Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Волкова Світлана Анатоліївна

Волкова Світлана Анатоліївна

Завідувачка кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук

У 1992 році закінчила механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.  

У 1999 році у Дніпропетровськом національному університеті ім. О. Гончара на факультеті прикладної математики захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики. Працювала зам. відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

З 2005 р. по 2019 р – завідувачка кафедрою обчислювальної техніки і прикладної математики ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

З 2019 р по теперішній час – завідувачка кафедрою програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки.

З 2007 р. по 2014 р. працювала деканом факультету технології високомолекулярних сполук.

З 2007 р по теперішній час є членом екзаменаційної комісії ЗНО України з математики.

За час своєї роботи була нагороджена:

 • нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
 • за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок та підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, нагороджена почесною грамотою міністерства освіти та науки, грамотами губернатора, міського голови та ін.

Лекційні курси:

 • Обчислювальна математика та програмування
 • Інформатика
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Інформатика та системологія
 • Керування ІТ- проектами

 Основні інтереси:

 • Технологія програмування, HTML, CSS, JavaScript,  С++, Python
 • Дослідження нелінійних динамічних процесів з імпульсними впливами, дослідження хаотичних процесів

Публікації: більше ніж 60 публікацій, у тому числі у SCOPUS та в міжнародних виданнях, 2 монографії «Геометрический подход к проблеме стабилизации систем управления» та «Детерміновані стохастичні методи дослідження надійності технічних систем».

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Тонкошкур Олександр Сергійович

Тонкошкур Олександр Сергійович

Професор, доктор фізико-математичних наук

У 1971 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1985 р. одержав атестат доцента за кафедрою обчислювальної техніки і прикладної математики. У 1993 р. захистив докторську дисертацію та у 1996 р. отримав вчене звання професора за кафедрою радіоелектроніки.

Лекційні курси:

 • Обчислювальна математика та програмування
 • Обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ
 • Інформатика і системологія

Основні напрямки наукової діяльності:

Розробка програмного забезпечення обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань матеріалів, об’єктів та процесів в різних сферах промисловості.

 Публікації: є автором і співавтором 5 монографій, 160 наукових статей, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 8 авторських свідоцтв та патентів, підручника та 17 навчальних посібників; приймав участь в більше як 75 наукових конференціях, опубліковано більше сотні тез доповідей.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:   

Чернецький Євгеній Вячеславович

Чернецький Євгеній Вячеславович

Доцент, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані системи” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. В 2003 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка” та має кваліфікацію магістра з метрології та сертифікації.

У 2011 році у ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Система автоматизованого контролю параметрів спалювання в теплоенергетичних установках” за напрямом 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Київського політехнічного інституту Є.Т. Володарський.  В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій  та метрології.

З 2009 року обіймає посаду головного метролога ДВНЗ УДХТУ за сумісництвом. З 2016 року працює членом науково-методичної підкомісії міністерства освіти і науки зі спеціальності “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. Є дійсним членом-кореспондентом громадського об’єднання “Академія метрології України” з 2017 року. Була висловлена подяка за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі від Соборної районної ради в місті Дніпро у 2017 році.

Лекційні курси:

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Метрологія: контроль, методи підвищення точності, оцінювання невизначеності
 • Розробка інноваційних засобів вимірювання

Має спільні наукові розробки з КБ “Південне” в царині інформаційних систем для аерокосмічної промисловості.

Публікації: є автором і співавтором більше 10 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, більше 10 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 7 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Чернишов Анатолій Андрійович

Чернишов Анатолій Андрійович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Українського державного університету за спеціальністю “Гідроаеромеханіка”, та отримав кваліфікацію механік. Відповідність базової освіти переліку спеціальностей 2015 р. – 113 Прикладна математика.

 У 1982 році у ДВНЗ “Дніпродзержинський технічний університет” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Інтенсифікація технологічних процесів з розпилюванням рідких фаз” за напрямом 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Дніпропетровського хімико-технологічного інституту І.М. Ханін. В 1988 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2014 р. створив систему Web ресурсів з інформатики, інформаційних технологій, математичного моделювання, обчислювальної математики, програмування. Щорічно на цій системі (згідно Google analytics) проводиться понад 14 000 занять користувачами 8 країн світу.

Лекційні курси:

 • Інформатика та інформаційні технології
 • Інформатика
 • Обчислювальна математика та програмування

 Основні напрямки наукової діяльності:

 • Математичне моделювання технологічних процесів
 • Розробка інноваційних засобів розпилювання рідких фаз

Публікації: є автором і співавтором більше 30 наукових публікацій, опублікованих в провідних вітчизняних фахових виданнях, 20 патентів, більше 10 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 8 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Нестеренко Микола Григорович

Нестеренко Микола Григорович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

У 1972 році закінчив фізичний факультет Українського національного університету за спеціальністю «Фізика» та отримав кваліфікацію «фізик, викладач фізики».

У 1986 році у інституті металофізики АН УССР захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Кинетика роста включений при гомогенном распаде пересыщенного твердого раствора в неизотермических условиях» за напрямком 01.04.07 – Фізика твердого тіла. У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.

Лекційні курси:

 • Експериментальне дослідження систем
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Інформаційні технології в метрології
 • Інформатика та обчислювальна математика
 • Загальний курс фізики

Основні напрямки наукової діяльності:

Фізика: Дифузійні процеси у багатофазних системах з рухомими межами фаз.

Публікації: є автором і співавтором більше 20 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, більше 20 навчально-методичних видань, посібника по курсу загальної фізики (розділ – магнетизм).

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Купріна Лариса Олександрівна

Купріна Лариса Олександрівна

Старший викладач

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Прикладна математика» та отримала  кваліфікацію «математик».

Лекційні курси:

 • Обчислювальна математика та програмування.
 • Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Прикладна математика
 • Інформаційні технології

Публікації: є автором і співавтором численних методичних вказівок та наукових публікацій, в тому числі монографії, керівником студентських публікацій.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Чорна Олена Сергіївна

Чорна Олена Сергіївна

Старший викладач

У 2002 році з відзнакою закінчила механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримала кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З 2002 до 2006 року навчалася в заочній аспірантурі кафедри автоматизація виробничих процесів Українського державного хіміко-технологічного університету. Після закінчення аспірантури працювала на кафедрі асистентом, викладачем, а з 2017 року – старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

Лекційні курси:

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Архітектура ПК
 • Основи алгоритмізації
 • Програмування алгоритмічними мовами
 • Бази даних та СУБД

Публікації: є автором і співавтором більше 40 наукових праць і навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей в 2 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:   

Каюн Ігор Георгійович

Каюн Ігор Георгійович

Асистент

У 2006 році закінчив факультет комп’ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, отримав кваліфікацію магістра з метрології та вимірювальної техніки і почав працювати асистентом на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

З 2013 до 2016 року навчався в аспірантурі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології. Зараз є здобувачем кандидатської дисертації і працює над темою “Розробка технології отримання ванадійвмісних фотонних кристалів” під керівництвом кандидата технічних наук, доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології О.П. Мисова.

Проводить лабораторні та практичні заняття з курсів:

 • Мікропроцесорні системи
 • Числові методи та моделювання на ЕОМ

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Програмування мікроконтролерів
 • Комп’ютерне моделювання процесу синтезу фотонних кристалів

З 2013 до 2016 року виконував функції відповідального виконавця науково-дослідної роботи «Фізико-хімічні основи синтезу фотонних кристалів методом самозбірки».

Публікації: є автором і співавтором більше 20 наукових праць та навчально-методичних видань, 2 патентів, брав участь та публікував тези доповідей більше ніж в 10 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Білокінь Вікторія Іванівна

Білокінь Вікторія Іванівна

Асистент

У 2003 році закінчила механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Лекційні курси:

 • Обчислювальна математика та програмування
 • Інформаційні технології керування

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Інформаційні технології, генетичні алгоритми
 • Розв’язання задач оптимізації за допомогою генетичних алгоритмів

Публікації: є співавтором 2 наукових публікацій, опублікованих в журналі «Питання хімії та хімічної технології», більше 10 навчально-методичних видань.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Бойко Сергій Ігорович

Бойко Сергій Ігорович

Учбовий майстер

У 2002 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Працював програмістом, дизайнером та веб-розробником, а з 2014 року працював навчальним майстром на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.