Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Нові спеціальності на кафедрі філології та перекладу:

Вступна кампанія 2022 розширила можливості кафедри філології та перекладу ДВНЗ УДХТУ як випускової. До переліку спеціальностей, які буде випускати кафедра, додалися дві нові: спеціальності 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова та 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Ми будемо готувати сучасних учителів іноземної мови й зарубіжної літератури, здатних до творчої педагогічної діяльності, адаптованих до різних умов праці, зацікавлених у саморозвитку й самовдосконаленні за спеціальністю 014.021. Спеціальність 014.01 відкрита для абітурієнтів, які мають покликання бути компетентним вчителем української мови, української та зарубіжної літератур і зможуть вирішувати складні професійні завдання, організовувати навчальну й виховну роботу на належному рівні, розв’язувати проблеми комплексного характеру в освітній, науковій і літературно-видавничій галузях.

2020 рік став роком нових можливостей для кафедри кафедри філології та перекладу ДВНЗ УДХТУ. Після відкриття нової спеціальності 035 Філологія (Переклад включно) наприкінці 2019 року, кафедра перейшла на новий етап свого розвитку і стала не тільки загальноосвітньою, але й випусковою. Приймальна кампанія 2020 привела до нас наших дебютантів – перших 11 студентів, які почали навчання за новою спеціальністю 035 Філологія. Вони наші перші ластівки, наші первістки, і ми дуже раді, що можемо допогти їм реалізуватися у цікавій і нелегкій професіїї перекладача.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підвищення рівня знань наших студентів – постійна робота кафедри. У Навчально-науковому Центрі з підготовки іноземних громадян  проводяться щорічні курси із розмовної та ділової англійської мови  підримують знання наших студентів на високому рівні. Студенти, які готуються до вступу у магістратуру також проходять підготовку на мовних курсах, організованих  Навчальним-науковим Центром ДВНЗ УДХТУ.

Кафедра ФП давно і плідно працює з Навчально-науковим Центром з підготовки іноземних громадян . Викладачі кафедри допомагають іноземним абітурієнтам і студентам оволодіти  українською мовою для успішного навчання у ДВНЗ УДХТУ та інших закладах вищої освіти України.

Випускники центру довузівської підготовки

 Щорічно бібліотека кафедри поповнюється добіркою методичної літератури, що розроблена нашими викладачами:

 1. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальність 226 «Фармація» [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 51 с.
 2. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» за професійним спрямуванням для магістрів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 68 с.
 3. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальності 162 «Біотехнологія» [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 65 с.
 4. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки для контролю знань з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей 131, 133, 144 [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич, Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с.
 5. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичних компетенцій студентів-магістрів спеціальностей 131, 133, 144 [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич. Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 54 с.
 6. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки для самостійного читання за фахом з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів-магістрів усіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки /             І.П. Олешкевич. Т.Є. Єременко, І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 68 с.
 7. Савченко, О.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів економічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / О.В. Савченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 50 с.
 8. Михайлова, А.С. Тестові завдання з німецької мови для студентів 1 курсу всіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 26 с.
 9. Михайлова, А.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» для студентів 1 курсу усіх спеціальностей (початковий рівень) [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, В.О. Лементарєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с.
 10. Михайлова, А.С. Практикум з розвитку лінгвістичних компетенцій з німецької мови для студентів-магістрів [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, О.М. Зуєв. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 57 с.
 11. Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей [Текст] / укл. О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко, А.А. Свєтлічна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 98 с.
 12. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для формування комунікативної компетенції за освітнім рівнем «Магістр» для студентів економ ічних спеціальностей, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 // Анатайчук І.М. – 77 с.
 13. Методичні вказівки до практичної роботи (тестові зав дання) з дисципліни «Англійська мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів усіх спеціальностей (частина І), Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 // Анатайчук І.М. – 46 с.
 14. Методичні вказівки до практичної роботи (тестові зав дання) з дисципліни «Англійська мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів усіх спеціальностей (частина ІІ), Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 // Анатайчук І.М. – 42 с.
 15. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Історія основної іноземної мови» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія», Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 // Анатайчук І.М. -36 с.
 16. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» за освітнім рівнем «Магістр» для студентів економічних спеціальностей (частина 2); Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2019// укл. Савченко О.В
 17. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» за освітнім рівнем «Магістр» для студентів економ мічних спеціально стей (частина 3); Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020//укл Савченко О.В. Свєтлічна А.А.
 18. Методичні вказівки з організації самос тійної роботи з дис ципліни «Англій ська мова» до вдосконалення навичок технічного перекладу за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів технолог; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020// укл Савченко О.В.
 19. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основна іноземна мова» (Англійська) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія»; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 // укл. Савченко О.В
 20. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів економіч них спеціальностей 051, 075, 073, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2019 //Олешкевич І.П. Єременко Т.Є. -39 с.
 21. Методичні вказівки до практичних занять (для контро лю знань) з дисци пліни «Англійська мова» за освітнім рівнем «Магістр» для студентів технологічних спеціальностей// Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 , Олешкевич І.П., Сазонова В.С. -31 с.
 22. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для розвитку комунікативних компетенції аспірантів та по шукачів усіх спеціальностей, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 // Олешкевич І.П -44
 23. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Французька мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів усіх технологічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / І.М. Коваленко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 26 с.
 24. Методичні вказівки до практичної роботи (тестові завдання) з дисципліни «Французька мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 1 курсу усіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / І.М. Коваленко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 34 с.
 25. Методичні вказівки до практичної роботи (тестові зав дання) з дисципліни «Французька мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів І курсу усіх спеціальностей (частина ІІ), Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020  / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – с.37
 26. Методичні вказівки для практичної роботи над перек ладом науково-технічної літерату ри французькою мовою за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів І курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія (123) /  Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020  / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – с.41

Навчально-методична література для спеціальності 035 (Філологія)

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Латинська мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для сту дентів спеціальності 035 (Філологія), ч.І, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020  / І.М. Коваленко – с. 24.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплі ни «Теорія граматики» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 3 курсу спеціальності 035(Філологія). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022, Сазонова В.С. -60 с.
 3. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Актуальні проблеми романо-германського перекладознавства» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія». Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022//Анатайчук І.М.-48 с
 4. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Історія основної іноземної мови» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія», Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022//Анатайчук І.М.- 43 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Історія основної іноземної мови» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія», Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 // Анатайчук І.М. -36 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплі ни «Вступ до літературознавства» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035(Філологія). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022, Сазонова В.С. -29 с.
 7. Методичні вказівки до практичних занять для контролю знань з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035(Філологія).Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 / Л.М. Забрудська. – С.25
 8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Латинська мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для сту дентів спеціальності 035 (Філологія), ч.І, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020 / І.М. Коваленко – С. 24
 9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Латинська мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальньсті 035 (Філологія), (частина 2). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022/ І.М. Коваленко – С. 25
 10. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Латинська мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 (Філологія). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022/ І.М. Коваленко – С. 25
 11. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплі ни «Третя іноземна мова» (Німецька) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія» , Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 // Михайлова А.С – 25с
 12. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплі ни «Третя іноземна мова» (німецька) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 2 курсу спеціальності 035(Філологія) Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 // Михайлова А.С – 24с
 13. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисциплі ни «Третя іноземна мова» (німецька) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 1 курсу спеціальності 035(Філологія). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 // Михайлова А.С – 24с
 14. Олешкевич І.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вступ до мовознавства» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 / І.П. Олешкевич. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 29 с.
 15. Олешкевич І.П. Методичні вказівки до практичних занять для контролю знань з дисципліни «Вступ до мовознавства» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «035 Філологія» / Уклад. І.П. Олешкевич – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26 с.
 16. Олешкевич І.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вступ до перекладознавства» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 (Філологія) / Уклад. І.П. Олешкевич – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 34 с.
 17. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основна іноземна мова» (Англійська) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія»; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 // укл. Савченко О.В
 18. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Основна іноземна мова» (англійська) за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 035 «Філологія». Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022. укл Савченко О.В.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Олімпіади з іноземної мови:

Щорічно на кафедрі проводяться студентські олімпіади з англійської, французської та німецької мов серед наших студентів. Вони слугують першим етапом всеукраїнської олімпіади з іноземної мови серед студентів немовних вишів. Переможці університетської олімпіади продовжують захищати честь ДВНЗ УДХТУ на другому етапі, який проходить у різних містах України.

Навчальна діяльність кафедри філології та перекладу сьогодні:

Зараз у центрі уваги колективу кафедри питання розробки робочих програм і підготовки матеріалів для роботи за новою освітньою програмою Гуманітарні науки. Наприкінці 2019 року було отримано ліцензію на відкриття нової спеціальності 035 Філологія (переклад включно) на базі кафедри філології та перекладу.

Окрім цього кафедри філології та перекладу продовжує пошук нових психолого-педагогічних шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу у ЗВО. Колектив кафедри приділяє значну увагу пошуку нових технологій навчання іноземної мови. Викладачі беруть участь у конференціях, семінарах з цієї тематики.

Значне місце в роботі кафедри займає виховна робота серед студентів: організуються зустрічі, вечори кафедри зі студентами.