Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

Кафедра енергетики була заснована в 1933 році. Керував кафедрою професор Ч.Е. Гендріковській.

Після повернення інституту з евакуації кафедра була поділена на дві: кафедру теплотехніки під керівництвом проф. Ч.Е. Гендриковського та кафедру насосів і компресорів під керівництвом доц. Германа М.Я. В 1946 році вони знову були об’єднані в кафедру енергетики під керівництвом Германа М.Я., яку він очолював до 1968 року.

До 1988 р. кафедра була загальнотехнічною. З 1988 р. кафедра стала випускаючою і проводить підготовку фахівців за фахом “Енергетика теплотехнології”, а з 1998 р. – за фахом “Теплоенергетика”.

З 1940 по 1960 р.р. доценти кафедри Герман М.Я. та Карасик О.Й. виконали велику роботу по енергетичному використанню (спалюванню і газифікації) багатозольних відходів мокрого вуглезбагачення. Значний внесок в теорію і практику розвитку струменевих і факельних процесів при горінні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива в теплових агрегатах виконав колектив кафедри під керівництвом проф. Циганкова Г.Т. Були виконані роботи по підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом управління процесом горіння в теплових агрегатах металургійного і хімічного виробництв. Отриманий значний економічний ефект.

Потім кафедру очолювали такі вчені, як: доцент, потім професор, Циганков Г.Т. (1968-1981 р.р.), доцент, потім професор, Мельников Б.І. (1981-1987 р.р.),  доц. Лавриненко О. М. (1987-1990 р.р.), доц. Білоус В.П. (1990-1994 р.р.), доц. Буличов В.В. (1995-1996 р.р.), доц. Карпенко О.О. (1996-1999 р.р.), професор Циганков Г.Т. (1999-2002 р.р.). З 2002 р. по 2022 рік кафедру очолював професор Сухий М.П. Починаючи з вересня 2022 року і по теперішній час кафедру очолює доцент, к.х.н., Ковальов С.В. 

Починаючи з  квітня 2020 року до кафедри енергетики приєдналися: кафедра фізики та кафедра електротехніки та основ електроніки.