Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців-менеджерів та фахівців-економістів, обізнаних у питаннях управління підприємствами та організаціями, логістичної організації господарської діяльності підприємства, формування стратегії розвитку та політики діяльності підприємств, комунікативної політики та управління персоналом.

Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах. При проведенні навчального процесу впроваджується застосування інтерактивних методів навчання: проблемних лекцій-дискусій, тренінгів, круглих столів, рольових ігор, а також комп’ютерних інтерактивних мультимедійних навчальних матеріалів. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Велика увага на кафедрі приділяється сучасним формам організації навчального процесу, що передбачають застосування комп’ютерних технологій, – переважна частина лабораторних і практичних занять проводяться у комп’ютерних класах, лекції проводяться з використанням графо- та мультимедійного проектора.