Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)

Напрям підготовки 6.050503 – Машинобудування,
Обладнання переробних і харчових виробництв
А – Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисципліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «–» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним
планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка бакалавра
1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ    
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1
Історія України
+
+
+
+
1.1.2
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
+
+
+
1.1.3
Історія української культури
+
+
+
+
1.1.4
Філософія
+
+
+
+
1.1.5
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
+
+
+
1.1.6
Фізична культура (позакредитна дисципліна)
+
1.1.7
Політологія
+
+
+
+
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1
Фізика
+
+
+
+
+
1.2.2
Математика
+
+
+
+
1.2.3
Хімія
+
+
+
+
+
1.2.4
Інформатика
+
+
+
+
1.2.5
Прикладна механіка
1.2.5.1 Теоретична механіка
+
+
+
+
+
1.2.5.2 Опір матеріалів
+
+
+
+
+
1.2.5.3 Теорія механізмів і машин
+
+
+
+
+
+
1.2.6
Екологія
+
+
+
+
1.2.7
Теоретичні основи теплотехніки
+
+
+
+
1.2.8
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
+
+
+
+
+
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1
Основи конструювання
1.3.1.1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
+
+
+
+
1.3.1.2 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
+
+
+
+
1.3.1.3 Деталі машин
+
+
+
+
+
+
1.3.2
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
+
+
+
+
1.3.3
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
+
+
+
+
1.3.4
Технологічні основи машинобудування
+
+
+
+
+
1.3.5
Експлуатація та обслуговування машин
+
+
+
+
1.3.6
Економіка підприємства
+
+
+
+
+
1.3.7
Основи охорони праці
+
+
+
+
1.3.8
Безпека життєдіяльності
+
+
+
+
+
1.3.9
Переддипломна практика
+
1.3.10
Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
+
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1
Етика ділового спілкування
+
+
+
+
2.1.1.2
Економічна теорія
+
+
+
+
2.1.1.3
Правознавство
+
+
+
+
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.2.1
Теорія технічних систем
+
+
+
+
2.1.2.2
Історія інженерної діяльності
+
+
+
+
2.1.2.3
Фізична хімія
+
+
+
+
2.1.2.4
Основи наукових досліджень та організація експерименту
+
+
+
+
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1
Процеси та апарати харчових виробництв
+
+
+
+
+
2.1.3.2
Технологічне обладнання харчових виробництв
+
+
+
+
2.1.3.3
Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі
+
+
+
+
2.1.3.4
Монтаж, діагностика та ремонт обладнання
+
+
+
+
2.1.3.5
Основи промислового будівництва та санітарної техніки
+
+
+
+
2.1.3.6
Розрахунок та конструювання  машин і апаратів харчових виробництв
+
+
+
+
+
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1
Органічна хімія
+
+
+
+
+
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1
Комплексний антикорозійний захист обладнання
+
+
+
+
+
+
2.2.3.2
Холодильне технологічне обладнання
+
+
+
+
2.2.3.3
Холодильні машини та установки
+
+
+
+
+
2.2.3.4
Фізико-хімія неметалевих матеріалів
+
+
+
+
2.2.3.5
Теорія корозії металів
+
+
+
+
2.2.3.6
Техніка зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини
+
+
+
+
2.2.3.7
Гідро- та пневмотранспорт у галузі
+
+
+
+
2.2.3.8
Основи комп’ютерного проектування
+
+
+
+