Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Не здав ЗНО❓Тобі до нас 👇

До уваги абітурієнтів!

Інформація для тих, хто вирішив після 9 класу вступити до коледжу, а також для випускників 11 класу, які здали тільки 1-2 предмети ЗНО, або взагалі не здавали ЗНО

Прийом документів та заяв продовжено!

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» здійснює прийом на базі 9 і 11 класів на рівень фахового молодшого бакалавра до структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки».

Термін подачі документів та заяв: з 1 серпня 2020 року до 18.00 год. 22 серпня 2020 року.

Категорії вступників та умови вступу:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – на денну форму навчання за внутрішніми іспитами;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – на денну форму навчання та на заочну форму навчання за результатами ЗНО або внутрішніми іспитами.

Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі – 100!

Абітурієнти особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ до коледжу в паперовій формі на основі базової середньої освіти (9 клас), в електронній формі на основі повної середньої освіти (11 клас) за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 8.

Вступні іспити проводяться з 23 до 29 серпня. Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 31 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12.00 год. 5 вересня.

Увага для випускників шкіл м. Дніпро! Навчання студентів буде організоване із залученням висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу університету за адресами: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 40 (корпус механічний) та пр. Гагаріна, 8 (корпус головний).

За інтегрованими навчальними планами випускники «Дніпровського фахового коледжу інженерії та педагогіки» з дипломом фахового молодшого бакалавра вступають за відповідною спеціальністю на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра до ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» на 3 курс.

Почніть кар’єру раніше своїх однолітків!

Виберіть спеціальність, яка Вас цікавить, та зверніть увагу на перелік конкурсних предметів⤵️

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма Перелік предметів сертифікатів ЗНО (вступних іспитів) Вартість першого року навчання, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства

1. Українська мова

2. Математика або Фізика

10600 7400
Економіка та управління трудовими ресурсами    
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

1. Українська мова

2. Математика або Фізика

10100 7100
Обслуговування та ремонт обладнання  підприємств хімічної промисловості
Комп’ютерні технології в машинобудуванні
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

1. Українська мова

2. Математика або Фізика

12300 7100
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 12300
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

1. Українська мова

2. Математика або Фізика

12300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

1. Українська мова

2. Хімія або Математика

10100 7100
Промислова екологія та ресурсоефективні технології
Технологія виробництва неорганічних речовин
Технологія виробництва будівельних матеріалів та виробів
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт автомобілів ідвигунв

1. Українська мова

2. Математика або Фізика

12300 7100