Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення природоохоронні хімічні технології (ПХТ)

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія,
«Природоохоронні хімічні технології»
А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення:
«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;
«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним
планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпеченн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1
Історія України
+
+
+
+
1.1.2
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
+
+
+
1.1.3
Філософія
+
+
+
+
1.1.4
Політологія
+
+
+
+
1.1.5
Історія української культури
+
+
+
+
1.1.6
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
+
+
+
1.1.7
Фізична культура (поза кредитами)
+
+
+
+
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1
Вища математика
+
+
+
+
1.2.2
Обчислювальна математика та програмування
+
+
+
+
1.2.3
Фізика
+
+
+
+
+
1.2.4
Загальна та неорганічна хімія
+
+
+
+
+
1.2.5
Органічна хімія
+
+
+
+
+
1.2.6
Екологія
+
+
+
+
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1
Інженерна графіка
+
+
+
+
1.3.2
Процеси та апарати хімічних виробництв
+
+
+
+
+
1.3.3
Загальна хімічна технологія
+
+
+
+
1.3.4
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
+
+
+
+
+
1.3.5
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
+
+
+
+
+
1.3.6
Економіка, організація та управління хімічних підприємств
+
+
+
+
+
1.3.7
Аналітична хімія
+
+
+
+
1.3.8
Інструментальні методи хімічного аналізу
+
+
+
+
1.3.9
Фізична хімія
+
+
+
+
+
1.3.10
Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
+
+
+
+
1.3.11
Основи проектування хімічних виробництв
+
+
+
+
1.3.12
Безпека життєдіяльності
+
+
+
+
+
1.3.13
Основи охорони праці
+
+
+
+
1.3.14
Виробнича практика
+
1.3.15
Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
+
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1
Економічна теорія
+
+
+
+
+
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1
Матеріалознавство
+
+
+
+
2.1.3.2
Прикладна механіка
+
+
+
+
+
+
2.1.3.3
Електротехніка та основи електроніки
  
+
+
+
+
2.1.3.4
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
+
+
+
+
2.1.3.5
Стратегія сталого розвитку
+
+
+
+
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічнідисципліни
2.2.1.1
Правознавство
+
+
+
+
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1
Хімія навколишнього середовища
+
+
+
+
2.2.3.2
Конструкційні матеріали хімічного обладнання
+
+
+
+
2.2.3.3
Корозія та захист металів
+
+
+
+
2.2.3.4
Теоретичні основи природоохоронних технологій
+
+
+
+
+
2.2.3.5
Хімічні технології очищення та переробки промислових викидів
+
+
+
+
+
+
2.2.3.6
Устаткування природоохоронних технологій
+
+
+
+
2.2.3.7
Основи наукових досліджень
+
+
+
+
2.2.3.8
Технологічні дослідження
+
+
+
+
+