Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В’ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Сігунов Олексій Олександрович

Сігунов Олексій Олександрович

завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив у 2002 році Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих силікатних матеріалів” (кваліфікація   магістр, викладач ВНЗ, інженер-технолог). Захистив у 2006 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема дисертації “Енергозберігаюча технологія виробництва портландцементного клінкеру на основі грубомеленої сировинної суміші, яка включає доменний гранульований шлак”.

Дисципліни, що викладає: лекції з дисциплін “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”, “Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”, “Технологія виробництва цементу та виробів на його основі” для студентів спеціальності “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Є керівником дипломних проектів і робіт студентів ступенів бакалавр та магістр.

Область наукових інтересів: Розробка та модифікація властивостей складів легких та важких бетонів, а також одержання нових видів спеціальних цементів. Займається підготовкою науково-педагогічних кадрів. Має право наукового керівництва аспірантами за фахом 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

Публікації: Має понад 60 наукових праць, з них понад 25 статей, 2 авторських свідоцтва та патенти на винахід. Є автором навчального посібника з грифом МОН.

Білий Олександр Якович

Білий Олександр Якович

доцент, кандидат технічних наук

Закінчив у 1992 році Дніпропетровський хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Технологія тугоплавких неметалічних силікатних матеріалів” (кваліфікація – інженер-хімік-технолог).

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 – “Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів”, тема дисертації – “Теплоізоляційний матеріал на основі відходів металургійного виробництва та деяких глин” в спеціалізованому вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Вчене звання доцента кафедри хімічної технології в’яжучих матеріалів присвоєно в 2004 році.

Дисципліни, що викладає: «Основи технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів», «Технологія виробництва цементу та виробів на його основі», «Механічне обладнання, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів».

Область наукових інтересів: Розробка складів і технології виробництва силікатної цегли.

Публікації: Має понад 80 наукових праць, серед них – 37 статей, тез доповідей – 18, авторських свідоцтв і патентів на винахід – 1. 

Салєй Андрій Аркадійович

Салєй Андрій Аркадійович

асистент, кандидат технічних наук

Закінчив у 2012 році Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Захистив кандидатську дисертацію у 2016 році за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема дисертації «Електроізоляційні склоемалеві та склокристалічні покриття для виробів з кольорових металів». З 2017 року працює на посаді асистента кафедри.

Дисципліни, що викладає: «Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи», «Основи проектування хімічних виробництв», «Хімічна технологія спеціальних видів виробів з тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Область наукових інтересів: розробка технології одержання повітряних в’яжучих з природної сировини.

Публікації: співавтор понад 18 наукових праць, серед них – 5 статей, тез доповідей – 9, авторських свідоцтв і патентів на винахід – 4.

Кравченко Тетяна Володимирівна

Кравченко Тетяна Володимирівна

старший викладач

В 1993 г закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут  за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких тугоплавких і силікатних матеріалів (кваліфікація інженер-хімік-технолог).

Дисципліни, що викладає: Лекційний курс: “Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології”, “Технологія цементів та виробів з нього”, Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”, також з цих дисциплін проводить лабораторні та практичні заняття.

Займається науково-дослідною роботою, а також громадською роботою на факультеті.

Наукові інтереси: Пошук і дослідження  нових сировинних матеріалів для отримання  теплоізоляційних матеріалів, розробка та удосконалення сировинної суміші для   виготовлення газогіпсу.

Публікації:  Співавтор понад 30 наукових  праць та 3 патентів на винахід.

Фоменко Галина Валеріївна

Фоменко Галина Валеріївна

cтарший викладач кафедри Хімічної технології в’яжучих матеріалів, вчений секретар кафедри, секретар вченої ради факультету ОТС, член науково-методичної ради ДВНЗ УДХТУ.

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1985 році (диплом з відзнакою), факультет Технології силікатів за спеціальністю хімічна технологія в’яжучих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога. Після закінчення аспірантури за спеціальністю «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» у 1990 році працює на кафедрі ХТВМ.

Викладає дисципліни: «Основи проектування хімічних виробництв», «Обладнання та основи проектування виробництв ТН та СМ», «Виробництво повітряніх і автоклавних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі», «Методологія та організація наукових досліджень». Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Фізична хімія ТН і СМ». Керує курсовим та дипломним проектуванням, являється консультантом науково-дослідних дипломних робіт (в тому числі – комплексних міжвузівських науково-дослідних дипломних робіт).

Наукові інтереси – в напрямку дослідження складів та властивостей повітряних в’яжучих матеріалів, розробки складів сировинних сумішей автоклавних в’яжучих та дослідженні властивостей виробів на їх основі. Також – в напрямку розробки склокристалічних матеріалів з високими діелектричними властивостями з використанням енергозберігаючих технологій.

Співавтор понад 40 наукових праць, в тому числі 2 авторських свідоцтва, 12 статей у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, понад 26 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Сиволоб Наталія Борисівна

Сиволоб Наталія Борисівна

викладач

У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” (кваліфікація магістр, інженер-технолог).

Дисципліни, що викладає: Лекційні курси. 1.Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. 2. Інтелектуальна власність. Лабораторні заняття. 1. Хімічна технологія в’яжучих матеріалів. 2. Математичне моделювання та застосування ЕОМ в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

Область наукових інтересів: Модифікація властивостей повітряних в’яжучих матеріалів.

Мусіна Аліна Олександрівна

Мусіна Аліна Олександрівна

аспірант

 

Алексєєва Якиліна Іванівна

Алексєєва Якиліна Іванівна

завідуюча лабораторією

 

 Щербина Віталіна Володимирівна

Щербина Віталіна Володимирівна

інженер 1 категорії

 

Кахікало Олександр Васильович

Кахікало Олександр Васильович

учбовий майстер