Профіль у Scopus

 Коломієць Олена Вікторівна

Коломієць Олена Вікторівна

доцент кафедри енергетики, канд. техн. наук

Дисципліни, що викладає: «Паливо та його спалювання», «Теплотехніка».

Наукові інтереси: матеріали для адсорбційного поглинання, акумулювання та трансформації теплової енергії, утилізація низькопотенційних енергоресурсів.

Публікації: опубліковано 91 публікацію, серед яких 2 статті у виданнях, що входять до науко метричної бази Scopus, 9 статей у фахових виданнях, 9 патентів України, 1 колективна монографія, 4 розділи в монографії, 6 навчально-методичних робіт, 60 тез доповідей на конференціях різного рівня.

Переможець обласного конкурсу «Молоді вчені Дніпропетровщині 2018».

Виконавець досліджень, проведених ДВНЗ УДХТУ за темою: «Підвищення ефективності використання енергоресурсів у теплових системах» (№ 15110299 № д.р. 0111U008142), «Енергетичні комплекси поглинання та акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумулювальних матеріалів» (№ 08/160190 № д.р. 0116U001489), «Дослідження процесів виробництва, використання та акумулювання енергії в теплотехнологіях з метою підвищення їх ефективності» (№ 15/160399 № д.р. 0116U001729), «Розробка технологій створення та експлуатації нанокомпозитних сорбентів «силікагель-кристалогідрат» для адсорбцій-них перетворю-вачів низькопо-тенційної теплової енергії» (№ 15/190190 за № д.р. 0119U002243).З 2019 відповідальний виконавець кафедральної науково-дослідної роботи “Дослідження процесів виробництва та використання енергії з метою підвищення їх ефективності” № 15/190499; № д.р. 0119U000000.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль y Google scholar

Профіль y ResearchGate

Профіль y Scopus

Профіль в ORCID

Решетняк Ірина Леонідівна

Решетняк Ірина Леонідівна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Розрахункові методи і інформатика в енергетиці», «Гідрологія». 

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: співавтор 3 монографій та біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Участь у міжнародному науковому проекті INTAS-96-1241 “Monolayer studies of lipids and biopolymers at liquid interfaces (ionophore peptides & virus fusion peptides)” в якості наукового співробітника

Cтудент М. Валь, під  керівництвом Ршетняк І.Л., в 2014 році брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Енергетика» і отримав диплом II ступеня від організаторів конференції.

інженер ОНДЛ ХДС Дніпропетровського хіміко-технологічного університету 1985-1994, науковий співробітник НДЛ електрохімії УДХТУ 1994 – 2008 рр.

Тел. +38 (0562) 47-33-49;  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus

Буличов Володимир Вікторович

Буличов Володимир Вікторович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Дисципліни, що викладає: «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки», «Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання», «Енергозбереження в енергетиці та теплотехнологіях», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «Теорія електричних сигналів і ланцюгів (окремі розділи)».

Наукові інтереси: удосконалення конструкцій і теплової роботи полум’яних печей з метою підвищення їх енергоефективності.

Публікації: понад 60 статей в наукових фахових журналах, 30 авторських свідоцтв та патентів, 1 монографія у співавторстві.

1972 – 1978 старший інженер ІЧМ, ВАТ «Дніпрогаз» 1996-2006 рр. начальник лабораторії контролю якості.

Консультант ТОВ «Арт-Клімат» на тер. Energy Saving Cencer Climatech на протязі двох років – з 01.01.2016 по теперішній час.

Тел. +38 (067) 881-50-93  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

 

Швачич Світлана Василівна

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Тепломасообмін», «Оптимізація тепломасообмінних процесів і установок», «Математичні методи і моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ПЕОМ».

Наукові інтереси: моделювання процесів тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності; дослідження процесів очищення питної води та водних розчинів.

Публікації: біля 50 статей в наукових фахових журналах.

Відповідальний виконавець держбюджетної роботи на тему:

1)№ 0111U008142 (фундаментальні дослідження). Підвищення ефективності використання енергоресурсів у теплових системах (2011-2015  рр.).

2) №0116U001729 (прикладне дослідження). Дослідження процесів виробництва, використання та акумулювання енергії в тепло технологіях з метою підвищення їх ефективності (2016-2018 рр.).

1975-1989 рр., м.н.с. Інститут технічної механіки АН УССР.

Консультант ТОВ «Арт-Клімат» на тер. Energy Saving Cencer Climatech на протязі двох років – з 01.01.2016 по теперішній час.

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: [email protected]

Профіль Google Scholar 

Профіль ResearchGate

Бутенко Іван Григорович

Бутенко Іван Григорович

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Електротермічні установки», «Котельні установки промислових підприємств», «Теплові електричні станції», «Теплові електричні станції (додаткові розділи)».

Наукові інтереси: теплові процеси при виготовленні фарфору, вогнетривів, виплавці чорних і цвітних металів, виробленні електроенергії на ТЕС; використання мікропроцесорної техніки для контролю і управління технологічним процесом.

Публікації: понад 40 статей в наукових фахових журналах, 11 авторських свідоцтв та патентів.

1968 -1975 р.р. – інженер кафедри теплотехніки та автоматизації печей Дніпропетровського металургійного институту. 1976 – 1986 р.р. – молодший науковий співробітник кафедри теплотехніки та автоматизації печей Дніпропетровського металургійного институту.

з 01.11.2017 р. і по дійсний час є консультантом організації «Альтернативні ресурси» з питань експлуатації водогрійних димогарних котлів, працюючих на альтернативному паливі.

Нагороди: ветеран праці, 2010 році — кращий лектор ДВНЗ УДХТУ

Тел. +38 (067) 263-43-06  е-mail: [email protected]

Профіль  Google Scholar 

Профіль  ResearchGate

Соборницький Володимир Іванович

Соборницький Володимир Іванович

доцент кафедри енергетики, кандидат хімічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Електротехніка та основи електроніки», «Електропостачання промислових підприємств», «Теорія сигналів», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»

Наукові інтереси – наводородження металів, компенсація реактивної енергії.

Публікації: опубліковано 130 наукових робіт.

Інженер відділу електрозахисту підземних споруд від корозії ДІПРОМЕЗу з 01.08.1971 по 30.10.1971;

інженер НІЧ кафедри електротехніки та електроніки ДМетІ з 01.06.1973 по 30.08.1976;

інженер НДС кафедри електротехніки УДХТУ з 01.09.2016 по 1.09.2019.

Безоплатний науковий консультант з питань проектування та виготовлення захисного обладнання фірми “Електрікс”- з 01.01.2015 по теперішній час.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в ORCID

Нестеренко Микола Григорович

Нестеренко Микола Григорович

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Загальна фізика», «Основи сучасної метрології», «Компьютерна техника», «Експериментальні дослідження систем».

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла.

Публікації: опубліковано 64 друкованих робіт, надрукована 1 монографія, 

Працював на кафедрі фізики с 1972 року — асистентом; з 1989 по 2020 рік — доцент кафедри. З 2020 року є доцентом кафедри енергетики.

Адмініструє базу даних для комп’ютерного тестування студеннтів.

Постійний консультант з питань хімічної технології і хімічного аналізу та охорони навколишнього середовища науково-іноваційної компанії ЕЛКО (з 2005 р.).

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в Scopus

Профіль в ORCID

 

Татарко Лариса Гаврилівна

Татарко Лариса Гаврилівна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – моделювання процесів тепло-  та  масопереносу; гідротранспорт мінеральної сировини.

Публікації: опубліковано 20 статей в наукових фахових журналах,  зроблено 19 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях,  у співавторстві з викладачами кафедри написаний посібник до електронного тестування студентів з курсу «Електромагнетизм. Коливання та хвилі».

З 1992 року працювала асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко–технологічного університету. З 2005 по 2018 р. – старший викладач кафедри. З 2005 по 2019 рік – вчений секретар кафедри фізики.

Робота у складі журі Всеукраїнської олімпіади  ДВНЗ  УДХТУ ( I, II тур 2020 р.)

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Профіль в Scopus

Профіль в ORCID

Бурликов В’ячеслав Валерійович

Бурликов В’ячеслав Валерійович

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика», «Основи ядерної фізики та дозиметрії»

Наукові інтереси – теорія гравітації, точні розв’язки рівнянь загальної теорії відносності, космологія.

Публікації: опубліковано 12 статей, зроблено 17 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, написано 3 посібника. 

З 2000 року працював асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко-технологічного університету. З 2002 по 2020 рік доцент кафедри фізики. З 2020 року є доцентом кафедри енергетики 

Відповідальний за проведення студентської олімпіади з фізики.

Під керівництвом Бурликова В.В.  студенти неодноразово займали призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики.

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики ( I етап, ДВНЗ УДХТУ), 2014-2019 р.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Якубовська Зінаїда Миколаївна

Якубовська Зінаїда Миколаївна

доцент кафедри енергетики, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – застосування математичного моделювання в дослідженні проблем охорони навколишнього середовища.

Публікації: понад 20 статей в наукових фахових журналах, серед яких 2 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus; 14 тез та доповідей на міжнародних наукових конференціях. У співавторстві з викладачами кафедри фізики написано та видано  навчальний посібник з грифом МОН з курсу „Механіка та молекулярна фізика” та посібник з курсу „Електромагнетизм. Коливання і хвилі ”.

Інженер науково-дослідного відділу КБ ДМЗ з14.08.1985 по 06.06.1991 р. З 2007 року по 2020 р. працювала доцентом кафедри фізики. Теперішній час  – доцент кафедри енергетики.

Працює у складі журі Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ УДХТУ (I, II тур 2020 р.)

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: zinaidaya2[email protected]

Профіль в Google Scholar

Карпова Людмила Михайлівна

Карпова Людмила Михайлівна

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико – математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn.

Публікації: опубліковано 7 статей, зроблено 4 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

З 2002 по 2003 р. – працювала асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету, з 2003 по 2020 рік – доцентом кафедри фізики. В теперішній час працює доцентом кафедри енергетики.  

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

 

 

Тиха Людмила Станіславівна

Тиха Людмила Станіславівна

доцент кафедри енергетики, кандидат хімічних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – дослідження в області електрохімії: «Теорія технології створення високоефективних антикорозійних покрить на металах»

Публікації: опубліковано 8 статей, зроблено 11 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Працювала асистентом на кафедрі з 1994 року. З 2003 року по 2020 рік – доцент на кафедрі фізики. Сьогодні працює доцентом кафедри енергетики.  

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль в Google Scholar

Скалозуб Олександр Сергійович

Скалозуб Олександр Сергійович

доцент кафедри енергетики, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни, що викладає: «Фізика»

Наукові інтереси – чисельні моделювання процесів теплота масопереносу в каналах складного поперечного перерізу на базі методів МКР та МКЕ.

Публікації: опубліковано 6 статті, написано 1 підручник. 

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

 Стоян Олена Іванівна

Стоян Олена Іванівна

Старший викладач кафедри енергетки

Дисципліни, що викладає: «Системи виробництва та розподілу енергоосіїв», «Джерела теплопостачання промислових підприємств», «Основи конструювання».

Наукові інтереси: підвищення ефективності роботи теплоенергетичного устаткування з метою зменшення енерговитрат і економії палива; закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива; підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах.

Публікації: співавтор біля 30 методичних вказівок та статей в наукових фахових журналах, 1 навчальний посібник

Вчений секретар кафедри енергетики.

Консультант КП «Новомосковськ-Теплоенерго» з питань аналізу споживання теплової енергії та розрахунків теплових навантажень з метою економії енергетичних ресурсів – з 01.01.2016 по теперішній час Довідка № 841 від 24.09.2018.

Тел. +38 (0562) 47-33-49  е-mail: [email protected]

Профіль у Google Scholar

Профіль у ResearchGate

 Клімова Ірина Василівна

Клімова Ірина Василівна

Завідуючий лабораторіею

Русанова Тамара Романівна

Русанова Тамара Романівна

Інженер І категорії

Погоска Ніна Олексіївна

Погоска Ніна Олексіївна

Навчальний майстер

Кроква Василь Петрович

Кроква Василь Петрович

Навчальний майстер, технік електромеханік

Учасник бойових дій