Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Кафедра здійснює набір абітурієнтів та підготовку фахівців за освітньою програмою
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
    • бакалаври на базі повної загальної середньої освіти
    • бакалаври на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
    • магістри за освітнім напрямком автоматизація бізнес-процесів
    • магістри за освітнім напрямком інтелектуальні комп’ютерні системи керування та експертиза якості

Навчальний процес організовано з елементами Європейської кредитнотрансферної системи. Розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. Профільні дисципліни кафедри мають комп’ютерні програми, дипломні проекти та роботи виконуються на 100% з використанням ЕОМ.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які включають рейтингову картку, конспект лекцій, завдання для лабораторних та практичних робіт, екзаменаційні питання та інше. Викладачі кафедри постійно займаються науково-методичною та науковою роботою.

Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях.

Велика увага на кафедрі КІТ та А приділяється інтеграції навчання студентів з наукою та виробництвом. В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри.