Обрати сторінку

Міжнародні освітні проекти Водна Гармонія

 

Cерію міжнародних освітніх проектів Водна Гармонія започатковано з 2011 року за ініціативою Норвезького університету природничих наук та підтримки Норвезького центру міжнародної співпраці в освіті Норвезького Королівства. З 2015 року проект отримав розвиток двох нових проектів, що фінансуються Норвезьким центром міжнародної співпраці в освіті (SIU )та програмою ERASMUS+.

Головна ціль проектів – створення стійкого академічного зв’язку між якомога більшою кількістю університетів світу за для гармонізації освіти у галузі водопостачання, водовідведення та управління водними ресурсами. На сьогодня ці два проекти об’єднують 11 стран (Україна, Норвегія, Німеччина, Польща. Китай, Шрі-Ланка, Білорусь, Молдова, Казахстан, Таджикістан, Киргизія) та 16 університетів-учасників проекту та близька 40 університетів та державних і комерційних підприємств – асоційованих членів проектів.

Така широка мережа та фінансова підтримка проектів SIU та ERASMUS+ дозволила якісно організувати  програми мобільності студентів та викладачів нашого університету та інших університетів в університетах Норвегії, Польщі, Німеччині, Китаю та Шрі-Ланці.

За період з 2012 по 2018 тільки з нашого університету на закордонне навчання було напрвлено більше ніж 60 студентів, аспірантів та викладачів.

 

                                     

Програма Водна Гармонія-ІІ реалізується за фінансової підтримки Норвезького центру міжнародної співпраці в освіті (SIU) на підставі угоди з Норвезьким Міністерством Закордонних Справ.

Проект Водна Гармонія-ІІ “Інтеграція освіти, наукових досліджень, інновацій і підприємництва” спрямований на розвиток і розширення ініціативи проекту Водна Гармонія, що був реалізований протягом 2011-2015 р., на основі накопиченого досвіду, в нових напрямках і з більшою кількістю країн-учасників та університетів-партнерів.

Проект спрямовано на створення науково-педагогічного консорціуму, що включає в себе 10 університетів-партнерів та більше ніж 40 асоційованих партнерів (університетів, науково-дослідних інститутів, державних, комунальних та комерційних пдприємств) з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, України і Норвегії для гармонізації вищої освіти у галузі управління водними ресурсами, водопостачання та водоочищення з метою підвищення значимості і якості.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОЕКТУ
• Зміцнення і розширення партнерських зв’язків шляхом ефективного і раціонального використання інтелектуального ресурсу 10 університетів 7 країн-партнерів; ініціювання, розвиток та зміцнення контактів з державними, комунальними та приватними підприємствами та організаціями для реалізації інноваційних проектів різної складності і спрямованості.
• Розвиток освітніх магістерських програм, орієнтованих на дослідження, інновації, потреби суспільства, споживчий попит і потреби ринку праці. Збільшення кількості місць і баз практики студентів на державних і приватних підприємствах з передовими технологіями та випробувальним обладнанням, в тому числі в університетах інших країн.
• Міжнародна орієнтація освітніх магістерських програм, розвиток компетенцій викладачів через академічне партнерство і розвиток студентської та викладацької мобільності.
• Популяризація оновлених освітніх програм, навчальних інструментів і концепцій в інших університетах, пов’язаних з університетами-партнерами і в різних зацікавлених організаціях.

За два з половиною роки діяльності проекту проведено шість зустрічей в університетах України, Таджикистану, Молдови і Норвегії, організовані три літні школи для студентів і двох тижневе стажування для викладачів в Норвезькому університеті природничих наук, проведені три тижневих освітніх семінару співробітників з Норвегії в Україні, організовано навчання та виконання науково-дослідних робіт 11 магістрантами з України в Норвегії протягом 1 року, проведено 5 науково-освітніх семінарів в 5 університетах, проведено річну онлайн школу в Казахстані, організовані онлайн лекції для студентів і викладачів в Україні (УДХТУ), організовано відвідування трьох міжнародних виставок у галузі водних технологій: Water Berlin (Німеччина), Аква Терм (Україна), EWA (Мюнхен, Німеччина) та одного водного міжнародного форуму (Мінськ, Білорусь).
Спільно з проектом Гармонія Води Erasmus+ готуються презентації до 6 лекційних курсів. Закуплено сучасне лабораторне обладнання для 8 університетів (спектрофотометри, турбідиметрії-мутноміри, рН-метри, іонометри, аналітичні і лабораторні ваги, кондуктометри, аналізатори нафтопродуктів у воді і т.д.).

                                  

Проект Harmonising water related graduate education “Водна Гармонія Erasmus+” (номер проекту 561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP) має на меті гармонізувати навчання і педагогічні підходи вищої освіти у водній сфері в 10-ти університетах-партнерах з Китаю, Німеччини, Норвегії, Польщі, Шрі-Ланки, України. Для реалізації мети проекту передбачається розробити 6 навчальних курсів і вдосконалити засоби викладання, методики і педагогічні підходи з урахуванням передових практик провідних університетів світу, модернізувати лабораторні роботи (в університеті було оновлено та придбано обладнаня навчальних лабораторій на загальну суму 40000 євро, у тому числі газовий хроматограф, спектрофотометр, аналітичні та лабораторні ваги, аналізатор нафтопродуктів у воді, іономір, оксиметр, солеміри, мутномір, вимірювач концентрацію водню, муфельні пічі та сушільні шафи тощо). Фінансування проекту здійснюється в рамках Європейскої програми розвитку компетенцій у галузі вищої освіти Erasmus +. Загальна сума гранту 1330121 євро.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

  • Розвинути навчально-педагогічний інструментарій, методики і педагогічні підходи для 6-ти навчальних курсів у галузі водопідготовки.
  • Оновити матеріальну базу лабораторій / обладнання, вдосконалити зміст лабораторних курсів і навчальних посібників з метою підвищення конкурентоспроможності випускників.
  • Розробити модулі електронного навчання з використанням ресурсів, створених у рамках проекту (он-лайн курси, презентаційні матеріали тощо).
  • Навчити науково-викладацький персонал міркувати з точки зору споживача освітніх послуг, створюючи більш широкі можливості для працевлаштування випускників та формуючи потенціал для комерціалізації досліджень.
  • Навчити персонал брати до уваги багатоцільове використання ресурсів, у тому числі для посилення співпраці з підприємствами.
  • Зміцнення навичок підприємництва у студентів і співробітників університетів як інструменту для забезпечення фінансової стійкості.
  • Забезпечити якість освітніх програм, що полегшить перезарахування кредитів.
  • Поширити досвід реалізації проекту серед інших університетів та підприємств, мотивуючи їх переймати результати проекту.

Наразі, спеціалістами проекту розроблено шість навчальних курсів, що використовуються викладачами кафедри технології неорганічних речовин та екології, в навчальних курсах нової освітньої програми “Технології водопідготовки та водоочищення” (ОП). З повними переліком лекцій можна ознайомитися нижче.

Управління водними ресурсами

Робоча програма

Тема  1: Запаси води

Тема  2: Використання водних ресурсів

Тема  3: Гідрологія

Тема  4: Управління водними ресурсами

Тема  5: Вода і екологічні права

Тема  6: Економіка водного господарства

Тема  7: Управління водними ресурсами

Тема  8: Моніторинг якості води

Тема  9: Моделювання водних систем

Тема  10: Спеціальні питання

Тема  11: Інтегроване управління водними ресурсами

Водопідготовка та водопостачання

Робоча програма

Тема  1: Вступ в водопостачання

Тема  2: Водні ресурси і забруднення навколишнього середовища

Тема  3: Статус і потреби водоочищення

Тема  4: Хімія води

Тема  5: Планування водопостачання

Тема  6: Водозабори і розподільні системи

Тема  7: Водоочищення – вступ

Тема  8: Фільтрація

Тема  9: Коагуляція

Тема  10: Мембранні процеси

Тема  11: Адсорбція

Тема  12: Іонний обмін

Тема  13: Біологічні процеси

Тема  14: Дезінфекція

Тема  15: Комбіновані процеси

Тема 16: Видалення відходів

Тема  17: Основи управління підприємством водопідготовки

Тема  18: Експлуатація та ремонт

Тема  19: Економіка очищення води

Тема  20: Вплив змін клімату

Тема  21: Вплив на екосфери

Очищення стічних вод

Робоча програма

Тема  1: Що таке стічні води

Тема  2: Статус і потреби

Тема  3: Хімія води

Тема  4: Управління стічними водами

Тема  5: Мікро-забруднювачі

Тема  6: Очищення стічних вод – вступ

Тема  7: Транспортування стічних вод – основи

Тема  8: Механічні процеси

Тема  9: Хімічні процеси – коагуляція

Тема  10: Хімічні процеси – інші

Тема  11: Біологічні процеси

Тема  12: Біологічні процеси для вилучення біогенних елементів

Тема  13: Комбіновані процеси

Тема  14: Децентралізоване очищення стічних вод

Тема  15: Промислові стоки

Тема  16: Управління відходами очищення стічних вод

Тема  17: Повторне використання і утилізація відходів

Тема  18: Утиліта керування

Тема  19: Експлуатація та технічне обслуговування

Тема  20: Економіка очищення стічних вод

Тема  21: Планування проекту

Тема  22: Вплив змін клімату

Тема  23: Промислові тенденції

Управління промисловими стоками

 

Тема  1: Вода і стоки в промисловості

Тема  2: Специфічні вимоги до водопідготовки

Тема  3: Правові аспекти

Тема  4: Європейське регулювання

Тема  5: Методи очищення води

Тема  6: Промислові стічні води

Тема  7: Стратегії управління стічними водами

Тема  8: Очищення стічних вод (може бути 3-6 лекцій)

Тема  9: Стічні води окремих галузей промисловості: основні принципи їх очищення, завдання і процеси

Тема  10: Управління відходами

Тема  11: Аналіз і контроль

Інновації та підприємництво

Робоча програма

Тема  1: Вступ в інновації

Тема  2: Вступ в підприємництво

Тема  3: Інновації та приклади підприємницької діяльності

Тема  4: Вивчення та створення інновацій

Тема  5: Виховання підприємця в собі

Тема  6: Організація підприємництва

Тема  7: Розвиток бізнесу

Тема  8: Захист ідей, інновацій та прав

Тема  9: Фінансування та комерціалізація інновацій

Академічне письмо, наукові публікації та презентації

Робоча програма

Тема  1: Вступ: ідентифікація себе як письменника

Тема  2: Структура рукопису

Тема  3: Письменницький стиль – шість принципів ясного письма

Тема  4: Аналіз написаного

Тема  5: Видавнича діяльність

Тема  6: Друкована продукція

Тема  7: Удосконалення публікацій

З детальним проміжним звітом про вплив проекту на університет та досягнення проекту можна ознайомитись з доповіді, що було озвучено на останній зустрічі учасників проекту в УДХТУ