+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В’ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

адреса: к. 111, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-66

тел.: +38 (0562) 47-05-66

e-mail: cement_materials@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра

Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітні програми:

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

 Хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ)

 Кафедра хімічної технології в’яжучих матеріалів була створена в 1977 році.

З вересня 1953 року в університеті почала функціонувати кафедра технології силікатів, яка в 1977 році була розділена на дві: хімічної технології кераміки та скла і хімічної технології в’яжучих матеріалів. З 1998 року на кафедрах ведеться підготовка магістрів.

На теперішній час до складу кафедри ХТВМ входять 1 професор, 3 доценти, 1 старший викладач та 3 асистенти. Учбово-допоміжний персонал складається із 3 чоловік: зав. лабораторією, інженера 1 категорії та учбового майстра.

На кафедрі здійснюється випуск студентів за наступними спеціалізаціями:

технологія та обладнання виробництв цементу та виробів з нього;технологія та обладнання виробництв вапна та гіпсу та виробів з них.

Основні наукові напрямки кафедр спрямовані на розробку нових складів і технологій одержання в’яжучих матеріалів і виробів на їх основі різного функціонального призначення з вирішенням екологічних і енергетичних проблем.