Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Підготовка інженерів з засобів контролю і автоматичного керування технологічними процесами хімічної технології розпочата в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті в 1956 році на кафедрі загальної хімічної технології. Навчальний процес забезпечували доценти: Михайло Борисович Карцинель і Микола Микитович Мальцев, а також старший викладач Н.С. Янковська.

У 1959 році підготовка фахівців була передана окремо створеній кафедрі автоматизації виробничих процесів. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Григорій Іванович Сипченко, що очолював її до 1966 року. Потім кафедрою завідували кандидати технічних наук, доценти: Михайло Борисович Карцинель (1966 – 1968 рр.), Микола Микитович Мальцев (1968 – 1976 рр.), Володимир Петрович Волосніков (1976 – 1982 рр.), Владислав Якович Тришкін (1982 – 2001 рр.), Олег Петрович Мисов (2001 – 2016 рр.), доктор технічних наук, професор Юрій Карлович Тараненко (2016 – 2018 рр.). З жовтня 2018 року її знову очолює кандидат технічних наук, доцент Мисов Олег Петрович.

З початку утворення на кафедрі основна увага була приділена двом основним напрямкам діяльності: методичному забезпеченню дисциплін, що викладаються, і науковим дослідженням із проблем автоматизації хіміко-технологічних процесів.

Штат кафедри АВП 1964 рік

Кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю “Автоматизоване керування технологічними процесами” і, з 1996 року – “Метрологія та вимірювальна техніка”. Поява другої спеціальності пов’язана зі стрімким збільшенням інформаційної складової частини автоматизованих систем керування технологічними процесами, виникненням високоточних і надійних методів і технічних засобів вимірів, впровадженням засобів обчислювальної техніки для вимірів і керування. За роки свого існування кафедра підготувала кілька тисяч фахівців в галузі автоматизації і вимірювальної техніки.

На 2023 рік навчальний процес з дисциплін кафедри здійснюють 2 професори, 7 доцентів, 2 старших викладача.

Кафедра обладнана сучасними засобами мікропроцесорної і вимірювальної техніки, має 2 комп’ютерних класи та 6 оснащених лабораторій.

Співробітники і випускники кафедри захистили 35 кандидатських і 6 докторських дисертацій, у тому числі: П.Г. Сорока – завідувач кафедри УДХТУ, В.З. Барсуков – завідувач кафедри Національного університету технологій і дизайну (Київ), В.І. Лісогор – завідувач кафедри Вінницького політехнічного інституту, Б.А. Блюсс – завідувач відділу ІГТМ (Дніпропетровськ), І.Г. Нестеров – генеральний директор ВО “Склопластик”.