Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

Яшкіна Наталія Вікторівна

Яшкіна Наталія Вікторівна

В.о. завідувача кафедри, доцент, к.т.н.

Захистила дисертацію за спеціальністю 05.02.21 – Організація виробництва на тему «Обґрунтування оптимальної технічної стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів в умовах переходу до ринкової економіки».

Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут у 1988 р. за спеціальністю «Економіка та організація гірничої промисловості».

Наукові інтереси: стратегічний розвиток вітчизняних підприємств, управління інвестиціями підприємства, оцінка та управління потенціалом підприємства.

Дисципліни, що викладаються: Інвестиційний менеджмент, Управління потенціалом підприємства, Стратегія підприємства, Управління змінами, Стратегічне управління підприємства.

Профіль у Google Scholar

Конащук Вадим Леонтійович

Конащук Вадим Леонтійович

Доцент, к.е.н

Захистив дисертацію за спеціальністю 08.07.03 – Економіка будівництва на тему «Організаційно-економічний механізм формування цінової політики будівельних підприємств».

Закінчив у 1983 р. Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», в 1992 р. Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Економіка та соціологія праці».

Наукові інтереси: економіка проектно-орієнтованої діяльності, інновації, інвестиції.

Дисципліни, що викладаються: інвестування, фінанси підприємств, страхування, управління витратами.

Профіль у Google Scholar

Потьомкін Дмитро Миколайович

Потьомкін Дмитро Миколайович

Доцент, к.е.н.

Захистив дисертацію за спеціальністю 08.07.01 – Економіка промисловості на тему: «Оцінка і аналіз економічної ефективності виробництва в умовах його інтенсифікації на прикладі шинної промисловості».

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1983 р. за спеціальністю «Економіка праці».

Наукові інтереси: Управління персоналом промислового підприємства, контроль та управління якістю, дослідження та вирішення конфліктних ситуацій на підприємстві.

Дисципліни, що викладаються: Менеджмент персоналу, Менеджмент у виробництві, Управління персоналом, Менеджмент, Управління якістю.

Профіль у Google Scholar

Радін В’ячеслав Миколайович

Радін В’ячеслав Миколайович

Доцент, к.е.н.

Захистив дисертацію за спеціальністю 08.07.01 – Економіка промисловості на тему: «Удосконалення системи аналізу та виявлення резервів знижування матеріаломісткості продукції».

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1972 р. за спеціальністю «Гірничі машини і комплекси».

Наукові інтереси: управління виробничими операціями, економічний аналіз діяльності вітчизняних підприємств.

Дисципліни, що викладаються: Економічний аналіз, Операційний менеджмент, Основи менеджменту, Менеджмент у виробництві.

Профіль у Google Scholar

Рябцева Ольга Євгенівна

Рябцева Ольга Євгенівна

Доцент, к.е.н.

Захистила у 2015 році дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами на тему:  «Мотиваційний механізм як складова управління витратами металургійних підприємств».

Закінчила у 2006 році Національний гірничий університет, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Наукові інтереси: управління персоналом, мотивація як функція менеджменту, розробка мотиваційного механізму промислових підприємств, стратегічне управління підприємствами.

Дисципліни, що викладаються: Мотиваційний менеджмент, Менеджмент організацій та корпоративне управління, Антикризовий менеджмент, Теорія організації, Державне та регіональне управління, Конфліктологія, Менеджмент у виробництві.

Профіль у Google Scholar

Скрипник Оксана Володимирівна

Скрипник Оксана Володимирівна

Викладач кафедри.

Закінчила в 2002 році Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – Менеджмент організацій.

Наукові інтереси: удосконалення системи управління персоналом підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства, стратегічні напрями розвитку підприємств.

Дисципліни, що викладаються: Введення до спеціальності, Управління потенціалом підприємства, Муніципальний менеджмент, Екологічний менеджмент, Ринкова трансформація економіки регіонів, Основи менеджменту, Менеджмент у виробництві, Контролінг.

Профіль у Google Scholar

Ханенко Алла Валеріївна

Ханенко Алла Валеріївна

Доцент, к.е.н.

Захистила у 2015 році дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами на тему: «Управління складською діяльністю з використанням інструментів логістики на підприємствах машинобудування».

Закінчила в 2009 році Запорізьку державну інженерну академію, спеціальність – Менеджмент організацій.

Наукові інтереси: управління логістичними процесами на підприємстві.

Викладає дисципліни: Економіка і фінанси, Ринкова трансформація економіки регіону, Контролінг, Стандартизація та сертифікація в хімічній промисловості.

Профіль у Google Scholar

Чернишева Олена Михайлівна

Чернишева Олена Михайлівна

Доцент, к.е.н.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств шинного виробництва».

Закінчила в 1997 році Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – Економіка підприємства.

Наукові інтереси: формування стратегії підприємств хімічної промисловості, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та галузей, стратегічне управління підприємствами шинного виробництва, оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства.

Дисципліни, що викладаються: Менеджмент, Організаційне проектування підприємств хімічної промисловості, Формування бізнес-моделей підприємств, Менеджмент конкурентоспроможності, Міжнародний менеджмент.

Профіль у Google Scholar