Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Волкова Світлана Анатоліївна

Волкова Світлана Анатоліївна

Завідувачка кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук

У 1992 році закінчила механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

У 1999 році у Дніпропетровськом національному університеті ім. О. Гончара на факультеті прикладної математики захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики. Працювала зам. відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

З 2005 р. по 2019 р – завідувачка кафедрою обчислювальної техніки і прикладної математики ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

З 2019 р по теперішній час – завідувачка кафедрою програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки.

З 2007 р. по 2014 р. працювала деканом факультету технології високомолекулярних сполук.

З 2007 р по теперішній час є членом екзаменаційної комісії ЗНО України з математики.

За час своєї роботи була нагороджена:

 • нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
 • за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок та підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, нагороджена почесною грамотою міністерства освіти та науки, грамотами губернатора, міського голови та ін.

Лекційні курси:

 • Обчислювальна математика та програмування
 • Інформатика
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Інформатика та системологія
 • Керування ІТ- проектами
 • Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці
 • Методологія та організфція наукових досліджень

 Основні інтереси:

 • Технологія програмування, HTML, CSS, JavaScript,  С++, Python
 • Дослідження нелінійних динамічних процесів з імпульсними впливами, дослідження хаотичних процесів

Публікації: більше ніж 60 публікацій, у тому числі у SCOPUS та в міжнародних виданнях, 2 монографії «Геометрический подход к проблеме стабилизации систем управления» та «Детерміновані стохастичні методи дослідження надійності технічних систем».

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Чернецький Євгеній Вячеславович

Чернецький Євгеній Вячеславович

Доцент, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані системи” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. В 2003 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка” та має кваліфікацію магістра з метрології та сертифікації.

У 2011 році у ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Система автоматизованого контролю параметрів спалювання в теплоенергетичних установках” за напрямом 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Київського політехнічного інституту Є.Т. Володарський.  В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій  та метрології.

З 2009 року обіймає посаду головного метролога ДВНЗ УДХТУ за сумісництвом. З 2016 року працює членом науково-методичної підкомісії міністерства освіти і науки зі спеціальності “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. Є дійсним членом-кореспондентом громадського об’єднання “Академія метрології України” з 2017 року. Була висловлена подяка за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі від Соборної районної ради в місті Дніпро у 2017 році.

Лекційні курси:

 • Метрологія та вимірювання
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Основи промислової електроніки
 • Проектування систем і засобів вимірювання
 • Оптико-механічні вимірювання
 • Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання
 • Основи сучасної метрології

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Метрологія: контроль, методи підвищення точності, оцінювання невизначеності
 • Розробка інноваційних засобів вимірювання

Має спільні наукові розробки з КБ “Південне” в царині інформаційних систем для аерокосмічної промисловості.

Публікації: є автором і співавтором більше 10 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, більше 10 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 7 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Нестеренко Микола Григорович

Нестеренко Микола Григорович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

У 1972 році закінчив фізичний факультет Українського національного університету за спеціальністю «Фізика» та отримав кваліфікацію «фізик, викладач фізики».

У 1986 році у інституті металофізики АН УССР захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Кинетика роста включений при гомогенном распаде пересыщенного твердого раствора в неизотермических условиях» за напрямком 01.04.07 – Фізика твердого тіла. У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.

Лекційні курси:

 • Інформатика та обчислювальна математика
 • Загальний курс фізики

Основні напрямки наукової діяльності:

Фізика: Дифузійні процеси у багатофазних системах з рухомими межами фаз.

Публікації: є автором і співавтором більше 20 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, більше 20 навчально-методичних видань, посібника по курсу загальної фізики (розділ – магнетизм).

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Чорна Олена Сергіївна

Чорна Олена Сергіївна

Старший викладач

У 2002 році з відзнакою закінчила механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримала кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З 2002 до 2006 року навчалася в заочній аспірантурі кафедри автоматизація виробничих процесів Українського державного хіміко-технологічного університету. Після закінчення аспірантури працювала на кафедрі асистентом, викладачем, а з 2017 року – старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

Лекційні курси:

 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Кваліметрія та керування якістю продукції
 • Експериментальні дослідження систем
 • Об’єктне моделювання оптичних систем
 • Методи та засоби вимірювань

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Архітектура ПК
 • Основи алгоритмізації
 • Програмування алгоритмічними мовами
 • Бази даних та СУБД

Публікації: є автором і співавтором більше 40 наукових праць і навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей в 2 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:   

Бойко Сергій Ігорович

Бойко Сергій Ігорович

Учбовий майстер

У 2002 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Працював програмістом, дизайнером та веб-розробником, а з 2014 року працював навчальним майстром на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.