Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Кафедра здійснює набір абітурієнтів та підготовку фахівців за освітніми програмами:
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
  • бакалаври на базі повної загальної середньої освіти
  • бакалаври на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
  • магістри за освітнім напрямком автоматизація бізнес-процесів
  • магістри за освітнім напрямком інтелектуальні комп’ютерні системи керування та експертиза якості
 • Метрологія та Інформаційно-вимірювальна техніка:
  • бакалаври на базі повної загальної середньої освіти
  • бакалаври на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
  • магістри (вибірковий блок “Оптичні вимірювання” чи “Нанометричні вимірювання”)

Навчальний процес організовано з елементами Європейської кредитнотрансферної системи. Розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. Профільні дисципліни кафедри мають комп’ютерні програми, дипломні проекти та роботи виконуються на 100% з використанням ЕОМ.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які включають рейтингову картку, конспект лекцій, завдання для лабораторних та практичних робіт, екзаменаційні питання та інше. Викладачі кафедри постійно займаються науково-методичною та науковою роботою.

Студенти навчаються за найсучаснішими навчальними планами, які щорічно оновлюються відповідно до актуальних тенденцій сучасності. В них враховуються не тільки останні досягнення в IT-індустрії, а й потреби реального сектора виробництва світу взагалі й України зокрема. А в процесі навчання наші викладачі допоможуть магістрам і бакалаврам висловити і реалізувати свої погляди на модернізацію промисловості в тих галузях, які їм найбільш цікаві. Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях.

Велика увага на кафедрі КІТ та А приділяється інтеграції навчання студентів з наукою та виробництвом. В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.