Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП, Г)

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія, за професійним спрямуванням на спеціальність 6.05130107 «Хімічні технології полімерних та композиційних матеріалів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Філософія + + + +
1.1.4 Політологія + + + +
1.1.5 Історія української культури + + + +
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) + + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування + + + +
1.2.3 Фізика + + + + +
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.5 Органічна хімія + + + + +
1.2.6 Екологія + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1.1 Інженерна графіка + + + +
1.3.1.2 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + +
1.3.1.3 Загальна хімічна технологія + + + +
1.3.1.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (Блок 1) + + + + +
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (Блок 2) + + + + +
1.3.1.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами + + + + +
1.3.1.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств + + + + +
1.3.1.7 Аналітична хімія + + + +
1.3.1.8 Інструментальні методи хімічного аналізу + + + +
1.3.1.9 Фізична хімія + + + + +
1.3.1.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія) + + + +
1.3.1.11 Основи проектування хімічних виробництв (Блок 1) + + + +
Основи проектування хімічних виробництв (Блок 2) + + + +
1.3.1.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.1.13 Основи охорони праці + + + +
1.3.2.1 Виробнича практика +
1.3.2.2. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія + + + + +
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів + + + +
2.1.3.2 Прикладна механіка + + + + + +
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки + + + +
2.1.3.4 Матеріалознавство + + + +
2.1.3.5 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації :
Хімія і фізика полімерів (Блок 1) + + +
Хімія і фізика полімерів та еластомерів (Блок 2) + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство + + + +
2.2.2. Цикл фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації :
Основи наукових досліджень та  пошуку інформації (Блок 1) + + +
Основи пошуку науково-технічної інформації та наукових досліджень (Блок 2) + + +
2.2.3.2 Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів із пластмас +
2.2.3.3 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Теоретичні основи переробки полімерів та еластомерів (Блок 1) + +
Теоретичні основи переробки еластомерів (Блок 2) + +
2.2.3.4 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Технологія та устаткування процесів переробки полімерів та еластомерів (Блок 1) + + +
Технологія та устаткування процесів переробки еластомерів (Блок 2) + + +
2.2.3.5 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Полімерне матеріалознавство (Блок 1) + +
Полімерне матеріалознавство (еластомерні матеріали) (Блок 2) + + +
2.2.3.6 Спеціальна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів  (Блок 1) + + +
2.2.3.7 Структура та властивості композиційних матеріалів на основі еластомерів (Блок 2) + + +
2.2.3.8 Хімічна технологія виробництва гумових виробів  (шини) (Блок 2) + + +
2.2.3.9 Хімічна технологія виробництва гумовотехнічних  виробів та взуття (Блок 2) + + + +