Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

В УДХТУ іноземні мови викладаються з початку його організації. Спочатку був створений кабінет іноземних мов, який згодом переріс в кафедру. Керівником кафедри був викладач німецької мови, інженер за освітою А.М. Агроскін. У 30-і і перші роки після війни, кафедру очолювали А.І. Прейкмас, Б.Б. Іваницька, С.П. Михальченко, А.К. Гусельникова, Б.А. Коротков.

Зі збільшенням навантаження розширився склад викладачів. На кафедрі почали працювати А.П. Кузнєцова, В.Г. Артюхова, В.Я. Корепанова, І.Ф. Кузьмич, В.Є. Коваленко, Е.Б. Малкіна, Ю.Ф. Дрелевській, М.І. Князєва та ін.

З 1952 р. на кафедрі організовано дві секції: англійської та німецької мови (секція німецької мови мала також підсекцію французької мови). З 1960-1968 рр. очолювала кафедру Г.А. Соболевська. Кафедра поповнилася викладачами: М.І. Остапченко, Л.В. Чернишова, А.І. Дроніна, М.А. Ляшенко, Д.П. Веселова та ін.

Значно посилюється методична робота. Поряд з навчальними посібниками викладання іноземних мов здійснюється також спеціалізованими методичними розробками, яких було видано більше 40. Кафедра готує збірник текстів для читання англійською, німецькою та французькою мовами. Доцент А.П. Кузнєцова і викладач Н.П. Грошина підготували і надрукували “Книгу для читання по хімії англійською мовою”, А.П. Кузнєцова і М.Я. Ляшенко – “Книгу для читання англійською мовою для студентів-механіків”.

У 1962 році на кафедрі був створений кабінет іноземних мов, який очолив викладач англійської мови Б.М. Злобін. У кабінеті створюються каталоги літератури з питань теорії та методики навчання; застосовується звукозаписна і звуковідтворююча апаратура. У 1961 році на кафедрі був створений гурток інтернаціональної дружби. Серед напрямів його діяльності слід відзначити роботу в закріпленні знань іноземних мов студентами. Науково-дослідна робота кафедри знайшла своє відображення у захисті кандидатських дисертацій викладачами В.І. Артюхової та А.П. Кузнєцової 1965-1966 рр.

У 1968 р. завідувачем кафедри стає кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Артюхова, а з 1978 р. – кандидат педагогічних наук доцент Н.М. Петренко. У 80-ті роки склад кафедри налічував 26 викладачів, у тому числі: кандидати філологічних наук, доценти А.Д. Горбань, Т.В. Стародубцева, С.П. Кожушко, В.І. Артюхова, А.П. Кузнєцова. За ці роки видано 45 методичних розробок англійською, 15 – німецькою і 12 – французькою мовами. Створюється студентське бюро перекладів, в якому студенти на практиці використовують свої знання іноземної мови.

З 1994 по 1995 рік кафедрою завідував доктор філологічних наук, професор А.Я. Алексєєв, а з 1995 р до 2018 р кафедру очолювала старший викладач А.С. Михайлова. У 2018 році головування кафедрою взяв на себе О.В. Савченко. 1.07.22. назву кафедри іноземних мов було змінено на кафедра філології та перекладу. Тепер кафедра філології та перекладу є складовою факультету економіко-гуманітарних наук та права ДВНЗ УДХТУ. Кафедра випускає бакалаврів за спеціальностями 035 Філологія, 014 Середня освіта.

У 2018 році зав. кафедрою іноземних мов ДВНЗ УДХТУ став доц. О.В. Савченко.

Щорічно проводяться олімпіади, конференції, конкурси на кращого викладача. Сьогодні на кафедрі працюють один доцент; 5 старших викладачів.

Викладачі та аспіранти кафедри приймають активну участь у науково-дослідній, навчальній та виховній роботі.

Наприкінці 2019 року було отримано ліцензію на відкриття нової спеціальності 035 Філологія (переклад включно) на базі кафедри іноземних мов. 2020-2021 навчальний рік став початком кафедри іноземних мов ДВНЗ УДХТУ як випускової. Одинадцять студентів-першокурсників поповнили лави студентів Хім-Теху, та навчаються за спеціальностю 035 Філологія (переклад включно). Професія перекладача затребувана завжди, особливо сьогодні, коли через глобалізацію перекладацький ринок перебуває на підйомі. Справжній перекладач буде завжди мати роботу, бо мова – це сила та нескінченні можливості.

У 2021 на кафедрі було відкрито нову спеціальність “Середня освіта” Приходь до кафедри філології та перекладу ДВНЗ УДХТУ, щоб стати фахівцем перекладу та професіоналом своєї справи!