Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

Напрями наукової діяльності кафедри

 • термічне знешкодження рідких радіоактивних відходів з використанням апаратів зануреного горіння;
 • підвищення ефективності роботи теплоенергетичного устаткування з метою зменшення енерговитрат і економії палива;
 • розробка методів контролю якості спалювання палива на основі ефекту іонізації;
 • створення систем енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії;
 • закономірності розвитку струменевих і факельних процесів при спалюванні газоподібного, рідкого і пиловугільного палива;
 • збільшення тепловіддачі від факела на поверхні нагріву з метою економії палива;
 • моделювання процесів тепломасообмену;
 • дослідження процесів горіння і розробка пальникових пристроїв, що працюють в імпульсному режимі, які забезпечують економію палива і зменшують утворення шкідливих викидів;
 • підвищення ефективності використання енергоресурсів в теплових системах;
 • вирішення проблем акумулювання теплової енергії;
 • теплогенератори на основі кавітаційних ефектів;
 • апарати зануреного згорання для теплопостачання.

Нестеренко Олександр Іванович – професор, доктор фізико-математичних наук

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Нестеренко О.І., Якубовская З.Н. Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Частина 1. Механіка. Частина 2. Молекулярна фізика і термодинаміка.– Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. – 194 с. – с грифом МОН
 2. Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно-хімічних процесів. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. – 278 с. – с грифом МОН
 3. Нестеренко А.И. Пересыщение элементов внедрения матрицы стали в процессе роста диффузизионных слоёв – Современный научный вестник. 2016. Т.9.№-1. С.11-17.
 4. Нестеренко А.И. К вопросу повышения точности аппроксимации граничного условия при решении двумерной задачи Стефана в многосвязной области – Современный научный вестник. 2016. Т.5 .№-1. С.24-29.
 5.  Нестеренко О.І., Нестеренко М.Г. Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають. Фізики і хімія твердого тіла, 2015.- Т. 16.-  № 1.- С. 202-206.
 6. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Увеличение глубины переработки нефти путем кавитационной интенсификации крекінга нефтепродуктов. Вопросы химии и химической технологи, 2015,Т.2 (100). С.92-102.
 7. Нестеренко О.І., Куликов С.И., Нестеренко Н.Г. К вопросу повышения точності аппроксимации граничного условия при решении двумерной задачи Стефана в многосвязной области. Naukowa przestrzen Europy – 2015.- V.25.- P.81-84.
 8. Нестеренко О.І. Вплив послідовної появи фаз на кінетику руху міжфазних границь в багатофазному дифузійному шарі. ФХТТ, 2014. V.5, № 1, с. 61-65.
 9. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Расчет средневзвешенного числа циклов кавитационной интенсификации крекінга нефтяного сырья . ХТТМ,  № 2,  2014, с. 47-50.
 10. Nesterenko A.I.  The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion, I. A formulation of the problem. Ukr. J. Phys. 2014 .V.49, № 6, p. 582-586,
 11. Nesterenko A.I.  The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion. II. Simulation of a diffusion process. Ukr. J. Phys. 2014.  V.49. № 7, p. 665–670.
 12. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С.  Возможность крекинга углеводородов под действием кавитации. Количественная энергетическая оценка. ХТТМ, № 6, 2013, с. 43-45.
 13. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Об использовании явления кавитации для крекінга углеводородов.  ХТТМ,  № 4, 2013, с.41-43
 14. Нестеренко А.И., Коршун В.И. Конкурентный рост фаз при высокотемпературной гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2013, с. 63-66.
 15.  Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. Влияние появления  новых слоев фаз на кинетику движения межфазных границ в многофазном диффузионном слое при насыщении.Конкурентный рост фаз при высокотемпературной гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2013, с. 66-69.
 16. Куликов С.И., Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. Математическая модель распределения плотности тока в сплошном цилиндрическом нагревателе камеры высокого давления/ Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference«EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD 2013» 16 UŽITÁ MATEMATIKA , Praha  Díl 40, 2013,с.16–19.
 17. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Моделирование влияния кавитации на крекинг углеводородов нефти. I. Поля скоростей сырья в кавитационном аппарате.. ХТТМ,  № 1, 2012, с. 35-38.
 18. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Моделирование влияния кавитации на крекинг углеводородов нефти.      II. Параметры кавитационной области, возникающей.. ХТТМ,  № 1, 2012, с. 39-41.
 19. О.І. Нестеренко, М.Г. Нестеренко. Витискання елементів проникнення в перехідні зоні під дифузійними шарами, що зростають. – ФХТТ. Івано-Франковськ, лютий 2014.
 20. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Моделирование влияния кавитации на крекинг углеводородов нефти. I. Поля скоростей сырья в кавитационном аппарате. ХТТМ №1, 2012, с. 35–38.
 21. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Моделирование влияния кавитации на крекинг углеводородов нефти. II. Параметры кавитационной области, возникающей в вихревом потоке сырья. ХТТМ  №1, 2012, с. 39–41.
 22. A.I. Nesterenko, S.I. Kulikov, N.G. Nesterenko. Features of  decision of  the   two-dimentional Stefan problem in a multiply connected domain. Nauka i studia. T.7, 2012, c. 92–95.
 23. A.I. Nesterenko,  N.G. Nesterenko.  Competitive  diffusion  of  interstitial  elements  at  drawing  diffusion  layers. УФЖ  ( стаття прийнята до друку ).
 24. Куликов С.И., Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА В СПЛОШНОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ НАГРЕВАТЕЛЕ КАМЕРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Materiály IX mezinárodní vědecko–praktická konference«EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD 2013» 16 UŽITÁ MATEMATIKA , Praha  Díl 40, 2013,с.16–19.
 25. Нестеренко А.И., Шатинский  В.Ф. Защитные диффузионные покрытия.–Киев: Наукова думка, 1988, – 271с.
 26. A.I. Nesterenko, N.G.Nesterenko, S.I. Kulikov. The solution of the two–dimentional Stefan problem in a multiply connected domain. Comput. Maths Math Phys., 1993, Vol.33, No. 3 p.365–375.
 27. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Липлянский С.Л. Новая схема переменных направлений для решения задачи нестационарного распада твердого раствора І.Теория. Металлофизика и новейшие технологии. 1994,Т. 16, №6, С.13–12.
 28. Нестеренко О.І. Вплив послідовної появи фаз на кінетику руху міжфазних границь в багатофазному дифузійному шарі. ФХТТ, V.5 №1, с.61–65. 2004
 29. A.I. Nesterenko The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion, I. A formulation of the problem. Ukr. J. Phys..V.49, №6, p.582–586, 2004
 30. A.I. Nesterenko The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion. II. Simulation of a diffusion process. Ukr. J. Phys.V.49. №7, p.672–676, 2004
 31. A.I. Nesterenko The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion. II. Simulation of a diffusion process. Ukr. J. Phys.2004, V.49, №3, p.172–180.
 32. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С., Берлизова Ю.Ю. Расчет средневзвешенного числа циклов кавитационной интенсификации крекинга нефтяного сырья. ХТТМ, 2009, №2, С. 47-50.
 33. Нестеренко А.И. Нестеренко Н.Г., Коршун В.И. Еволюция межфазних границ многофазного диффузионного покрытия, сопровождающаяся появлением в его составе новых слоев фаз Температуроустойчивые функциональные покрытия. Т.1., Тула, Изд-во ТГПУ, 2001, С.52–54.
 34. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И. Кинетика движения межфазных границ многофазного покрытия при исчезновении слоев фаз в процессе высокотемпературной гомогенизации. Температуроустойчивые функциональные покрытия. Т.2., Тула, Изд-во ТГПУ, 2001, С.154–157.
 35. Нестеренко А.И. Коршун В.И. Конкурентный рост фаз при высокотемпературной гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2003, С. 63–66.
 36. Нестеренко А.И. Нестеренко Н.Г. Влияние новых слоев фаз при высокотемпературной гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2003, С. 66–69.
 37. Нестеренко О.І. Вплив послідовної появи фаз на кінетику руху між фазних границь в багатофазному дифузійному шарі. ФХТТ, 2003, V.4 №3, С.469–474.
 38. A.I. Nesterenko The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion, I. A formulation of the problem. Ukr. J. Phys., 2004, V.49 №3 ,p.165–172.
 39. A.I. Nesterenko The influence of the exchange of phase composition of a multiphase diffusion layer on an evolution of interphase boundaries at a reactionary diffusion. II. Simulation of a diffusion process. Ukr. J. Phys.,2004, V.49, №3, p.172–180.
 40. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И Нарушение закона параболического роста при исчезновении слоев фаз в процессе высокотемпературной гомогенизации. IV Международная научная конференция. “Наука и образование 2001”, т.14. С.12–13. Харьков 21.03.01 – 23.03.01.
 41.  Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И Закономерности роста фаз сопровождающегося появлением новых фаз в диффузийной зоне IV Международная научная конференция “Наука и образование 2001”, т.14. С.14–15 Харьков, 21.03.01 – 23.03.01.
 42.  Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И. Анализ единственности набора коэффициента диффузии и ширины области гомогенности для каждой из фаз диффузионной зоны IV Международная научная конференция “Наука і освіта 2002”, т.20. –С.50–51 ,Донецк, 3.03.02 – 7.03.02.
 43.  Нестеренко А.И.Нестеренко Н.Г., Коршун В.И Анализ ширины области гомогенности. IV Международная научная конференция “Наука і освіта 2002”, т.20. – С.52-53 ,Донецк, 3.03.02 – 7.03.02.
 44. Нестеренко А.И.Нестеренко Н.Г. Вплив зникнення шару фази на еволюцію міжфазних границь багатофазного дифузійного шару при реакційній дифузії. Тези доповідей Всеукраїнського з”їзду „Фізика в Україні”. Одеса, 2005, С.106.
 45.  Нестеренко А.И.Нестеренко Н.Г. Дифузійна кінетика руху міжфазних границь в багатофазному дифузійному шарі при послідовній появі шарів нових фаз. Тези доповідей Всеукраїнського з”їзду „Фізика в Україні”. Одеса, 2005, С.107.
 46.  Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Возможность крекинга углеводородов под действием кавитации. Количественная энергетическая оценка. ХТТМ, 2007, №6, С. 43–45.
 47.  Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Об использовании явления кавитации для крекинга углеводородов. ХТТМ, 2008, №4, С.41–43.
 48. Берлизов Ю.С., Нестеренко А.И. Применение кавитации для получения светлых нефтепродуктов из мазута. Матеріали II міжнародної конференції „Проблеми хіммотології”. 2008, Київ, С.393-396.
 49.  Берлизов Ю.С., Нестеренко А.И. Теоретическое обоснование применения кавитации для крекинга углеводородов. Материалы V международной научно–технической конференции “Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості”, Львів. “Львівська політехніка”,2009, С. 41–43.
 50.  Ю.С. Берлизов, А.И. Нестеренко, В.И. Нестеренко Применение кавитации для интенсификации технологических процессов.  Материалы V Международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» БФФХ – 2009, С.27-31. Издательство СевНТУ, Севастополь, 2009, 21–25 апреля.
 51.  С. И. Куликов, А. И. Нестеренко, Н. Г. Нестеренко. Моделирование реакционной диффузии в многофазных системах. Матеріали V  науково-технічної конференції “Основные  проблемы  современной науки” .-2009 , т.18, Химия. София, Изд-во «Бял ГРАД», 2009, С. 36–41.
 52. Берлизов Ю.С., Нестеренко А.И. Теоретическое обоснование применения кавитации для крекинга углеводородов. V науково-технічна конференція „Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості”, 2009, с. 41–42.
 53. С.И. Куликов, А.И. Нестеренко, Н.Г. Нестеренко. Особенности решения двумерной задачи Стефана. Матеріали ІХІ Міжнар. наук. конференції «Прикладні завдання математики та механіки».- Севастополь: СевНТУ,– 2011, – С.151–155.

Якубовська Зінаїда Миколаївна – асистент кафедри фізики, кандидат технічних наук

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Нестеренко О.І., Якубовская З.Н. Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Частина 1. Механіка. Частина 2. Молекулярна фізика і термодинаміка.– Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. – 194 с. – с грифом МОН
 2. Якубовская З.Н. Моделирование процесса реабилитации участка кислотного загрязнения подземных вод путем закачивания нейтрализатора // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механіка. 2000. Вип. 3 , т. 1. С. 150 – 155.
 3. Якубовская З.Н. Моделирование процесса реабилитации участка кислотного загрязнения подземных вод путем закачивания нейтрализатора // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механіка. 2001. Вип. 5 , т. 1. С. 66 – 72.
 4. Якубовская З. Н. . Оптимизация процесса реабилитации участка кислотного загрязнения подземных вод путем закачивания нейтрализатора // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механіка. 2002. Вип. 6 , т. 1.С.92–101.
 5. Садовенко И.А., Хрущ В.К., Якубовская З.Н., Рудаков Д.В. Моделирование загрязнения грунтовых вод вблизи отвалов шахтных пород // Сборник научных трудов НГАУ . 2003. N 17, т.2, С. 487–491.
 6. Якубовская З. Н. Обоснование физико-химической локализации объектов добычи полезных ископаемых // Сборник научных трудов НГАУ, – 2005, №23, С.257–263.
 7. Якубовская З. Н. Моделирование химической локализации кислотного загрязнения в геологической среде // Матеріали VIII міжнародної науково–практичної конференції „Наука і освіта 2005”. – Дніпропетровськ, 2005. Том 63. Технічні науки. – С.19–20.
 8. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Якубовская З.Н. Управление параметрами физико-химической нейтрализации остаточных растворов подземного выщелачивания // Науковий вісник НГУ. 2008.  № 8. С.14-18.
 9. Беляев Н.Н., Машихина П.Б., Рябцева Н.П., Якубовская З.Н. Моделирование распространения аммиака в водной и воздушной средах // Материалы II международной конференции „Стратегические вопросы мировой науки–2007”,  том11, Д. 2007. С.67–69.
 10. Беляева В.В., Чорная А.Ю., Якубовская З.Н. Моделирование процесса рассеивания загрязняющих веществ в производственных помещениях // Седьмая международная конференція „Безопасность жизнедеятельности в XXI веке”, Д.  2007. С. 69.
 11. Фощій М.В., Загриценко А.М., Черняєва Ю.Г., Якубовська З.М. Оцінка факторів формування негативних інженерно-геологічних процесів в умовах  техногенно-навантажених територій // Науковий вісник НГУ.  2008.  № 5. С.71–74.
 12. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Рябичев В.Д., Якубовская З.Н. Моделирование движения вязких смесей в трещиноватых породах // Науковий вісник НГУ. 2008. № 7. С.35–38.
 13. Садовенко І.О., Петровський Я.Б., Демченко Ю.І., Якубовська З.М. Моделювання поширення тріщини гідророзриву з урахуванням утворення області ослаблених зв’язків //  Науковий вісник НГУ. 2009. № 6. С.34–38.
 14. Беляев, Н.Н. Моделирование процессов загрязнения подземных вод. [Текст]/ Н.Н. Беляев, Л.Ф. Долина, З.Н. Якубовская, А.Л.  Часовая // Матеріали III міжнародної конференції  «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу.» (Дніпропетровськ, 4 – 6 листопада 2010 р.) . – Д., 2010. – С. 186–187.
 15. Беляев, Н.Н. Изучение процессов загрязнения водной среды методом вычислительного эксперимента. [Текст]/ Н.Н. Беляев, И.Е. Мельник, З.Н. Якубовская // 70 Международная конференция «Проблемы и перспективы железнодорожного транспорта.» (Днепропетровск, 15 -16 апреля 2010 г.). – Д., 2010. – С. 259–260.
 16. Садовенко И.А., Инкин А.В.,Максимова-Гуляева Н.О., Якубовская З.Н. Оценка потерь газа при его хранении в водоносных пластах Западного Донбаса // Науковий вісник НГУ. 2012. № 6. с.15–19.
 17. Беляев Н.Н., Бушина Т.Л., Якубовская З.Н. Загрязнение водной среды: модели и прогноз //  Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологи на транспорте, в промышленности и образовании» Днепропетровск, 5.04–6.04.2012 гр., с. 55.
 18. Беляев Н.Н., Корнелюк Е.Д., Якубовская З.Н. Комплекс математических моделей для прогноза динамики загрязнения подземных вод // VI Міжнародна молодіжна наукова конференція «Довкілля-XXI» Дніпропетровськ 10.10–11.10.2012р., с. 96–97.
 19. Беляев Н.Н., Долина Л.Ф., Якубовская З.Н. Численное исследование процессов загрязнения водной среды // 73 Международная конференция «Проблемы и переспективы развития железнодорожного транспорта.» Днепропетровск, 23.05–24.05.2013г., с. 6–7.
 20. Калашников И.В., Якубовская З.Н. Экспрес оценка эффективности защиты подземных вод от загрязнения на базе численных моделей // Международная научно–практическая конференция «Современные информационные технологи на транспорте, в промышленности и образовании» Днепропетровск, 18.04–19.04.2013г., с. 72–73.
 21. Беляев Н.Н., Калашников А.В., Якубовская З.Н. Повышение эффективности шумозащиты на примагистральных территориях // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: Тези доповідей 76 міжнар. науково-практ. конференції, Дніпропетровськ, 19-20 травня 2016р, С.249.
 22. Якубовська З.М. Моделювання процесів забруднення підземних вод //Проблеми будівництва, водокористування та екології6 Тези доповідей 76-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 10-12 квітня 2016р., С.49.

Карпова Людмила Михайлівна – доцент кафедри фізики, кандидат фізико – математичних наук

 

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Thermoelectret state in Mn, Cr–doped Bi12SiO20 crystals. Ferroelectrics.– 1998. – Vol. 214. Panchenko T. V., Potapovich Yu.
 2. Электрически активные дефекты в нелегированных и легированных ионами Cr и Mn кристаллах Bi12SiO20. ФТТ.–1998. – T. 40, № 3. Панченко Т. В.
 3. Струми термостимульованої деполяризаціі в кристалах Bi12SiO20 легованих іонами Cr. УФЖ. – 1998. – T. 43, № 8. ПанченкоТ.В.
 4. Термодеполяризація кристалів Bi12SiO20 легованих іонами Mn. УФ Ж. – 1999. – T. 44, № 3. Панченко Т. В., Потапович Ю.М.
 5. Термическое дефектообразование в нелегированных и легированных ионами Cr и Mn кристаллах Bi12SiO20. ФТТ. – 1999. – T. 41, № 9. Панченко Т. В.
 6. Диэлектрическая релаксация в кристаллах Bi12SiO20:Cr. ФТТ. – 2000. – T. 42, № 4. Панченко Т. В., Дуда В. М.
 7. The interaction of electrically and optically active defects in doped and undoped crystals Bi12SiO20. IV Ukrainian-Polish meeting on phase transitions and ferroelectric physics. –Dniepropetrovsk (Ukraine). – 1998. Panchenko T. V.
 8. Термодеполяризационный анализ поляризационных процессов в кристаллах Bi12SiO20, легированных Cr и Mn. Тезисы докладов девятой международной научно-технической конференции ’’Диэлектрики – 2000’’. – Санкт-Петер-бург. – 2000. Панченко Т. В.
 9.  Електретний ефект та діелектрична ралаксація у кристалах Bi12SiO20, легированных Cr и Mn. Тези доповідей першої української школи –семінара з фізики сегнетоеле-ктриків та споріднених матеріалів. – Львів. ЛвЦНТЕІ.– 1999.Панченко Т. В.
 10. Dielectric properties of Bi12SiO20 crystals doped by Cr and Mn ions. Ferroelectrics.– 2002. – Vol. 281. Panchenko T. V., Duda V. M.
 11. Термостимулированная деполяризация легированных кристаллов силикосилленитов. Тезисы докладов конференции “Процессы переключения в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках”.–Тверь. – 2002. Панченко Т. В.

Тиха Людмила Станіславівна – доцент кафедри фізики, кандидат хімічних наук

Перелік публікацій за останні роки:
1.    Павлюс С.Г., Тихая Л.С., Кузнецов В.В. Кулоностатический метод в области высоких потенциалов // Вопр. химии и хим. технологии.– 2000.– №1.– С.197–199.
2.    Снежко Л.А., Тихая Л.С. Исследование состава и структуры анодно- искровых покрытий на сплавах алюминия // Вопр. химии и хим. технологии.– 2002. – №6. – С.115–118.
3.    Анисимов В.Н., Тихая Л.С. Опыт применения термопластичных полиуретанов в промышленности // Вопр. Химии и хим. Технологии.–2002.-№5.– С.29–31.

Селезньова Надія Вікторівна – асистент кафедри фізики

Перелік публікацій за останні роки:

 1. В.О. Сясев, І.В. Селезньова, О.І. Губін, Н.В. Селезньова. Проникнення газу крізь пористе середовище при змінному перепаді тиску. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка. Том 1, Вип. 20, 2016. – С. 86-91.
 2. Селезнева Н.В. Математическое моделирование температурних полей составных конструкций при экстремальных воздействиях / Н.В. Селезнева// Методи розв’язання прикладних задач механіки деформованого тіла: Зб. наук. пр. ДНУ. – Дніпропетровськ: Ліра. – 2012. – Вип.13. –  С. 215–226.
 3. Селезньова Н.В. Математичне моделювання теплового стану конструкцій при екстремальних умовах / Н.В. Селезньова// Методи розв’язання прикладних задач механіки деформованого тіла. – Д.: Зб. наук. пр. ДНУ. – Вип.12, 2011. – С. 78–87.
 4. Селезнева Н.В. Математическое моделирование температурных полей многослойных тел при экстремальных тепловых воздействиях / Н.В. Селезнева// Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 2 (67). – Дніпропетровськ, 2010. – С.67–73.
 5. Веселовский В.Б. Математическое моделирование образования и разрушения гололедо-изморозевых отложений на элементах конструкций / В.Б. Веселовский, Н.В. Селезнева, К.В. Горелова// Вестник ХНТУ. – Херсон, 2006. – С.106–110.
 6. Веселовский В.Б. Математическое моделирование и совместное решение задач прогрева и оплавления при движении тел в атмосфере/ В.Б. Веселовский, Н.В. Селезнева// Вестник ХНТУ. – Херсон. – Вып. 2 (31), 2008. – С.176–180.
 7. Веселовський В.Б. Математичне моделювання температурних полів конструкцій при екстремальних умовах / В.Б. Веселовський, Н.В. Селезньова// Методи розв’язання прикладних задач механіки деформованого тіла. – Д.: Зб. наук. пр. ДНУ. – Вип.9, 2008. – С. 26–39.
 8. Веселовський В.Б. Решение задачи совместного расчета движения, прогрева и оплавления тел / В.Б. Веселовський, Н.В. Селезньова // Методи розв’язання прикладних задач механіки деформованого тіла. Вісник ДНУ, Вип.8, 2007. – С.25–38.
 9. Веселовский В.Б. Математическое моделирование тепловых процессов в составных телах с фазовыми переходами / В.Б. Веселовский, А.И. Губин, Н.В. Селезнева// Металлургическая теплотехника. – Д.: Пороги, 2005. – С.71–79.
 10. Веселовский В.Б. Приближенное решение задачи Стефана для плоского тела / В.Б. Веселовский, Н.В. Селезнева// Дифференциальные уравнения и их применение. – Д.: Сб. науч. тр. ДНУ. – 2006. – С.47-55.
 11. Селезнева Н.В. Решение задачи Стефана для ограниченного стержня / Н.В. Селезнева // Дифференциальные уравнения и их применение. – Д.: Сб. науч. тр. ДНУ. – 2007. – С.124-130.
 12. Селезньова Н.В. Розв’язання інтегро-диференційних рівнянь теплопровідності / Н.В. Селезньова, Ю.А. Брусяніна , К.В. Горєлова// Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука.- Київ . -2006.– С.243.
 13. Веселовский В.Б. Математическое моделирование и  расчет тепловых процессов в составных телах с подвижными границами / В.Б. Веселовский, А.И. Губин, Н.В. Селезнева // VI Международная конференция. Проблемы промышленной теплотехники.– Киев: Институт технической теплофизики НАН Украины.– 2005. – С.274–275.
 14. Веселовский В.Б. Математическое моделирование образования и разрушения гололедо-изморозевых отложений на элементах конструкций / В.Б. Веселовский, А.И. Губин, Н.В. Селезнева // Міждержавна науково-методична конференція. Проблеми математичного моделювання. – Дніпродзержинськ: Дніпродзержинський технічний університет. – 2005. – С.38–39.
 15. Селезнева Н.В. Математическое моделирование гололедно-изморозевых отложений на элементах конструкций // Н.В. Селезнева// Международная молодежная научно-практическая конференция “Человек и космос”.- Днепропетровск.– 2003. – С.155.
 16. Селезнева Н.В. Математическое моделирование образования и разрушения гололедо-изморозевых отложений на элементах конструкций // Н.В. Селезнева//Матеріали регіональної наукової конференції “Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу ”.– Д.: ДНУ, 2006. – С.101–102.
 17. Селезнева Н.В. Температурные поля составных конструкций при низкотемпературных тепловых воздействиях/ Н.В. Селезнева// Міжнародна науково-технічна конференція пам’яті В.І.Моссаковського “Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій”.– Д.: ДНУ, – 2007.– С.360-362.
 18. Селезнева Н.В. Математичне моделювання температурних полів складених конструкцій / Н.В. Селезнева// ІІ міжнародна наукова конференція пам’яті М.М. Біляєва «Проблеми теплоенергетики та аеродинаміки». – Д.: ДНУ, 2008. – С. 76–77, (13-15 листопада 2008).
 19. Veselovskiy V.B. Mathematical simulation and heat processe calculation in composite bodies with moving boundaries / V.B. Veselovskiy, A.I. Gubin, N.V. Selezneva// Problems of industrial heat engineering: Abstracts of IV– th international conference – Kyiv : Institute of Engineering Thermophysics, 2005.- P. 233–234.
 20. N.V.Selezneva. Mathematical Model Operation of Formation and Fracture of Sedimentation on Devices of Constructions / N.V.Selezneva, V.B.Veselovskiy, I.Mamuzic, V.O.Syasev // 7th  informational symposium of Croatian metallurgical society. Croatia, Juan, 21–25, 2006.–Р.262.
 21. Veselovskiy V.B. Mathematical simulation and heat processe calculation in composite bodies with moving boundaries/ V.B. Veselovskiy, N.V. Selezneva//Symposium of Croatian nutallurgical society/ METALURGIJA. – Croatia, 2005.
 22. N.V. Selezneva. Temperature Fields of Compound Thermal Isolation at Warming Up and melting / N.V. Selezneva, V.B. Veselovskiy, I. Mamuzic// 8th informational symposium of Croatian metallurgical society. Croatia, 45(2008)8.-Р.266.

Татарко Лариса Гаврилівна – Старший викладач кафедри фізики

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Семененко Е.В., Татарко Л.Г. Расчет параметров гидротранспорта при использовании полиэтиленовых трубопроводов// Межвед. сб. науч. тр. «Геотехническая механика», Днепропетровск, 2012, Вып. 107., с. 233–244.
 2. Семененко Е.В., Татарко Л.Г. Определение параметров гидротранспорта при использовании полимерных труб // Сб. докладов XI Межд. науч.-техн. конф. чтения памяти В.Р. Кубачека «Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности», Россия, г. Екатеринбург, май 2013г., с.360–363
 3. Семененко Е.В., Татарко Л.Г. Особенности расчета параметров гидротранспорта полидисперсных материалов по полимерным трубам// Мат. XXVIII міжн. наук.-техн. конф. „Гідроаеродинаміка в інженерній практиці”, травень 2013 р., м. Київ, Україна., с.51–54
 4. Семененко Е.В., Татарко Л.Г. Особенности гидравлического расчета параметров полимерных труб// Наук.-техн. зб. „Гірнича електромеханіка та автоматика”, 2013. №. 90, с.114–118.
 5. Киричко С.Н. , Семененко Е.В. , Татарко Л.Г. Особенности расчета параметров гидротранспорта полидисперсных материалов по полимерным трубам// Мат. Міждер. наук.-метод. конф. «Проблеми математи-чного моделювання», Україна, м. Дніпродзержинськ, травень 2013., с.150–152.
 6. Татарко Л.Г., Семененко Е.В. , Никифорова  Н.А. Расчет параметров гидротранспорта при существенном различии плотности транспортируемых частиц// Мат. міжн. конф. „Форум гірників 2013”, жовтень 2013, м. Дніпропетровськ, 2013, Т. 1., с.206–215.
 7. Татарко Л.Г., Семененко Е.В. , Никифорова  Н.А. Расчет параметров гидротранспорта при существенном различии плотности транспортируемых частиц // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Механіка, Вип. 17, Т. 1. – 2013. – № 5. – Т. 21., с.105–112.
 8. Семененко Е.В., Татарко Л.Г.   Расчет параметров гидротранспорта в полимерных трубах при существенной неоднородности плотности и крупности транспортируемых частиц //  Межвед. сб. науч. тр. «Геотехническая механика», Днепропетровск, 2013, Вып. 109, с.120–133
 9. Семененко Е.В., Татарко Л.Г., Никифорова  Н.А.  Расчет режимов работы гидротранспортных комплексов с магистралями, состоящими из участков полиэтиленовых и стальных труб//  Межвед. сб. науч. тр. «Геотехническая механика», Днепропетровск, 2013, Вып. 111., с.137–149.
 10. Семененко Е.В. , Татарко Л.Г. Методическое обеспечение расчетов параметров и режимов работы гидротранспортных комплексов, перекачивающих высококонцентрированные угольные суспензии//  Сборник.  науч. тр. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок»,. Вып.106-107,  Донецк: ПАТ «НДИГМ им. М.М. Федорова», 2012–2013, с. 174–180.
 11. Семененко Е.В. , Татарко Л.Г., Никифорова  Н.А.  Расчет параметров гидротранспорта многокомпонентных твёрдых материалов с существенным различием в плотности частиц в присутствии гидродинамически активных веществ// Региональный межвузовский. сб. науч. тр. «Системные технологии», Выпуск 3(92), Днепропетровск, 2014, с.90–98.
 12. Семененко Е.В. , Татарко Л.Г. Расчет параметров гидротранспорта при монтаже части манистрали из полиэтиленовых труб// Мат. XIX Міжнар. наук.-практ. конф. «Гидроаэродинамика в инженерной практике», Кіровоград, май 2014, с. 57–59.
 13. Семененко Е.В. Совершенствование математической модели процесса фракционирования отходов обогащения / Е.В. Семененко, О.А. Медведева, Л.Г. Татарко // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: Матеріали ХХI Міжнар. наук.-практ. конф., травень 2016 р.- Київ, 2016. – С. 20 – 23.
 14. Semenenko E. The features of calculations of hydrotransport plans of geotechnological systems / E. Semenenko, N. Nykyforova, L. Tatarko // Theoretical and practical solutions of mineral resources mining – Pivnyak, Bondarenco & Kovalevska (eds), 2015 Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978-1-138-02883-8. – P. 397 – 401.

Скалозуб Олександр Сергійович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Skalozub A. Method of Complex Periodic Orbits in the Problem about Semiclassical Quantization of the Rigid Asymmetric Rotor. [Text]/ A. Skalozub//XVII Symposium on High-Resolution Molecular Spectroscopy./ Zelenogorsk, Leningrad Region, Russia, July 2–7, 2012. – P.107.
 2. Skalozub A. Method of Complex Periodic Orbits in the Problem about Semiclassical Quantization of the Rigid Asymmetric Rotor. [Text]/ A. Skalozub//XVII Symposium on High-Resolution Molecular Spectroscopy./ Zelenogorsk, Leningrad Region, Russia, July 2–7, 2012. – P.63–75.
 3. Skalozub A. Nonadiabatic corrections in semiclassical quantization formulas for the Hecht Hamiltonian In.:22th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy. Book of Abstracts, 2011, p.116. DIJON, August 29–September 2, 2011.
 4. Skalozub A. A New Approach To the Hecht Hamiltonian. 21th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. Poznan, Poland, September 7–11, 2010. – Р.193.
 5. Skalozub A. Double Splitting of the Asymmetric  Top Levels by the Instanton Method. XVIth symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Abstracts of Reports, 2009, p.145, Lake Baikal, Listvyanka vil. Russia, July 5–10, 2009.
 6. Skalozub A. Instantons in Phase and Configuration Space of an Asymmetric Rotor for Doublet Splitting of Energy Levels. 21thColloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy. Book of Abstracts, 2009, p.205 – 206. Castellammare di Stabia, Italy, August 31-September 4, 2009.
 7. Skalozub A. Double Splitting of Asymmetric Top Levels by the Instanton Method . High resolution molecular spectroscopy: Proceedings of XVI International Symposium HighRus-2009 [Electronic source]. Tomsk: Publishing House of IAO SB RAS, 2009.
 8. Makarewicz J., Skalozub A. The rovibrational molecular Hamiltonian in mixed bond-angle and umbrella–like coordinates. J. Phys. Chem., A2007, v.111, p.7860–7869.
 9. Skalozub A. Quantum and nonadiabatic corrections in semiclassical quantization formulas for describing vibration-rotation spectra of nonrigid molecules. The 20th Colloquium of High Resolution Molecular Spectroscopy. France, Dijon, September 2007.
 10. Skalozub A. “The rovibrational molecular Hamiltonian in mixed bond-angle and umbrella like coordinates”, p.462. In: “19th colloquium on high resolution molecular spectroscopy”. Salamanca, Spain, September 10-16, 2005.
 11. J.Makarewicz and A.Skalozub. “Exact quantum mechanical kinetic energy operator for internal motions of a molecule”. In: “The 16th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy”, Prague, Czech Republic, September 3-7, 2000, p.143.
 12. Skalozub and J. Makarewicz. “An exact vibration-rotation Hamiltonian for ammonia like molecules”. In: “ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ”, VIII ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 25 – 29 июня 2001 г. Иркутск, Институт солнечно-земной физики СО РАН, Институт оптики атмосферы СО РАН.
 13. J. Makarewicz and A. Skalozub. “Flexible models of the inversion motion and exact ro-vibrational Hamiltonian for ammonia like molecules”. In: “Seventeenth colloquium on high resolution molecular spectroscopy” (Ed. by W. Leo Meerts), Katholicks University, Nijmegen, 9-13 September, Nijmegen, Papendal, the Netherlands, 2001, P. 296.
 14. J. Makarewicz and A. Skalozub. “The rovibrational Hamiltonian for ammonia like molecules”, Spectrochimica Acta, Part A58, SI, 2002, p.601–628.
 15. A. Skalozub and V.Spirko. “Kinetic energy operators for formimidol and malonaldehyde”.  In: “The 17th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy”, Prague, Czech Republic, September 1–5, 2002, post deadline abstracts.
 16. A. Skalozub and V.Spirko. “Exact and Planarity-constrained Kinetic energy operator for a molecule of malonaldehyde”. In: “Eighteenth colloquium on high resolution molecular spectroscopy”, Dijon, France, September 8–12, 2003, p.464–465.
 17. A. Skalozub and J. Makarewicz. “Vibration and rotation s-vectors, and rovibrational Hamiltonian for five atomic molecules of a type XONY2”. In: “Eighteenth colloquium on high resolution molecular spectroscopy”, Dijon, France, September 8–12, 2003, p.462–463.
 18. A.Skalozub and V.Spirko. “Exact and Planarity-constrained Kinetic energy operator for a molecule of formimidol”. In: ” XIV-th Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy (HighRuS-2003), 6–11 July 2003, Krasnoyarsk.
 19. A. Skalozub and J. Makarewicz. “The rovibrational molecular Hamiltonian in mixed bond-angle and umbrella like coordinates”. In: “19th colloquium on high resolution molecular spectroscopy”, Salamanca, Spain, September 10–16, 2005, p.462.

Бурликов В’ячеслав Валерійович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно-хімічних процесів. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. – 278 с. – с грифом МОН.
 2. Бурликов В.В., Коркина М.П. Эволюция однородной жидкой сферы // Кинематика и физика небесных тел. – 1999. – №2. С.26 – 29.
 3. Коркіна М.П., Бурликов В.В. Статичні сферичні конфігурації з лінійною масовою функцією //  Український фізичний журнал. – 1999. –т .44, №4. – С. 417–420.
 4. Burlikov V.V., Korkina M.P. Fluid spheres of uniform density with variable space curvature. // Proceedings of the eight Marcel Grossman meeting on General Relativity (in 2 parts). – World Scientific. 1999. – Vol. 1. – p. 316 – 318.
 5. Бурликов В.В. Статистичні сферичні конфігурації анізотропної рідини // Вісник астрономічної школи. –2000. – т.1, №1. – С. 59–63.
 6. Бурликов В.В. Релятивистские конфигурации анизотропной жидкости // Вісник астрономічної школи. –2000. – т.1, №2. – С. 38–41.
 7. Бурликов В.В., Коркина М.П. Модель однорідної рідкої сфери у ЗТО. //  Український фізичний журнал. – 2000. – т.45, №11. – С. 1285–1288.
 8. Burlikov V.V., Korkina M.P. T-solutions for anisotropic fluid spheres in general relativity. // Proceedings of the conference “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”. – Kharkov, 2001. – p. 84–89.
 9. Бурликов В.В. Т-розв’язки для анізотропної рідини в ЗТВ //  Український фізичний журнал. – 2002. –т .47, №11. – С. 1024–1029.
 10. Бурликов В.В., Коркіна М.П. Еволюція однорідної рідкої сфери // Тези доповідей Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції “Людина і космос ”. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 3.
 11. Burlikov V.V., Korkina M.P. Evolution of a class of the uniform-density models // Тезисы докладов 10 Российской гравитационной конференции «Теоретические  экспериментальные проблемы общей теории относительности и гравитации». – Москва, 1999. – С. 170.
 12. Бурликов В.В. Релятивистская сферическая конфигурации анизотропной жидкости // Тезисы докладов 10 Российской гравитационной конференции «Теоретические  экспериментальные проблемы общей теории относительности и гравитации». – Москва, 1999. – С. 142.
 13. Бурликов В.В. Статические сферические конфигурации анизотропной жидкости // Тези доповідей наукової конференції “Астрономічна школа молодих вчених”. – Умань, 1999. – С. 10-11.
 14. Бурликов В.В. Модель сферичної релятивістської конфігурації // Тези II Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції “Людина і космос ”. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 35.
 15. Бурликов В.В. Релятивистские конфигурации анизотропной жидкости // Тези конференції “Астрономічна школа молодих вчених”. – Умань, 2000. – С. 18–19.
 16. Burlikov V.V., Korkina M.P. T–solutions for anisotropic fluid spheres in general relativity. // Тезисы украинско–российской гравитационной конференции “Гравитация, космология и релятивистская астрофизика”. – Харьков, 2000. – стр. 45.

Нестеренко Микола Григорович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И. Эволюция межфазных границ многофазного диффузионного покрытия, сопровождающаяся появлением в его составе новых слоев фаз Температуроустойчивые функциональные покрытия. Т.1., Тула, Изд-во ТГПУ, 2001, С.52–54.
 2. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И. Кинетика движения межфазных границ многофазного покрытия при исчезновении слоев фаз в процессе высокотемпературной гомогенизации. Температуроустойчивые функциональные покрытия. Т.2., Тула, Изд-во ТГПУ, 2001, С.154-157.
 3. Нестеренко А.И. Нестеренко Н.Г. Влияние новых слоев фаз при высокотемпературной гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2003, С. 66–69.
 4. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И Нарушение закона параболического роста при исчезновении слоев фаз в процессе высокотемпературной гомогенизации. IV Международная научная конференция. “Наука и образование 2001”, т.14. С.12–13 Харьков 21.03.01 – 23.03.01.
 5. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И Закономерности роста фаз сопровождающегося появлением новых фаз в диффузийной зоне IV Международная научная конференция “Наука и образование 2001”, т.14. С.14–15 Харьков, 21.03.01 – 23.03.01.
 6. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Коршун В.И. Анализ единственности набора коэффициента диффузии и ширины области гомогенности для каждой из фаз диффузионной зоны IV Международная научная конференция “Наука і освіта 2002”, т.20. С.50–51. Донецк, 3.03.02 – 7.03.02.
 7. Нестеренко А.И.Нестеренко Н.Г., Коршун В.И Анализ ширины области гомогенности. IV Международная научная конференция “Наука і освіта 2002”, т.20. С.52–53 .Донецк, 3.03.02 – 7.03.02
 8. Нестеренко А.И.Нестеренко Н.Г. Вплив зникнення шару фази на еволюцію міжфазних границь багатофазного дифузійного шару при реакційній дифузії. Тези доповідей Всеукраїнського з”їзду „Фізика в Україні”. Одеса, 2005, С.106.
 9. Нестеренко А.И.Нестеренко Н.Г. Дифузійна кінетика руху міжфазних границь в багатофазному дифузійному шарі при послідовній появі шарів нових фаз. Тези доповідей Всеукраїнського з”їзду „Фізика в Україні”. Одеса, 2005, С.107.
 10. С. И. Куликов, А. И. Нестеренко, Н. Г. Нестеренко. Моделирование реакционной диффузии в многофазных системах. Матеріали V науково-технічної конференції „ Основные  проблемы современной науки -2009”, т.18, Химия. София, Изд-во «Бял ГРАД», 2009, С. 36–41.
 11.  Верещак В.Г. , Нестеренко Н.Г. Процессы стабилизации высокотемпературных кристаллических модификаций диоксида циркония. Сообщение 1. Растворимость оксидов металлов в диоксиде циркония. Влияние энтропийного фактора. Вопросы химии и химической технологии, №3, 2009.
 12. С.И. Куликов, А.И. Нестеренко, Н.Г. Нестеренко. Особенности решения двумерной задачи Стефана. Матеріали ІХІ Міжнар. наук. конференції «Прикладні завдання математики та механіки».- Севастополь: СевНТУ,– 2011, – С.151–155.
 13. A.I. Nesterenko, S.I. Kulikov, N.G. Nesterenko. Features of  decision of the two–dimentional Stefan problem in a multiply connected domain. Nauka i studia. T.7, 2012, c. 92–95.
 14. A.I. Nesterenko, N.G. Nesterenko. Competitive  diffusion  of  interstitial  elements  at  drawing  diffusion  layers. УФЖ  ( стаття прийнята до друку ).
 15. Куликов С.И., Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. Математическая модель распределения плотности тока в сплошном цилиндрическом нагревателе камеры высокого давления/ Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference«EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD 2013» 16 UŽITÁ MATEMATIKA , Praha  Díl 40, 2013,с.16–19.
 16. О.І. Нестеренко, М.Г. Нестеренко. Витискання елементів проникнення в перехідні зоні під дифузійними шарами, що зростають. – ФХТТ. Івано-Франковськ, лютий 2014.
 17. Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. Влияние появления  новых слоев фаз на кинетику движения межфазных границ в многофазном диффузионном слое при насыщении. Конкурентный рост фаз при высокотемпературной гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2013, с. 66-69.
 18. Нестеренко О.І., Нестеренко Н.Г.  Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають. Фізики і хімія твердого тіла, 2015.- Т. 16.-  № 1.- С. 202-206.
 19. Нестеренко О.І., Куликов С.И., Нестеренко Н.Г. К вопросу повышения точности аппроксимации граничного условия при решении двумерной задачи Стефана в многосвязной области. Naukowa przestrzen Europy – 2015.- V.25.- P.81-84.

З самого почтку існування кафедри її співробітники започаткували інтенсивні наукові дослідження. На кафедрі були розроблені технології безперервного отримання цинкової і мідної фольги, марганцю, чистого алюмінієвого порошку, рафінування сплавів, запропоновані метало-оксидні аноди, які не руйнуються, а також нові технології синтезу для хімічних джерел струму.

У 1973 р. була створена галузева лабораторія хімічних джерел струму (ГНДЛ ХДС). Вона починала свою діяльність з розробки принципово нових джерел струму з використанням органічних речовин. Акумулятор хінон-гідрохінон був першим у світі джерелом струму, який взагалі не містив у своєму складі металів, і був дуже дешевим.

Були розроблені потужні паливні елементи і водно-літієві джерела струму для морського використання, спроектовані установки, що акумулюють енергію сонячних і вітрових електростанцій.

Пізніше основним напрямком робіт лбораторії стали літієві джерела струму. Лабораторія має широкі зарубіжні контакти з науковими лабораторіями та підприємствами. Співробітники лабораторії беруть активну участь у міжнародних симпозіумах, публікуються у провідних міжнародних журналах. У лабораторії, обладнаній сучасної експериментальної та комп’ютерною технікою, проходять дослідну практику кращі студенти, тут працюють і навчаються аспіранти, тут вони освоюють технологію наукової роботи та навички викладання.

В напрямку природоохоронних технологій створено принципово нове обладнання для плівково-бульбашкового очищення води від органічних домішок та іонів важких металів, технологія очищення рідких промислових стоків і вилучення з них кольорових металів. Розроблено точний і ефективний метод комп’ютерної діагностики виносу розчинів з гальванічних ванн. Запропоновано компактний і економічний проточний діафрагмовий електрокоагулятор принципово нової конструкції для локального вилучення важких металів з промивної води, що містить домішки іонів в малих концентраціях. На основі цієї технології запропонований метод електрохімічного синтезу гідроксиду нікелю для використання в акумуляторної промисловості.

Сьогодні основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення макрокінетики процесів в системах електролізу і хімічних джерелах струму:

 • твердофазні реагенти хімічних джерел струму: механізми і кінетика електрохімічних процесів, синтез активних речовин для хімічних джерел струму;
 • математичне моделювання макрокінетики електродних процесів;
 • закономірності формування зародків газової фази при електролізі;
 • вивчення механізму аномальної електропровідності на межі розділу газ-електроліт;
 • дослідження макрокінетики електрохімічних процесів і процесів масопереносу на межі електрод-твердополімерний електроліт.

За останні 10 років на кафедрі захищено 9 кандидатських дисертацій, 3 готуються до захисту.

В даний час на кафедрі технічної електрохімії 6 штатних викладачів, з них 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, 4 доценти. Співробітники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації в спеціалізованих організаціях і на підприємствах.

Працює 6-й Український електрохімічний з’їзд (Дніпропетровськ, 2010 р.). На цьому форумі вчені-електрохіміки України доповідають про свої новітні наукові досягнення. Участь у форумі приймають гості з близького і далекого зарубіжжя.

Гості кафедри з Оксфорду. Професор О.С. Ксенжек пояснює принцип роботи фотоелектрохімічного процесу – перспективної технології перетворення енергії сонячного випромінювання в електрику.

Робота III Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», м.Одеса,2015 р.

Напрями наукової діяльності

 • Теорія нестаціонарних електрохімічних методів аналізу кінетики електродних процесів
 • Механізм протікання електродних процесів при високих потенціалах
 • Технологія анодно-іскрового електролізу
 • Енергозберігаючі комплекси у системі електропостачання підприємств
 • Ефективність технологічних систем живлення та споживання електричної енергії

Кафедра на протязі свого існування тісно співпрацювала з провідними підприємствами і науково-дослідними інститутами, такими як ВІАМ, ІЕЛАН, Автопром (м. Москва); інститутом матеріалів (м. Львів); суднобудівними організаціями ( м. Миколаїв), Алмаатинським державним університетом і багатьма іншими. Науково-дослідні роботи провідного вченого В.І. Черненка і його учнів отримали широке визнання вітчизняної і закордонної електрохімічної науки. Було опубліковано більш 200 наукових робіт, отримано 9 авторських свідоцтв, патент Російської Федерації №2017872 , клас D05B57\10/.

Теоретичні дослідження кафедри поширюються  в електротехнічному напрямку. Паралельно кафедра удосконалює технології нанесення покрить шляхом розробки електротехнологічних комплексів “джерело живлення – електролізер”, розробляє енергозберігаючі комплекси у системі електропостачання підприємств. Розроблені та впроваджені на підприємствах малого бізнесу системи автоматичного вмикання резерву АВР та розподільні шафи широкого асортименту з розширеними ступенями захисту, ведеться робота по впровадженню систем диференціального захисту. Особлива увага приділяється розробці та впровадженню систем компенсації реактивної енергії та покращення якості електричної енергії. Фахівцями кафедри електротехніки проводиться постійна робота по удосконаленню електротехнічної бази університету. Розроблені система автоматичного захисту котелень, які опалюють студентські гуртожитки, система компенсації реактивної енергії; впроваджена сучасна система постановочного освітлення актового залу університету, блоки захисту унікального електронного обладнання. Завідувач кафедрою є головою комісії університету з енерготехнагляду.

Перспективними напрямами наукової діяльності кафедри є дослідження і впровадження альтернативних джерел живлення (сонячної, вітрової енергії та ін.); розвиток систем безпаливної енергетики; підвищення ефективності енергетичних установок. Ці проблеми на сьогоднішній день являються дуже актуальними у зв’язку із зменшенням паливних ресурсів України.

Студенти регулярно беруть участь у спеціалізованих конференціях по Україні та у країнах СНД, займаються науковими дослідженнями на кафедрі, беруть участь в олімпіадах. Після закінчення навчання мають право на вступ до аспірантури при ВНЗ. Учні та студенти які займаються науковою діяльністю приймають участь у різноманітних науково-технічних конкурсах.

Олімпіада з технічної електрохімії (Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2010 р.)

Наукова робота студентів в лабораторії літієвих джерел струму та лабораторії електрохімічних воднево-кисневих генераторів. Наукова робота – це творчість, результати наукової роботи студенти доповідають на наукових конференціях та з’їздах, публікують в наукових журналах.

Студенти-електрохіміки на науково-технічній конференції (Київ, КПІ, 2007 р.)
Постерна доповідь студентів на науковій конференції (Львів, 2009 р.)

В 2008 р. Клокун Віталій і Мешкович Марина стали переможцями (2 місце) наукового конкурсу Екоінтелукраїна 2008, в Україні та у США. Їх імена присвоєні окремим астероїдам.

Лабораторний практикум по математичному моделюванню технологічних процесів проходить в дисплейному класі.

Лекція для студентів в залі засідань вченої ради

Завершальний акорд студентського життя – захист дипломної наукової роботи або дипломного проекту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Фотографія на пам’ять про перший день в статусі інженера-технолога, під бронзовим портретом засновника кафедри Володимира Вільгельмовича Стендера. Випуск 2014 р.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошель, М.Д. Теоретичні основи електрохімічної енергетики [Текст] : навчальний посібник / М.Д. Кошель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2002.  – 430 с.
 2. Нефедов, В.Г. Устаткування електрохімічних  виробництв та основи проектування. Частина 1. Конструкції електрохімічних апаратів і допоміжного обладнання [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов, А.Ф. Никифоров.  – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2002.  – 296 с.
 3. Кошель, М.Д. Комп’ютерне моделювання електрохімічних систем і процесів (програмний комплекс «Електра»). Дніпропетровськ, УДХТУ, 2007. – 262 с.
 4. Нефедов, В.Г. Устаткування електрохімічних  виробництв та основи проектування. Частина 2. Технологічні розрахунки електрохімічних апаратів. Частина 3. Основи проектування електрохімічних виробництв [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов.  – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2009.  – 410 с.
 5. Кошель, М.Д. Основи теорії  електрохімічних систем і процесів [Текст] : навчальний посібник / М.Д. Кошель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2011. – 216 с.
 6. Кошель, М.Д. Теоретичні основи електрохімічних систем і процесів [Текст] : навчальний посібник / М.Д. Кошель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 300 с.
 7. Нефедов, В.Г. Устаткування електрохімічних виробництв і основи проектування: збірник завдань [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 150 с.
 8. Нефедов, В.Г. Конструкційні і футеровочні матеріали електрохімічних систем [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов, А.М. Кваша, Н.Г. Баннік. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 240 с.
 9. Нефедов, В.Г. Електрохімічна енергетика. Свинцеві акумулятори: улаштування, виробництво, розрахунки [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Нефедов, Ю.В. Поліщук. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 298 с.
 10.  Кошель, Н.Д. Краткий словарь электрохимических терминов и понятий [Текст] / Н.Д. Кошель. – Днепропетровск : УГХТУ, 2016. – 291 с.

На кафедрі для студентів, що отримують освіту бакалавра за технологічними, механічними та комп’ютерними спеціальностями викладаються наступні дисципліни:

 • електротехніка та основи електроніки;
 • електротехніка та електромеханіка;
 • електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;
 • основи електротехніки та електроніка;
 • загальна електротехніка;
 • електропостачаня промислових підприємств;
 • теорія електричних та магнітних кіл;
 • теорія електричних сигналів та кіл.

Викладачі кафедри, що викладають дисципліни електротехнічного напрямку

Під час навчання в аудиторіях кафедри, яка розташована в механічному корпусі університету, студенти вивчають предмети базової, так і спеціальної підготовки. Кожна навчальна дисципліна містить в своєму складі теоретичний та практичний (лабораторний) блок занять. Всі практичні заняття проводяться в лабораторіях кафедри, що оснащені сучасним електротехнічним обладнанням та експериментальними установками.

Співробітники кафедри кожного року організовують та проводять перший тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів технологічних та механічних спеціальностей з електротехніки. На Республіканських олімпіадах вони займають провідні місця серед студентів технологічних спеціальностей.

Студенти вивчають характеристики випрямлячів