Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців-менеджерів та фахівців-економістів, обізнаних у питаннях управління підприємствами та організаціями, логістичної організації господарської діяльності підприємства, формування стратегії розвитку та політики діяльності підприємств, комунікативної політики та управління персоналом.

Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах. При проведенні навчального процесу впроваджується застосування інтерактивних методів навчання: проблемних лекцій-дискусій, тренінгів, круглих столів, рольових ігор, а також комп’ютерних інтерактивних мультимедійних навчальних матеріалів. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Велика увага на кафедрі приділяється сучасним формам організації навчального процесу, що передбачають застосування комп’ютерних технологій, – переважна частина лабораторних і практичних занять проводяться у комп’ютерних класах, лекції проводяться з використанням графо- та мультимедійного проектора.

Звернення до батьків абітурієнтів!

Всі знають, наскільки важливий аспект безпеки життя. Особливо ми, батьки, турбуємося про адаптацію дочки або сина в дорослому житті після закінчення школи. У нашому університеті, на кожному факультеті та кафедрі, діє така система адаптації. Вона включає інститут кураторства, групу психологічної допомоги, заступників деканів з виховної роботи. Крім цих основних учасників в групу підтримки входять завідувачі кафедр, рада студентів, юридичний відділ, коменданти гуртожитків.

Коли ваша дитина стане студентом нашого університету, ви будете мати постійний зв’язок з куратором, деканатом, отже будете в курсі успіхів і проблем вашої дитини.

Ми чекаємо ваших дітей на Економічному факультеті, де цікаво і безпечно навчатися!