Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНИЙ

адреса: к. 224,Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 753-58-60

e-mail: [email protected]

Начовний Ілля Іванович

Кандидат технічних наук, доцент

Гнатко Олена Миколаївна

 

Бабенко Василь Григорович

 

 

Щіпцова Анастасія Олександрівна

 

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітні програми:
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН)
Галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ)
Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)
Комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма:
Технології машинобудування (ТМ)
Галузь знань:14 Електрична інженерія
Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітня програма:
Теплоенергетика (ЕТТ)
Випускові кафедри:
– машинобудування та інженерної механіки
– обладнання хімічних виробництв
– енергетики
Загальноосвітні кафедри:
– матеріалознавства
– прикладної механіки
– фізики

Прогрес людства не можливий без розвитку техніки. А техніка це машини та обладнання, які використовуються в самих різних галузях промисловості. Інженери механіки – це найбільш розповсюджена професія. Це спеціалісти які на «ти» з технікою як у побуті, так і на виробництві. На механічному факультеті і здійснюється підготовка таких спеціалістів.

Механічний факультет, є одним із старіших факультетів університету: він був заснований у 30-х роках двадцятого століття. у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. Іноваційні методи навчання, високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького колективу, серед яких 10 професорів, докторів наук і 34 доцента, кандидата наук, формують професійну компетентність наших випускників, які завжди затребувані на підприємствах України і за кордоном.

За роки існування на факультеті підготовлено десятки тисяч фахівців. Факультет пишається своїми вихованцями, які прикрашають його історію, серед яких відомі в Україні та за її межами видатні організатори та керівники виробництв, винахідники та вчені: Щербицький В.В. – Голова Ради Міністрів УРСР, Петрищев Г.М. – міністр хімічної промисловості СРСР, Пархоменко В.Д. – міністр освіти і науки України, Оніщенко  О.Г. – ректор Полтавського технічного університету, Півоваров О.А. – ректор Українського державного хіміко-технологічного університету, Нестеров Н.Г. – директор заводу «Склопластик» (м. Северодонецьк), Науменко О.П – деректор по якості та стратегічному розвитку ПАТ «Інтермікро Дельта,Інк».

На факультеті проводиться підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання.

Лекція

Всі спеціальності ліцензовано Міністерством освіти і науки України та мають найвищу ступінь акредитації – IV.

Факультет готує фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

Державна комісія із захисту магістерських робіт уважно слухає доповіді магістрів

За скороченим терміном (2 роки) на  факультеті  проводиться навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дівчата-механіки – це не диво! Токарний верстат – це не міксер!

Кваліфікацію інженера опановують не лише хлопці а також дівчата.

На факультеті з легкістю навчаються студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя.

На факультеті з легкістю навчаються студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя.

Факультет має розташований на набережній р. Дніпро окремий учбово-лабораторний корпус, який оснащено сучасним обладнанням і комп’ютерною технікою. Поряд з корпусом знаходиться гуртожиток, який повністю забезпечує потреби в поселенні іногородніх студентів.

Учбово-лабораторний корпус механічного факультету

В корпусі знаходиться бібліотека з читальною залою.

Для бажаючих отримати водійське посвідчення на першому поверсі корпусу працює вечірня школа з підготовки водіїв.

На факультеті упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних технологій.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу викладачами факультету створюються навчальні системи, щорічно видаються навчальні посібники, монографії, методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних, курсових і дипломних робіт. В навчальному процесі широко впроваджено електронне тестування для контролю теоретичних знань студентів та їх практичних навичок.

У лабораторії електронно-мікроскопічного аналізу кафедри матеріалознавства проводяться дослідження мікроструктури та морфології

На кафедрах факультету проводяться науково-дослідні роботи, до виконання яких широко залучаються студенти всіх курсів.

Проведення лабораторної роботи на кафедрі “Обладнання хімічних виробництв”

Результати наукових досліджень студентів знаходять своє відтворення в статтях, тезах доповідей різних рівней конференції: Всеукраїнських,Міжнародних, а також в нагородах отриманих на олімпіадах.

Найбажаніший момент у Всеукраїнській олімпіаді

А як же проводять вільний час студенти-механіки? На факультеті панує догма – повноцінне та змістовне проведення вільного часу від занять надає студентам сил і наснаги для подальшого оволодіння науками.

Щорічно студенти механічного факультету приймають участь і часто перемагають в одному з найцікавіших і масштабних культурних заходів, який проводиться в університеті, – в конкурсі «Студентська весна».

В розташованому поруч з факультетом спортивному комплексі, який є одним із найкращих в області, студенти мають можливість займатися в різноманітних спортивних секціях, приймати участь у спортивних змаганнях.

Студенти разом з викладачами та співробітниками факультету мають можливість відпочити у спортивно-оздоровчому таборі «Дубовий гай», який розташований у чудовому місці біля села Орлівщина Новомосковського району. В таборі створені всі умови для активного відпочинку, а на розташованій неподалік річці Оріль можна поплавати, позмагатися в стрибках у воду, підкачати м’язи рук, плаваючи на човнах, а також порибалити. Щороку в таборі поширюються чутки про те, що хтось із студентів-механіків в річці зловив золоту рибку…

Сьогодні механічний факультет – це потужний центр з підготовки фахівців-механіків.

Вивчаємо верстат з програмним управлінням.