Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

Колектив кафедри досліджує актуальні проблеми стратегічного управління суб’єктами господарювання, займається питаннями формування господарського та фінансово-кредитного механізму на підприємствах хімічній промисловості України; досліджує організаційно-економічний механізм інноваційних процесів у хімічній промисловості; вивчає кон’юнктуру ринку та конкуренції виробників промислових товарів; обґрунтовує теоретико-методологічні та методичні підходи ефективного розвитку промислових підприємств.

Кафедрою обґрунтовано рекомендації щодо особливостей господарювання в умовах ринку підприємств лакофарбової, шинної промисловості, мінеральних добрив, тощо. 

Пріоритетними тематичними напрямами для фундаментальних та прикладних досліджень кафедри менеджменту та фінансів обрано наступні:

  1. Реалізація стратегічних рішень в сфері менеджменту та фінансів.
  2. Формування мотиваційного механізму організацій.
  3. Проблеми управління і фінансування інноваційно-інвестиційних проектів.
  4. Проблематика застосування новітніх фінансових інструментів і технологій в сферах публічних та корпоративних фінансів, фінансового і страхового ринків.

Науковці кафедри менеджменту та фінансів проводять активну роботу щодо розвитку та підтримки наукової діяльності студентів, що відображається у виступах з доповідями та публікаціях тез доповідей на вітчизняних і зарубіжних наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів. Протягом 2015-2019 рр. разом зі студентами викладачі кафедри менеджменту та фінансів взяли участь у наступних наукових конференціях: Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (м. Дніпро, 2015 р., 2017 р., 2019 р.), І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції» (м. Дніпро, 2016 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні наукові та інноваційно-інветсиційні програми: досвід та результати» (м. Дніпро, 2017 р.), І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг майбутнього : виклики та реалії» (м. Київ, 2017 р.), ІІІ Міжнародний євразійський конгрес економіки і соціальних наук (м. Дніпро, 2018 р.), Х Міжнародна Інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України : проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2019» (м. Харків, 2019 р.). За результатами наукової діяльності у співавторстві з аспірантами та студентами опубліковано 7 статей у наукових фахових виданнях, 3 – у інших виданнях, 28 наукових тез.

Перспективним напрямом наукової діяльності кафедри спільно зі студентами є активна участь у постійно діючих наукових конференціях: Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології», Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань, Міжнародній Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України : проблеми, перспективи, ефективність «Форвард».